Gästkrönika om cykelpolitik: Moderaterna

Gästkrönika om cykelpolitik: Moderaterna


”Sverige behöver en handlingsplan för att få fler att välja cykeln”

Ett av mina tidiga barndomsminnen är stoltheten över min rosa första trehjuling. Sedan dess har det blivit många timmar på två hjul. Där jag bor i Norra Djurgårdsstaden utanför Stockholm samsas den traditionella cykeln med allt fler elcyklar och lådcyklar och ibland kommer hela familjer på samma ekipage. Allt fler ser cykeln som ett självklart val. Samtidigt väljer alltför många bort cykeln på grund av dåligt utbyggda cykelbanor, bristande stadsplanering och oklara regler. Cykeln som transportslag har en nyckelroll i att göra Sverige starkare, friskare och mer hållbart. En modern transport- och infrastrukturpolitik kräver därför en tydlig vision för hur vi ska bli fler som väljer cykeln och Moderaterna vill se en konkret nationell handlingsplan.

Ökat cyklande har stora samhällsekonomiska vinster och miljöutmaningen ställer nya krav på vår gemensamma infrastruktur. Att göra cykeln till ett mer attraktivt alternativ i det dagliga pendlandet bidrar till förbättrad luftkvalitet, minskad trängsel och ökad framkomlighet. Fler cyklister på vägarna innebär bättre stadsmiljö och bättre folkhälsa. Det är en utveckling som vi moderater vill uppmuntra.

Alliansregeringen uppvärderade cykeln som en del i det samlade transportsystemet. En cykelutredning tillsattes och cykeln spelade en viktig roll i den nationella transportplanen. Våren 2015 krävde riksdagen att den nya regeringen skulle fortsätta arbetet genom att dels ta fram en nationell cykelstrategi med fokus på en sammanhängande cykelinfrastruktur och att cykeln skulle betraktas som ett eget transportsätt, dels genom regeländringar för att främja cykeltrafik i städer. När cykelstrategin kom förra året var den tyvärr försenad men saknade framför allt många konkreta förslag.

Moderaterna och Alliansen vill därför se en konkret nationell handlingsplan – utformad i dialog med regioner, kommuner och branschen – för att få fler att välja cykeln. Alla som någon gång cyklat i Danmark eller Nederländerna vet att Sverige har en lång väg kvar att gå och för att få fart på utvecklingen krävs det krafttag och konkreta reformer.

För att fler ska våga använda sig av cykeln måste det bli säkrare att cykla. Det kräver fler säkra cykelbanor och bättre framkomlighet. Cyklister ska kunna räkna med att förbipasserande fordon håller ett betryggande avstånd. Moderaterna är positiva till att förtydliga dagens krav på bilar att hålla avstånd vid omkörning och anser att 1,5-metersregeln är något som bör övervägas att införas skarpare i lag. Vår infrastruktur är till även för cyklister.

Regelförenklingar kan också öka cykelns attraktivitet. Moderaterna vill tillåta högersväng vid rödljus och införa ”allgrönt” för cykel i fler korsningar så att cyklister från alla håll kan ges grönt ljus samtidigt. Det ska också vara tillåtet för cyklister på fler ställen att färdas i båda riktningar på enkelriktade gator. Skyltningen måste vara tydlig så att cyklister och bilförare vet vad som gäller. Även trafiksignalsystemet måste anpassas för cyklister. Typiska risksituationer i stadsmiljö är korsande vägar och dörröppningar. Politiken på cykelområdet måste matchas med sunt förnuft – som bilist smäller man till exempel inte upp en dörr i cykelbanan utan att se sig för.

Tryggheten för oss cyklister påverkas även av standarden på vår infrastruktur, våra vägar och cykelbanor. Moderaterna vill prioritera fler sammanhängande och regionala cykelstråk och snabbcykelvägar. Cykelbanor bör vara tryggt separerade från andra trafikslag och väl underhållna. Moderaterna satsar sex miljarder kronor mer än regeringen på våra vägar i den nationella transportplanen. Det är en kraftig investering som också har inverkan på cyklisters trafiksäkerhet. Infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken är också viktigt för att fler ska välja cykeln.

Även ny teknik bidrar till nya möjligheter. Elcykeln gör att fler väljer cykeln framför bilen på längre pendlingsavstånd än i dag. Vi vill främja användningen av elcyklar genom att bättre anpassa infrastruktur och regler.

Moderaterna vill att cyklandet ska öka i hela Sverige. Cykling har en positiv inverkan på folkhälsan, minskar växthusutsläppen och ökar framkomligheten på våra vägar. För att få fler att välja cykeln krävs såväl satsningar på infrastruktur som regelförändringar.

Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson (M)Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Fem faser av ofrivillig vila

Krönika: Så kom dagen då sannolikhetsläran skulle ta ut sin rätt på de ackumulerade Strava-milen....

Läs mer

När cyklande kvinnor var en provokation

Cykeln är det föremål som mer än något annat påskyndade jämställdheten mellan män och kvinnor....

Läs mer

Om Trump kunde cykla

Ledare: John F. Kennedy sägs ha myntat de bevingade orden ”Nothing compares to the simple...

Läs mer

I backspegeln: legendariska Campagnolo

Andreas Danielsson berättar hur det legendariska företaget Campagnolo fick sin start. De tillverkade inte bara...

Läs mer

Vintercykla med hela världen!

12 februari är det dags igen för Vintercyklingens dag. Nu kanske du redan cyklar året...

Läs mer
Trafikverket kastar in handduken och struntar i cykling

Svenska Cykelstäder, Svensk Cykling och Cykelfrämjandet sparar inte på krutet när de nu gemensamt yttrar sig om Trafikverkets förslag. De...

Läs mer
Det ser mörkt ut för cyklar på SJs tåg

EUs nya och så gott som klara resenärsdirektiv kommer innebära ökade möjligheter till att ta med cykeln på tåg i...

Läs mer