VTI sågar cyklingsutredningen
Blogg

VTI sågar cyklingsutredningen


VTI har lämnat sitt remissvarcyklingsutredningen. Utredningens direktiv har varit att se över de regler som påverkar förutsättningarna för cykling och översynen ska syfta till förslag för att öka cyklingen och göra den säkrare, öka trafiksäkerheten för cyklister och öka trafiksäkerheten för gående i förhållande till cyklister. I första hand ska de bestämmelser som reglerar planering och utformning av trafikmiljön samt trafikreglerna för cyklister ses över.

Så här skriver bl.a. VTI i sitt remissvar:

”En stor brist är dock att de förslag som utredningen mynnat ut i saknar sådant som faktiskt skulle kunna leda till en ökad cykling och ökad trafiksäkerhet för cyklister. De förväntningar som byggs upp vid läsning av bakgrundsbeskrivningen införlivas tyvärr inte i utredningens slutgiltiga förslag. Man kan även konstatera att förslagen inte står i relation till hur akut situationen är i många av våra större städer.”

”Utredningens slutsats är att det inte är regeländringar som behövs utan i stället incitament för att lagstiftningen ska tillämpas så att cyklingens intressen tillgodoses. Det må vara sant att det i lagstiftningen inte finns hinder för att främja cykeltrafiken. Å andra sidan finns det heller inte i lagstiftningen sådant som ger incitament för en omfördelning av resurser till satsningar som gynnar en positiv utveckling av cykeltrafiken. Cyklandet får inte ens den andel av budgeten som färdmedelsandelarna motiverar trots att man är väl medveten om att i länder med hög cykelfrekvens har ”stora investeringar gjorts i cykelinfrastrukturen (sid 235).”

”I Nederländerna satsas €25 per person och år på satsningar för cykeltrafiken, varav 97 % på infrastruktur och detta trots att det är ett land där mycket av cykelinfrastrukturen redan finns på plats. I det perspektivet har Sverige en lång väg att gå. Den uppskattning på 800-1000 miljoner kronor som utredaren nämner behövs för satsningar på åtgärder för cykling under den närmast tiden (sid 25), är kraftigt underskattad om man verkligen vill nå resultat. Detta är också betydligt mindre än dåvarande Vägverkets uppskattning i ett regeringsuppdrag 2007. Här pekade man på ett investeringsbehov på runt 8 000 miljoner.”

Så här kommenterar VTI förslaget att cyklister måste använda cykelbana om sådan finns:

”VTI håller inte med om slutsatsen att det främst är bredare cyklar eller cyklar utrustade med cykelkärra eller sidovagn som har stort behov av att färdas på körbanan. Det finns heller inte, som vi ser det, tillräckligt underlag för att det skulle ha någon större betydelse för cyklisters framkomlighet och säkerhet. Istället borde det vara fordonens hastighet som bestämmer separeringen, dvs. snabba cyklister borde tillåtas att använda körbanan.”

”Måhända hade utredningen kommit till en annan slutsats om inte cykling som idrottsutövning avgränsats från arbetet (sid 147). Cykelpendling ses ofta som ett sätt att kombinera en nyttoresa med motion och därav en hög hastighet med risk för att utsätta långsammare cyklister och fotgängare för fara.”

Detta är ju ytterst oroande och allvarligt. VTI och deras handläggare är ju inte vilka som helst utan de besitter en stor kompetens och erfarenhet på området. Här dömer de då ut stora delar av utredningens förslag och menar att i stort sett inget av dem kommer att leda till ett ökat och säkert cyklande. Jag har ju i tidigare inlägg haft liknande invändningar mot utredningen och dess förslag. Så då kan vi konstatera att stora resurser och tid har lagts ner på denna utredning, år har gått till spillo och vi står i stort sett kvar och spinner med hjulen på samma plats. Vi får sätta vårt hopp till att infrastrukturministern och regeringen har kraften, viljan och modet att skrota delar av denna utredning och skyndsamt tillsätta kunskap och kompetens för att verkligen ta fram förslag som leder till ett ökat och säkert cyklande.

Relaterade inlägg:


Bicycling nummer 4!

I detta nummer bjuder vi på:

  • En stor guide till Tour de France
  • En guide till hur du tränar med effekt
  • En magisk cykelweekend på västkusten
  • Ett matigt reportage om hur man lagar kolfiber

Ute nu!

Bli prenumerant
Antal kommentarer: 17

Andreas

Delar deras uppfattning i mycket. Utredningen hade föresatser men dessa lyckades man inte konvertera till förslag/actions i själva arbetet. Den är misslyckad och det känns som ett beställningsjobb från politikerna.
De punkter som utredningen de facto presenterar som actions är ju rätt marginella och hjälper inte den stora massan som cyklar och stöttar ej heller cyklandet som framkomlighetsverktyg.
Det är nedslående.


Krister Isaksson

Andreas, ja det är verkligen nedslående. Det var stora förhoppningar när denna utredning påbörjades, den första i sitt slag i Sverige, och det bidde ingenting…


Björn

Bra skrivet av VTI. Lite positivt förvånad. Hoppas att regeringen lyssnar.
Tror att det finns ett ganska stort stöd för stora förändringar för att underlätta och öka cykeltrafiken även från regering och politiska partier i stort. Men den stora bromsklossen är trafikverket och det bilindustriella komplexet (åkerinäring, etc etc). Tror tyvärr att Trafikverket inte skulle veta vad man skulle göra om man fick en stor påse pengar till cykelförbättrande åtgärder.
Man har inte kompentens eller vilja.
Regering och t.ex. Stockholms kommun skulle göra som Boris i London och tillsätta en ”Cycling Czar” med verkliga befogenheter.


Krister Isaksson

Björn, VTI har några forskare som är mycket duktiga på cykel. Det är ju nu inte detsamma som att VTI skulle svara som de har gjort. Men här skriver alltså Generaldirektören under ett remissvar som är mycket kritiskt till kärnan i utredningen och det är det som gör det så allvarligt.
Visst finns det ett stort stöd för förändring, det blir ännu tydligare när man också läser andra remissvar till utredningen. Så det är uppenbart inte en utredning och utredare i samklang med sin omvärld.


Manne

en anledning till att utredningar skickas på remiss är ju just att få in synpunkter såväl positiva som negativa. Sen utifrån dessa kan man gå vidare och jag hoppas att cykelutredningen får svidande kritik och många bättre förslag kommer in så man kan gå vidare med dessa senare. Utredningen kan ,trots sina halvdana förslag, i bästa fall leda till att diskussionen kommer upp på bordet!
Dessutom är merparten av cykelinfrastrukturen en kommunal angelägenhet och där gäller det för oss cyklister att få våra politiker o tjänstemän på hemmaplan att agera. Där behövs inga utredningar utan bara annorlunda prioriteringar! (typ bygg lite bredare cykelbana eller kanske sätt upp belysning etc). Vi lyckades i skövde få tjänstemännen tänka om tex när det gällde en ny cykelbanas dragning. Det behövdes inte så mycket påtryckning.


Sven-Erik

Kul att läsa om ett remiss-svar som visar prov på förståelse för att cyklister vill och kan hålla olika hastighet. Utredningen som sådan framstår som en produkt av någon som inte haft en ridå som hindrat inflöde av information och satt förmågaa att dra grundade slutsatser ur spel.


Krister Isaksson

Manne, förvisso är det bl.a. därför remisser sänds ut men ingen är ju betjänt av att vi lägger tid, kraft o resurser på undermåliga utredningar. Utgångsläget blir ju så mycket lättare o bättre om utredningen skulle innehålla förslag av god kvalitet. Och för mig är det inte så enkelt att merparten av cykelinfrastrukturen är en kommunal angelägenhet när tex stora delar av regelverket inte är det.


Pontus

Ja det var ord o inga visor, bra att en så framstående organisation med hög trovärdighet gör en så tydlig markering. Bra att de också tar upp att utredningen
Inte hanterar och tar fram vettiga förslag på hur cykel och kollektivtrafik kan fungera bättre. Där har ju du visat i tidigare inlägg att det är en viktig funktion, både för cykel- och kollektivtrafiken. Usch vad deprimerande…


Janne

Ett mycket bra och insiktsfullt skrivet remissvar. Håller också helt med om att det i första hand borde vara hastigheten snarare än cykelns bredd som avgör var den lämpligen framförs. Men vad ingen verkar veta eller bry sig om är att de allra snabbaste cyklarna som idag framförs på våra vägar faktiskt också är de bredaste. Att framföra en 3-hjulig Velomobil i 70km/h på en cykelbana vore ju fullständigt vansinnigt men är idag fullt lagligt. Så NÅGOT positivt finns det kanske ändå i cyklistutredningen även om författaren säkert inte har en aning om vad en Velomobil är 🙂


Krister Isaksson

Pontus, ja det är obegripligt när vi vet hur viktig kombinationsresorna cykel-kollektivtrafik är för ökat cyklande (och koll.resor) att utredningen inte har mer slagkraftiga förslag.


Krister Isaksson

Janne, kanske lite väl snävt perspektiv med Velomobil! 😉


Janne

Ja, i Sverige idag är det är snävt Krister men i ditt föregångsland Holland ser man dem ofta eftersom det är ett helt överlägset fordon för pendling om man bara inte är är rädd för modern teknik och det finns en vettig infrastruktur. Håll i hatten så åker vi en sväng med en ”Velonaut” från Bollnäs 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=CPgDdAx9K7E
Tänk dig den där på en normal svensk GC-bana 🙂


Krister Isaksson

Janne, Ja det är verkligen annorlunda i Holland, visst dominerar vanliga (svarta) herr- och damcyklar cykelflottan men sen finns det massor av andra och för oss ovanliga cyklar. Så blir det ju när många cyklar och olika behov måste lösas.
Vi kanske måste ta höjd o bygga Velonautbanor! 😉


Nils Calmsund

Kanske hade varit lämpligt om VTI hade fått större möjlighet att medverka i utredningen direkt isf att skriva svar på remisser…


Krister Isaksson

Nils, absolut, men nu valde utredaren ett annat upplägg och då är det ju bra att experter och sakkunniga har en möjlighet att komma till tals genom en remissomgång. Den sk expertgruppen som fanns kopplad till utredningen innhöll ingen med expertkompetens på cykelområdet. Vidare så genomförde konsultföretaget WSP ett antal bakgrunds- och omvärldsstudier för utredarens räkning som innehöll mer långtgående förslag, dock så valde utredaren en annan väg…


Dmitri F

Ja, det var verkligen fascinerande när man läste inledningen som verkligen tog upp alla problem som man kände igen sig i, men sen helt och hållet ignorerade eller nonchalerade dessa.


Krister Isaksson

Dmitri, Vet inte vad man ska säga… Kanske att hjärndöden slog till! 😉Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Samma fruktansvärda olyckor i London


 

Nu har det hänt igen, en lastbilsförare har kört ihjäl en cyklist vid vänstersväng (vänstertrafik) rapporterar Daily Mail. Tyvärr inte första gången dessa tragiska olyckor sker och definitivt inte sista gången detta kommer att ske, varken i London eller i Sverige. Enligt Transport for London (TRL) utgör lastbilstrafiken 5 procent av den totala trafiken i London men de är inblandade i hälften av dödsolyckor med cyklister. Förra året dog 14 cyklister i London.


Den ihjälkörda kvinnans cykel

Reaktionen på olyckan är dock inte den vi alltid är vana vid här hemma i Sverige och Stockholm. Londons borgmästare går nu ut och vill förbjuda lastbilar som inte utrustade med särskild säkerhetsutrustning för att bättre kunna undvika dessa olyckor. Mike Cavenett, från London Cycling Campaign, menar att detta trafiksäkerhetsproblem har högsta prioritet och att lastbilar ska ha sensorer och kameror för att hjälpa förarna. Lastbilsförarna ska även genomgång: ”cyclist awareness training”

 

Relaterade länkar:


Antal kommentarer: 5

ekstromenator

Intressant att det finns någon som tar problemet på allvar, med tanke på hur stort London är (12-15miljoner invånare) och olycksfrekvensen så borde lastbilsolyckorna vara vanligare i Stockholm (1,5miljoer invånare) utan samma synsätt växt hos myndighet ?


Krister Isaksson

ekstromenator, det ska bli spännande och följa utveckling i London och se om vi kan ta lärdom av något därifrån. Här hemma verkar det mer handla om att peka ut cyklisternas ansvar och skyldigheter, hur de ska bete sig, att Trafikverket ger försäkringsbolag pengar till att producera undermåliga studier och att sätta klistermärken på lastbilar. Under tiden blir människor ihjälkörda…


W1F1

Den här filmsnutten tydliggör problematiken.
http://youtu.be/wzL0Kyk4m-8


Tor Sandqvist

W1F1: Oj! Det där är ju inte en blind punkt, det är en hel jäkla blind fil!


Krister Isaksson

W1F1 och Tor, Ja det är så här illa, det är siktproblem framåt, åt sidorna och bakåt. Och dessa fordon färdas på våra gator, i våra städer, i våra bostadsområden osv. Och här hemma är mycket av resonemanget att det är trafikanterna UTANFÖR fordonen som ska förstå hur dålig sikten är och ta ett stort ansvar och agera för att olyckor ska undvikas. Så oavsett om du är tre år eller hundratre, om du har någon som helst erfarenhet av att köra bil eller av dessa fordon, så faller det på dig att agera och undvika olyckan. Eller så ska kommuner genom infrastruktur försöka ”bygga” bort brister som kan kopplas till fordonen. Snacka om att få frisedel att köra omkring med ett mordvapen…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Satsa på cykel = mindre bilköer


 

Företaget TomTom, leverantör av positionerings- och navigeringslösningar, här nu släppt sin årsrapport ”Congestion Index”. Rapporten analyserar trafiken i ett antal större städer i Europa och baseras på faktisk hastighetsdata – sex biljoner datamätningar – och jämför trafikflödet under 2012 med 2011. TomToms rapport visar även hur mycket extra tid svenska, nordiska och europeiska bilister tillbringar i trafiken och vilka tider och dagar som är värst respektive bäst.

Moskva var under 2012 den klart mest trafikdrabbade staden i Europa med ett index på 66 %, vilket innebär att restiderna var i genomsnitt 66 % längre jämfört med restiderna när trafiken flyter fritt, så kallad ”free flow”. Stockholm ska visst vara värst i Norden och kom totalt sett på tolfte plats.

En bilpendlande stockholmare som pendlar minst 30 minuter om dagen tillbringar 90 timmar extra i bilen om året på grund av att hon/han är en del av trafikträngseln. Stockholm var den tolfte mest trafikdrabbade staden i Europa under 2012 och värst i Norden. Restiderna i Stockholm var i genomsnitt 28 % längre jämfört med restiderna när trafiken flyter fritt och under rusningstrafik fördröjs varje restimma med 39 minuter.


Bara att bygga fler trafikleder om vi vill ha mer bilköer! Foto: Magnus Hallgren

Det är ju i detta läge som många börjar skrika och kräva åtgärder i form av nya trafikleder, nya vägar etc. Vi ser ju också att planeringen pågår för fullt med både Förbifart och Östlig förbindelse.

Själv tycker jag det är intressantare att dyka ner längre ner i ”Congestion Index” för att långt ner i listan, på platserna 48 och 49, hitta Köpenhamn respektive Amsterdam. Dessa städer har i genomsnitt 17 % längre restid under rusningstrafiken. 11 % lägre än Stockholm och vad som utmärker dessa två städer är att de är CYKELSTÄDER! Städerna har sedan lång tid tillbaka satsat och byggt ute en väl fungerande infrastruktur för cykeltrafik. Man har också höga resandeandelar när det gäller cykel.

Vi behöver inte ens gå utanför landets gränser för att finna ett ännu bättre resultat. Vi behöver bara titta på Malmö, Sveriges största och bästa cykelstad. Restiderna i Malmö var i genomsnitt endast 10 % längre jämfört med ”free flow” och under rusningstrafik fördröjs varje restimma med 9 minuter. Malmö var den 57:e mest trafikdrabbade staden i Europa – vilket gör Malmö till en av städerna med bäst trafiksituation i både Norden och Europa! Malmö har under en längre tid medvetet och konsekvent satsat på att skapa goda förhållanden för cykeltrafik. Cirka 30 procent av det totala resandet i Malmö sker med cykel och cirka 40 procent av alla arbetsresor i Malmö sker med cykel.

Så vill vi ha mindre bilköer, mindre utsläpp, bättre hälsa, satsa på samhällsekonomiskt lönsamma projekt, bättre stadsmiljö och stadsliv så har vi ju här svaret. Sen är investeringskostnaderna för att skapa en cykelstad en bråkdel av att bygga väginfrastruktur så vi får pengar över till annat – kanske lite bättre kollektivtrafik. Vi får inte heller glömma tidsaspekten, det går avsevärt fortare att bygga cykelinfrastruktur än det gör att bygga väginfrastruktur. Så imorgon kan vi ha en annan stad!


Det är trångt även på cykelbanorna i Stockholm! Bara att bygga fler och bygga ut befintliga!

 

 

 


Antal kommentarer: 15

Mr Focus

Du behöver mer fakta för att hävda att det just är cykelsatsningarna som minskar köerna. Det kan lika gärna vara för att det finns mycket mer väg i Köpenhamn och Amsterdam, att folk bor närmare jobbet, jobbar mer hemifrån etcetera. Jag tror du har rätt men det behöver underbyggas bättre.


Krister Isaksson

Mr Focus, det är inte lite du begär av en som bloggar på sin fritid! Visst har du en poäng att saker o ting kan behövas underbyggas bättre, gäller ju inte bara cykel utan även väginvesteringar som många gånger har tämligen svajiga beslutsunderlag. Det kan ju också vara så enkelt att finns utbudet, dvs cykelinfrastrukturen, så cyklas det mer, det är en större omflyttning från bil till cykel och det är därmed mindre bilköer!


Johannes Westlund

Det ser ut som många cyklande i alla fall inte är en nackdel i sammanhanget. Vad jag ser placerar sig inga utpräglade cykelstäder dåligt. Men exempelvis Göteborg placerar sig bra trots att det är en utpräglad bilstad med både dålig kollektivtrafik och låg andel cyklande.
Hur som helst var resultaten intressanta. Faktorer som jag trodde skulle ha större genomslag verkar vara av underordnad betydelse. Exempelvis täthet tycks inte spela in. Barcelona och Göteborg ligger nära varann trots radikalt olika täta strukturer. Inte heller invånarantal verkar ge en enkel förklaring. Topp 2 är väldigt stora städer, men Marseille och Stuttgart ligger inte långt efter trots sin relativa litenhet. Mer forskning behövs!


Krister Isaksson

Johannes, exakt, mer forskning behövs! Och detta kan nog inte kallas för forskning…


jome

om jag bilpendlar på 50 min inkl köer (35 km, 30 min free flow) så tar det kollektivt/med cykel ca 1 timma och en kvart. Det innebär att jag sparar ungefär 258 timmar per år på att ta bilen jämfört med att åka kollektivt eller cykla. dessutom slipper jag jävelvädret och kan spara den underbara cyklingen till bättre tillfällen, med kamrater på en öppen landsväg tex.


Dmitri F

jome: Om du cyklar får du bättre hälsa på köpet, så du slipper träna flera gånger i veckan för att kompensera för allt stillasittande. Träningen kostar också tid 😉
Men även om du inte tränar så tar jag 1 timmes cykeltur framför 1 timme i bilköer vilken dag som helst. Ok kanske inte vilken dag som helst, men de flesta dagarna.
Och dessutom så kan du både cykla varje dag och njuta av underbar cykling vid bättre tillfällen. Det ena utesluter inte det andra.


Lisa

jome, och det finns säkert en hel del som det är tvärtom för, dvs. de skulle spara tid genom att cykla! Sen är ju trafikslaget tämligen tillförlitligt och du kan förutsäga din restid tämligen väl, så är ju inte fallet med att bilpendla i rusningstid i Stockholm idag.


jome

hälsan är fin faktiskt o sitter gör jag ju på bussen också.


Fredrik Lindell

Man måste alltid skilja på begreppen statistiskt samband och kausalt samband. Det är inte så i denna undersökning. Blir man fet av att vara med i viktväktarna? Åtminstone talar det statistiska sambandet för det. Jag förstår att detta inte är en vetenskaplig undersökning, och att blogginlägget skall vara tankeväckande (vilket det är), men det går inte att i ett mer långsiktigt seriöst sammanhang att nöja sig med anekdoter likt denna, det krävs nog mer kött på benen.
Men, sambandet kan mycket väl indikera ett ett möjligt kausalt samband. Personligen tror jag att det finns mkt i den teorin. Det låter rimligt att ju bättre cykelmöjligheter man bygger, desto fler människor cyklar och desto färre mänjniskor tar bilen, vilket också är till bilisternas fördel för då slipper de sitta i köer.
Jag tror att grundproblemet att komma åt, är att det i Sverige och framförallt Stockholm, är bilismen som utgör den referensram kring vilken man diskuterar trafikproblem och trafiklösningar. I Köpenhamn däremot, förefaller det vara cyklismen som utgör själva grundtanken.
Ett följdproblem av att normen är bilismen är också acceptansen för att ogilla cyklister i trafiken.
Att bygga bort bilköer genom att satsa på cykelinfrastruktur skulle alltså i Stockholm kategoriseras som ”thinking outside the box”.


Krister Isaksson

Fredrik, tack och en tanke med blogginlägget är just att visa och väcka behovet till att skaffa mer kött på benet. Just som du påpekar utgår ju mycket från bilen som norm, då blir också forskningen och de modeller vi använder för att försöka förstå och fånga verkligheten därefter.


Arne B

@jome:
Nej, du sparar inget genom att köra bil. Du förlorar pengar och tid. Bilkörning är passivt och kan inte kombineras med nytta. På buss-/tågresan kan du läsa och surfa, t o m jobba. Cyklingen ger dig den motion du behöver. Jag tycker inte att 517 timmars jobbpendling i bil på ett år är något att skryta över. Det innebär tre veckor i bil. Grattis. 775 timmars cykling vore en bragd och ge dig praktfysik och imponera oerhört.
@Fredrik:
Det är helt riktigt att man måste skilja på statistiskt och kausalt samband. Men, finns det något exempel på att utbyggda vägsystem (ringleder mm) har givit bestående positiva effekter på biltrafiken såsom free flow? Något i hela världen?


jome

Hur man skal lyckas med att ”förlora” tid eller vad som är ”nytta” är ju mer filosofiska frågor än fakta.


Krister Isaksson

SAMHÄLLSNYTTAN när det gäller cykelinvesteringar verkar ju i varje fall vara avsevärt större än väginvesteringar. Det kanske kan kallas fakta…
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/show-me-the-money.htm
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/de-redan-samhallsekonomiskt-lonsamma-cyklisterna.htm
http://insyn.stockholm.se/trafik/document/2006-05-16/Dagordning/15/15%20bilaga%203.pdf


Fredrik Lindell

Samhället är byggt med bilen som norm.
http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20130315/mhf-stoppa-cykellagen
En cykel kan inte ha förkörsrätt före bil, för då kan en cykel köra framför en bil och bli påkörd. Detta argument framförs på största allvar av motormännen organisation.


Krister Isaksson

Fredrik, det var djupa och insiktsfulla kommentarer på den sidan! Speglar väl lite vad vi står inför om vi vill förändra rådande trafikmaktordning…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Krig är fred! Frihet är slaveri! Okunnighet är styrka!


 

DN skrev i går en artikel om att fartkamerorna i Södra länken måste plockas ner pga. att luften är så smutsig att kameralinserna blir smutsiga och förare kan inte identifieras. Detta är oroande av många anledningar:

1, Nu kommer hastigheterna öka i tunnlarna och konsekvenserna av olyckor bli värre. Det är ju så att många av oss bilister har svårt att respektera och följa den enkla trafikregeln  gällande hastighetsbegränsningar. Trafikverket och Polisen har därför tvingats till miljardinvesteringar genom att placera ut fartkameror runt om i landet samt skapa en administration för detta.  

2, Högre hastigheter innebär att utsläppen ökar = ännu sämre luft i tunnlarna och i anslutning till dessa.

3, Vad är det för miljö vi färdas i, vad är det för arbetsmiljö för de som arbetar med drift och underhåll i dessa tunnlar och vad blåser ut ur ventilationstornen?

Och sist men inte minst:

4, Förbifart Stockholm

” Förbifart Stockholm kommer att ha acceptabel tunnelluft” står det på Trafikverkets hemsida, vidare kan vi läsa ” Trafikverket kommer att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att tunnlarna i Förbifart Stockholm får acceptabel luftkvalitet.”

Är det någon som tror att de kommer lyckas?

Vad har då detta att göra med en cykelblogg? Allt hänger ju mer eller mindre ihop. Om vi ser till att idiotin inte segrar här kan vi ju faktiskt använda pengarna på ett klokare sätt. Till exempel att snabbt färdigställa de regionala cykelstråken. Dessa saknas ju till stora delar idag, de som finns är i uselt tillstånd och cykelåtgärder uppvisar en mycket stor potential och lönsamhet. Landshövdingen uttalade sig ju häromdagen i lokalnyheterna ABC om att det råder konkurrens mellan olika investeringar och att det är många saker som ska göras. Om vi då inte gör den absolut mest kostsamma investeringen blir det ju massor över till annat, kanske för samhället mer nyttiga investeringar…  

 

Relaterade länkar:

Tack Björn!


Antal kommentarer: 9

Mia

Jag ser utbyggd tunnelbana av hög kvalitet, kanske i en ringled, jag ser utbyggd tvärbana, fler direktbussar, cykel i kollektivtrafiken, ett väl utbyggt och väl utformat cykelvägnät i regionen o framförallt i StorStockholm. Aj då, det var visst bara en dröm… Men det var en fin o trevlig dröm om en bättre framtid. En dröm som går att förverkliga om vi vill.


Krister Isaksson

Mia, det var verkligen en fin dröm! Och visst går den att förverkliga om vi bara vill, det är ju inte en naturlag att det ska se ut och vara som det är idag. Det är ju beslut fattade och genomförda av människor, bara att fatta nya beslut och genomföra dessa!


ekstromenator

Har från säker källa hört att polisen kommer stå i södra länken med fartkamera i stället för dom som nu monterats ner, detta kommer inte förstås inte ersätta dom som tagits bort men kanske tillräckligt för att sänka farten till rimlig nivå ?


Krister Isaksson

ekstromenator, då får vi hoppas att det är automatiska kameror så inte personalen tvingas arbeta i denna miljö. Eller så kanske de sitter i ett fordon med recirkulation eller har en skyddsmask som denna: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/sa-har-overlever-du-som-cyklist.htm
Sen undrar jag hur frekvent denna övervakning kan och kommer att vara, polisen kan ju knappast ha de resurserna som krävs för att få bestående effekter. Men jag hoppas jag har fel!


ekstromenator

Det är väl tyvärr en del av de detaljer som återstår att lösa… Men det borde väl att gå att sätta upp en tillfällig fjärravläst kamera ?


Johannes Westlund

Det är märkligt det här. Jag är rätt intresserad av stadsbyggnadsdebatten i Göteborg och även i mest stadsivrande grupperingarna som drömmer om urban innerstad, gammal hederlig kvartersstad, är det svårt att bryta sig loss ur gamla mentala bojjor såsom att man måste ha större och dyrare motorvägar hela tiden.
På tapeten är att gräva ner diverse motorvägar som skär av stan på olika sätt. Tanken är visserligen god, man vill få bort bilarna, men kostnaderna är offantliga. I Göteborgs lera kommer det sluta i tiotals miljarder utan att kapaciteten höjs ett dyft. Samtidigt korkar motorvägslederna igen, kollektivtrafiken går på knäna, viktiga länkar i cykelnätet står uppgrävda hela år i taget, och flera kvartal efter att övriga vägarbeten runt om är avslutade. Det gamla vanliga i det omoderna bilsamhället, så på så sätt intet nytt, det är så det blir när massbilismen tillåts vara gökunge. Men hur som helst, effekterna av att gräva ner mer motorväg i Göteborg kommer ju bli att viktiga kollektivtrafiksatsningar (och cykelsatsningar) inte blir av. Det krävs ingen högre examina inom matematik och ekonomi för att förstå något så trivialt som att pengar tar slut. Och då kommer den underbara motiveringen:
”men det finns ingen fungerande effektiv kollektivtrafik i Göteborg så vi måste bygga så att det går att komma fram med bil.”
Jo, tjena…


Krister Isaksson

Johannes, Martin Emanuels avhandling Trafikslag på undantag visar så tydligt att när det gäller trafik så handlar mycket om värderingar, uppfattningar och föreställningar. Dvs. ideologi, och här har det gått så långt att den blivit frusen och man undrar stilla vad som kommer att krävas för att den ska börja tina och smälta…
Hans avhandling visar också på en annan spännande slutsats, den med utbud: Försvinner möjligheterna att cykla, dvs infrastrukturen, så minskar eller tom upphör cyklandet. Så då kan vi dra några andra slutsatser:
1, För att öka cyklandet, bygg bra cykelinfrastruktur i stor omfattning!
2, För att minska bilåkandet, minska utbudet för biltrafiken!
Enkelt men ack så svårt att genomföra…


Krister Isaksson

ekstromenator, är ju inte expert på dessa typer av kameror (och radar) men mycket handlar väl om att de måste vara tillförlitliga och med säkehet ge rätt hastighet och bilder vilket kanske inte är helt enkelt med tillfälliga lösningar. Sen skulle väl de också bli smutsiga då grundproblemet är kvar – det är för mycket skit i tunnlarna!


Arne B

Nya, stora biltrafikleder kostar enorma pengar. De kostar också även då de är färdiga. Resurser för att t ex snöröja de nya och ytmässigt stora lederna kommer att tas från övriga delar av trafiknätet. Låt mig gissa att man kommer skära med pengahyveln överallt – vi cyklister kommer inte att få det bättre.
Det finns inga exempel på att man lyckats bygga bort bilköer med större och fler vägar. Köer är ett ”pris” man som bilist betalar för valet av transportsätt. Genom att förbättra alternativen, kommer fler att välja dem. Tänk tanken att alla som cyklar idag får nog och sätter sig i bilen. Ibland funderar jag på att det skulle kunna bli en sorts cyklistmanifestation.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

99 procent är uselt


 

Jag skrev ju nyligen ett inlägg om den nya regionala cykelplanen i Stockholms län och den samhällsekonomiska bedömning som gjorts av planen. Utfallet är minst sagt häpnadsväckande. Men det är kanske inte så konstigt om vi dyker in i planen och studerar hur det ser ut i dag, hur är så att säga utgångsläget. Inventeringen av de utpekade regionala cykelstråken visar att det är många stråk som helt saknas i det regionala cykelvägnätet och många som går i blandtrafik, se bild nedan:


Rött är saknade länkar och cykling i blandtrafik, heldragna svarta linjer är befintliga regionala cykelstråk där 1 procent uppnår grundläggande standard. Bild: Regional cykelplan för Stockholms län

Inventeringen visar också att en mycket liten del av cykelvägarna uppfyller en grundläggande standard vad gäller utformningsprinciper av cykelvägar som ingår i ett huvudnät. En procent av det inventerade nätet uppfyller utformningsprinciperna med avseende på bl.a. bredd, separationsform, beläggning och belysning. Det är 72 stråk och 825 km. 1 procent uppnår en grundläggande standard…

När man ser detta resultat är det kanske inte så konstigt att det är tämligen få som arbetspendlar med cykel i Stockholms län. Mycket saknas och det mesta som finns är väl för att sammanfatta det med ett ord: uselt. Så då är det ju heller inte så konstigt att utfallet av den samhällsekonomiska bedömningen blir så positivt, vi går ju från ett läge där det mesta är dåligt till ett läge där förhållandena är ok.

Vad som ytterligare förvärrar förhållandena på dessa stråk är att det är stora brister vad gäller cyklisters framkomlighet och säkerhet. På stråken återkommer ständigt olika hinder i form av bommar, betongsuggor, stolpar, busshållplatser och räcken som placerats i cykelbanan. Dessa hinder utgör allvarliga trafiksäkerhetsproblem då det finns risk att cyklister kolliderar med dem. Platser med begränsad sikt på grund av tvära kurvor, murar, tunnlar, topografi eller växtlighet är också vanligt förekommande och medför problem för såväl framkomlighet, trafiksäkerhet som trygghet. Cyklister på de regionala cykelstråken möter i genomsnitt 4,9 passager per kilometer som inte utformats enligt de föreslagna utformningsprinciperna och 3,6 andra framkomlighetsproblem per kilometer. Detta betyder att det i snitt finns något som påverkar framkomligheten var 118:e meter! Tänk er motsvarande förhållanden i väg- och kollektivtrafiksystemet. Medelresan för en Stockholmspendlare på cykel är ca 9 km enkel resa. Det ska ställas mot att varje stopp som en cyklist tvingas till motsvarar en förlängning av den upplevda resvägen med 100 meter om cyklisten färdas i 20 km/h (Why cyclists won’t stop). Vägvisningen är också ofta ofullständig och utan lokalkännedom kan det vara svårt att hitta rätt väg.

Utöver dessa stora brister visar inventeringen stora problem för cyklister vid vägarbeten. Till exempel lämnas ofta arbetsfordon eller byggmaterial på ytor som är avsedda för cykeltrafiken. Omledning av cykeltrafiken saknas ofta och det är inte ovanligt att cyklisten tvingas till sidbyten i blandtrafik för att undvika att cykla mot färdriktningen. Sidbyten som inte alltid är markerade hur de ska göras.

Inventeringen visar tydligt det arv som Martin Emanuel tar upp i sin avhandling Trafikslag på undantag. Hur cykeln sedan efterkrigstiden har hanteras som lekredskap och ett redskap för främst korta resor. Och där man många gånger helt struntat i att skapa en infrastruktur för cykeltrafik och den som har skapats är vanligtvis av mycket låg standard.

Så det är bara att hålla tummarna att planen antas efter remissrundan och att planerande och genomförande myndigheter och politiker skyndsamt ser till att detta blir av. Och helst innan 2030, den tidshorisonten är ju en evighet och med tanke på hur eländiga förhållandena är för cyklister i dagsläget borde ju detta vara mycket högt upp på prioriteringslistan. Varken väg- eller kollektivtrafiksystemet är ju så dåligt som det övergripande cykelvägnätet – som ju till stora delar inte ens finns! Dessa system ger ju heller inte samma nytta för samhället som investeringar i cykelvägnätet. Det handlar ju bara om 2,2 miljarder för hela länet och då har vi ett helt nytt trafiksystem.

 

Relaterade inlägg:


Antal kommentarer: 9

Fredrik

Mkt bra skrivet. Nedslående.
Frågan är hur man hittar rätt publik. Visom läser Kadens är redan frälsta. DN Debatt?


Krister Isaksson

Fredrik, Tack! Nedslående men jag väljer att se möjligheterna och att dessa ska prioriteras hårt! Visst kan det vara så att en annan arena kan vara lämplig för att nå en bredare publik men underskatta inte bloggen här på Bicycling! Jag får ta mig en funderare…


Henrik

Jag började pendla med cykel får 6-7 år sedan, påverkad av min närmaste omgivning, av återkommande artiklar/inslag i media, av mtrl från kommun och trafikverket mm. Som nybörjare kändes det ovant och lite läskigt men jag höll ut och blev mer och mer van och säker. Det som dock aldrig har gått över är känslan att hela tiden vara det trafikslag som är satt på undantag, att aldrig riktigt få sin plats och utrymme. När jag då läser din blogg så faller en hel del på plats. Cykeltrafik är uppenbarligen något som man under decennier aldrig tagit på allvar, 1 PROCENT UPPNÅR EN GRUNDLÄGGANDE STANDARD! Det är ju ett skämt och ett hån mot alla oss som väljer cykeln. Ännu kraftigare blir hånet att vi ska behöva vänta till år 2030 innan det är acceptabel standard (om det nu överhuvudtaget blir av!). Att min lilla färdväg bitvis är dålig är väl en sak men att i stort sett inget är bra är ju ett underbetyg som heter duga åt alla dem som genom åren sysslat med samhälls- och trafikplanering. Och om jag förstår andra blogginlägg av dig så fotsätter man skapa denna understandard, bl a i anslutning till Förbifarten och Norra länken. Känns tryggt och förtroendeingivande att vi år 2013 har ett så kompetent, framsynt och modernt Trafikverk…


Thomas

Henrik, lägger vi sedan till drift och underhållet av dessa cykelvägar blir det ännu tydligare vilket förhärskande synsätt som råder. Vi ser ju det tydligt på Kristers bloggserie: Titta en cykelbana… och serien om snöröjning. Det är förhållanden som ALDRIG skulle råda i bil- eller kollektivtrafiken. Visst det är ju bra att det är en ny regional cykelplan på gång, men vad säger att mer kommer hända nu än med den tidigare planen? Det är ju ett på många sätt ett ohyggligt arv vi har att göra upp med, nåt som sitter djupt rotade i många av oss, och det kommer ta tid innan vi kommer att uppleva större förbättringar tror jag.
1 PROCENT säger det mesta tycker jag…


Krister Isaksson

Henrik o Thomas, förstår er frustration och misstro till förändring, ibland tvivlar jag oxå… Det kommer inte bli lätt, det kommer ta tid, det kommer möta kraftigt motstånd MEN jag har arbetat med dessa frågor i snart 20 år och aldrig under denna tidsperiod har det varit ett sånt tryck och medvind i cykelfrågor som nu. Då är det mycket upp till oss att fortsätta ställa krav, inte ta mer skit, visa på det ohållbara att fortsätta som vi gjort tidigare, ta fram ännu mer kunskap och fakta.


Jonas

Ibland undrar jag om det inte finns likheter med cykelsporten och försöken att rensa upp i dopingträsket. Det är fortfarande samma personer kvar i sporten, personer som nu träder fram och säger att de dopat sig stora delar av karriären. Nu är de fortfarande aktiva cyklister, sportdirektörer, stallchefer osv. och säger sig vara redo att jobba för en renare sport. Jo tjena…
Det borde rimligen också vara så inom planerande myndigheter, människor som i årtal arbetat med en bilorienterad samhälls- och trafikplanering. Nu ska de alltså vända ut o in på sig och planera för cykel! Jo tjena…
Säger som Doktor Dängroth: ”Jag är skeptisk”


Krister Isaksson

Jonas, vissa har du anledning till att vara skeptisk. För att citera forskaren Martin Emanuel: ”Dagens cykelplanerare kämpar ännu med ett arv från 1950- och 1960-talen. Trots den uppvärdering cykeln fått i policydokument, möter den som vill skapa bättre förhållanden för cykeltrafiken stora svårigheter. Svenska cykelplanerare ondgör sig över låg medelstilldelning, dåligt utvecklade planeringsverktyg och cykelplaneringens svaga position inom den övergripande planeringen.”
Det är en stor mental förändring och mognad som krävs, den kanske tar någon generation…


Mikael

Idag tog jag mig tid att läsa några delar av redovisningen av inventeringen. Och kan till min förvåning konstatera att några av de framkomlighetshinder och trafiksäkerhetsproblem som jag stör mig på varje dag på väg till och från jobbet inte finns inritad i rapportens kartor. Så jag börjar undra nu hur mycket det egentligen finns som inte ens är inventerat. De där 118 metrarna har ju blivit ett begrepp. Är det i själva verket ännu värre?


Mona

Jätteintressant text. Den känns allmängiltig för andrs städer. Den där grundläggande standarden du skriver om, är den spec stoclholm eller är det tyå trafikverketes regler?Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

SHOW ME THE MONEY!


 

Nu är den regionala cykelplanen för Stockholms Län ute på remiss. Ni finner den här. Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Trafikförvaltningen inom landstinget, samt Länsstyrelsen i Stockholms län har med hjälp av konsultföretaget Sweco tagit fram en regional cykelplan för Stockholms län. Arbetet har bedrivits tillsammans med länets kommuner och intresseorganisationer. Den regionala cykelplanen för Stockholms län beskriver ett sammanhängande nät av regionala cykelstråk för arbetspendling, totalt 72 stråk med en sammanlagd längd av 825 km, samt utformningskriterier för dessa. Planen beskriver också hur kombinationsresande mellan kollektivtrafik och cykel kan förbättras. Vidare lyfter planen varje ansvarig aktörs roll och hur planen ska genomföras.

Det övergripande målet är att öka cykeltrafiken i Stockholms län till 2030 genom en utbyggnad av de regionala cykelstråken. Förutom en konkret utbyggnad av stråken behövs också förbättringar av drift och underhåll samt vägvisnings- och parkeringsåtgärder.

Jag kommer att återkomma med fler inlägg om planen framöver men inledningsvis är det en sak som särskilt upptar mina tankar: Den samhällsekonomiska bedömningen av den regionala cykelplanen.

Anders Borg, Trafikverksdirektörer, Landshövdingen, Sten Nordin, andra kommunalråd i Stockholms län m.fl. borde alla ställa sig upp och skrika:

Bedömningen görs med två olika scenarion, ett lågt och ett högt. Resultaten är i det närmaste häpnadsväckande för dessa siffror är helt otroliga. Självklart måste de tas med en nypa salt men det måste de också göras vid andra beräkningar av infrastrukturåtgärder inom transportsektorn och inga, jag säger INGA, uppvisare en motsvarande lönsamhet. De kommer inte ens i närheten, inte ens i det försiktiga scenariot, där nettovinsten för samhället beräknas till 13 kr per satsad krona. Jag upprepar 13 kr per satsad krona! I alternativet hög är lönsamheten hela 22 kr per satsad krona.

Investeringskostnaderna för åtgärdsförslagen i den regionala cykelplanen är uppskattade till 2,2 miljarder. För det får man alltså ett mer eller mindre heltäckande och sammanhängande cykelvägnät i regionen. Ett helt nytt system kan man säga, något unikt. Denna investeringskostnad och samhällsnytta ska då ställas mot andra investeringar inom transportsektorn i regionen. Ingen av dessa investeringar skapar ett helt nytt system utan är mer av kompletteringar och tillägg till ett existerande system. Ingen av dessa investeringar kan heller inte uppvisa någon särskild större samhällsnytta. Det kanske är dags för stora omtag och stora omprioriteringar vad gäller åtgärder och investeringar i länets framtida transportsystem.

För att citera Patrik Kronqvists krönika i Expressen: ”I en tid av klimathot, bilköer och överfull kollektivtrafik är det absurt att vi fortfarande främst diskuterar cyklister som ett trafikproblem. I själva verket är de lösningen.”

Vad väntar vi på?


Antal kommentarer: 32

Magnus

Skaplig avkastning på den investeringen. För att citera Pomperipossa:
”Så många procent finns ju inte!”
🙂


Krister Isaksson

Magnus, en enorm avkastning minst sagt! Och även om ”sanningen” skulle ligga någonstans mitt emellan 0 och 13 kr så är den avsevärt större än andra trafikinvesteringar som ju sällan visar plus.


Björn Petersson

I Amsterdam har man fattat galoppen men det visste ni ju redan.
Även om man f.n. hare stora problem med cykelparkering så investerar man EUR 120 miljoner i bara cykelparkering till 2020 eftersom ingen annan investering i transporter ger samma samhällsekonomiska lönsamhet.
http://www.bikeradar.com/road/news/article/too-many-bikes-in-amsterdam-36837/


Johannes Westlund

Jag vet vad man väntar på. Att motorvägsmaffian ska få sin så kallade *förbifart* (dvs utglesningstunnel) som enbart uppvisar lönsamhet för att antagandena som gjordes vid beräkningarna är helt absurda, såsom att bensinpriset skulle vara fixt 12 kr i typ två decennier…


Björn Petersson

Nja förbifart Stockholm behövs definitivt och på lång sikt är det nog positivt för att utveckla cykeltrafiken i centrala Stockholm och även pendlingen med cykel.
Sedan är det en annan sak om man slåss om samma pengar till bilväg och cykel investeringar.


Krister Isaksson

Björn, visst slåss man om samma pengar i såväl nationell plan som länstransportplanen. Ett uttalat mål i dessa planer är att åtgärderna ska ge samhällsnytta och bidra till ett hållbart transportsystem. Tveksamt om Förbifarten uppfyller detta…


Krister Isaksson

Johannes, du tar upp en mycket viktig aspekt, nämligen den att granska de antaganden som ligger till grund för samhällsek. bedömningar. Jag hoppas att någon som är duktigare än jag på detta också granskar och skärskådar antaganden som ligger till grund för detta resultat.


Erik Sandblom

Björn, nej Förbifarten behövs inte. Det mesta av trafiken är lokal. Endast 211 av cirka 400 000 bilar under ett vardagsmedeldygn är genomfartstrafik med både start och mål utanför Stockholms län, varav 20 tunga lastbilar. Dagens långdistanstrafik är ännu blygsammare, under 100 fordon per dygn. Källa Sika, Statens institut för kommunikationsanalys (numera Trafikanalys).
http://www.yimby.se/2012/12/tunnelseende_1346.html


Mic Hussey

Erik – it’s amazing what you can prove with statistics. Focusing on the ”local” or ”non-local” nature of the traffic on Essingleden is a fun game for the eco-facists.
Judging by the constant queues from Kista to Mälarhojden every day there is a lot of traffic going from the north to the south side of Stockholm across the existing Essingleden.
It matters not one bit that this traffic is ”local” – at the moment there is only one road available for it to take.As soon as there’s the slightest traffic issue on Essingleden you end up with a parking lot from Sollentuna on down. And on the other side of town the queues start even further out. The road network in Stockholm is very ”brittle” from this point of view. So the Forbifarten is needed in order to increase the overall stability of the whole of Stockholm’s traffic. Or do you think the tunnelbana has the additional capacity to take a large proportion of the people that currently drive to work?
We need Förbifarten, and more public transport and good regional cycle networks. The investment in infrastructure in Stockholm is a disgrace and has been for decades (that’s what you get for electing a Stockholm-hating government).


Erik Johansson

Mic Hussey: Läs yimby posten, de har faktiskt lösningar på de problemen, vi kan inte gömma problemen i en tunnel på landsbygden.
Jag har funderat mycket på det som Krister har sagt om cykelparkeringar , och det är faktiskt intressant, om det görs bättre sådana så kan man komma mycket långt. Ta sträckan Mälarhöjden -> Älvsjö -> Helenelund -> Kista Scienetower
Tunnelbana: 1 timme 11 minuter
Cykel+pendeltåg: 1 timme
5 km till Älvsjö (19-25min)
25 min till Helenelund
1 km till science tower.
Det bästa med vägen till Älvsjö är att den är så anpassningsbar, du kan utan problem ändra utan att öka cyklingstiden särskilt mycket.
Bil till kista: att det tar minst ~45 min på morgonen i rusningstid? Fast du kanske har betald parkering på arbetsplatsen, då blir det enklare att parkera bilen och så går det snabbare. Jag vet att Ericsson byggde flera fina garage i Telefonplan iaf (nu står de tomma/rivna).


Johannes Westlund

Mic Hussey
Tunnelbana har långt högre kapacitet än motorvägar. Men det går knappast att sätta ett nollalternativ för t-banan mot 30 miljarders investering i bilväg och få en rättvisande bild. Antag att 30 miljarder istället satsades på t-bana. Skulle t-banan då palla med trycket? Svaret på det är ja. Utan några som helst problem. Det kommer till och med att finnas en stor överkapacitet. Inget nollalternativ kommer klara framtidens tryck, de dimensionerades inte för 2000-talet, men om det är kapacitet man vill åt så är det då inte bilinfrastruktur man ska satsa på.


Krister Isaksson

Festligt att just Kista och Förbifarten kom upp bland kommentarerna. Mitt allra första blogginlägg berörde detta: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/upp-i-sadeln.htm
Man kan ju också se andra alternativ, t. ex. kan vi ta 3 miljarder från Förbifarten och lägga på de regionala cykelstråken och vips har vi ett helt nytt transportsystem i stora delar av länet. Sen kan resten läggas på kollektivtrafik. Vi kan sedan införa trängselavgifter på Essingeleden och höja/trimma avgifterna i redan befintligt system. Intäkterna går till kollektivtrafik och cykel. Jösses vilka hållbara transportsystem vi skulle kunna skapa, särskilt om kombinationsresorna cykel-kollektivtrafik utvecklades. Tänk vad man kan göra om man vägrar att vara fast i frusen ideologi!


Björn Petersson

Håller med Mic. Man kan inte få en cykelvänlig innerstad och förorter om man inte får bort en del biltrafik. Man kan då välja på planekonomiska tvångslösningar med tullar och ta bort filer på vägarna etc vilket på lång sikt bara gör livet djävligt för dom som av olika anledningar måste ta bilen in och ut från staden då och då (eller kanske gud förbjude bor innanför tullarna och måste ha bil) , eller åka på t.ex. Essingeleden. På lång sikt anpassar sig dessutom människor och tar bilen ändå in till stan,
Eller så kan man ge alternativ för biltrafiken så att man får fria ytor i stan för cykelleder och cykelparkeringar.
Bygg förbifart Stockholm, bygg cykelleder (som Täby/Danderyd kommer att göra) in/ut från stan och mer plats för cyklar i stan.
Och framförallt bygg stora infartsparkeringar så att det går att åka kollektivt (eller byta till cykel) vid lämplig förort. Kanske t.o.m. lånecyklar vid infartsparkeringarna. När man införde tullarna utan att kraftigt bygga ut infartsparkeringarna sköt man sig i foten.
Åkte förbi Göteborg förra veckan. Blev förbannad att man skulle betala trängselavgift för att ta sig förbi Göteborg genom Tingstadstunneln. Jag ville bara förbi stan och inte in i den. Inget rimligt alternativ finns ju så där behövs en förbifart Göteborg också.


Erik Johansson

Björn: läs Yimby länken om förbifarten nedan. Många håller med om att Essingeleden är överbelastad, men en tunnel under Ekerös åkermark för 30 miljarder det är mer än Öresundsbron.
Btw så planeras en liknande tunnel i Köpenhamn, här får man se vad man får för de pengarna: http://sivellink.dk/crowdsourced-learning/harbour-tunnel/


Magnus

Som jag ser det gäller inte problemet med biltrafiken i stockholmsregionen enbart E4/E20 och Essingleden. Det finns stora problem även på andra ställen – Drottningholmsvägen, Tranebergsbron, Bergslagsleden, genomfartsgator i villaområden, m m.
Min alldeles bestämda uppfattning är att vi snart, om vi inte redan är där, har kommit till vägs ände när det gäller bilen som normsättande och det transportmedel vi dimensionerar större delen av infrastrukturen kring. Framför allt när det gäller Stockholm. Ta Södra länken som exempel. Det är inte ens tio år sedan den invigdes och det som till en början verkligen var en avlastning och en snabbare väg är idag alldeles underdimensionerad och ofta igenkorkad. Är det då verkligen rimligt att tro att ytterligare enorma investeringar i infrastruktur riktad mot bilkörning är det som kommer att lösa framtidens problem? Vad gör vi när inte heller förbifarten och Norra länken klarar av trafikmängden? Nej, det är dags att på allvar tänka om, utanför boxen, och se kollektivtrafik och t ex cykeln som de transportmedel vi i första, och andra, och kanske även i tredje hand, ska använda oss av i Stockholm. Och för att nå dit behöver vi lösningar som vi idag kanske ser som galna och omöjliga att införa och dit hör säkert både högre och fler avgifter samt till och med förbud av olika slag.


Björn Petersson

Jo det är mycket. Bättre att bygga leden ovan jord och lägga de sparade miljarderna på cykelvägar, cykelparkeringar, infartsparkeringar, och kollektivtrafik.


Krister Isaksson

Magnus, det var intressant att läsa dina synpunkter!


Krister Isaksson

Björn, det blir en kraftig barriäreffekt att ha leden ovan jord, vill vi ha det så?


Linda

Det är tydligt att vi har mycket svårt att frigöra oss från decennier av samhälls- och trafikplanering som varit fokuserad på bilen. Det verkar inte spela någon större roll att argumenten tryter, att samhällsvinsterna är tveksamma eller tom negativa, vi kör på i samma hjulspår, full fart! Om vi i stället la stor kraft på att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken och cykelinfrastrukturen så räcker det ju att 10-15 procent av de som idag sitter i bilköerna runt om staden börjar använda dessa färdmedel så behövs inga större investeringar i vägtrafiksystemet. Och JA, dessa 10-15 procent kan åka kollektiv eller cykel, det är många gånger vanans makt som gör att man sitter där man sitter…


Manne

en kommentar jag fick idag på byggvaruhandeln då jag var där och handlade 5 st dryga 4,5 m lister och lite till och sen skulle cykla 5 km hem. Killen i kassan sa; ”Bra! -det handlar om inställningen vissa kan knappt köra hem en sån list i sin bil…”
Som Linda sa i föregående inlägg ”vanans makt”.


Dmitri F

Jag gillar också skarpt YIMBIs förslag om att bygga ett antal broar kring Stockholm (Lindhagenplanen 2.0 http://bit.ly/11UhLR1), istället för en mastodont-tunnel.
Ett antal mindre broar blir ju mycket mer användbara för alla trafikslag, inte bara bilar, som ju blir med Förbifarten, och bidrar till en närmare stad där bilen snabbt blir mindre viktig.
Och grafen om Köpenhamns tunnel är rätt tung att titta på, man blir lätt deprimerad på hur mycket pengar som slängs ut i tomma intet.


Johannes Westlund

När Excell-ekonomin möter verkligheten. Så ser jag Stockholm eller Göteborg idag. I Excellvärlden är det bara att köpa 20 miljarder bilväg till. Eller 50, eller 100 eller 1000 miljarder. I verkligheten finns ingen stad kvar om alla ska kunna köra egen bil överallt. Ingen luft att andas heller för den delen. Förebilden USA visade redan när det begav sig skräckexempel på vad som händer. Ett köpcentra hade ofta 5 gånger mer parkeringsyta än affärsyta redan då i staterna. Det blir ingen stad av det. Det blir småhus omgivna av kilometervis med parkeringsfält och motorvägsmot. Detta visar hur illa stad och massbilism fungerar ihop.
Sen för övrigt när det gäller trängselskatten i Göteborg. Man kommer förbi om man vill komma förbi. Söderifrån kör man Landvetter, Partille och ut på E20. Ska man till E45 eller E6 norrut så fortsätter man över Partihallsförbindelsen och hamnar på E45. Vid Kungälv kan man svänga över till E6.
Det är knappast billigare eller smidigare, men om man nu letar förbifart så… Det är hur som helst där en förbifart hade hamnat om man byggt någon. Men med tanke på att det bara rör sig om hundratalet fordon per dygn som ska förbi så är det knappast värt att investera i en motorväg. Det är samma problem som med Essingeleden. Den stora majoriteten av all trafik är lokal och löses alltså inte med någon förbifart.


Obetydlig cyklist & fotgängare

Vad gäller förbifarten, så var den väl enligt beslutade kriterier det *sämsta* av utredda alternativ? Och ur cyklist perspektiv kan man ju notera att kommunalpolitikerna i kranskommunerna är väldigt glada eftersom de tror att långpendlingen med bil (t o fr deras kommuner) kommer att öka, och att det som det tenderar att göra kommer att byggas köplador & samhällen längs med som kommer att vara hopplösa att nå annat än med bil. Och jag är väldigt glad att jag inte bor i närheten av Hjulstakorset: öronproppar, sömnmedel, etc., lär vara bara investeringar (förutom att den delen av Järvafältet allt mer börjar likna en enda stor trafikplats: även om ett borgarråd talade om naturupplevelser mitt i rondellen …). Och rätta mig om jag har fel, ingen har väl någonstans lyckas bota trafikinfakt genom att bygga mer (motor)väg? Inte här, inte i US of A, eller någon annanstans.


Krister Isaksson

Vad roligt med alla kommentarer! Vilket engagemang från er, inspirerande och stort tack!
Ytterligare ett sätt att ur cykel-, trafik- och samhällsplaneringssynpunkt förstå mastodontprojektet Förbifarten är att studera hur Trafikverket hanterar just cykeltrafik i projektet. Har haft möjligheten att göra en genomgång av arbetsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar i detta projekt ur ett cykelperspektiv och det är med fasa jag drar slutsatsen att Trafikverket struntar i sitt uppdrag från regeringen och riksdagen att arbeta för ökat cyklande. Trafikverket skriver så här i Miljökonsekvensbeskrivningen: ”En översyn av gång- och cykelnätet har gjorts för att på varje plats hitta den bästa tänkbara lösningen.” Låt oss då titta på vad som enligt Trafikverket är den bästa tänkbara lösningen för cykeltrafik. Så här resonerar verket när det gäller lutningar, vilka ju är av stor betydelse för cykeltrafik:
”Plan och profilstandard har valts för att uppfylla god standard enligt Trafikverkets anvisningar. För gång- och cykelvägar har det dock inte alltid varit möjligt att klara lutningskraven.” Anmärkningsvärt må man säga, verket gör ett aktivt val att ge god standard till biltrafiken och när det gäller cykel har det inte varit möjligt. Så klart det är möjligt men verket har gjort ett aktivt val att inte åstadkomma bästa tänkbara lösning.
Studerar vi sedan bredder för nya gång- och cykelvägar som skapas i samband med projektet så är Trafikverkets uppfattning om bästa tänkbara lösning detta: ”Gång- och cykelvägarna ansluts till befintliga gång- och cykelvägar och då har standarden på denna varit utgångspunkt för dimensioneringen.”
Trafikverket utgår alltså från befintligt när man anger dagens standard för cykel, något som byggdes för över 30-40 år sedan. En standard som enligt Trafikverkets egen manual VGU (Vägars och gators utformning) och GCM-handboken inte uppfyller god standard. Trafikverkets uppfattning är tydligen att inget har hänt på cykelområdet eller behöver hända. Trots upprepade propositioner med krav på organisationen, trots två nationella cykelstrategier och andra styrdokument som pekar på betydelsen av väl anpassad cykelinfrastruktur. Självklart har Trafikverket återigen valt god standard när det gäller bredder på körfält för biltrafiken. Tänk om de byggde vägdelarna i Förbifarten efter en 40-årig gammal standard!
Så om Förbifarten ska byggas kan jag tycka att Trafikverket åtminstone borde se till att förutsättningarna för cykeltrafik är av god standard. Inte ens det gör man…
Här kan ni läsa mer: http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/25/trafikverket-struntar-i-sitt-uppdrag-att-ka-cyklingen


Johannes Westlund

Jag tycker det här med att Trafikverket ständigt skiter i att riksdagen, dvs folkets beslutande församling, vid upprepade tillfällen tydliggjort att Trafikverket har ett stort ansvar för cykeltrafiken. Vad har vi en demokrati och ett politiskt system till om förvaltningar och myndigheter ändå kan hitta på precis vad som helst sen? Att ignorera riksdagens uttryckliga instruktioner är ju ingenting annat än förräderi och illojalitet av stora mått, ett maktmissbruk som en sund demokratisk stat inte kan tillåta. De som ansvarar för sådant mygel borde befrias från sina tjänster och dessutom bli föremål för utredning och rättsliga påföljder. Det är inte acceptabelt att strunta i folkets vilja och driva en egenpåhittad linje istället.


Peter

Johannes > Jag håller verkligen med! Det här är ju närmast förskingring det handlar om, på miljardnivå! Sicilianska maffian borde skicka folk på utbildningsresor till Trafikverket.


Christer

Vi kan tala om att främja cykling hur mycket som helst men ett visst antal människor kommer aldrig sätta sig på cykeln utan alltid välja bil eller kommunala färdmedel. Vissa kan tänka sig cykel men bara om sol och minst +10 grader. Visst antal människor kommer aldrig åka kommunalt utan antingen cykla eller ta bil. Så länge vi tillåter folk att flytta till Stockholm (förbjud, förbjud) kommer belastningen på olika färdmedel att öka. Lösningen är inte att bara satsa på en lösning utan flera.
Erik, lyckas inte läsa länken på taskig lina och iPad (får göra det sedan) men tycker 211 av 400 000 fordon är väldigt lågt. Skulle vara intressant att veta hur många av Essingeledens förbipasserande bilar som startar söder om Kungens Kurva och ska norr om Kista. De är de verkliga vinnarna av förbifarten. Stockholm har tyvärr misslyckats med att få folk att jobba där de bor vilket gör att många har långa transportsträckor genom stan, in till stan, ut från stan, osv för att ta sig till jobbet.
Alla de som bor längs förbifarten (dvs stor del av västerort) får en snabb väg norrut och söderut och slipper köerna Traneberg och Solna. Bygg förbifarten och österleden och få ihop ringleden runt Stockholm. Inför trängselskatter på flera förbifarter så att bilisterna tvingas vissa vägar (dvs runt Stockholm och inte via Västerås). Utöka tunnelbanan och tvärbanorna. Gör om vissa vägar till rena cykelbanor och bygg nya cykelinfarter. Allt detta är skitdyrt men pengar finns både inom privat sektor och offentlig sektor (om politikerna slutar kasta pengar i sjön).
Nu tror jag att de flesta som följer denna blogg är cyklister (precis som jag) och tycker om att cykelpendla i ur och skur (precis som jag) men det går inte att bara stirra sig blind på sitt utan man måste se från andras ögon också. Jag kan inte få min fru att cykla till jobbet om det spöregnar. Jag kan inte få kollegan från Ekerö, från Stäket, från Haninge, mfl att cykla in till jobbet utan vissa tider blir de beroende av bil. Jag kan inte tvinga alla de som jobbar längre från hemmet än de smidigt kan ta sig att flytta eller byta jobb. Allt detta måste jag acceptera.
När man ska anlägga en park med grusgångar är det smidigast att först anlägga parken utan grusgångar och där stigarna börjar trampas upp anlägger man sedan grusgångarna. Våran uppgift tycker jag inte är att anlägga grusgångarna samtidigt som parken utan att visa på var folk ska välja att gå så grusgångarna hamnar där vi vill. Med det vill jag ha sagt att jag hellre propagerar för cyklisterna och bättre cykelmöjligheter (positiv tanke) än ställer det i motsats till bilisterna (negativ tanke).


Krister Isaksson

Christer, om du läser fler av mina inlägg så kommer det framgå klart och tydligt att jag inte enbart föreslår kraftfulla åtgärder för cykel utan även för kollektivtrafik. Vägtrafiken anser jag har den kapacitet den behöver, idag och imorgon. Det du föreslår kommer ju bara leda till än mer biltrafik och därmed krav på nya ringleder i framtiden…
Självklart är det så att alla inte vill, kan eller ens behöver cykla. Har någon sagt det? Men det är också så här: 68 procent av länets förvärvsarbetande har max 11 km (fågelvägen) till sitt arbete och i dag dominerar kollektivtrafik och bil som färdsätt. Tänk om 20 procent av dessa började cykla, det skulle innebära en avlastning av dessa trafiksystem. Och det är också så att till skillnad mot bil- och kollektivtrafiksystemet så saknas stora delar av motsvarande cykelvägnät i Stockholms län, dvs. det går inte i dag att på ett enkelt och effektivt sätt att använda cykeln som transportmedel. Man skulle kunna uttrycka det som så att det råder en mycket kraftig obalans i transportsystemet.
Du skriver sedan ”de verkliga vinnarna”, vilka är då de verkliga förlorarna? Enligt mig är det alla vi andra. Förbifartens 27, 45 eller om det nu är ofattbara 61 MILJARDER skulle kanske kunna användas på ett klokare sätt?


Tomas

Hur får man ut paybacken? Jag skulle lätt investera egna pengar med den avkastningen.


Krister Isaksson

Tomas, ja nu fungerar ju inte samhällsekonomi så som privatekonomi så dina pengar lär du inte se röken av! Samhället däremot för restidsvinster, hälsovinster, betalningsvilja hos cyklister osv.


Magnus

Krister,
Jag har för mig att jag för några år sedan läste om en undersökning om stockholmarnas pendlingsvanor, och som visade hur stor andel det är av dem som pendlar med bil, som egentligen lika gärna skulle kunna åka kollektivt. Om jag inte minns helt fel så var det en skrämmande hög andel som åkte bil utan att egentligen behöva det.
Kommer du ihåg/känner du till den här undersökningen och vet du i så fall var man kan läsa den idag?


Krister Isaksson

Magnus, kan det vara denna: http://trafa.se/PageDocuments/Arbetspendling_i_storstadsregioner_-_en_nulaegesanalys.pdfLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*