Gästkrönika om cykelpolitik: Centern

Gästkrönika om cykelpolitik: Centern


”Cyklister för Sverige framåt”

Med solen närvarande, vinden fläktades och gott med plats på cykelvägen är det lätt att komma överens om att cykling är ett av våra bästa transportmedel. Det lyckades i alla fall jag övertala min familj om inför familjesemestrar på cykel med fullpackad cykelkärra längst Småladskusten. Men tyvärr är förutsättningarna för cykling sällan så bra som de hade kunnat vara. Jag vill höja statusen på cykling och ge det transportsättet den uppmärksamhet det förtjänar.

Jag minns fortfarande när jag som nioåring hade min Monarkcykel fullklistrad med ”Håll till Höger-märken”. Omläggningen till högertrafik i landet i september 1967 var omtumlande, inte minst för en ”up and coming”-cyklist som mig. Jag önskar jag kunde säga att det skett stora förändringar sedan dess på cykelfronten, men sanningen är att det skett förvånansvärt lite. Historiska byggnationer har skett på vägar för bilister men det har skett för lite för cyklister. Det vill Centerpartiet ändra på. Vi vill öka framkomligheten med cykel genom att bygga fler lokala och regionala cykelbanor och så kallade cykelmotorvägar och minska barriäreffekter från korsande spår och vägar.

Cykel behöver i större grad än i dag värderas upp jämfört med transportslag som bil, båt, flyg och tåg, och få resurser i nationella infrastruktursatsningar. I dag sker knappt 10 procent av våra resor med cykel. Det är alldeles för få. Några utmaningar med att cykla är att det kan känns osäkert och att framkomligheten är dålig. Säkerheten är oerhört viktig för att få fler att cykla. Jag anser att gång- och cykelbanor, korsningar, trafikregler och trafiksignaler bör anpassas till cyklisternas och fotgängares villkor för att öka viljan att välja dessa färdmedel. Att införa en lag som handlar om att cyklar som färdas på landsvägar måste passeras med ett avstånd på minst 1,5 meter ser vi som svårt, eftersom kontrollen av att detta efterföljs är svår. Förmåga till empati och en utvecklad inlevelseförmåga i medtrafikanters situation är en viktig del av körkortsutbildningen. Därutöver finns det andra regelförenklingar som borde genomföras, så som att tillåta högersväng vid rödljus och införa ”allgrönt” för cykel i fler korsningar.

Det lämpar sig inte att cykla till jobbet för alla. Men vi måste göra det lämpligt för fler. I tätorter måste gång-, cykel- och kollektivtrafik som är de mest miljövänliga transportalternativen främjas och vara normgivande. Centerpartiet vill också uppmuntra att kommuner i högre utsträckning väljer att satsa på utbyggnad av gröna mobilitetslösningar, till exempel cykelinfrastruktur i stället för att fördyra byggnadsprocesser genom att tillhandahålla många bilparkeringsplatser.

Att cykel inte prioriteras som färdsätt i dag blir också tydligt när man ser på reseavdraget. De milersättningar som arbetsgivare skattefritt kan ge till sina anställda som använder eget fordon i tjänsten är 250 kronor per år för en cyklist jämfört med 18,50 kronor per mil för en bilist. Den som tror att en cykel är underhållsfri och drivs av ingenting skulle kanske kunna nöja sig med det, men en cykel kräver underhåll precis som en bil, och drivmedlet är numera både fysisk energi och i växande grad elenergi. Centerpartiet vill se över reseavdraget och göra det mer modernt.

Det finns många möjligheter när det kommer till att förbättra förutsättningarna för cykling i våra städer. Det är bara att kika in vårt grannland Danmark, i Köpenhamn görs 45 procent av alla resor med cykeln och 7 av 10 köpenhamnare cyklar varje dag. Jag vill se ett nationellt cykelkansli som i samverkan med kommunerna och Trafikverket kan peka ut riktningen för cykelutvecklingen runt om i hela Sverige. En stor del av de beslut som rör cykeltrafik sker just lokalt eller regionalt, så den nationella nivån måste skapa förutsättningar för regionalt och kommunalt samarbete och kunskapsutbyte, enklare regler för uppförande av cykelinfrastruktur såsom cykelparkeringar, och möjlighet att införa anpassade trafikföreskrifter för cykel, till exempel. förtur vid grönt ljus eller möjlighet att cykla mot enkelriktat.

Jag hoppas att fler kan bli övertygade om att cykling är ett av våra bästa transportsätt. Men då behöver politiken lägga i en extra växel. Det är jag och Centerpartiet beredda att göra. Cyklister för Sverige framåt!

Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson (C)

  Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Fem faser av ofrivillig vila

Krönika: Så kom dagen då sannolikhetsläran skulle ta ut sin rätt på de ackumulerade Strava-milen....

Läs mer

När cyklande kvinnor var en provokation

Cykeln är det föremål som mer än något annat påskyndade jämställdheten mellan män och kvinnor....

Läs mer

Om Trump kunde cykla

Ledare: John F. Kennedy sägs ha myntat de bevingade orden ”Nothing compares to the simple...

Läs mer

I backspegeln: legendariska Campagnolo

Andreas Danielsson berättar hur det legendariska företaget Campagnolo fick sin start. De tillverkade inte bara...

Läs mer

Vintercykla med hela världen!

12 februari är det dags igen för Vintercyklingens dag. Nu kanske du redan cyklar året...

Läs mer
Trafikverket kastar in handduken och struntar i cykling

Svenska Cykelstäder, Svensk Cykling och Cykelfrämjandet sparar inte på krutet när de nu gemensamt yttrar sig om Trafikverkets förslag. De...

Läs mer
Det ser mörkt ut för cyklar på SJs tåg

EUs nya och så gott som klara resenärsdirektiv kommer innebära ökade möjligheter till att ta med cykeln på tåg i...

Läs mer