Blogg

Trafikverket ger fingret åt cykeltrafiken


Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete på Gröndalsbron i Stockholm (del av Essingeleden). Ansvarig för arbetet är Trafikverket. Detta har fått påtagliga och mycket besvärliga konsekvenser för cykeltrafiken på sträckan. Gröndalsbrons cykelbana är utpekat som regionalt cykelstråk i den regionala cykelplanen och som pendlingsstråk i Stockholms cykelplan – vi kan kalla den för cykeltrafikens förbifart. Alltså ett stråk av stor betydelse. Ett stråk som ska vara det bästa av bästa. Där god framkomlighet ska råda och bra standard på drift och underhåll – året runt, dygnet runt.


Kartbild från den regionala cykelplanen – det regionala cykelstråket över Gröndalsbron


Kartbild från Stockholms stads cykelplan – pendlingsstråket över Gröndalsbron 

Idag ser det ut så här:

Trafikverket gör gångbana av regionalt cykelstråk och Stockholms stads pendlingsstråk. Här ska du kliva av och leda cykeln. Hur du ska kunna mötas är av underordnad betydelse… Foton: Mats Danielsson

Så här säger den regionala cykelplanen, som Trafikverket var projektledare för:
Vår vision lyder: Smidigt, smart och säkert – så cyklar vi i Stockholmsregionen!

Det vi ser på bron är knappast i linje med den visionen – tvärtom stick i stäv med visionen. Om vi nu inte har väldigt olika uppfattning vad som är smidigt, smart och säkert. 

Självklart hade Trafikverket kunna valt en annan lösning på utformningen av arbetet. En utformning som påverkat cykeltrafiken mindre. Till exempel flyttat ut betongbarriärerna så att den redan smala cykelbanan hade behållit sin bredd. Särskilt nu när trafiken minskat på Essingeleden till följd av trängselskatten. Men inte.

Så enkelt det varit, flytta ut betongbarriären och bibehåll cykelbanans bredd. Foto: Tobias Olsson

Trafikverket gör som så många gånger förr den dålig, enkla och billiga lösningen. Lösningar som aldrig sätter cykeltrafikens framkomlighet eller säkerhet högt – vilket det nu finns forskning och studier som visar tydligt.

Men hur är det nu vår infrastrukturminister brukar säga: cykeltrafik är främst ett kommunalt ansvar

Och upprepar man det tillräckligt ofta så får man ju självklart sin egen myndighet att agera därefter. En myndighet som fokuserar på att skydda bilister men inte cyklister.

Ännu en gång får vi bekräftat att den statliga cykelpolitiken fullständigt havererat.

Relaterade inlägg:

 


Nytt nummer ute i butik nu!

I detta nummer har vi:

  • Snackat med Emil Johansson om livet upp och ner
  • Grusat ner oss!
  • Snackat med Jonas Bohr om rekordförsöket
  • Kraschat på Mallis 312

Ute nu!

Bli prenumerant
Antal kommentarer: 3

Uffe

Men kolla! Om jag inte ser fel är det en Gekko från HPvelotechnik! Himla trevlig hoj, som fler borde ha.


ekstromenator

Jag tittar på staketet och konstaterar att det inte uppfyller kraven på att separera allmänhet från arbetsplats.
Rimligt vore ett sk byggstaket med klumparna vända från cykelbanan.
Utöver detta håller jag med om att betongavspärrning mot motorfordonens körbana borde kunna flyttas då det både finns lite väggren markerad samt som redan nämt trafiken minskat betänkligt på Essingeleden sedan tullavgift infördes.


Krister Isaksson

ekstromenator, min erfarenhet efter snart 20 år i branschen: det finns ALLTID andra lösningar. Om man vill, bryr sig och anser att cykeltrafiken ska ha grundläggande förutsättningar för att kunna förflytta sig.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Den obotliga alkoholisten raglar vidare…


För ett tag sedan skrev jag ett inlägg om hur svårt Stockholms stad har att genomföra och förverkliga en planering som innebär både fler bostäder/byggnationer och bättre cykelinfrastruktur. Det går inte, verkar vara en omöjlig ekvation att genomföra och då sätts cykeltrafiken ständigt på undantag.

Och nu kommer nästa bekräftelse på denna tillsynes obotliga sjukdom hos staden – Gubbängsfältet.

Stadsbyggnadskontoret vill utveckla Gubbängsfältet till ett sportfält med tre idrottsplaner för främst fotboll och rugby. Förslaget innebär också en motionsslinga och andra mindre aktivitetsytor. Till dessa planer skapas i den västra delen av fältet servicebyggnad för omklädningsrum, klubblokaler, samlingslokal och café. Mer info här.

Först vill jag göra en sak väldigt klar. Jag är inte motståndare till fler bostäder, förtätning, sporthallar osv – jag är motståndare till undermålig planering som inte klarar av att göra både ett sportfält och ett gent och prioriterat pendlingsstråk för cykel. Särskilt då det finns upprepade politiska beslut att så faktisk ska ske.

Cykelvägen har helt och hållet anpassats efter sporfältet och parkmiljön. Inga av de kriterier som anges och beslutats för ett pendlingsstråk har fått genomslag – inga överhuvudtaget. Trots att Översiktsplanen säger att så ska ske, trots att Framkomlighetsstrategin säger att så ska ske, trots att Cykelplanen säger att så ska ske. Men icke sa Nicke – de appliceras inte här.

Tvärtom kommer det bara bli sämre för pendlingscyklister – de som ska vara prioriterade. Sträckan finns utpekad som prioritet 1 i cykelplanen – det märks inte i detta förslag. Sträckan blir längre än tidigare, se bilden nedan. Blått streck är dagens befintliga cykelväg. Rött streck är förslaget på hur cykelvägen ska dras.


Blått = befintlig cykelväg, rött = förslag på ny cykelväg. Plankarta Stadsbyggnadskontoret

Den blir inte bredare som cykelplanen anger ska ske och därmed blir det heller ingen separation mellan gående och cyklister som planen anger. Förutom att sträckan blir längre så blir det även sämre framkomlighet. Ett sportfält innebär ju ökad aktivitet vilket självklart kommer ge ökad aktivitet även på cykelvägen – i form av fordon, gående, fotbolls-/rugbyspelare, olika evenemang och turneringar, food-trucks, bommar, grindar osv. Så här ser det ut när handbollsturnering pågår på fältet:

Gubbängsfältet, pendlingsstråket uppe till höger i bilden. Foto: Sv handbollsförbundet

Vi ser i planen en cykelväg som helt anpassats efter sportfältets villkor. Och inte bara sportfältets villkor, utan även efter landskapets villkor – den böljar fram mellan träddungarna. Så som man gjorde på Järvafältet och inte rakt och gent som cykelplanen anger.

Det som upprör mig allra mest är när man läser planbeskrivningen. En planbeskrivning är det dokument som anger syftet, förklarar innehållet och konsekvenserna av detaljplanen. Det finns överhuvudtaget inget nämnt om konsekvenserna för pendlingsstråket. Det redovisas inte ens att det är ett pendlingsstråk. Och detta är det dokument som våra politiker fattar beslut utifrån. Det ska vara ett beslutsunderlag, ett dokument som ska redovisa konsekvenser, för- och nackdelar. Inte ett ord om pendlingsstråket…

Jag skulle inte vara så upprörd om Stadsbyggnadskontoret gjort en analys av för- och nackdelar med denna utformning av pendlingstråket, sedan redovisar den och meddelar att utifrån för- och nackdelar är detta kompromissen som de förordar. Nu lyser den analysen helt med sin frånvaro, det nämns överhuvudtaget inte att detta är ett pendlingsstråk. Med andra ord är det ett högst ofullständigt beslutsunderlag och närmast ett tjänstefel vi har framför oss – och det är ständigt återkommande när det gäller Stadsbyggnadskontoret. Här kan ni läsa hur Stadsbyggnadskontoret hanterade pendlingsstråket i Stureby – det blev en parkeringsplats. Och konsekvenserna för cykeltrafiken? Inte ett ord…

Frågan som infinner sig hos mig: är Stadsbyggnadskontoret ett hot mot ökad och säker cykling?

Jag kanske är naiv men jag tror att det går att förena ett sportfält och pendlingsstråk – med en smartare och mer vidsynt planering – en planering i linje med de politiska besluten. En planering som förstår och tar hänsyn till cykeltrafikens grundläggande villkor. Då skulle pendlingsstråket på Gubbängsfältet dras så här:

Mitt förslag på pendlingsstråk för cykeltrafiken. Plankarta Stadsbyggnadskontoret

Och för dem som inte strävar efter effektiva transporter med cykel kommer ju möjligheten att cykla kringelkrok utmed sportfältet finnas kvar. Så då tillgodoses både tillgängligheten till sportfältet och cykelplanens standard för pendlingsstråk.

Och för att visa att detta inte är några enstaka fall utan ett djupt rotat systemfel så kan ni även titta på dessa inlägg:


Antal kommentarer: 5

Mia

Vad ska man säga? Häpnadsväckande! Om o om igen som du säger. Den lärande och utvecklande organisationen lyser med sin frånvaro får man säga.


Kalle

Krister, då borde vem som helst som bor i området och därmed är part i målet, kopiera en del av din artikel som räknar upp bristerna och överklaga detaljplanen i Mark & Miljödomstolen???


Mårten

Till din lista borde du också kunna lägga gästbloggaren som skrev om kolonnvägen.


Jonas

Tänk att det ska vara så svårt. Eller är det svårt? Jag får en känsla när man läser detta och dina andra inlägg att det är en ickefråga hos dessa tjänstemän. De verkar inte bry sig, de informerar sig inte om gällande planer och styrdokument utan kör på som vanligt. Med fullt stöd av sina chefer. Jag läste planbeskrivningen och det var minst sagt häpnadsväckande. Inte heller nämns konsekvensen av att vissa cykelvägar kommer gå på X-områden. Där har du ju tidigare redovisat att konsekvenserna av detta många gånger blir rent sagt usla för cykeltrafiken – men INTE ETT ORD om detta i beslutsunderlaget. Bedrövligt är det.


Trafikistan.se

Finns det ingen politiker i nämnden som kan tänkas begära en konsekvensanalys för pendlingsstråket?Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Så här får vi fler att välja bort bilen


Trafikverket lyckades ju till slut hitta sin försvunna klimatrapport. En rapport som visar att biltrafiken måste minska kraftigt om vi ska klara klimatmålen. Så här kommer några handfasta råd till Trafikverket och landets kommuner hur de kan minska biltrafiken. Jag garanterar framgång, åtgärderna har omfattande empiriskt stöd i forskningen.

Se till att bilister och gående ständigt råkar i konflikt med varandra


Foto: Ola Kvarnbo

Ställ stolpar mitt i körbanan


Släng ut stenbumlingar i körbanan


Foto: @AndersMemil

Foto: Olof E

Ställ busskurer mitt i körbananPlacera bommar tvärs över hela körbanan

Foto: Anders Englesson


Foto: BigMollo

Foto: Mikael Ström


Bom och sten i kombination för ökad effektivitet! Foto: Asle Remmereit

Ställ ut betonggrisar i körbanan

Foto: Anders

Ställ signalstolpar mitt i körbanan

Gör körbanorna så smala att bilar inte kan mötas

Låt körbanor helt plötsligt ta slut

Foto: Mats Jungar


Foto: Erik Dahlén

Låt träd och buskar växa hej vilt så vägen försvinner

Foto: Hans Lindberg


Foto: Jon Jogensjö 

Använd körbanan som snöupplag

Foto: Alexander Nilsson


Foto: Ulrika PerssonFoto: Jon Jogensjö

När vi snöröjer cykelbanan vräker vi ut all snö på körbanan

Foto: Björn Stenberg

Foto: Björn Stenberg

Vid vägarbeten ser vi till att du inte kan köra vidare utan måste kliva ur och putta bilen. Gärna via trappor

Foto: Kalle Bern

Foto: Pär Bygdeson

Vi placerar också ut spjut utmed vägen för att spetsa bilisterna

Foto: Jon Jogensjö


Foto: Jon Jogensjö

Lite hur som helst slänger vi ut kantjävlar tvärs över körbanorna

Foto: Erik S

Ställer träd mitt i körbanorna och gör det omöjligt att mötas

Ser till att det alltid är bättre standard och beläggning på cykelbanan än på körbanorna

Använd grus istället för asfalt som beläggning på körbanorna

Se till att trafikmiljön är så otrygg som det bara går och utsätt bilförarna för värsta skräckupplevelsen


Foto: Thomas Egrelius 

Helt enkelt – vi bygger och underhåller bilinfrastrukturen så illa att bilisterna reagerar så här:

Foto: David Backman


Se så enkelt det är, vi har ju redan lösningarna hur vi ska få färre att använda bilen! Och det är uppenbarligen något Trafikverket och landets komuner redan kan och praktiserar – i stor omfattning och med lyckat resultat. 

Vill vi däremot öka cyklandet har jag faktiskt ingen aning om vad vi ska göra…
Antal kommentarer: 26

Anna Larsson

Skoj! Absurditeter är befriande.


felix reychman

MEN JAG ÄR INTE BITTER!
Så djävla bra skrivet. Igen.


Krister Isaksson

Anna, tack! Visst är det så, och det var befriande att göra detta inlägg! 🙂


Krister Isaksson

Felix, tack! Bitter får man inte bli, då är det svårare att vara kreativ o komma framåt. Ironi, humor, glöd och kamplusta är bättre! 🙂


Jens

”Vi kan, om vi vill, om ingen hjälps åt! Låt bli att agera nu, Motortrafikverket!”


Ralph sandbacka

Helt underbart skrivet igen Krister!


Richard Lindberg

Osäker om jag förstår ingressen. ”Så här kommer några handfasta råd till Trafikverket och landets kommuner hur de kan minska biltrafiken”
Menar du hur de kan minska cykeltrafiken?
Bilderna säger ju mig att jag bör ta bilen och inte cykla 🙂


Anders J

@Richard Lindberg: Krister menar att om de menar allvar med att göra det mindre attraktivt att köra bil kan de hämta inspiration från dessa otaliga exempel från cykelbanorna och bygga/fixa till motsvarande situationer för biltrafiken.
(med glimten i ögat såklart, för at visa hur absurt det kan vara för cykeltrafiken)


Krister Isaksson

Ralph, stort tack!


Trafikistan.se

Det går att argumentera emot tipset att använda körbanan som snöupplag.
I dina bilder där metoden prövats på cyklister ser man att det inte finns några eller bara få cykelspår i dessa snöupplag. Alltså används inte den banan och då behöver den väl inte heller hållas farbar?


Tony Nordin

Här har du en bild till du kan få använda om du vill. Det är jag som tagit den. 🙂
http://i.imgur.com/KzovEGB.jpg


Rolf Carstens

Lovely!
Fast ute hos oss i Saltsjöbaden har man gjort motsatsen. En JÄTTEBRED cykelbana leder från Fisksätraavfarten till Saltsjöbadens centrum. Har varit klar i ett halvår. Hittills lär det vara EN cyklist som nyttjat den. Däremot är den smala gamla vägen mellan Saltsjö Duvnäs och Fisksätra lika smal ock krokig som förut. Där är det rätt många cyklister morgon och kväll.


Krister Isaksson

Rolf, det var roligt att läsa att EN cyklist hittat den nya cykelbanan. Bygger man så kommer de, och de kommer bara bli fler. Och det är ju av betydelse att Nacka Kn försätter att bygga ut cykelbanan utmed Saltsjöbadsleden så man enkelt kan ta sig till/från Värmdövägen. På så sätt skapas ju en helhet mellan Saltsjöbaden och centrala delarna av Nacka. Extra roligt att läsa är det för mig personligen då jag utrett och utformat denna cykelbana för Nackas räkning.


Svenske idioten

Som vanligt har Svenskarna väldigt dålig koll på verkligheten. Man anser sig kunna rädda världen, bara några fler Svenskar cyklar till jobbet.
Men i verkligheten tillverkas cyklarna i ett land som står för 25% av världens samlade Co2 utsläpp. Motsvarande siffra är 0,15% för Sverige.
Varför kan man inte förstå att miljöpåverkan kan vi bara göra om de största bovarna stoppas först?


Henrik Lundqvist

Med det medeltida tänket kommer inget någonsin att hända eftersom alla skyller på varandra. Kom in i något modernt tänk som tex hur man uppfostrar barn, föregå med gott exempel. Men det kanske är för jobbigt för svenka idioter?


Richard Lindberg

Aaa tack. 🙂


Bengt Sköld

Så otroligt sant . Kan man bara kalla sig ” cykelkommun” , kan
man utan problem sedan låta både cykelbana och
cyklister försvinna in i en busskur, rakt ut i mötande
trafik , eller ner i en nygrävd grop.
Det borde finnas en cykelansvarig i varje kommun ,
som hela tiden cyklar runt och testar av cykelbanenätet , med cyklistens
Perspektiv, och inte bara bakom ratt eller skrivbord.
Då kanske vi kunde börja komma nånstans .
Mvh!
Bengt


Mats Eliason

Krister, som vanligt, otroligt tankeväckande och med humor, gillar skarpt.


Krister Isaksson

Mats, stort tack!


Annette Ris

Mitt i prick!


Stefan

Underbart! Så enkelt att ett barn förstår att något måste göras! Undrar om våra politiker har hunnit komma upp i samma mentala förmåga?!


Tompa

Jag håller med i det mesta, fast stenar, suggor och bommar är jag helt för!
Bodde förr i ett område där cykel- och gångbanor knöt ihop flera stora bostadsområden.
Tro fan att man vissa dagar mötte rejält fler bilar där än cyklar!
Väjer mycket hellre runt en bom än för en jag-är-minsann-viktigast-gubbkärring som inte pallar gå 150 meter med ungen till dagis.


Håkan

Spot on!
Lite taskigt mot etablissemanget. 😉
Jag kommer att länka till ditt inlägg i min egen argumentation.


Krister Isaksson

Tompa, håller med att det undantagsvis kan vara nödvändigt med bilhinder. Dessa kan då utformas på ett säkert och funktionellt sätt för cyklister – vilket stenar, betonggrisar och bommar inte är. Här är några exempel på cykelanpassade bilhinder:
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/stoppa-motormannen.htm
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/stoppa-motormannen-det-gar-at-ratt.htm


Gert Franzén

Fantastisk bildserie !
Borde inte samhället förbjuda cykeltrafik istället för att hålla på såhär ”nästan”. 🙂


Anna Larson

Obs, ironi!
Vill man öka cyklandet låter man bara trafikslagen byta plats… Med varandra, att bilarna inte ryms är väl inget problem, blåljusfordon en är välkomna på de ”nya cykelbanorna”!Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Framtidens cykelbana?


En cykelbana. Separerad från gående. 4,5 meter bred. Dubbelriktad. Mittlinje. Enkelt och tryggt att cykla om och mötas. Skyddsavstånd till räcke och stolpar. Ungefär så här:


Bild: Trafikkontoret Stockholms stad

Nu är detta inte enbart ett fotomontage. Det är på väg att bli verklighet. Och då ser det ut så här:


Kantstenen flyttas ut och cykelbanan breddas upp till dubbel bredd

Tidigare såg det ut så här på sträckan:


Och här kan ni tydligt se skillnaden mot förr och nu:


I bakgrunden ser vi den gamla cykelbanan. I förgrunden ser vi den nya, dubbelt så bred. Näringslivets transporter underlättas avsevärt på detta sätt!

Inga som helst problem att möta en lastcykel från MOVEBYBiKE på denna cykelbana!

Svängfesten runt trädet kommer också att försvinna och cykelbanan kommer att gå rakt förbi på andra sidan av trädet:


Foto: Luca Mara 

Ett annat problem på denna sträcka är de återkommande och stora vattensamlingarna på cykelbanan, som vintertid blir ishav. Förhoppningsvis åtgärdas detta i och med den nya cykelbanan.

Färden genom lilla Riddarfjärden och dess ishav är snart ett minne blott! Foto: Federico

Stråket är ett av Stockholms mest trafikerade cykelstråk. Upp mot 10 000 cyklister per dygn cyklar här och en stor del av västerorts cyklister passerar denna sträcka. Det är trångt, smalt, köbildning och ständiga incidenter. Hela denna förändring har varit möjlig genom en omfördelning av trafikytorna. Parkeringsplatser och körfält för biltrafiken har fått ge plats för bättre cykelförbindelser.

En mycket viktig förbättring av detta stråk och av principiell stor betydelse – detta blir förhoppningsvis utgångsläget för vidare förbättring av detta och andra cykelstråk som byggs och byggs om i Stockholm.

Framtiden kanske är här!

 

Relaterade inlägg:


Antal kommentarer: 3

Mia

Oj så bra det där kan bli! Det vill jag se mer av och det visar ju att det går om man bara vill. Vi har inte alls den stad vi har, vi har den stad vi skapar och detta visar hur det skulle kunna vara.


Krister Isaksson

Mia, ja det kan verkligen bli bra och en viktig förebild att arbeta vidare från.


pårulle

Borde inte räcket se ut som på första bilden, dvs möjligt att ”glida” längs med utan att fastna i de vertikal stolparna? Det skulle kanske också vara högre?
Borde finnas någon som ”forskat” fram bästa räcke för cykelväg?Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*


Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Lekstuga på cykelvägen


Här följer en berättelse om vad du kan få uppleva på din färdväg som cyklist – en berättelse som jag tror kommer få en fortsättning – kanske a never ending story. Vi kan kalla det att ansvariga för gång- och cykelvägen har lekstuga med cykelvägen och dess trafikanter – en farlig lekstuga. På en kort liten sträcka av cykelvägen har cyklister under några år fått uppleva förvaltningens kreativitet och lekstuga vad gäller bilhinder på gång- och cykelvägen. Det började med att en ny gång- och cykelförbindelse skulle byggas i södra Stockholm. En ny bro över järnvägsspåren som skulle innebära en avsevärd genväg och förbättring. Dagarna efter att förbindelsen öppnats såg det ut så här vid brons södra landfäste:


Inte så ofta vi möter en grå och mörk betonggris mitt i vägen, på cykelvägar är det en standardlösning

Sedan följde några, hur ska jag säga, arga samtal till förvaltningen. Betonggrisen plockades till slut bort. Den ersattes med detta:

Två bommar tvärs över hela gång- och cykelvägen. Placerade på sådant sätt att det var helt omöjligt att passera dem cyklandes – du var tvungen att kliva av cykeln och tråckla den genom öppningen. Kom du med lastcykel eller cykelkärra var det bara att försöka ta vägen förbi i diket eller vända om.

Till slut, efter ytterligare samtal till förvaltningen, plockades en av bommarna bort:


Se så bra bom och betong syns i skymningen! Ett under av trafiksäkerhet…

Sedan gick det inte lång tid innan nästa hinder på cykelvägen dök upp. Denna gång en stor sten mitt på cykelvägen vid brons norra landfäste:


Foto: Mattias Bengtsson Byström

Och kort därefter två stora stenar på cykelvägen i nära anslutning till platsen där bommarna placerats ut:


Den som placerade ut dessa stenar hade inte ens det goda omdömmet att placera dem under belysningen – det ska uppenbarligen vara en utmaning och så svårt som möjligt att upptäcka dem. Foto: Mattias Bengtsson Byström

Och här kanske vi tror att denna historia slutar. Icke sa Nicke. Dags för ytterligare lite hinder på vägen. Denna gång i norra änden av cykelvägen. En kombination av stenar och bommar – denna gång färgglada för att hålla humöret uppe!

Självklart gick det inte att cykla förbi dessa hinder. Eller vänta, det gör det ju visst. Titta till höger i bilden nedan, en liten in-/utfart för biltrafiken bredvid cykelvägen. Där bommen oftast stod öppen. Tänkte inte på det! Och det kan jag säga er – det gjorde inte förvaltningen heller!

Och då kan vi ju lätt räkna ut att sagan inte tar slut här heller. De färgglada stenarna plockas bort och ersätts av några rejäla betongblock:


Foto: Mattias Bengtsson Byström

Men sagan fortsätter, den verkar inte ha något slut – a never ending story…

Betongblocken plockas bort och upp åker två nya grindar:


Foto: Mattias Bengtsson Byström


Foto: Mattias Bengtsson Byström

Här en kartbild över cykelvägen (rött streck) och alla platser som det placerats ut hinder på (gröna pilar):

När det gäller lekplatser är förvaltningarna mycket noga med att följa regelverket när dessa byggs. Allt för att det ska vara säkert och ingen skall komma till skada på grund av brister och faror i anläggningen. När det gäller ”regelverket” för cykelvägar skiter samma förvaltningar högaktningsfullt i sitt eget regelverk för cykelvägar. Så här säger stadens egen handbok Cykeln i staden om bilhinder på cykelvägar (s. 29):


Glasklart kan tyckas

Vad blir då resultatet av denna oförmåga och ovilja att följa regelverket? Människor kommer till skada visar studier från Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Framkomligheten för cyklister försvåras avsevärt och för vissa typer av cyklar blir det till och med omöjligt att passera.

Vad har denna lekstuga kostat undrar jag? Idiotin har verkligen många ansikten när det kommer till cykelvägar.

Och ytterst är detta ett ledningsproblem. Såväl på förvaltningarna som i politiken. Förvaltningsledningarna måste se till att personalen är kunnig och kompetent att lösa sina uppgifter och att följa regelverken. Politiken måste vara tydlig med sina krav och uppföljningar samt verka för att alla förvaltningar arbetar åt samma håll och efter samma regelverk. 

Hur gick det till exempel med det politiska utspelet att nu fick det vara ett slut med alla idiotbyggen och dags att sätta anställda, planerare, projektledare, entreprenörer, konsulter osv. i skolbänken för att lära sig cykeltrafik – det är tydligt att den utbildningen inte börjat ännu, eller så fick flertalet underkänt…

En del har dock kommit lite längre i sin mognad och insikt – se här!

Relaterade länkar:


Antal kommentarer: 12

Mia

Haha, vilken underbar fars! Tror som du att detta inte är det sista vi hör i denna historia.


Krister Isaksson

Mia, det kan man också kalla denna historia!


Anders Norén

Jag upphör aldrig att förvånas över hur ”trafiksäkerhetsarbete” för cyklister oftast handlar om att begränsa möjligheterna att cykla. Det funkar ju, färre cyklister innebär ju färre olyckor med cyklister inblandade.


Krister Isaksson

Anders, bra att du skrev ”trafiksäkerhetsarbete” för detta är verkligen inget trafiksäkerhetsarbete. Det är ensidiga och högst okunniga åtgärder som i bästa fall löser ett problem men orsakar ett flertal andra. Utförda av människor som har mängder av åsikter och tyckande men väldigt lite kunskap på området.


Kalle

Minst 80% av mitt cyklande sker på bilvägen, där cykelbana finns, just för att undvika sådana här hinder.
Nu, under vinter, är dock framkomligheten mycket bättre eftersom flertalet av stenar & betonggrisar är bortplockade pga snöröjningen. Jag har aldrig sett en bil köra in nu när hindren är borta! Varför ställs dom tillbaka när fler börjar cykla???
Politikerna & trafiksäkerhetsarbetare måste vara ett intelligensbefriad släkte!
Kan cyklister polisanmäla uppställning av dessa hinder som allmänfarlig verksamhet???


Erik Johansson

Jag har hört anekdoter om folk som har dött vid sådana här hinder, jag antar det är sant, men det talas väldigt lite om det tycker jag.
Detta var en väldigt snäll genomgång av söder om Högdalen, det finns många fler stenar på parkvägarna där omkring.


Simon

Är dessa hinder uppsatta pga förekommet bilistbeteende, eller är de uppsatta bara i förebyggande syfte av gammal vana? Det byggdes en liknande GC-bro där jag bor och den var helt befriad från bil-(och cykel)-hinder. Tills några bilister fick för sig att göra burnouts på bron nattetid, då åkte det upp betongsuggor illa kvickt…


Lars K

Jag roade mig med att gå in på Eniro och se på ”gatuvy” hur Eniro-bilen.. jag menar Eniro-cykeln har åkt längs g/c-banan och till och med tagit en omväg runt stenarna när de har fotat omgivningen…


Krazze

Det där med hinder i cykelbanan är tydligtvis ett globalt problem som denna protestvideo visar.
https://www.youtube.com/watch?v=bzE-IMaegzQ


Anders J

Jag tror mycket hade varit vunnet med att strunta i att överhuvudtaget sätta upp hinder. De få icke-laglydiga bilisterna torde i de allra flesta fall vara ett mindre säkerhetsproblem än ständiga hinder.


Claus

Enligt Tingvalls nollvision ska den fysiska miljön vara förlåtande så att trafikanter inte skadas allvarligt även vid felaktigt beteende / avåkning. Detta gäller tydligen endast för motorfordon. Samtidigt ät Tingvall förtvivlad över att nollvisionen inte ger förväntade resultat för mjuka trafikanter. Kanske en ide att ta hjälp av Tingvall och Trafikverket för att få slut på detta medvetna sabotage.


Martin

Ah! Den där sträckan passerar jag dagligen. Det är för övrigt massor av bilister som kör mot rött där. Jag ser det varje vecka när jag tryckt på knappen och väntar på grön signal för cyklar att korsa gatan.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*