Gästkrönika om cykelpolitik: Liberalerna

Gästkrönika om cykelpolitik: Liberalerna


”Sverige behöver en mobilitetsplan”

Vinden tog tag i mitt hår. Nedförsbacken kändes oändlig. Jag kände en otrolig frihet. Mitt första starka cykelminne är från en skolutflykt i lågstadiet. En känsla som jag burit med mig till vuxen ålder.

I dag är det allt färre barn som cyklar till och från skolan. Orsakerna är många, men en viktig faktor är att planeringen av skolor och infrastrukturen för att ta sig dit och hem inte alltid är genomtänkt. Infrastrukturen för cyklister, både för barn och för vuxna, spelar roll. Likaså hur trafikregler utformas. Det är viktigt att underlätta för barn att cykla för det kan uppmuntra till cykling även som vuxen.

Varje person på cykel är en person mindre i bilkö eller i trängseln i kollektivtrafiken. Varje person på cykel är en som gör en insats för klimatet och för folkhälsan. Därför borde cykelåtgärder vara högprioriterat. Men så är inte fallet. Cykling har inte tillräckligt hög status i planeringen. Cykling är inte ett eget trafikslag som andra transportsätt. Det finns inte ens ett tydligt eget anslag i statens budget för cykling.  Cykling borde räknas som ett eget transportmedel precis som bil, båt, flyg och tåg.

Liberalernas förslag om att kunna få tillgång till mark när cykelstråk ska anläggas har inte fått stöd i riksdagen. I dag kan det bli stora omvägar för cykelstråk just på grund av att marken inte är tillgänglig. För bilvägar finns det lagstiftning. Här krävs ny lagstiftning.

Det saknas tydliga trafikregler. Tydlighet i vad som gäller i trafikmiljön skulle underlätta för alla trafikanter så att alla vet vad som gäller. Sverige borde införa 1,5-metersregeln där en bil, eller annat fordon, måste hålla ett minsta avstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklist. Förslag om detta har röstats ner i riksdagen. Liberalerna fortsätter arbeta för en 1,5-metersregel. Cyklister vid trafikljus bör få företräde och högersväng bör tillåtas vid rödljus. Det skulle förbättra framkomlighet och öka trafiksäkerheten. Regler kring cyklisternas skyldighet att använda vägren måste även ändras. Två plus 1-vägar måste planeras så att cykelstråk gör det möjligt att cykla.

Möjligheten att lära av goda exempel, nationellt och internationellt, borde tas tillvara och därför har Liberalerna föreslagit ett permanent nationellt cykelkansli. Det är viktigt att ta tillvara kunskap och undvika att upprepa misstag. Vad gäller satsningar på en sammanhängande cykelinfrastruktur behövs moderna riktlinjer för utformning av cykelstråk. Stråk ska kunna se olika ut beroende på om det är ett vanligt cykelstråk eller ett pendlingsstråk för snabbare cyklister. Cykelbroar ska ingå i infrastrukturplaneringen. Liberalerna har förslagit att regelverket kring trängselavgifterna ändras så att de genererade inkomsterna även kan användas för satsningar på cykelinfrastruktur.

Det saknas i dag infrastruktur för att ta till vara den potential som finns i att fler väljer cykeln som transportmedel. Den stora utmaningen ligger i att höja cyklingens status. Sverige behöver en mobilitetsplan. Cykeln kan vara en del av resan från A till B. Att bygga hållbara livsmiljöer behöver i högre utsträckning möjliggöra för enskilda att välja klimatvänliga transportsätt. En stor andel av bilresorna skulle kunna ersättas med cykel om planeringen i högre utsträckning var anpassad för cykling. Det behövs ett nationellt mål för cyklingen.

Vi har mycket att lära av andra länder. Jag får alltid inspiration från länder jag cyklar i. Det är lätt på många håll att ta med cykeln på ett tåg. Det kan handla om cykelstråk som markeras med avvikande färg för att bli tydligare. Skyltningen som gör det lätt att förstå både avstånd, destination och trafikregler.

En utveckling där allt fler väljer att använda cykeln är både ur folkhälsosynpunkt och minskad klimatpåverkan en smart satsning.  Men i slutändan handlar cykling även om oss individer. Det kan vara upplevelsen på stråket till jobbet en tidig morgon när staden fortfarande sover. Eller turen på en landsväg en sommardag med solen som värmer och oändligt vackra vyer som passeras. Att bara få cykla, njuta och känna friheten.

Nina Lundström, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (L)

 Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Fem faser av ofrivillig vila

Krönika: Så kom dagen då sannolikhetsläran skulle ta ut sin rätt på de ackumulerade Strava-milen....

Läs mer

När cyklande kvinnor var en provokation

Cykeln är det föremål som mer än något annat påskyndade jämställdheten mellan män och kvinnor....

Läs mer

Om Trump kunde cykla

Ledare: John F. Kennedy sägs ha myntat de bevingade orden ”Nothing compares to the simple...

Läs mer

I backspegeln: legendariska Campagnolo

Andreas Danielsson berättar hur det legendariska företaget Campagnolo fick sin start. De tillverkade inte bara...

Läs mer

Vintercykla med hela världen!

12 februari är det dags igen för Vintercyklingens dag. Nu kanske du redan cyklar året...

Läs mer
Trafikverket kastar in handduken och struntar i cykling

Svenska Cykelstäder, Svensk Cykling och Cykelfrämjandet sparar inte på krutet när de nu gemensamt yttrar sig om Trafikverkets förslag. De...

Läs mer
Det ser mörkt ut för cyklar på SJs tåg

EUs nya och så gott som klara resenärsdirektiv kommer innebära ökade möjligheter till att ta med cykeln på tåg i...

Läs mer