Så syns du i mörkret!

Så syns du i mörkret!


När man cyklar i trafiken under den mörka delen av dygnet, är det mycket viktigt att vara synlig både fram- och bakifrån, såväl som från sidorna. Vi skiljer mellan passiv och aktiv belysning. Den passiva består av en rad reflexer, fastsatta både på dina kläder och utrustning såväl som monterade på din cykel. Dessa reflekterar ljus och blir därför synliga först när de blir belysta.

Den aktiva belysningen består av en lykta riktad framåt som skall lysa med ett fast, vitt sken och en bakre lykta som lyser rött, antingen med fast eller blinkande sken. Dessa drivs av batterier eller en generator och lyser på egen hand.

Tillsammans ger de passiva- och aktiva ljussystemen en god synlighet under mörka förhållanden. Använd därför alltid färska reflexer och bra belysning för att öka din visuella profil kvälls- och nattetid. Denna utrustning och ett tydligt agerande från din sida gör att bilister har mycket lättare att upptäcka dig och framförallt, upptäcker dig på ett större avstånd.

Vad säger lagen? 

Kraven på belysning och reflexer gäller enbart när du färdas i mörker.Om du cyklar dagtid gäller alltså inte kraven. Med ”mörker” menas den mörka delen av dygnet, från skymning till gryning. Under den tiden ska man alltså ha fungerande belysning och reflexer på cykeln. 

Cykeln ska vid färd i mörker ha:

1. Strålkastare framtill som lyser med vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på ett säkert sätt, eller tydligt kan ses på ett avstånd av 300 meter.

2. En lykta bak som visar rött ljus och tydligt kan ses på ett avstånd av 300 meter. Från den andra maj 2008 är blinkande baklyktor godkända om det sker med minst 200 blinkningar per minut.

3. Vit reflex framtill. Röd reflex baktill. Vit eller orange reflex åt sidan, dessa får gärna vara monterade på hjulen. Cyklar du med kärra ska den ha minst en röd reflex bakåt eller ett bakljus som visar rött ljus.

Jämför synligheten hos denna cyklist som bär en reflexväst, reflexer och belysning.

Belysning

I stadstrafik är strålkastarens viktigaste uppgift att du ska bli sedd. Det finns i dag mängder av olika belysningssystem till olika priser och de drivs med antingen generator, batteri eller magnetisk induktion. Den stora fördelen med de magnetiska belysningarna är att de lyser dag som natt, är fast monterade så man inte glömmer dem, att man inte är beroende av batteri och att de inte ger något motstånd jämfört med generatordriven belysning.

1. Belysningen ska tåla att cykla i ur och skur med. Silvas belysningar är till exempel märkt enligt IPX 6-standarden som garanterar att produkten möter specifika krav avseende motståndskraft mot stötar och väta. 

2. Forskning från Ålborgs Universitet visar att en lysande strålkastare även förbättrar trafiksäkerheten dagtid för cyklister. Vilket kanske inte är så konstigt, vi har länge haft krav på tänt halvljus för biltrafiken just av denna anledning.

3. Undvik den däckdrivna generatorn. De har ibland en tendens att slira mot däcket på grund av snö eller väta. Generatorns rulltrissa sliter också på däcket och har ett högre motstånd än en navgenerator. Dessutom slutar de flesta generatorbelysningar att lysa när du står stilla, till exempel vid ett rödljus, vilket leder till sämre synbarhet. 

Däremot är moderna navbaserade generatorer betydligt mer effektiva jämfört med de äldre, däcksdrivna. En del generatorsystem lagrar ström så att lamporna fortsätter att lysa när du står still, exempelvis vid ett rödljus – men då med betydligt mindre effekt.  

4. Är belysningen batteridriven och du ofta cyklar i mörker, är det värt att satsa på laddningsbara batterier samt att välja en lampa som är lätt och funktionell att hantera.

5. Se till att fram- och baklyktan släpper ut ljus åt sidorna. Lita alltså inte enbart på sidoreflexerna, som är passiva ljuskällor, för att göra dig synlig. 

6. Ska baklyktan sprida fast eller blinkade ljus? Den forskning som gjorts på området visar inte på något entydigt svar för om det ena är mer synligt än det andra. En del cyklister väljer att ha två bakåtriktade lyktor med rött ljus. En med fast sken och den andra blinkande.

Vart tog han vägen? 

Reflexer

1. Bär du reflexer så blir du synlig i bilisternas strålkastarsken på bortåt 120 meters avstånd. Jämför denna siffra med om du istället skulle cykla i mörka kläder och utan reflexer. Då blir du synlig först på 30 meter. En avsevärd skillnad i avstånd och reaktionstid.

2. Reflexerna är mest synliga om de är placerade lågt och bärs och monteras på rörliga delar av kropp och cykel. Bär därför reflexband runt hand- och fotleder. De runt handlederna ökar ju även synbarheten när du gör tecken för att svänga.

3. Ett annat alternativ är att använda en reflexväst. Reflexerna ska naturligtvis också vara av god kvalitet, så kontrollera att de är SIS- eller CE-märkt när du köper ny.

4. Och sist, men inte minst. Reflexer är färskvaror och tappar sin reflekterande förmåga över tid. Ta därför för vana att kontrollera skicket på alla de reflexer du använder och bär när du cyklar. Också de som är fastsydda på jackor, ryggsäckar och skor.

Var tydlig med dina avsikter i trafiken

Din säkerhet påverkas i mycket stor del av hur du agerar i trafiken. Att uppträda självsäkert och att våga ta plats är viktigt för att vi cyklister skall vara en självklar del av trafiken. 

1. Följ trafikreglerna. Det kan verka självklart, men om alla följer trafikreglerna så blir agerandet mellan bilburna trafikanter, fotgängare och cyklister så mycket lättare att förutse.

2. Använd cykelboxarna vid rödljus. Det vill säga den yta före en signalreglerad korsning och framför biltrafiken som reserverats för cyklister. Systemet med cykelbox ökar synbarheten hos cyklisterna för fordon som skall genomföra en högersväng.

3. Ge tecken. Ge tydliga handtecken när du skall genomföra en höger- eller vänstersväng. Eller kommer att stanna. Sträck ut armen ordentligt! 

Antal kommentarer: 4

Kalle

http://www.lupine.de/eng/products/rear-tail-lights/rotlicht/introduction
Utan den här minilampan som lyser med 160 lumen rött ljus och har inbyggd bromsljus skulle jag inte vilja cykla överhuvudtaget.
Brukar tända den även dagtid och märker att bilarna visar lite mer respekt…


Leif G

Denna artikel är mycket viktig, Dagens mode bland många pendlings cyklister
är svart och ofta i kombination med en svart eller mörkgrå cykel.
Att uppfatta en sådan person som kommer fort från en korsande väg är svårt eftersom synfältet i sida inte har samma synskärpa. Om vi därtill lägger mörker,regn och svart asfalt så blir det en mycket farlig situation.
Många älskar dej! Använd lyktor och reflexer!


Velo D

Yo, Bicycling!
Ni väljer då verkligen era bilder. Snubben på bilden missar apex, lägger ner cykeln åt helvete för mkt för säker vintercykling, är på väg med sitt framhjul in i mötande cykelfil och cyklar antagligen alldeles för fort för sin förmåga.
I en enda bild har ni lyckats pricka in det mesta som irriterar skiten ur mig med majoriteten av s k ”cyklister” man möter i trafiken nuförtiden.
Borde ni inte ta lite mer ansvar för era publikationer?


Anonym

Velo D: Du verkar vara på hugget 🙂
Du kan vara lugn, cyklisten på bilden hade full koll på läget och höll sig utan problem i sitt körfält!Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Låt barnen cykla

Låt barnen cykla


Coronapandemin och trängseln i kollektivtrafiken ger elever fler skäl att cykla till skolan

– Cykla eller gå till skolan! Då undviker vi att coronaviruset sprids för att det blir trångt i kollektivtrafiken.  

Den uppmaningen riktar nu organisationen Svenska Cykelstäder till landets elever på grund- och gymnasieskolor inför skolstarten. Nu startar organisationen kampanjen “Låt barnen styra” som handlar om att få fler elever att ta cykeln till skolan.

– Barn och ungdomar som rör på sig har lättare att koncentrera sig i skolan. Det gör att de lär sig mer och förbättrar sin hälsa. När skolorna nu börjar för höstterminen är uppmaningen om att cykla eller gå viktigare än tidigare. Det kan vara ett sätt för landets elever att bidra till att stoppa coronaviruset, säger Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder och kommunalråd i Sollentuna kommun. 

Folkhälsomyndigheten har kommit med starka varningar om trängsel i kollektivtrafiken nu när skolor och arbeten drar igång igen efter sommarlov och semestrar, men Moa Rasmusson förvånas över att Folkhälsomyndigheten inte har riktat en tydligare uppmaning om att cykla till skolor och till jobb. 

– Kollektivtrafikresor till skolan får inte ersättas av att ännu fler föräldrar kör sina barn till skolan. I dag kommer omkring var fjärde elev till skolan med bil. Dessa föräldrar som kör sina barn utgör redan den största trafikfaran runt skolorna, enligt landets rektorer, och gör trafiksituationen sämre för de som cyklar eller går, säger Moa Rasmusson. 

Svenska Cykelstäder samlar svenska kommuner och regioner med höga ambitioner kring cykling. 

För några decennier sedan var det en självklarhet att så gott som samtliga elever cyklade eller gick till skolan. I dag är det bara omkring hälften av eleverna som cyklar eller går. Så en del av kampanjen är en film som vill förmedla det lugn och den självständighet som det innebär för barn att cykla till skolan.

 För att fler elever ska kunna cykla säkert till skolan har Svenska Cykelstäder följande förslag:

  • Låt säker cykling, precis som simning, ingå i läroplanen för skolämnet idrott och hälsa.
  • Sänk bashastigheten för bilar i tätorter till 30 km/h.
  • Utgå från barns förutsättningar när nya cykelvägar byggs och befintliga sköts om. 
  • Påskynda införandet av Intelligent hastighetsanpassning, ISA, och geo-fencing för att minska fortkörningarna och reglera framkomligheten vid skolor och andra platser där barn rör sig.

Svenska Cykelstäders sammanställning av fakta kring barns cykling hittar ni här och hela Svenska Cykelstäders politiska program hittar ni här .

Svenska Cykelstäder består av 31 kommuner, fyra regioner och nio stödjande organisationer som arbetar för ökad och säker cykling. Målet för Svenska Cykelstäder är att hälften av alla resor som är kortare än fem kilometer ska göras med cykel för att öka framkomligheten i trafiken, förbättra folkhälsan och minska utsläppen som skadar klimat och miljö. Svenska Cykelstäder bildades 2015. 


Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu äntligen cykling

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu äntligen cykling


Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin.

Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ett ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, som covid-19. Folkhälsomyndigheten publicerar nu ändrade allmänna råd som preciserar det personliga ansvaret, bland annat i samband med resor.

I första hand rekommenderar man nu cykling, att färdas till fots eller att man ska använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Lite sent på bollen kan tyckas, för cykeln har ju som vi ser det, länge varit det bästa alternativet sett till smittspridning. (förutom att alla andra fantastiska fördelar då)

Liksom tidigare betonar de allmänna råden vikten av att hålla avstånd och att hålla en god handhygien och undvika större sociala sammanhang.

De nya allmänna råden träder i kraft den 13 juni.


Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Test: Hexlox – Världens minsta lås

Test: Hexlox – Världens minsta lås


Du har låst fast cykeln med dubbla lås, ett runt ramen och bakhjulet och ett har fixerat framhjulet. Du har gjort allting rätt. Likt förbannat är det någon som länsat din fina hoj på värdefulla prylar och tagit med sig styre, framgaffel och sadel. Din cykel är nu blott en spillra av sitt forna jag.

Hexlox är en liten pryl som ser till att du får behålla även dina delar. Exakt hur den funkar är lite av en hemlighet, och när man inte vet kan det framstå som ett mindre mysterium. Men det är en liten hexformad och magnetiserad bult som man stoppar in i insexbultens öppning (den funkar alltså bara på stål och inte på aluminium eller titanbultar). Det gör att den prylsugna tjuven inte kan använda ett verktyg för att komma åt dina värdesaker.

För att få ut bulten använder man en liten miniatyrnyckel som är mekaniskt kodad för att passa exakt din Hexlox. Ett hundra procent omöjligt att få ut den annars är det inte, men det krävs en rejäl dos med våld, typ borra/såga/banka sönder, och det är ju inget som görs direkt obemärkt. Man kan ha samma nyckel till flera bultar och nyckeln har även en kod som gör att du kan beställa en ny om du skulle tappa bort den. Vilket inte är helt osannolikt, för den är verkligen liten. Hexlox kommer i storlekarna 4, 5, 6 och 8 millimeter så att du kan säkra det mesta på din dyrgrip. 

+ Genialt och säkert.

– Lätt att tappa bort både nyckel och bult.

www.hexlox.com

Pris: Kommer i flera olika set som kostar från cirka 350 kronor.


Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Ny tjänst hjälper dig hitta renaste cykelvägen till jobbet

Ny tjänst hjälper dig hitta renaste cykelvägen till jobbet


– Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för människor att andas renare luft. Happy Commuter är en del i det arbetet och ett steg i rätt riktning. Om möjligheten finns att minska intaget av dålig luft tror vi att människor kommer ta den, säger Niklas Sörensen, vd på Ramboll.

En vuxen person andas 20 000 andetag per dygn, cirka 10 000 liter luft passerar våra lungor. Flera aktuella studier visar tydliga samband mellan luftkvalitet och hälsa – både fysisk och psykisk. En ny rapport från amerikanska forskningsinstitutet MIT visar exempelvis att det finns ett samband mellan luftkvalitet, lycka och välmående. Dålig luft kan dock inte urskiljas med blotta ögat. Happy Commuter erbjuder bokstavligt talat en väg runt problemet. Luftkvalitetsdata bearbetas i realtid och tjänsten visar den renaste luftvägen med cykel.

– Som individer kan vi till en viss grad påverka luften vi andas in. Platsen vi bor på, vilken tid på dygnet vi går ut, vilka vägar och färdsätt vi tar har betydelse. I en nyligen framtagen rapport (länk) har vi sett att minst 30 svenska städer har för dålig luft. Med Happy Commuter gör vi luftkvalitetsdata tillgänglig på ett enkelt sätt för alla som cyklar till jobb eller skola, säger Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll.

Sverige har en tydlig lagstiftning som ska garantera bra luftkvalitet. Det är kommunernas ansvar att granska och följa upp dåliga värden. I slutändan är det dock individerna som drabbas av dålig luftkvalitet. Ramboll vill med sin nya tjänst hjälpa människor att fatta rätt beslut och må bättre.

– Enkäter vi har genomfört visar att invånarna rankar luftkvalitet högt och tycker att kommunerna gör för lite och vi vill därför dela med oss av vår kunskap och göra den tillgänglig för alla, säger Niklas Sörensen. 

– Problemet med luft behöver angripas från två håll. Det handlar dels om kunskap och dels om förändrade beteenden. Ur ett hållbarhetsperspektiv vill vi skapa förutsättningar för fler människor att välja cykel istället för bil. Det skapar en god cirkel som kommer att leda till ännu renare luft, avslutar Daniel Nilsson.

Om Happy Commuter:

  • Happy Commuter är en webbaserad tjänst för allmänheten som i realtid beräknar den renaste cykelvägen mellan två platser, exempelvis hemmet och jobbet, utifrån befintliga regionala luftkvalitetsdata.
  • För att räkna fram den renaste luftvägen väljs upp till tre lämpliga färdvägar till slutdestinationen. En beräkning av luftkvaliteten redovisas på tio mätpunkter längs med varje färdväg.
  • Vid varje mätpunkt mäter vi partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10), partiklar mindre än 2,5 mikrometer (PM2.5) och kvävedioxidhalten (NO2).
  • Utifrån insamlade data beräknar vi ett European Air Quality Index (EAQI) och rekommenderar den väg som har lägst index.

Läs mer och testa på: ramboll.se/happycommuter


Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Karlstad söker vintercyklister

Karlstad söker vintercyklister


Stan vill helt enkelt få fler att cykla även under vintern. Personer som vill vara med i kampanjen ska cykla till och från arbetet minst tre gånger i veckan under perioden 1 december till 15 mars. De söker personer som är mellan 18 till 65 år, bor i Karlstads kommun och är vanebilister under vinterhalvåret. Du är vanebilist om du åker bil till jobbet minst tre dagar i vecken eller mer.

Deltagarna i kampanjen får utrustning som underlättar deras pendling. I och med att deltagarna normalt sett inte cyklar på vintern så är de extra intresserade av Vintertramparnas iakttagelser och upplevelser, om det finns något i stadens rutiner de kan utveckla ytterligare.

– Efter utmaningen hoppas vi att fler ska vilja välja cykeln till jobbet. Vi hoppas också att vi får in värdefulla synpunkter på vinterväghållning från en grupp som tidigare inte cyklat på vintern. Vi vill att det ska bli ännu lättare och säkrare att välja cykeln på vintern, säger Mikael Haster, transportrådgivare.

Läs mer på karlstad.se/vintertrampare

Antal kommentarer: 3

Habib jalaian

Cyklar året runt. Mycket bra initiativ👍🤗


Habib jalaian

Cyklar året runt. Mycket bra initiativ👍🤗


Leonid Kuzmin

Som vanligt ett PR kampanj istället för en förnuftig och effektiv åtgärd.
T.ex., alla (som jag själv har erfarit) cykelställ på stan saknar fästanordningen för att låsa fast cykelram till. Man kan låsa fast bara framhjulen, men det är ingen ”hålla tjuvarna borta” lösning.Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in