Gästkrönika om cykelpolitik: Socialdemokraterna

Gästkrönika om cykelpolitik: Socialdemokraterna


”Att cykla är en frihet!”

Jag kan konstatera att det finns en bred enighet i Sveriges riksdag om att vi måste se cykel som ett transportslag att räkna med i framtiden. Under den gångna mandatperioden har positionerna för cykelpolitiken avsevärt flyttats framåt. Efter Kent Johanssons cykelutredning som kom förra mandatperioden har den nuvarande regeringen fattat beslut om en nationell cykelstrategi med flera följdförslag som förbättrat positionerna för dagens och morgondagens cyklister.

Under de kommande åtta åren avsätts drygt 4,8 miljarder för gång- och cykelåtgärder i kommande infrastrukturplaner (nationella och regionala) för att förbättra insatserna för att kunna öka cykelåtgärder! Det är historiskt höga insatser!

Vi har belyst fem insatsområden för det fortsatta arbetet:

 1. Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen

I takt med nya stadsdelar och ökat fokus på bostadsbyggandet så behöver vi knyta ihop möjligheten att kunna ta sig fram med cykel mellan jobb, skola och utbildningsplatser och boendet lättare än vad som i dag är möjligt!

I det omfattas och behovet att få ta med cykel på regional kollektivtrafik samt möjligheten till effektiva parkeringsmöjligheter i anslutning till regionala och lokala resecentrum!

 1. Öka fokus på grupper av cyklister

Ge bättre förutsättningar för att fler att nyttja cykel av både folkhälsoskäl samt förbättrad stadsmiljö.

Här finns redan i dag flera möjligheter till lastcyklar för barn och äldre och för nya grupper i och med premien för elcyklar som beslutats av regeringen!

Här handlar det mycket om att fortsätta med att sprida information om möjligheten till att cykla för att snabbt kunna ta sig mellan målpunkter!

Vidare prioriterar vi arbetet med att öka barn och ungas cyklande genom bland annat informationsinsatser men också säkra trafikmiljöer för dessa grupper i anslutning till förskolor och skolor.

 1. Säkra en funktionsduglig och användarvänlig infrastruktur

Här handlar det om att knyta ihop befintligt system och förnya infrastrukturen för att effektivt kunna ta sig fram, ett gott exempel på detta är snabba cykelvägar mellan städer för att möjliggöra att snabbare ta sig fram mellan målpunkterna!

 1. Främja en säker cykeltrafik

Stärka och utveckla infrastrukturen samt öka på drift och underhåll, ett gott exempel på detta är att flertal av kommunerna har börjat med sopsaltning av cykelbanor för att på så sätt få fler att nyttja cykeln året om!

 1. Forskning och innovationer

Här har vi anslagit medel till VTI (Väg och transportforskningsinstitutet i Linköping) för att bygga upp kompetenser för att främja cykelforskningen, en insats som vi kommer ha stor nytta av i framtiden för att underlätta med att fram ny och aktuell forskning på ett område som varit eftersatt!

Sverige kan också lära av våra grannländer Danmark och Nederländerna där man fokuserat på cykelpolitik under en följd av år för att prioritera cykel när det gäller framkomlighet i stadsmiljön. Just nu bereder regeringen ett antal förslag som den nationella strategin pekat ut:

 • Sänkta bashastigheter i tätbebyggda områden
 • Cykelgator
 • Vägmarkering för cykelboxar
 • Förenklad markering av cykelpassage och cykelöverfart
 • Gående på gång och cykelbana
 • Markering av övergångsställe på cykelbana
 • Avstånd mellan cyklist och bilist på landsväg

Vartefter förslagen är utredda kommer dessa beslutas om så är möjligt och lämpligt! Jag ser en ljus framtid för cykling, där vi har allt att vinna på att öka andelen som nyttjar detta men också fortsätta och utveckla forskning och säkerheten för dessa!

Johan Andersson. Riksdagsledamot (S) Cykelpolitisk talesperson

  


Antal kommentarer: 3

Anders Norén, Karlskrona

4,8 miljarder till ”gång- och cykelåtgärder” (sic!) de närmaste 8 åren låter mycket. Slår man ut det på hela befolkningen så blir det däremot pinsamt lite. För Blekinge län (160 000 invånare) skulle det t.ex. bli 75 miljoner, något som räcker till 15-30 km cykelväg – i hela länet! Det är sannolikt mindre än vad som skulle behöva byggas längs statens vägnät i varje kommun i länet.


Patric de Boussard

Guld å gröna skogar i allas krönikor, det må vara vad de olika partiernas talespersoner vill och tycker, men uppenbarligen inte partierna, läser att enbart centern är emot 1.5m regeln, ändå röstades förlaget ner i riksdagen!


Sven-Erik Olsson

Så typiskt att se cykel kortsiktigt (förbättra inom regionaltrafik), nog för att det behövs. MEN, hela Sverige cyklar och det skall gå att ta med cykeln i alla ’kollektiva’ trafikslag. Tåg (även SJ !!), buss (alla linjer), båt, flyg, mm.
Cykling sker inte bara för att ta sig 2km till jobbet eller närbutiken. Cykling försiggår ute på landsbygden och i tätorter och inte minst så tävlas det på cykel. Det måste bli lättare och billigare att arrangera. Kan trafiken stängas av för totempålar som påven, så kan den även stängas av för en cykeltävling.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Fem faser av ofrivillig vila

Krönika: Så kom dagen då sannolikhetsläran skulle ta ut sin rätt på de ackumulerade Strava-milen....

Läs mer

När cyklande kvinnor var en provokation

Cykeln är det föremål som mer än något annat påskyndade jämställdheten mellan män och kvinnor....

Läs mer

Om Trump kunde cykla

Ledare: John F. Kennedy sägs ha myntat de bevingade orden ”Nothing compares to the simple...

Läs mer

I backspegeln: legendariska Campagnolo

Andreas Danielsson berättar hur det legendariska företaget Campagnolo fick sin start. De tillverkade inte bara...

Läs mer

Vintercykla med hela världen!

12 februari är det dags igen för Vintercyklingens dag. Nu kanske du redan cyklar året...

Läs mer
Trafikverket kastar in handduken och struntar i cykling

Svenska Cykelstäder, Svensk Cykling och Cykelfrämjandet sparar inte på krutet när de nu gemensamt yttrar sig om Trafikverkets förslag. De...

Läs mer
Det ser mörkt ut för cyklar på SJs tåg

EUs nya och så gott som klara resenärsdirektiv kommer innebära ökade möjligheter till att ta med cykeln på tåg i...

Läs mer