Blogg

Regionalt cykelstråk – kliv av och led cykeln!


 

Det finns många märkliga trafiklösningar för cykeltrafiken runt om i landet och här är en lösning som aspirerar på en topplacering. Här är en bild från ett av de regionala cykelstråken i Stockholms län. Stråk avsedda för arbetspendling med cykel, att enkelt och effektivt kunna förflytta sig med cykel. Stråk som ska motsvara biltrafikens europavägar, trafikleder, huvudgator. Som ska motsvara pendeltågs-/tunnelbanelinjer och stombusslinjer. Men verkligheten ser mer ut så här: Stråken finns inte. De stråk som finns, där uppfyller endast 1 procent grundläggande standard för cykeltrafik. I genomsnitt finns det något i infrastrukturen på dessa stråk som påverkar cyklisters framkomlighet var 118:e meter.


Cykel och moped skall ledas på det regionala cykelstråket!

På detta regionala cykelstråk går det så långt och är så illa att cyklister måste kliva av cykeln och bli fotgängare. Bakgrunden till skyltningen är också talande och speglar på många sätt ett djupt rotat synsätt på cykeltrafik. I samband med att bron som syns i bilden renoverades för några år sedan så blev sikten sämre pga. en annan typ av stödmur för brofundamentet (syns till vänster i bilden). I stället för att då dra om gång- och cykelbanan för att få en rakare anslutning och därmed bättre sikt valde väghållaren att skylta om till gångbana. På ett regionalt cykelstråk! Det finns hur mycket utrymme som helst för att dra om gång- och cykelbanan och kostnaden hade varit mycket liten, någonstans mellan 50 000 – 70 000 kr, inte ens växelpengar i samband med en miljonrenovering av bron. Men istället skyltar kommunen om till gångbana.

Och som om detta inte var nog, nu kommer vi till det riktigt absurda. Trafiklagstiftningen säger ju att skylten och dess reglering gäller till att ny/annan skylt visar på annan reglering. Så när tror ni då att gångbanan skyltas tillbaka till gång- och cykelbana och cyklister får börja cykla igen? Efter att de passerat avsnittet med dålig sikt? Nej knappast! Norrut får de gå i ca 600 meter innan ny skyltning för gång- och cykelbana kommer och söderut så kan de sluta gå efter ca 400 meter när gångbanan ansluter till gatunätet och det då är möjligt att börja cykla på gatan.

Så stor var omtanken om cykeltrafik på denna plats. Här känner man verkligen att väghållaren tar cykeltrafik på stort allvar, att trafikslaget är prioriterat och en viktig parameter i transportsystemet – en cykelstad i världsklass tror jag man säger i denna kommun. Eller är det fortfarande ett trafikslag på undantag? Så Motormännen, enskilda polismän m.fl. som gärna klagar och utmålar cyklister som de värsta trafiksyndarna, fundera också, bara ett litet ögonblick, över vilken behandling och vilka förhållanden som erbjuds detta trafikslag. Försök sedan tänka tanken om motsvarande förhållanden rådde för biltrafiken, vad skulle hända då?

Hur ska cykeln någonsin kunna bli konkurrenskraftig när väghållare agerar så här och det går så långt att cyklister ska tvingas av cykeln och bli fotgängare? Här råder inte konkurrens om utrymme, det är ingen konflikt med bil- eller kollektivtrafik. Ingen konflikt med näringsverksamheter, fastigheter osv. Det är inte ens en ekonomisk fråga. Här finns det ju inte så mycket annat att skylla på än väghållarens egen försumlighet och ointresse för cykeltrafik – och hur kommer man till rätta med dessa, uppenbarligen stora, interna problem?

Men som läget är nu är det bara att bita ihop, ta skiten och kliva av cykeln…

Relaterade länkar:

 


Nytt nummer ute i butik nu!

I detta nummer har vi:

 • Snackat med Justin Williams och Ebbe Silva
 • Tipsar om hur du överlever hösten
 • Tar en djupare tips på hur mensen påverkar din träning
 • Hetsar om vikten av kolhydrater

Ute nu!

Bli prenumerant
Antal kommentarer: 15

Tor Sandqvist

Sverige är fantastiskt.


Mårten

Krister, den studien som kom fram till att bara 1% uppfyllde kraven, tittade man då på nåt mer krav än att cykeltrafik en skulle vara åtskild från biltrafiken? Jag fick intrycket av att det var en rent teoretisk studie av kartan, och att ingen över huvud taget hade försökt cykla dess iofs ofullständiga cykelstråk. Jag skulle vilja påstå att det inte finns några regionala cykelstråk över huvud taget, utan för att ta sig mellan punkt A och B så måste man alltid passera ett antal länkade lokala lösningar


Krister Isaksson

Mårten, 628 300 meter av de regionala cykelvägnätet har inventerats genom att man cyklat dessa meter och dokumenterat brister med kamera och gps. Man har inte cyklat i blandtrafik och saknade länkar/sträckor för cykeltrafik. Detta är nog den mest omfattande inventering av cykelinfrastruktur som någonsin genomförts i Sverige. Kriterier som studerades var bl.a.:
Bredd
Separation mellan gång och cykel
Passager över gata/väg
Belysning
Beläggning
Linjeföring
Radier
Framkomlighetsproblem (exempelvis bommar, betongsuggor, stolpar och räcken som placerats i cykelbanan)
Sikt
Växtlighet
Busshållplatser
Topografi
Sidohinder
Signaler
Vägvisning
Vägarbeten
Du hittar rapporten här: http://www.tmr.sll.se/Global/SATSA-projektet/Dokument/Regional_cykelstrategi/Remiss%20Regional%20cykelplan/Rapport_Cykelplan_130326.pdf


Martin Holt

Hej Krister.
Jag har startat en diskussion med mina klubbkamrater ang en ny cykelbana mellan Älta och Tyresö som är helt kass. Slutsatsen är att en majortiet av cyklister ser inte cykelbanan som ett problem eftersom de kommer inte att använda det.
Jag var idag in i en skoaffär och byte ett par trasiga skor. Jag hade med mig kvitto, felet var uppenbar och jag fick ett nytt par skor. Jag har rättigheter som kund som är tydligen och välkände, och jag har stöd från konsumentverket om det behövs. Underbar.
När det gäller cykelbanor har jag ingen rätt att reklamera en trasig cykelbana. Finns det hål, glass, osv kan jag felanmäla, men villkor och svarstider varierar. Finns det fel i hela designen, som är helt uppenbar i din exempel, är det bara att leva med det i alla år som cykelbanan står. Mina samtal och mejl till kommunen är obesvarade och det är ingen som ansvarar för problemet. Kommuner och trafikverket har bildat en kartell där vi cyklister är tvungen, enligt lag, att använda cykelbanor, men de är inte tvungen att ta hänsyn till cyklisternas behov.
Det är få individer som har energi att driva en förändring av detta. Det verkar inte vara många föreningar som orkar heller. Tills vidare kommer vi agera som ’kriminella’ typer genom att hitta våra egna lösningar.
Jag har nu bott i Sverige i 15år och är trött på att bli behandlat som andra klass människa för att jag har valt att cykla.


Krister Isaksson

Martin, jag cyklade förbi den vägen hem igår efter att jag hade fått bilderna av dig. Jag delar till 100 % din uppfattning om den sk cykellösningen. Har till o från haft denna sträcka som del av mina träningsrundor och kan precis som du konstatera att det bästa för mig som cyklist på denna plats är körbanan. Här har då kommun/er och Trafikverket plöjt ner miljoner i en dålig lösning. En ny cykellösning som direkt hamnar som ett objekt för åtgärd i den nya regionala cykelplanen!
Visst blir man trött, ledsen och arg. Det blir nog alla som behandlas illa…


Martin Holt

Hej Krister,
Jag tänkte på detta som jag lärde mig när jag pluggade psykologi:
http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCbler-Ross_model
Jag är, för tillfället, förbi ’denial’, ’anger’, och är in i ’bargaining’. Snart följer ’depression’ sedan ’acceptance’. Hur jag längtar till ’acceptance’.
/Martin


Krister Isaksson

Martin, själv undrar jag om är jag kvar i ’anger’ och förtvivlat kämpar för förändring?


Johannes Westlund

Jag har sett helt skumma lösningar längs rv 40 på 2:1-sträckan mellan Jönköping och Ulricehamn med skyltade cykelvägar som inte ens finns, eller ja som kräver en rätt maffig MTB för att vara framkomliga. Har funderat på att stanna och fota någon gång. Någon cykeltrafik förekommer heller inte längs sträckan. Inte svårt att förstå varför.
Allt sånt här går att spåra till att Vägverket skitit högaktningsfullt i de instruktioner man fått från den beslutande församlingen. Vem ställer ansvariga till svars? Som det är nu verkar det ju gå att driva vilken linje som helst. Är det vad som kallas ”demokrati”? Att tjänstemännen gör lite som de tycker?


Krister Isaksson

Johannes, nu ska jag berätta en historia som har 13 år på nacken. Runt mileniumskiftet var jag projektledare för ett av Sveriges genom tiderna största trafiksäkerhetsprojekt, den sk ”Nollvisionsslingan” i Trollhättan. Ett stort samverkansprojekt med Vägverket, kommunen, NTF, bilindustrin mfl. Det handlade bl.a. om att skapa en säker infrastruktur för alla trafikslag, allt från gångfartsgator, cykelbanor till 2+1-vägar på en sträcka av 44 km. På just 2+1-vägen (Rv 44) kom tidigt diskussionen upp hur cykeltrafik skulle hanteras på sträckan då vi insåg att den miljön som 2+1-vägar skapar är helt oacceptabel ur säkerhetssynpunkt för cyklister. Beslut fattades om att skapa en parallell cykelväg som även kunde användas av jordbruksmaskiner. Vad som också spelade in i detta beslut var att projektet skulle invigas i samband med Sveriges ordförandeskap i EU och ett sk ’högnivåmöte’ skulle hållas i Trollhättan i samband med invigningen för att visa upp Sveriges trafiksäkerhetsarbete. Omvärldens ögon fanns så att säga på projektet och då kan man ju inte gärna skita i en trafikantgrupp… Åtgärden blev en succé, mängder av cyklister, rullskidåkare mfl började använda sträckan (du kan själv se några om du tittar på sträckan i GoogleMaps!). Då fanns det en förhoppning att detta kunde stå som modell för den fortsatta utbyggnaden av 2+1-vägar i landet men det som sedan sker är att Vägverket börjar ’räkna’ på kostnader samt i allra högsta grad spekulerar om cykeltrafik och dess potential. Idag så står vi då med svaret på denna inställning som inneburit att Vägverket i allra högsta grad byggt bort förutsättningar för cykeltrafik. Och detta högst medvetet och det gjordes när omvärldens ögon inte längre fanns på dem…
Du kan läsa mer här vad resultatet blev: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/mer-om-cyklingsutredningen.htm


Johannes

De cykelvägarna såg fina ut, men varför tänker man i regel inte på bullerskydd? Finns fina cykelbanor mitt i stan med exakt samma problem. Jättefina cykelbanor. Förutom det faktum att det några decimeter bort är en högtrafikerad motorväg som man får hörselskador av. Ibland bara ett lågt stängsel bort. Är det blött ute förekommer det till och med att cyklister blir sprutlackerade med smutsvatten. Det känns otroligt ogenomtänkt. En sak jag funderade på med 44an var varför man valde att följa riksvägen? Fanns det på kartan att utreda en egen sträckning längre bort från riksvägen? Lika gen, rak och fin förstås. Dels slipper man bullret, och dels skulle man kunna låta cykelvägen gå rakt på småorterna. Riksvägar brukar ju generellt sett dras bortanför av bullerskäl, eller i alla fall har jag fått för mig det.
Och jag diggar att när Vägverket räknar så kommer de fram till att det är den lilla och billiga cykelbanan som ska bort. Plocka omkörningsfälten istället? Borde bli betydligt större besparing.


Krister Isaksson

Johannes, just i detta fall var kampen att överhuvudtaget få till en cykelväg men annars skulle man ju kunna göra kombinerade buller- och vindskydd.
Just denna sträckning handlade om att få till en sträckning som både kunde kopplas till Trollhättan OCH Vännersborg.
Ja Vägverket har lustiga räknemaskiner o räknenissar måste man ju säga!


Johannes Westlund

Jag håller helt med att en cykelväg är bättre än ingen cykelväg. Stor eloge till dig och andra inblandade för att det faktiskt finns. Det känns ändå stort på något sätt.


Krister Isaksson

Johannes, tack och det kändes stort för mig då också, sen blev det bara fel och värre. Idag står vi ju tyvärr här med facit: ett vägverk/trafikverk som fullständigt har misshandlat cykeltrafik och sitt uppdrag ökad och säker cykling.


Sommarcyklist

Det ironiska är för att vara gc-väg så är det osedvanligt god sikt; skymda kurvor (speciellt vid tunnlar) är ju mer regel än undantag (inte minst under den delen av året buskar och träd växer till sig …)


Krister Isaksson

Sommarcyklist, Ja med den logik som man använder på denna plats så skulle många platser skyltas om och cyklar ledas. Det finns mycket skit på landets cykelvägar…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Nu också på twitter!


 

Efter återkommande tjat, kommentarer, mängder av mail osv. är nu denne farbror äntligen ute på twitter. Vi får väl se hur det går…


Händerna i bocken! Foto: Luca Mara

@KristerIsaksson


Antal kommentarer: 2

Marcus

Det var på tiden hörru. 🙂
/Marcus – http://malmolundpacykel.blogspot.com


Krister Isaksson

Marcus, du ska visa respekt mot äldre! 😉Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Lastbilschaufförer tvingar mig att sluta blogga


 

Det har kommit till min kännedom att lastbilsförare surfar när de framför sina fordon och jag misstänker starkt att de frekvent är inne på min blogg och läser inläggen om högersvängsolyckor och hur de kan undvika dem.

Detta kan jag ju inte acceptera, att min blogg får dem att surfa när de kör och därmed utsätter alla runt dessa fordon, bl.a. cyklister, för livsfara. Så jag lägger ner…


Det kan vara bra att ha koll på sin framfart och omgivning när man framför sitt fordon. Foto: ROBIN NICANDER/GOGLAC MEDIA

 

EDIT 20130425: från NyTeknik 

”Trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA utfärdar nu rekommendationer till bilindustrin för att minska användningen av internetbaserade tjänster som allt fler biltillverkare bygger in i bilen via färddatorn.

En ny studie visar att förare blir två till tre gånger mindre uppmärksamma på trafiken när de använder tjänster som är internetbaserade.

NHTSA rekommenderar därför tillverkarna att begränsa möjligheten att under färd skriva textmeddelanden, surfa på internet, titta på videofilm, delta i videokonferenser, liksom att kunna läsa textmeddelanden och innehållet på sociala medier via de intertuppkopplade färddatorer som håller på att bli standard i nya bilar.”


Antal kommentarer: 4

Pelle

Det verkar ju bli strejk för dem nu så du kan fortsätta blogga ett tag till i alla fall.


Krister Isaksson

Pelle, vilken tur, då hinner jag nog med några inlägg till! 😉


Dmitri F

April 1!!!
Jag gillar hur det står ”en klimatsmart transport” på karossen hehe. Bullskit? 😉


Krister Isaksson

Dmitri, jag letade länge efter den bilden! Kul att du såg det.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

DN skriver om den regionala cykelplanen


 

I dagens DN kan ni läsa om den regionala cykelplanen och hur det är ställt med förhållandena för cyklister i regionen.

En dyster läsning som ni kanske känner igen från bloggen. Men det finns ju hopp om framtiden. Bara att skaka fram några miljarder så är saken biff!

Så kommunalråd i länet, Landshövdingen, Trafikverksdirektören mfl. Det är bara att sätta igång och prioritera, att fatta beslut som är av stor nytta för samhället

 

Relaterade inlägg:


Antal kommentarer: 10

Malin

Krister, jag har nog läst alla dina bloggar. Tycker du gör ett helt suveränt jobb och vad det gäller DN-artikeln tycker jag du kan ta åt dig en stor del av äran då det är uppenbart att även Anders Sundström läser din blogg.


Krister Isaksson

Malin, tack, den tanken slog mig också…


Lars

Apropå cykelplanen. Enligt den så har Kungsholms strand högsta prioritet. Eftersom jag cyklar där varje dag så hörde jag av mig till kommunen med lite förslag på förbättringar och frågor om hur de har tänkt sig att förbättra vägen. Svaret blev: ”Just nu finns inga planer på någon cykelbana längs med Kungsholms strand. Trafikkontoret har tidigare undersökt om det går att göra en cykelbana längs sträckan men det finns helt enkelt inte tillräckligt med utrymme.”
Utrymme finns det väldigt gott om. Men kommunen prioriterar skrymmande parkeringsplatser på båda sidor av gatan framför förbättringar för cykeltrafiken.
Jag vet inte riktigt vad den där cykelplanen är värd.


Krister Isaksson

Lars, misstänker att du menar Stockholms stads cykelplan 2012, detta är den regionala cykelplanen som täcker in stora delar av länet. Annars har du ju helt rätt i att utrymme finns på Kungsholm strand och det går om man bara vill att skapa en cykellösning på denna sträcka


Johannes Westlund

Jag tycker alltid det är så tragikomiskt på många sätt när det skylls på platsbrist. Visst, det är trångt på många ställen i Stockholm och andra städer. Men att man inte skulle få plats med världens mest ytsnåla individuella transportslag när man får plats med världens i särklas mest ytkrävande transportslag går inte ihop rent matematiskt. Det är kvalificerat trams och eufemism för *vi ger fingret åt cyklister*.


Krister Isaksson

Johannes, huvudet på spiken!


Dmitri F

Ulla Hamiltons citat i näst senaste numret av ”Mitt i Östermalm” tyder på en total avsaknad av ambition och/eller kunskap:
”Vi kan inte riva hus för att få fram fler cykelbanor.”
http://i.imgur.com/Cv46h9W.jpg
Svårt att säga vilket 😉


Krister Isaksson

Dmitri, men man kan ta körfält och kantstensparkering! Det är många meter där till bredare cykelbanor… Ulla får väl prioritera nu när hon både har en framkomlighetsstrategi och trafiksäkerhetsprogram. Inte lätt att leva upp till alla fina ord!


Dmitri F

Det skulle man kunna tro Krister. Om man nu prioriterar cykel i styrdokument borde det inte vara så svårt att knipsa av några körfält eller parkeringar. Men det känns inte som att det blir aktuellt med den inställningen. 🙁


Krister Isaksson

Dmitri, det sitter nog långt, mycket långt, inne… Men det är bara att blogga o twittra på så kanske det går lite fortare! 🙂Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Det blir som man planerar… Del 2


 

För en tid sedan skrev jag ett inlägg om hur illa det kan gå när man inte har med alla parametrar från början när man bygger stad och planerar trafiksystemet. Nu tänkte jag visa på ett motsatt exempel, ett exempel och tillvägagångssätt som jag aldrig har upplevt under mina snart 15 år med cykelplanering i Stockholm. Det handlar om exploateringen av Årstafältet och hur staden i ett mycket tidigt skede planerar för cykeltrafik. På Årstafältet planeras en ny stadsdel för ca 10 000 invånare och en stor aktivitetspark.  Det kommer att byggas studentlägenheter, små och stora hyres- och bostadsrätter, stadsradhus och gruppbostäder. Det planeras också för en hel del verksamheter och handel. Eventuellt kommer också en förlängning av Tvärbanan ske till området.


Cykelplanering för Årstafältet 2012

Det som imponerar på mig mest är att projektet har gjort en omfattande utblick ang. hur man tar sig till/från området med cykel.  Tidigare har staden i bästa fall belyst och hanterat cykeltrafiken i det specifika projekteten och då enbart inom detaljplaneområdena. Det gjordes ett försök i början av 2000-talet för området som nu kallas för Norra Djurgårdsstaden men det blev aldrig riktigt accepterat utanför Trafikkontoret.


Streckad linje visar på utredningsområdet för cykeltrafik

En självklarhet kan tyckas men något som enligt min erfarenhet är mycket ovanligt, såväl i Stockholm som på många andra platser. Inte bara studerar man befintliga förbindelser till/från området, man pekar även ut brister och nödvändiga åtgärder på dessa förbindelser för att det ska fungera på ett tillfredsställande sätt för cykeltrafiken. Åtgärder som denna exploatering till vissa delar kommer att bekosta. Detta kopplas sedan till en pendlingspotential som visar var man kommer på 9 kilometers cykling (medelavståndet enkel resa för en cykelpendlare i Sthlm). Inom dessa 9 km ligger en stor del av länets arbetsplatser. (Pendlingsrelationer mellan bostäder och arbetsplatser i Stockholms län)


Det rödstreckad området visar de delar av Stockholm som går att nå inom 9 km avstånd från Årstafältet

När det sedan gäller cykel inom planområdet så försöker projektet ta ett helhetsgrepp vad gäller cykelvägnätet genom en indelning och klassificering av nätet i linje med cykelplan 2012. Det redovisas ett pendlings-, huvud- och lokalnät. Vidare tas dimensionering av cykelvägar och cykelbanor upp för att säkerställa att nödvändigt utrymme finns vid exploateringen och i kommande detaljplaner. När det sedan gäller cykelparkering så redovisas en cykelparkeringsnorm för området samt lokalisering av cykelparkeringar på allmän plats, vid bostäder, vid arbetsplatser osv. I bakgrunden för allt detta arbete finns självklart Cykelplan 2012.


Cykelparkeringsnorm Årstafältet

Totalt sett ett gediget arbete och ett arbeta som jag hoppas kommer att utvecklas och successivt förverkligas i och omkring området. Det kan inte ha varit helt enkelt för projektet, varken internt i staden och förvaltningarna eller gentemot byggherrar etc. att driva denna linje – en stor eloge till alla inblandade. Jag hoppas även att detta arbete och tillvägagångssätt utvecklas och får stå som modell för andra, små som stora, stadsbyggnads- och exploateringsprojekt.

 

Relaterade inlägg:


Antal kommentarer: 13

Johannes Westlund

*Nyper mig i armen* Tittar igen. *Nyper mig i armen*… Drömmer jag?
Surrealistiskt bra! Det enda jag kan känna som tyvärr är lite dumt är att parkeringsnormerna inte beskriver kvalitet på cykelparkeringen. Inte heller lastcyklar hanteras. För boendeparkering borde det ställas krav på att cykelparkeringen är väderskyddad och till stor del förlagd inomhus och att den är välstrukturerad och genomtänkt (alltså inte varianten att ta random förrådsutrymme och säga ”här finns 30 platser (om ni knör som idioter)”).
Men nu blir det nästan dags att leta fram Champagne här!


Johanna Stenberg

När cykel för Årstafältet tog fram av Tyrens så samlade vi all vår kraft inom företaget inom cykel och hjälptes åt. Är därför glad att även västkusten bidragit till denna! Kul!


Krister Isaksson

Johanna, ingen smygreklam här! 😉 Nä skämt o sido ett mycket bra jobb har ni gjort och man ser tydligt vem det är som ’lärt’ upp er! 😉


Krister Isaksson

Johannes, nu är du kanske lite för snabb! Kvaliteten kommer i stadens cykelparkeringshandbok som är under revidering. Där behandlas bl.a. lastcyklar, väderskydd, inomhusparkering. Lyckas allt så återfinns delar av dessa krav/kvaliter i exploateringsavtalen.
Så lägg champagnen åtminstone på kylning!


Erik

Då får vi ju hålla tummarna att det går vägen denna gång. Sett till hur staden har lyckats vid andra exploateringar så som Liljeholmen, Hammarby sjöstad, Hägerstensvägen, Mikrofonvägen/tunneln, Telefonvägen, Älvsjö torg, Sandåkravägen mm så är ju utgångsläget tämligen bra – det kan inte bli mycket sämre än det blev där. Staden kryllar av exempel där planarkitekter, projektledare och trafikplanerare haft lekstuga, inte följt grundläggande utformningsprinciper och gladligen gjort avsteg från krav och villkor för cykeltrafiken. Gärna under förespeglingen att det var nödvändiga kompromisser och avvägningar.


Krister Isaksson

Erik, oj det var ord och inga visor och jag delar helt dina synpunkter. Är det två platser som jag har med mig som två av mina största ”misslyckanden” är det just Hägerstensvägen och gång- och cykeltunneln under Mikrofonvägen. I samband med att dessa planerades skrev jag och områdesansvarig trafikplanerare två sk. granskningsyttranden där vi gjorde allvarliga anmärkningar på utformningen av lösningarna. När det gäller tunneln så skrev jag i yttrandet att där har man i stort sett gjort alla fel man kan tänka sig när det gäller utformning av gång- och cykeltunneln. Dessa yttranden fick varken stöd av kontorsledningen på Trafikkontoret eller projektledningen på Exploaterings- och Stadsbyggnadskontoret. Den lilla ”upprättelse” som jag har fått i efterhand är att när det gäller Hägerstensvägen har ett ärende varit upp i Trafiknämnden där Trafikkontoret medger att det brustit i planeringen och utformningen av cykelbanorna och man har lärt sig läxan. När det gäller gång- och cykeltunneln kan vi än tydligare se hur det kan gå när man inte lyssnar och gör kloka avvägningar, i Cykelplan 2012 är det nu upptaget en NY planskild förbindelse vid Mikrofonvägen, denna gång en bro längs E4/E20. Om jag inte minns fel fanns detta förslag i ett yttrande ang. tunneln redan år 2005…
Så här har staden alltså plöjt ner miljoner i lösningar som saknar grundläggande funktioner och säkerhet, vilket påtalades redan på planeringsstadiet men som då nonchalerades och nu står vi här i efterhand och måste lägga ut miljoner på fel och brister som aldrig behövde bli fel och brister. Det är en lång mognadstrappa som både kostar pengar och tid och som oftast går ut över trafikanterna…


Anders Norén

Intressant att höra om Hägerstensvägen. Jag promenerade där för en tid sedan och tänkte att ”oj, vad fint det blev här”. Vad var det som blev fel? Står lyktstolparna för nära cykelbanan? Blev cykelbanan för smal? Eller är det kurvan borta vid Axelsberg det handlar om?


Krister Isaksson

Anders, det är alldeles för smalt på sträckan. Stadens handbok för utformning av cykelinfrastruktur klargör tydligt att cykelbanor ska vara en viss bredd (min 1,5 m), ännu breddare i uppför- eller nedförsbacke då det behövs dels för att man vinglar mer uppför dels går fortare nedför. Vidare så är det som så att portarna från fastigheterna går utåt och inte bara utåt, de sitter i vindfång, vilket gör att gående tvingas ut i cykelbanan. Om du tittar nästa gång du går där eller i GoogleMaps så ser du några förtvivlade försök att i efterhand hantera detta skapade problem genom att Trafikkontoret målat sk. ”rumble strips” tvärs över cykelbanan innan dessa portar. Vidare, som du påpekar, sitter stolparna för nära cykelbanan vilket gör den ännu smalare då cyklisterna tvingas cykla på en begränsad yta för att inte cykla på stolparna – finns också upptaget i stadens cykelhandbok hur stolpar ska placeras i anslutning till cykelbanor. Tittar du sedan på uppförsbacken så saknas helt skyddsremsa mellan parkerade bilar och cykelbanan, remsan som är till för att dels skydda cyklister mot dörruppslag dels möjliggöra för passagerare att stå och kliva av på en yta utan att stå i cykelbanan. Vid utfarterna från parkeringsplatserna är det dålig sikt där cyklister kommer i nedförsbacke. Detta var en liten sammanställning och allt detta kan härledas till att det enligt exploateringskontoret var omöjligt att flytta husen 2-3 meter länger in i grönområdet. Jag upprepar: 2-3 METER!
Såklart det var möjligt men man tog inte den ”striden” mot byggherrarna och i kläm kom cyklister och gående. Nu går det ju inte att göra något vettigt åt förhållandena annat än att ta bort p-platserna utmed gatan eller göra ett körfält för biltrafiken. Möjligtvis däcka över T-banan, billigt eller hur? Det är ju som så att när man bygger stad så får man inte så många chanser för när tror ni staden kommer bygga om här nästa gång? Under tiden så är det bara att bita ihop och ta skiten och ta del av ytterligare ett tydligt exempel på rådande trafikhierarkier.


Erik Johansson

Åh mikrofonvägstunneln, jag undrar hur många kilokalorier den har bränt, och hur många bromsar som skrikigt där, men den kanske är läskig nog så att de flesta stannar till.
Jag är riktigt glad att jag slipper att pendla där nu för tiden.
https://maps.google.se/?ll=59.295673,18.002182&spn=0.003188,0.009871&t=h&z=17&layer=c&cbll=59.29583,18.002018&panoid=rNKDbPZ_SOD–qb_7XMBpQ&cbp=12,342.45,,0,4.35


Krister Isaksson

Erik J, den är en stor skamfläck för staden. Den motiverades med säkerhet och trygghet för skolbarnen i Västbergskolan och för säkrare passage för cykeltrafiken. Sedan den öppnades har fler olyckor skett i och i anslutning till tunneln än under en 10-årsperiod innan tunneln då passage skedde i plan.


Johannes Westlund

Angående hägerstensvägen: Man får utgå ifrån att det var omöjligt att göra bilfilerna lite smalare för att få rum med ordentlig cykelinfrastruktur? Jag har ingen koll på hur det ser ut just där, men det är regelmässigt gott om plats för minst 3 bilar i bredd på vanliga bilvägar och så får man inte ens rum med en vettig cykelbanan på kanten. Visst, det blir suboptimalt och det hade kanske varit bättre att bygga rätt från början, men varför är det alltid så att bilinfrastrukturen aldrig ingår i kompromissen? Den får breda ut sig ordentligt och så får allt annat förhålla sig till det. Är det ont om plats är det naturliga att alla får stryka på foten…


Krister Isaksson

Johannes, detta är en nyexploatering, dvs. i stort sett ett blankt papper där det blir vad man gör av det. Om man börjar med att rita in de grundläggande funktionerna för alla trafikslag så blir det ”rätt”, hittills har staden börjat med husen och körbanor/biltrafiken, gående och cyklister får sedan det som blev över. Och det blev skit, som på många andra platser när man inte planerar för alla och får obalanserade lösningar. Därför blir jag så glad när jag tar del av cykelplaneringen för Årstafältet, här finns förutsättningar för något bra…


Anders Norén

OK, där uppe gick jag aldrig. Jag var bara nere i Aspudden och där är det väl mest stolparna som står för nära cykelbanan. Ändå håller cykelbanorna i Stockholm högre klass än cykelbanorna i många mindre städer som brukar slå sig för bröstet och kalla sig ”cykelstäder”.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Motormännen, inte imponerad


 


DN 2013-04-17

Är det verkligen cyklisters regelöverträdelser ni ska fokusera på och är receptet utbildning i skolan? Har ni inte fullt upp med era egna medlemmars och andra ”motormäns” regelöverträdelser och de miljö- och trafiksäkerhetsproblem de skapar? Beteenden och överträdelser som är ett avsevärt större trafiksäkerhetsproblem än vad cyklisters rödljuscyklande är. Se här ett axplock från polisens övervakningskampanj ang. aggressiv körning från förra året i Stockholms län:

Sammanlagt rapporterades 974 st för trafikbrott under veckan

 • 548 st som körde för fort
 • 103 st som kört körförbudsbelagt fordon
 • 26 st för att ha haft för kort avstånd till framförvarande bil
 • 193 st för olovlig körning
 • 148 st för att ha kört bil påverkade av alkohol eller narkotika
 • 60 st för att ha kört bil utan säkerhetsbälte
 • 80 st cyklister har cyklat mot rött

Så Motormännen, vad är receptet för dessa fordonsförares regelöverträdelser? Mer trafikutbildning i skolan? Det är ju också tydligt att innehav av körkort är inte någon större garanti för att uppnå någon högre regelefterlevnad, varken för bilister eller cyklister (ja, många cyklister har körkort!). Trafikverkets senaste nationella hastighetsmätningar visar ju att 54 procent kör konstant för fort, bland yrkesförare är det så många som 70 procent. Eller för att citera Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket: ”Det gäller nästan genomgående för yrkestrafik och tung trafik att man kör över hastighetsgränserna. Det är riktigt problematiskt både säkerhetsmässigt och miljömässigt”. Enligt beräkningar från Trafikverket skulle ca 150 liv per år sparas om vi alla höll hastighetsgränserna när vi kör bil. De som supit och knarkat och sedan kör bil är klart överrepresenterade i olycksstatistiken, antalet ökar och de är en stor fara för omgivningen/tredje man. De som kör utan körkort har ofta fått körkortet indraget för tidigare allvarlig trafikförseelse.

Vad skulle då ett minskat rödljuscyklande innebära vad gäller trafiksäkerhet och riksdagens mål att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken? Inte särskilt mycket är svaret för det är inget större trafiksäkerhetsproblem. Motormännen ger ju själva detta svar, men uppenbarligen utan att förstå det. Om nu så många cyklar mot rött som Motormännen påstår och det var ett stort trafiksäkerhetsproblem så skulle detta med all tydlighet återspeglas i olycksstatistiken. Det gör det inte. Men missförstå mig inte, det är ett problem att trafikanter inte respekterar och följer trafikreglerna. Det kan hanteras på olika sätt, knappast på det amatörmässiga sätt som Motormännen föreslår. Baserad på en studie som inte ens når upp till grundskolevivå och sedan försöker de dra slutsatser och presentera dessa som generaliserbar fakta. Det handlar snarare om att gå från ett regelverk och en infrastruktur som är starkt bilorienterad till ett regelverk och infrastruktur som är mer balanserad och anpassad för en modern stad där cykeltrafiken har en framträdande och viktig roll.

Tillåt mig ett konkret och tydligt exempel, grön våg för cykeltrafik på Götgatan. Sträckan motsvara mycket väl den sträcka och just den trafiksignal som Motormännen valde för sin så kallade studie, Sveavägen. En sträcka på 800 meter med 8 st trafiksignaler. Tidigare fanns en grön våg söderut programmerad för 41 km/t på denna sträcka vilket fick till följd att det blev återkommande start och stopp för cyklister (få klarar ju av att från stillastående komma upp i den hastigheten på cykel och hinna till nästa trafiksignal). Vid en trafiksignal, nästan en kopia på den trafiksignal som Motormännen valde i sin studie, som enbart reglerar ett övergångställe och inte korsande biltrafik var rödljuscyklandet upp i nästan 70 procent. Det var tidigare en av polisens favoritplatser att just övervaka cyklister.


Götgatan, vid Skatteskrapan. Signalreglerat övergångsställe. Bild: Google Maps


Sveavägen, vid Handelshögskolan. Platsen Motormännen valde för sin studie. Signalreglerat övergångsställe. Bild: Google Maps

Det som sedan hände var att Trafikkontoret programmerade om den gröna vågen till en hastighet av 20 km/t, dvs. en mer cykelanpassad hastighet. Rödljuscyklandet vid den tidigare nämnda trafiksignalen sjönk från 70 till 10 procent. Restiden på sträckan sjönk med 1 min 20 sek, så även för biltrafiken då det i rusningstid mycket sällan går att köra grön våg i 41 km/t. Vi ser här tydliga synergieffekter, färre som cyklar mor rött, kortare restid för cykel- och biltrafiken, jämnare hastighet och lägre utsläpp. Kanske skulle Motormännen kräva att utbildningsinsatserna ska riktas mot andra områden än skolan, exempelvis trafikplanerare, trafikingenjörer och så kallade ”signalister”? Här kan ni läsa mer om vad som kan göras för att bättre anpassa trafiksignaler till cykeltrafik.

Nu över till Motormännens så kallade studie som delar av media svalde med hull och hår, så mycket för reflekterande och kritiska journalister och redaktörer. Motormännen inleder texten om studien på sin hemsida med:

”Sex av tio cyklister kör mot rött i svenska storstäder. Det visar en undersökning som Motor har gjort. Samtidigt ökar andelen dödade och svårt skadade cyklister i trafiken.”
”Cykilister som susar fram i höga farter har ökat snabbt. inte minst i storstäderna. De flesta bilister i Stockholm, Göterborg och Malmö kan vittna om hur de nästan har krockat med en framfusig cyklist.”

Det är en text, slutsatser och påståenden som heter duga det. Det första jag fastnar för i artikeln ovan är ”väl valda trafikljus”. Det låter ju vetenskapligt och trovärdigt. Något som ger en samlad och korrekt bild av hur rödljuscyklandet ser ut i dessa städer. Så hur har då Motormännen genomfört studien, vilka platser har de valt ut för att som de gör dra så långtgående slutsatser? Över till deras hemsida igen där de presenterar studien: Här redovisar de att de har stått på en plats i varje stad, i Stockholm gjordes 300 observationer, i Göteborg 205 och i Malmö 200. Totalt 705 observationer. Känns detta seriöst och professionellt, att utifrån 705 observationer på endast 3 platser fördelade på tre städer komma med slutsatsen: ”Sex av tio cyklister kör mot rött i svenska storstäder”. Städer där det varje dygn genomförs 100 000-tals cykelresor.

Jag har själv genomfört ett antal studier ang. rödljuscyklande, då med en blandning av korsningstyper och trafiksignaler. Det har handlat om tusentals observationer och detta enbart i en stad. Medeltalet för rödljuscyklandet när man lägger samman dessa olika studier, korsningar, trafiksignaler och observationer hamnar runt 20 procent. Återigen så är det slående hur yrkestrafiken utmärker sig då cykelbudens rödljuscyklande är över 50 procent. Stora komplexa korsningar som exempelvis Norrtull, Skanstull och Hornstull har tämligen få som rödljuscyklar. Mindre, överblickbara, korsningar och friliggande, signalreglerade, övergångsställen har högre andel rödljuscyklande. Här kan ni läsa vad cyklistern själva tycker om trafiksignaler.


Rödljuscykling i Stockholm

Kan inte låta bli att undra vad allt detta handlar om. Att Motormännen återkommande gör dessa utspel och generaliseranden om cyklister. Gärna tillsammans med någon pratglad polisman som har lika dålig täckning för sitt generaliserande. Känner Motormännen sig så utsatta och ifrågasatta att de måste utmåla cyklister som ”fiende nr 1”? Uppenbarligen och dessvärre, innan vi har en bättre och acceptabel infrastruktur för cykeltrafik, får vi väl räkna med att Motormännen och vissa polismän fortsätter att peka ut och i kör stå och sjunga och generalisera om cyklister på mycket lösa grunder.

På ett personligt plan blir jag mycket illa berörd av Motormännens agerande. Under mina år som cykelplanerar har jag utrett flertalet av dödsolyckorna mellan högersvängande lastbilsförare och cyklister i Stockholm under 2000-talet. I nästan samtliga fall har dessa cyklister följt trafikreglerna, bl.a. stannat för rött och placerats sig där reglerna föreskriver. Straffet för att följa reglerna blev döden. De hade sannolikt levt om det cyklat mot rött. Dessa olyckor är fruktansvärda tragedier där föräldrar mist en dotter, barn förlorat sin mamma, en make sin hustru och en lastbilsförare som bär med sig denna tragedi för resten av sitt liv. Olyckorna, genomgångar av olycksplatser, av fordonen, av vittnesuppgifter och samtal med anhöriga har påverkat mig djupt. Att då i detta sammanhang ta del av Motormännens undermålig fakta, påståenden och närmast raljerande över cyklister gör mig minst sagt upprörd och arg.

Maria Spetz, VD på Motormännen, jag tycker du och din organisation kan visa dessa människor större hänsyn och respekt genom att föra en professionell och seriös diskussion ang. cykeltrafik.

 

Relaterade inlägg:

I väntan på grönt:

 


Antal kommentarer: 48

Gbgcyklaren

Bra inlägg. Motormännens siffror lät lite väl märkliga. Har helt annan uppfattning om antalet som cyklar mot rött. Det varierar nog kraftigt mellan olika korsningar.
Kan även här tipsa om min senaste cykelfilm på min blogg. Den visar exempel att när cyklister cyklar för grönt ljus, så kan det för bilister se ut som rött ljus. Det händer mig nästan dagligen. Och ibland händer det att bilister tutar på mig.
http://gbgcyklaren.com/2013/april/film-gront-ljus-for-cyklister-kan-se-ut-som-rott-for-bilister.html


Krister Isaksson

Gbgcyklaren, tack och jag hade redan läst ditt seriösa och välarbetade inlägg/film vilket jag ju borde ha länkat till i inlägget. Nu är det gjort!


Elin

Tack Krister.
Det är hög tid för en seriös debatt och samverkan för att ta itu med de verkliga problemen, istället för polarisering och häxjakt.
Och hade Motormännen gjort en djupare analys av sin undersökning av dessa tre trafikljus hade de förmodligen kommit fram till ganska intressanta saker. Just de saker du nämner ovan.


stisse

Herregud vilket imponerande stycke text, tack för lektionen! 🙂


Krister Isaksson

Elin, tack! Ja jag önskar också att nivån kunde lyftas. Vi får hoppas det…


Krister Isaksson

stisse, Tack själv!


Markus

Tack för en viktig text Krister!
Kände mig tvungen att gå in på Motormännens hemsida och läsa lite, och maken till onyanserade artiklar om cykling får man leta efter. Rent skrämmande hur de målar upp av en bild av cyklister som samhällets farligaste individer.
Jag hoppas att de får ta del av din text, för detta gjorde mig uppriktigt ledsen, både som cyklist och som bilist.


Johannes Westlund

Det värsta är att detta, som borde vara grundskolenivå, i själva verket till stor del högskolenivå, så enbart de som studerat matematisk statistik på högskola har förutsättningar att se igenom alla brister och problem med undersökningen. Många vanliga svenssons som inte är överakademiserade kommer sannolikt gå på denna propaganda. Det är nästan så att det hade varit bra att försöka få med en debattartikel i typ DN eller dylikt ”Nej, rödljuscyklandet är inte 60 procent i storstäder” som på ett enkelt och pedagogiskt sätt sågar motormännens trams, nej… förtal är ett bättre ord, vid fotknölarna.
För övrigt tycker jag det här med rödljuscykling är oerhört spännande. Jag har försökt diskutera det i många sammanhang och det är som att det är en mental låsning. Det spelar ingen roll att det är säkrare att cykla mot rött än att inte göra det, att det dör nån cyklist per år bara i Sverige i den typen av situationer. Reaktionen blir ändå en slags ryggmärgsreflex: ”Man ska stanna för rött för så säger lagen, och så är det bara. Annars blir det totalanarki och inbördeskrig och…” Som om man aldrig ändrar lagen annars när man kommer på förbättringar, jo tjena…
Lite samma grej med hjälm också. När man visar på tidsserier som visar att folk börjar bära hjälm, men skadorna inte minskar jämfört med exempelvis fotgängare så blir reaktionen: ”Hjälmen är ett superbra skydd och håller du inte med så är du dum i huvudet, så är det bara”. Det känns som att prata med människor som utsatts för hjärntvätt…


Magnus Billberger

Tack en bra text (nu igen ;-)) Krister!
Man skulle kunna göra en helt analog studie på hur många bilister som syndar mot t ex Trafikförordningen 3 kap 62§ (En förare som närmar sig ett övergångsställe eller en cykelöverfart skall anpassa sitt körsätt så att föraren inte tvingas stanna på övergångsstället eller överfarten.).
Det är nog inga problem att välja ut platser där över 90% av bilisterna bryter mot denna paragraf.


Anders Nilson

Briljant var ordet, skickade ett tips till Mototmännen att lösa på lite INNAN de skriver tramsiga inlägg


Per Soler

Hej Krister och tack för en bra post!
Slutsatserna om minskat rödljuscyklande vid grön våg för cyklister torde också kunna ses som en generell slutsats för all regelefterlevnad bland cyklister: en mer cyklistanpassad infrastruktur betyder högre regelefterlevnad bland cyklister. Deltog själv i en förstudie i New York City där en ny cykelbana indikerade tydlig förbättring på en rad olika trafikförseelser bland cyklister. Har letat och letat efter bättre studier som direkt ser på detta samband. Har du något tips?
Jobbar själv idag i Tromsö med cykelplanering och möter ofta det där argumentet att cyklister måste utbildas bättre. Flera norska städer och kommuner har lagt miljoner på att bygga ”Trafikgårdar” där barn skulle lära sig att cykla säkert. Problemet är att jag inte har hittat någon studie som stödjer en kunskapsöverföring till den riktiga trafikmiljön. TÖI:s Trafikksikkhetshåndboka pekar nästan på det motsatta: att övningar i skyddad miljö kan ge upphov till riskkompensering.
Tack för ett bra jobb.


Krister Isaksson

Markus, tack! Uppenbarligen en organisation som lever i det förgångna och krampaktigt, med näbbar och klor, försöker hålla sig kvar vid något som redan är förbi…


Krister Isaksson

Johannes, visst är det fascinerande detta med rödljus och som du säger mycket svårt att diskutera. De mentala spärrarna är påtagliga!


Krister Isaksson

Magnus, tack!


Krister Isaksson

Anders, tack!


Krister Isaksson

Per, tack! Låt mig återkomma ang. studier. Kort kan jag nämna att när Trafikkontoret införde sk överanmälan (alltid grönt för cyklister när medlöpande biltrafik har grönt) på cykelsignalen vid Stadsgårdsleden/Vikingterminalen i Stockholm så sjönk rödljuscyklandet kraftigt. Så visst har det betydelse hur vi utformar infrastrukturen. Inom kort, eller om det tom redan är infört, kommer vi se en signaländring vid Tegelbacken här i Stockholm som också kommer att leda till minskad rödljuscykling.


Björn Petersson

Superbra skrivet Krister !
Skickat till DN, TT, SvD, SR, SVT, Motormännen ?


Krister Isaksson

Björn, tack! Ja, nej, nej, ja, ja och nej är mina svar.


Per Soler

Hej igen Krister och tack för ditt svar!
När det gäller att det har betydelse hur vi utformar infrastrukturen för cyklingens status och position så anar jag också mer indirekta samband till det vi kan kalla ”cykelkultur”: Städer med en dålig infrastruktur har en omogen ”cykelkultur” där cyklister oftare bryter mot regler eftersom de känner sig förbisedda. En förbättring i infrastrukturen skulle alltså ge förbättring av t.ex. ljusanvändning, väjningsplikt, riktningsbyten m.m.
Hittar du någon studie så får du gärna svara mig på per.soler[at]gmail.com


Krister Isaksson

Per, nu tar jag mig friheten och blir lite ”ovetenskaplig”! Jag brukar då och då jämföra med att om vi som bilister råkade ut för det som vi i trafiksystemet råkar ut för som cyklister, vad skulle hända då? Ja, eftersom vi är på väg, vi ska någonstans, så skulle vi göra det vi som individ ansåg bäst för oss själva för att ta oss fram och komma vidare. Detta skulle ju då innebära att en del av oss självklart kommer att bryta mot ett antal trafikregler.


Per Soler

Givetvis en korrekt jämförelse. Funderar själv ofta på betydelsen av olika parametrar (t.ex. argument och fakta) för att öka stödet för cykling. Drar vi paralleller till andra områden som kräver politiska beslutsprocesser så har rationella argument ofta långt ifrån den betydelse som många tror.


Holger

Är det en rätt slutsats att dra att mer cyklister omkom i Stockholm som gjorde allting rätt än som har cyklat mot rött?


Appel

Cykelsignalerna i korsningen Drottningholmsvägen / Mariebergsgatan (Fridhemsplan) borde också programmeras om. Det är rött olidligt / ologiskt länge för cyklister vilket gör att många cyklar mot rött.


Krister Isaksson

Holger, under 2000-talet har i snitt en cyklist per år omkommit i konflikt med högersvängande lastbilsförare, majoriteten av dem vid trafiksignaler och där cyklisterna följt signalregleringen. Under samma tidsperiod finns det EN misstänkt (jag tror det aldrig gick att klarlägga fullt ut) rödljuscykling som innbar att cyklisten omkom (Götgatan/Ringvägen)


Krister Isaksson

Appel, så kallad slussning på platsen, allt för att upprätthålla så bra framkomlighet för biltrafiken som möjligt. Gående och cyklister får betala priset…
Och nu kan jag inte låta bli, är det någon grupp som vida slår cyklister vad gäller rödljus och där det faktiskt går att utläsa ett samband i olycksstatistiken så är det gående. Mätningar som genomförts på ett antal huvudgator i Stockholm visar på andelar runt 50 procent. Så här har vi ett trafiksäkerhetsproblem men det är väldigt sällsynt att vi ser samma utfall och utspel från Polis, Motormän etc. när det gäller gående. Undrar varför?


Erik Johansson

Baserat på hur jag uppför mig i trafiken så tror jag att ökat antal cyklister innebär minskad antal rödljuskörningar, alltså att om det är många cyklister som stannar så väljer många rödljuskörare att stanna istället för att bränna förbi.
Alltså infrastrukturförbättringar är snarare en katalysator så vi får en större mängd cyklister. Fast de där rödljusen ni nämner, alltså där det inte är korsande trafik och med få gående, kommer nog alltid ha problem med rödljuskörning. :-/
Bra skrivet om rödljuskörning, synd att ribban sattes så lågt av motormännen.


Krister Isaksson

Erik, tack! Självklart kan det vara många samverkande faktorer som spelar in. Sen kan de rödljusen som tas upp hanteras på annat sätt, jag tog upp grön våg. Ett annat och som finns på andra sidan gatan på Götgatan är att leda cykelbanan förbi/till höger om signalen. Mycket vanligt i Holland och i Danmark kan cyklister undantas vid dessa signaler. Lösningar finns alltd, bara man vill…


anders nyström

Mycket bra skrivet. Instämmer helt //Anders Nyström Västernorrlands Cykelförbund


jome

Cyklister behöver få kunskap om och bli mer motiverade att ta sitt Nollvisionsansvar genom att följa trafikregler, t.ex. när det gäller trottoarer, väjningsplikt vid cykelöverfarter, användning av belysning och reflexer i mörker samt ringklocka.


Krister Isaksson

Anders, tack!


Krister Isaksson

jome, absolut och ett sätt att motivera är ju att inte bli behandlad som en ”leksakstrafikant” och få tillgång till ett vettigt trafiksystem


Jon Jogensjö

Bästa slutsatsen är ju att körkortsutbildningen för bil inte har någon som helst betydelse för trafiksäkerheten. Forskning vid VTI visar att nästan alla trafikolyckor i motortraflk beror på medvetna felhandlingar.
Motormännen tar ett tydligt steg ner i sandlådan med denna kampanj, och ökar generaliseringarna och gruppindelningen och pajkastningen mellan olika trafikslag.
Istället behövs en gemensam kampanj där organisationer för alla trafikslag samarbetar, där fokus läggs på att tydliggöra det personliga ansvaret för alla trafikanter att hålla tillräckliga säkerhetsmarginaler.


Krister Isaksson

Jon, är ”…inte har någon som helst betydelse för trafiksäkerheten” en lite väl hård slutsats? Vet vi hur det skulle se ut utan krav på körkort?


jome

ser att den graf du publicerat (från NTF, samma källa som min text nedan) har ett underlag på ca 1200 cyklister vilket är jämförbart med M:s undersökning. I NTFs studie har de tyvärr glömt att redovisa de som tjuvstartar på rött, vilket gör att antalet rödljuskörningar kan vara högre. Studien är också 8 år gammal, och det kan vara så att andelen rödljuskörare ökat sen dess. det är dessutom troligt att vädret vid mätningen påverkar andelen rödkörare.
vad gäller M så har de också gjort undersökningar av bilister på liknande sätt och kommit fram till att det syndas med rödljuskörning – vilket som du säkert håller med om – betecknas som alarmerande. Det kan ju vara så att M vill ha bättre ansvarstagande/laglydighet för alla – även cyklister..


Krister Isaksson

Jome, som jag skrev så är det flera studier, vissa som jag har tillgängliga, andra inte, som totalt handlar om tusentals observationer. Motormännen hade 300 observationer i Stockholm, kan inte se hur det är jämförbart med 1200.


jome

M har studien gjord i tre städer och fler korsningar än NTFs studie. Totala antalet studerade är jämförbart, medelvärdet av rödljuskörningar är 56% i Ms studie. Det är rimligt att anta att det i praktiken är en bredare studie än NTFs (där man dessutom utelämnat vissa rödljusåkare). Skulle vara bra om du kunde lämna tydligare uppgifter om de tusentals observationer du har som bakgrund för dina åsikter.


Erik

Motormännen har nu en artikel om 50% kör för fort vid skolor. Detta är helt i linje med efterlevnaden i deras rödljuscykel artikel. Finns tydligen inget behov av utbildning av dessa trafiksyndare dock. Fast dom är ju redan utbildade och har körkort. Undrar hur motormännen ser på den logiken?


Jon Jogensjö

Visst är cyklisters rödljuskörning ett stort och allvarligt problem. Förutom själva rödljuskörningen smittar det av sig till andra trafikanter, att det inte är så viktigt att följa trafikregler. Det finns egentligen ingen anledning att i just detta läge påtala att bilister orsakar fler olyckor. Då hamnar man på samma pajkastningsnivå som Motormännen och det blir en destruktiv utveckling. Däremot är det viktigt att belysa och kritisera de grumliga motiv Motormänen har, och hur de genomfört sin ”undersökning”. Sen är det troligen lite smartare om cykelorganisationer som cykelfrämjandet publicerar liknande underökningar om farliga beteenden som trafikanter på cykel väljer. Och motororganisationerna kan publicera undersökningar om trafikanter i motorfordon. Om den ”egna” organisationen kommer med pekpinnar biter det bättre tror jag. Eller ännu bättre, en gemensam kampanj för att sätta fokus på att trafikanten ansvarar för tillräckliga säkerhetsmarginaler.


Krister Isaksson

Jome, det är bara för dig eller andra att vända sig till Trafikkontorets trafikplaneringsavdelning och höra om du kan få ta del av alla de sk konfliktstudier som bl.a. genomförts på Hornsgatan, Götgatan, St Eriksgatan , Tegelbacken mm. Tyvärr är det inte alltid möjligt att ta med sig mtrl när man byter arbetsgivare annars hade jag lagt ut även detta. Detta hindrar mig inte att dela med mig av den kunskap jag har.


Ulrika Lind

Att gå mot röd gubbe är inte tillåtet, men heller inte belagt med straff. Så det är många ( massor) gångtrafikanter som totalt struntar i signalerna. Om en sådan person sen plockar fram cykeln så fortsätter man med samma beteende. Man ser sig inte som fordonsförare, utan som gångtrafikant på hjul. Och hur lilla jag uppför mig i trafiken kan ju inte spela någon som helst roll i det stora hela.. Då kan man ju också stämma in i hatacyklistkören, för det gäller inte mig.
Sen underlättar det inte att trafiksignalerna inte är anpassade för cyklister, intervallerna är orimligt långa. För att korsa Götgatan lagligt så måste man vänta närmare två minuter, ofta utan att det kommer en enda bil under en av dessa. Det är nästan 10% av min restid, bara på ett enda rödljus. När det väl slår om så är det grönt i 20 sekunder.


Erik Johansson

Jome: du försvara en artikel med statistik som är producerad för att föra Motormännens vision om trafikutbildning vidare. Krister nämner att det är bra att välja en större variation av övergångsställen innan man kan uttala sig om ”alla cyklister”. Väder kanske spelar in, men hur ska vi veta det.
Detta är platserna Motormännen gjorde sin undersökningar på, lite osäkert eftersom de inte uppgav exakta platser, jag tror cykelvägar (blåa) och gångbana (röd) ska vara korrekta:
Göteborg, 46%, http://osm.org/go/0YSAV3iwV–?m
Trafik i stan mätte på samma gata och får mellan 10% och 30% rödljuskörning.
http://trafikistan.se/de-cyklar-ju-mot-rott/
Stockholm, 63%, http://osm.org/go/0bC2O1tOL–?m
I Stockholm är det ingen som helst konflikt med annat än med gående, i och för sig så hanteras cykelbanan temporärt som bilväg där så man behöver vänta ganska korttid på det trafikljuset. Många kör motrött här
Malmö, 60%, http://osm.org/go/0NcLronC2-?m
Ser ut som en bakgata, vet inget om den men förutsätter att så är fallet.
Låt oss säga att de mätvärden vi har nu är 10%, 20%, 30%, 46%, 60%, 63% säger väl något om att man kan få vad man vill på ”väl valda trafikljus”.


Gbgcyklaren

Tack för länkningen. Ska länka tillbaka lite senare.


Krister Isaksson

Erik, och inte bara ”alla cyklister”, det jag också har invändningar mot är hur MM kan uttala sig om rödljuscyklandet i HELA städer. I Stockholm har de stått på EN plats, Sveavägen vid Handelshögskolan, gjort 300 observationer och ur detta material kommer, för att citera MM: ”Motor har undersökt hur många cyklister som kör mot rött i Stockholm”. Här målas alltså en bild upp att det är 63 procents rödljuscyklande i HELA Stockholm. Möjligtvis kan de säga något om rödljuscyklandet vid trafiksignalen på Sveavägen vid Handelshögskolan i Stockholm de timmar under rusningstid de stod där…
Du visar ju klart och tydligt det jag också för fram i min text att det är mycket stora variation beroende på plats och det är även så att det varierar beroende på tid på såväl dygnet som året.


Peter

Erik,
Om det är rätt koordinater för Malmö så är det en fyrvägskorsning med stopplikt från alla håll och inga rödljus.
I övrigt så har Malmö stad ordnat så att cyklister, som har separat bana vid reglerade korsningar, får grönt ljus ca 30sek innan bilisterna.


Erik johansson

Peter, ursäkta det var inte rätt koordinater i Malmö, Stockholm är korrekt, men Göteborg var lite löst angiven.
Södra långgatan i Malmö: http://osm.org/go/0NcLrPnR4–?m


Eva

Vilket lågvattensmärke av Motormännen, vad tjänar de på detta? Krävs ju inte särskilt mycket bildning för att se att det är helt omöjligt att dra de slutsatser som de gör. Kanske är det vissa andra som bör sätta sig vid skolbänken så att vi kan få till en vettig och mer fruktsam dialog och diskussion?
Krister, det är en fröjd att följa och läsa din blogg, häng i!


Krister Isaksson

Eva, stort tack för dina ord, de värmer och jag ska försöka hänga i!


Peter

Erik, det är lugnt.
Samma kan man säga om Södra långgatan i Malmö. Gatan ligger i en del som heter Lugnet. Gatan slutar mot den stora gågatan i Malmö och där finns inget trafikljus på 200m avstånd från den gatan. Hur Motormännen kan hitta cyklister där som kör mot rött är mig en gåta. Har man inte bättre koll så är det bättre att inte säga något.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*