Blogg

Regionala cykelstråk – jag tror det när jag ser det


 

Jag skrev ju ett inlägg den 27/3 (SHOW ME THE MONEY!) där jag efterlyst att länets kommunalråd borde jubla och i kör efterfråga och genomföra cykelsatsningar i länet sett till de samhällsekonomiska vinsterna.

Så kom då en reaktion. På lördagens Stockholmsdebatt i DN har ett antal moderata kommunalråd i Stockholms län skrivit om vikten av en väl fungerande regional cykelinfrastruktur. Tycker dock att deras skönskrivning av verkligheten ger en besk smak i munnen. ”Den regionala cykelinfrastrukturen har i dag på sina håll väsentliga brister och präglas på samma sätt som väg- och spårinfrastrukturen av eftersatta nyinvesteringar.” De skrev: ”… på sina håll väsentliga brister och präglas på samma sätt som väg- och spårinfrastruktur av eftersatta nyinvesteringar.” Nej, cykelinfrastrukturen präglas inte på samma sätt som väg- och spårinfrastrukturen av eftersatta nyinvesteringar. Den präglas av helt uteblivna investeringar, det är en avsevärd skillnad! Som jag visade i inlägget 99 procent är useltfinns överhuvudtaget inte stora delar av dessa stråk och de som finns är av minst sagt låg standard. 1 procent, endast 1 procent, uppfyller en grundläggande standard. Det råder verkligen inte motsvarande låga standard på varken väg- eller spårinfrastrukturen.

Kan inte låta bli att undra varför de skriver så här? Är det för att de inte har bättre kunskap om förhållandena för cykeltrafik i länet och deras egna kommuner? Kanske, men jag tror att de skriver så här för att i framtiden ha möjligheten att ducka från framtida krav och åtaganden på cykelområdet med hänvisning till att de har ansvar för helheten, att kompromisser och avvägningar mellan trafikslagen är nödvändiga. De ger sken av att systemen är jämställda när det i själva verket är så att cykelskulden är enorm och det kommer ta decennier innan det finns jämställda trafiksystem. Genom att framställa det som det vore jämställda trafiksystem kan de till stora delar fortsätta så som de gjort tidigare.

Se på kartan nedan, hur många år och miljarder tror ni det behövs för att bygga bort de röda strecken som är saknade länkar alternativt där cykling sker i blandtrafik?


Regionala cykelstråk. Rött är saknade länkar och cykling i blandtrafik, heldragna svarta linjer är befintliga regionala cykelstråk där 1 procent uppnår grundläggande standard. Bild: Regional cykelplan för Stockholms län

På dessa stråk finns det alltid bilförbindelser, ofta med god standard. Det finns ofta kollektivtrafik, även den många gånger med god standard. Talet om cykelförbindelser på Perstorpsvägen och Flatenvägen i debattartikeln blir nästan larviga i det sammanhanget. Och det är bara investeringar i Stockholm som nämns i texten, vilka investeringar gör de andra kommunerna? När ser vi en vettig cykelförbindelse till Saltsjöbaden eller till Tyresö? Och Kista, när ser inblandade kommuner till att det på ett vettigt sätt går att cykla till och från detta stora arbetsplatsområde? Sist men inte minst ska vi inte glömma att det är bara moderata kommunalråd i 12 av länets 26 kommuner som skriver debattartikeln, vad hände med övriga?

Jag tror på detta när jag ser beslut om omfattande cykelinvesteringar, eller Show ME the money!

Under tiden kan vi väl ta en rundtur på dessa regionala cykelstråk så får ni en uppfattning hur det många gånger är. Många av bilderna är från de aktuella kommunalrådens kommuner:

 
Detta var ett litet urval hur förhållandena är på de regionala cykelstråken i dag.

1 procent uppfyller en grundläggande standard…

Relaterade inlägg:

 

 

 

 

 

 


Nytt nummer ute i butik nu!

I detta nummer har vi:

  • Snackat med Emil Johansson om livet upp och ner
  • Grusat ner oss!
  • Snackat med Jonas Bohr om rekordförsöket
  • Kraschat på Mallis 312

Ute nu!

Bli prenumerant
Antal kommentarer: 24

Christine Sisell

Det är verkligen inte lätt att vara cyklist!! Bilderna talar för sig själv.


Krister Isaksson

Christine, nej verkligen inte, gäller att ha tjockt och hårt pannben! 😉


Cornelis Harders

Rätt skrämande att se att det finns ett antal helt nyanlagda situationer på dina bilder. Att man gjorde fel för 10-20-30 år sedan kan man ha vis förståelse för, men att man fortfarande gör liknande grova fel i planering och byggandet är skrämmande. Och tyvärr har detta nog inte så mycket med den politiska viljan att göra. Det beror helt och hållet på den enskilda trafikplanerarens okunskap eller oförmåga att tänka cykel när det ritas eller byggs.


Martin H

Var ute igår och cyklade mot Tyresö från Stockholm. Före år grävde de upp den gamla väg mellan Älta och Tyresö (cyklisterna dirgiredas om genom en begravningsplats men någon glömde skyltar). Nu har de öppnat den nya lösning! En påfart / avfart till motorvägen, två rondeller, och värst en cykelbana som går vid sidan om. Cykelbanan har ingen uppfart koppling till vägen, det går upp övanpå vägen så att man måste trampa hårdare, släpper ut cyklisten på en oreglerade övergångställe där man ska hoppa av cykeln och leda över och sedan slutar bara, mitt i ingenstans. För att få plats med allt detta har de smalat till vägen runt rondellen som kommer att leda till cyklisterna som väljer vägen blir klämde.
Mindre vägar som dessa har alltid varit en bra alternativ till cykelbanan. Men lägger man till en dålig lösning för cykeln blir det en konflikt punkt istället.
Jag har funderat på det här länge men är det här inte diskriminering? Diskriminering mot folk som välja att inte köra bil?


Krister Isaksson

Cornelis, ja visst är det skrämmande. Inte är omtanke om cykeltrafik och kompetens vad gäller cykel en dussinvara. Nu är det ju inte särskilt svårt, man behöver ju bara tänka så här: Skulle jag ställa en stolpe mitt i körbanan? NEJ skulle i stort sett alla som arbetar med dessa frågor svar, varför är det då ok att ställa en stolpe i cykelbanan, där en sk oskyddad trafikant färdas? Ja svaret blir väl att man helt enkelt inte bryr sig. Man gör, omedvetet eller medvetet, en värdering av trafikanslag: här färdas ”leksakstrafikanter” som inte behöver eller är värda samma omsorg vad gäller utformning, framkomlighet och säkerhet. Se bara på förlängningen där tvärbanan drar fram, vem kan och vill cykla där. Här visar ju SL, kommunerna och inblandade konsulter väldigt tydligt vilka man planerar och utformar för och vilka man skiter i. Eller Förbifarten där man MEDVETET utgår från en 40-årig gammal standard när man planerar nytt.


Krister Isaksson

Martin H, ett tydligt exempel på att Nacka och Tyresö kommun inte heller klarar av sin uppgift – så mycket för bra cykling över kommungränsen. Och då står vi här med en helt nybyggd anläggning som uppvisar stora brister vad gäller cykeltrafik och där det kommer vara omöjligt att motivera pengar för ombyggnad då den är nybyggd. Så det som pågår är helt enkelt att fler och fler objekt, fler och fler kilometer, av undermålig standard läggs till den regionala cykelplanen. Ett bra sätt att se till att vi aldrig kommer få till någon vettig standard…


Andreas

Det är såhär alla trafikplanerare ser cyklisten: http://data5.blog.de/media/929/2639929_2442c95f1e_m.jpeg
Ngn utan ett egentligt ärende som är ute och slöcyklar och lyfter på mössan inför passerande. Ngn som har tid och kan förväntas göra stora omvägar för ngn är bara ute far fram på sin cykel till synes planlöst från en picknick till en annan.
Aldrig att de ser cyklisten som ngn som har ett mål och som gärna kommer dit så effektivt och SÄKERT som möjligt. Det finns inte på kartan att det finns den typen av cyklister.


Krister Isaksson

Andreas, tycker du ska vara lite försiktig och inte dra alla trafikplanerare över en kam.


Kristian

Hmm… Om inte ens de två inritade cykelsymbolerna får plats i bredd, hur har de då tänkt att cyklister ska kunna mötas?


Krister Isaksson

Kristian, det förstår du väl, man får ju ta det lite lugnt, kanske tom kliva av och leda cykel! 😉 Eller kanske ska man cykla upp på gångbanan? Tänk er att gator och vägar utformades på motsvarande sätt, vad tror ni skulle hända då?


Andreas

Rätt Krister. Meningen borde kanske lyda ”sannolikt en inte oansenlig mängd trafikplanerare”. Med tanke på mängden ”rätt och fel” i cykelbanor så tror jag dock att det finns några stycken där ute.


Krister Isaksson

Andreas, helt rätt, många är dom… Eller kanske vi vågar säga ”var” dom?


Stefan

Många av de bilder du visar här och i tidigare inlägg är ju rent av häpnadsväckande. Jag kan inte låta bli att undra vad som sker i huvudet på dessa yrkesmän. Ska inte de vara utbildade, ha yrkeserfarenhet, ha kvalitets- och kontrollsystem, ha yrkesstolthet osv?  Det vi ser är ju inte ETT misstag i arbetet, det är mer eller mindre satt i system, ständigt återkommande. Och om jag förstår dig rätt ständiga avvikelser och nonchalerande av de råd och riktlinjer som finns i div. handböcker.


Krister Isaksson

Stefan, har funderat över detta länge och jag tror att det handlar om ett synsätt och värderingar där många, medvetet eller omedvetet, anser det inte är viktigt, av särskild betydelse om det blir lite tokigt för cyklister. ”De är ju inte så många” ”Man får ta det lite lugnt” är ord jag ofta fått som svar under åren. De är ju bara leksakstrafikanter…
Majoriteten av dessa missförhållanden tycker jag inte vi ska lasta våra politiker för. Jag tycker de har rätt att utgå från och kräva att tjänstemännen är yrkeskunniga och ska klara av att utföra ett professionellt arbete. Dessvärre är det ju tydligt att så inte är fallet. Så ansvariga kanske skulle avskedas? 😉


Dmitri F

Jag undrar om det inte skulle bli en förbättring om ett Cykelborgarråd blev inrättad i Stadshuset som kan se till att argumentera och se över tjänstemännens arbete från cyklistens perspektiv, och som har övriga politikers öra på ett sätt som inte allmänheten har.
I London har det tillsatts en Cycle Commissioner som bland annat har som uppgift att ta emot klagomål från befolkningen om dåliga eller obefintliga cykelsatsningar vid vägbyggen eller renoveringar.
Det har inte gått så lång tid där ännu så det är svårt att säga om det kommer ha en större effekt, men att ha en person i Stadshuset som har mandat att kämpa för ökat cyklande på rätt sätt kan väl knappast vara dåligt?


Krister Isaksson

Dmitri F, vill göra dig uppmärksam på att detta är förhållanden som råder i stora delar av länets kommuner samt på Trafikverkets cykelvägnät. Att Stockholms stad ev skulle inrätta tjänster kan säkert vara bra för Stockholm men tveksamt om det skulle ge något avtryck i övriga kommuner/Trafikverket. Då tror jag det krävs även motsvarande på länsnivå som har mandat att verka/stödja kommunerna så att det kan skaps en mer enhetlig standard på det regionala cykelnätet


Lina

Jag tror inte dessa kommunalråd har en aning om hur det ser ut på stora delar av ’deras’ cykelvägnät. Men kanske de inte ska behöva det, de har ju en förvaltning som har till uppgift att sköta detta. En förvaltning som ska bestå av professionella yrkesmän och yrkeskvinnor men det kan man inte tro när man läser alla dina inlägg och ser alla dina bilder. Vad håller de på med och hur kan de komma undan med att utföra ett så uselt arbete?


Krister Isaksson

Lina, tycker du har helt rätt, inte ska de behöva ha koll på cykelvägnätet utan det är främst en uppgift för förvaltningarna. Men om de nu missköter den uppgiften får ju våra folkvalda styra upp dessa organisationer!


Johannes Westlund

Jag kan känna att man som folkvald har ett visst ansvar att hålla koll på verkligheten. Alltifrån att ha en generellt bild av vilket skick idrottsanläggningarna är i och hur de används till att ha lite koll på infrastrukturen, naturligtvis lite beroende på ansvarspost. Idén med företrädare är ju att de ska vara lite mer insatta. I det ingår att faktiskt fysiskt gå ut i samhället och med egna ögon titta, och med den egna kroppen uppleva hur det faktiskt ser ut och fungerar.


Krister Isaksson

Johannes, förvisso, men den dagliga tillsynen, att de utformas efter gällande riktlinjer, att de driftas och underhålls på ett professionelt sätt är ju mycket svårt för såväl folkvalda som lekmän att kunna samt hinna sätta sig in i. Det hela bygger ju på ett grundläggande förtroende, att de som är satta att sköta dessa uppgifter faktiskt klarar av dem. När det gäller cykel är det uppenbarligen så att det förtroendet missbrukas å det grövsta och att kompetensen och viljan lyser med sin frånvaro. Här finns ju en tydlig uppgift för våra folkvalda, att kräva av förvaltningarna att höja sina kompetens samt frekvent återkomma/avrapportera hur det går på cykelområdet


Dmitri F

Jag håller med dig Krister, det borde självklart finnas cykelansvariga även på läns- och riksnivå.
Och på tal om det:
Här är ett skönt utdrag ur ”Cycling In the Netherlands 2009”:
”In Amsterdam (with around 744,000 inhabitants) promoting bicycle use is the responsibility of the Infrastructuur Verkeer en Vervoer (dIVV) (Traffic and Transport Infrastructure) department. A team of bicycle policy officers works within the Strategy and Policy department (60 employees). DIVV advises, coordinates and harmonises the bicycle policy with city areas and other relevant municipal organs and organisations.”
Tänk. 60 personer bara i Amsterdam!


Krister Isaksson

Dmitri, hum, har inte Stockholm sagt att de ska konkurrera med Amsterdam? Det är uppenbart inte bara infrastrukturen som brister, organisationen har även den påtagliga brister…


Anders A

Sitter och kollar på cykelstråken kring Stockholm. Jag bor i Huddinge och jobbar inne i stan. Borde vara ganska representativ Huddingependlare.
Min observation är att det fullkomligt är gödslat med tvärförbindelser söder om stan men inte så mycket in mot stan. Här utreds det och utreds det och ändå blir det bara konstigt. Jag frågar mig hur många som egentligen cykelpendlar längs Häradsvägen t ex. Där satsas det på jättefina cykelbanor. Felprioriterade pengar enligt mig. Snabbaste vägen in mot stan är ju Svartlösavägen! Det fattade jag direkt utan att utreda ett skit. Det ända man skulle behöva göra här är att ploga lite bättre på vintrarna. Inga investeringar alltså. Bara att förstå vilka vägar folk cyklar.
Sen finns det mycket fina cykelbanor längs Huddingevägens östra sida. Men ska man till Stuvsta måste man passera 3 tidskrävande, osynkade trafikljus vid rågsved och stuvsta korset. Om Stockholms och Huddinge kommun hade snackats vid så hade man enkelt kunna utnyttja någon av broarna som går över Huddingevägen vid Hagsätra och sedan komplettera en liten snutt cykelbana på västra sidan av vägen. Det skulle, med enkla/små insatser, kapa massor av minuter för väldigt många Huddingependlare. Vilka ska man skicka synpunkter till?


Krister Isaksson

Anders A, visst är du representativ, i arbetet med planen har det studerats var samtliga förvärvsarbetande i länet bor och var de arbetar och Stockholms centrala delar dominerar fullständigt när det gäller var människor har sina arbetsplatser. Tycker kanske du är lite orättvis och kanske inte heller har fullständig överblick (vilket du knappast kan ha om du inte arbetar med dessa frågor). Detta är en regional cykelplan med några få övergripande stråk för att få till ett övergripande cykelvägnät i stora delar av regionen. När det gäller det område som du tar upp bör du istället studera Stockholms och Huddinges cykelplaner. Om du gör det kommer du se att Svartlösavägen är utpekad som ett viktigt pendlingsstråk, för investeringar såväl som bättre drift och underhåll. Även vägens förlängning vid Långsjön och vidare in i Huddinge är utpekad för att åtgärdas (där det idag är en stig/trappa). Vidare är Gamla Södertäljevägen, Långbrodalsvägen och eljusspårslingan mellan Stuvsta-Älvsjö utpekade som huvudstråk för framtida investeringar och åtgärder.
Studerar du den regionala kartan ser du också att det finns ett prickat stråk utmed pendeltåget (finns även i Stockholms cykelplan), detta är ett sk utredningsstråk för att se om det på hela eller delar av sträckan går att skapa gena och topografiskt gynsamma cykelstråk. Tänkt dig att cykla denna sträcka utan korsningar ända från Södermalm till Huddinge! Där kan vi snacka ett snabbcykelstråk!
Så jag tror nog att de som jobbat med dessa planer är mycket väl införstådda med hur många cyklar – jag är bl.a. en av dem som i allra högsta grad varit inblandad i dessa cykelplaner!
Har du synpunkter och idéer så sänd dem till resp. kommuner och är det Huddingevägen så är det Trafikverket som har ansvaret.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

VTI sågar cyklingsutredningen
Blogg

VTI sågar cyklingsutredningen


VTI har lämnat sitt remissvarcyklingsutredningen. Utredningens direktiv har varit att se över de regler som påverkar förutsättningarna för cykling och översynen ska syfta till förslag för att öka cyklingen och göra den säkrare, öka trafiksäkerheten för cyklister och öka trafiksäkerheten för gående i förhållande till cyklister. I första hand ska de bestämmelser som reglerar planering och utformning av trafikmiljön samt trafikreglerna för cyklister ses över.

Så här skriver bl.a. VTI i sitt remissvar:

”En stor brist är dock att de förslag som utredningen mynnat ut i saknar sådant som faktiskt skulle kunna leda till en ökad cykling och ökad trafiksäkerhet för cyklister. De förväntningar som byggs upp vid läsning av bakgrundsbeskrivningen införlivas tyvärr inte i utredningens slutgiltiga förslag. Man kan även konstatera att förslagen inte står i relation till hur akut situationen är i många av våra större städer.”

”Utredningens slutsats är att det inte är regeländringar som behövs utan i stället incitament för att lagstiftningen ska tillämpas så att cyklingens intressen tillgodoses. Det må vara sant att det i lagstiftningen inte finns hinder för att främja cykeltrafiken. Å andra sidan finns det heller inte i lagstiftningen sådant som ger incitament för en omfördelning av resurser till satsningar som gynnar en positiv utveckling av cykeltrafiken. Cyklandet får inte ens den andel av budgeten som färdmedelsandelarna motiverar trots att man är väl medveten om att i länder med hög cykelfrekvens har ”stora investeringar gjorts i cykelinfrastrukturen (sid 235).”

”I Nederländerna satsas €25 per person och år på satsningar för cykeltrafiken, varav 97 % på infrastruktur och detta trots att det är ett land där mycket av cykelinfrastrukturen redan finns på plats. I det perspektivet har Sverige en lång väg att gå. Den uppskattning på 800-1000 miljoner kronor som utredaren nämner behövs för satsningar på åtgärder för cykling under den närmast tiden (sid 25), är kraftigt underskattad om man verkligen vill nå resultat. Detta är också betydligt mindre än dåvarande Vägverkets uppskattning i ett regeringsuppdrag 2007. Här pekade man på ett investeringsbehov på runt 8 000 miljoner.”

Så här kommenterar VTI förslaget att cyklister måste använda cykelbana om sådan finns:

”VTI håller inte med om slutsatsen att det främst är bredare cyklar eller cyklar utrustade med cykelkärra eller sidovagn som har stort behov av att färdas på körbanan. Det finns heller inte, som vi ser det, tillräckligt underlag för att det skulle ha någon större betydelse för cyklisters framkomlighet och säkerhet. Istället borde det vara fordonens hastighet som bestämmer separeringen, dvs. snabba cyklister borde tillåtas att använda körbanan.”

”Måhända hade utredningen kommit till en annan slutsats om inte cykling som idrottsutövning avgränsats från arbetet (sid 147). Cykelpendling ses ofta som ett sätt att kombinera en nyttoresa med motion och därav en hög hastighet med risk för att utsätta långsammare cyklister och fotgängare för fara.”

Detta är ju ytterst oroande och allvarligt. VTI och deras handläggare är ju inte vilka som helst utan de besitter en stor kompetens och erfarenhet på området. Här dömer de då ut stora delar av utredningens förslag och menar att i stort sett inget av dem kommer att leda till ett ökat och säkert cyklande. Jag har ju i tidigare inlägg haft liknande invändningar mot utredningen och dess förslag. Så då kan vi konstatera att stora resurser och tid har lagts ner på denna utredning, år har gått till spillo och vi står i stort sett kvar och spinner med hjulen på samma plats. Vi får sätta vårt hopp till att infrastrukturministern och regeringen har kraften, viljan och modet att skrota delar av denna utredning och skyndsamt tillsätta kunskap och kompetens för att verkligen ta fram förslag som leder till ett ökat och säkert cyklande.

Relaterade inlägg:


Antal kommentarer: 17

Andreas

Delar deras uppfattning i mycket. Utredningen hade föresatser men dessa lyckades man inte konvertera till förslag/actions i själva arbetet. Den är misslyckad och det känns som ett beställningsjobb från politikerna.
De punkter som utredningen de facto presenterar som actions är ju rätt marginella och hjälper inte den stora massan som cyklar och stöttar ej heller cyklandet som framkomlighetsverktyg.
Det är nedslående.


Krister Isaksson

Andreas, ja det är verkligen nedslående. Det var stora förhoppningar när denna utredning påbörjades, den första i sitt slag i Sverige, och det bidde ingenting…


Björn

Bra skrivet av VTI. Lite positivt förvånad. Hoppas att regeringen lyssnar.
Tror att det finns ett ganska stort stöd för stora förändringar för att underlätta och öka cykeltrafiken även från regering och politiska partier i stort. Men den stora bromsklossen är trafikverket och det bilindustriella komplexet (åkerinäring, etc etc). Tror tyvärr att Trafikverket inte skulle veta vad man skulle göra om man fick en stor påse pengar till cykelförbättrande åtgärder.
Man har inte kompentens eller vilja.
Regering och t.ex. Stockholms kommun skulle göra som Boris i London och tillsätta en ”Cycling Czar” med verkliga befogenheter.


Krister Isaksson

Björn, VTI har några forskare som är mycket duktiga på cykel. Det är ju nu inte detsamma som att VTI skulle svara som de har gjort. Men här skriver alltså Generaldirektören under ett remissvar som är mycket kritiskt till kärnan i utredningen och det är det som gör det så allvarligt.
Visst finns det ett stort stöd för förändring, det blir ännu tydligare när man också läser andra remissvar till utredningen. Så det är uppenbart inte en utredning och utredare i samklang med sin omvärld.


Manne

en anledning till att utredningar skickas på remiss är ju just att få in synpunkter såväl positiva som negativa. Sen utifrån dessa kan man gå vidare och jag hoppas att cykelutredningen får svidande kritik och många bättre förslag kommer in så man kan gå vidare med dessa senare. Utredningen kan ,trots sina halvdana förslag, i bästa fall leda till att diskussionen kommer upp på bordet!
Dessutom är merparten av cykelinfrastrukturen en kommunal angelägenhet och där gäller det för oss cyklister att få våra politiker o tjänstemän på hemmaplan att agera. Där behövs inga utredningar utan bara annorlunda prioriteringar! (typ bygg lite bredare cykelbana eller kanske sätt upp belysning etc). Vi lyckades i skövde få tjänstemännen tänka om tex när det gällde en ny cykelbanas dragning. Det behövdes inte så mycket påtryckning.


Sven-Erik

Kul att läsa om ett remiss-svar som visar prov på förståelse för att cyklister vill och kan hålla olika hastighet. Utredningen som sådan framstår som en produkt av någon som inte haft en ridå som hindrat inflöde av information och satt förmågaa att dra grundade slutsatser ur spel.


Krister Isaksson

Manne, förvisso är det bl.a. därför remisser sänds ut men ingen är ju betjänt av att vi lägger tid, kraft o resurser på undermåliga utredningar. Utgångsläget blir ju så mycket lättare o bättre om utredningen skulle innehålla förslag av god kvalitet. Och för mig är det inte så enkelt att merparten av cykelinfrastrukturen är en kommunal angelägenhet när tex stora delar av regelverket inte är det.


Pontus

Ja det var ord o inga visor, bra att en så framstående organisation med hög trovärdighet gör en så tydlig markering. Bra att de också tar upp att utredningen
Inte hanterar och tar fram vettiga förslag på hur cykel och kollektivtrafik kan fungera bättre. Där har ju du visat i tidigare inlägg att det är en viktig funktion, både för cykel- och kollektivtrafiken. Usch vad deprimerande…


Janne

Ett mycket bra och insiktsfullt skrivet remissvar. Håller också helt med om att det i första hand borde vara hastigheten snarare än cykelns bredd som avgör var den lämpligen framförs. Men vad ingen verkar veta eller bry sig om är att de allra snabbaste cyklarna som idag framförs på våra vägar faktiskt också är de bredaste. Att framföra en 3-hjulig Velomobil i 70km/h på en cykelbana vore ju fullständigt vansinnigt men är idag fullt lagligt. Så NÅGOT positivt finns det kanske ändå i cyklistutredningen även om författaren säkert inte har en aning om vad en Velomobil är 🙂


Krister Isaksson

Pontus, ja det är obegripligt när vi vet hur viktig kombinationsresorna cykel-kollektivtrafik är för ökat cyklande (och koll.resor) att utredningen inte har mer slagkraftiga förslag.


Krister Isaksson

Janne, kanske lite väl snävt perspektiv med Velomobil! 😉


Janne

Ja, i Sverige idag är det är snävt Krister men i ditt föregångsland Holland ser man dem ofta eftersom det är ett helt överlägset fordon för pendling om man bara inte är är rädd för modern teknik och det finns en vettig infrastruktur. Håll i hatten så åker vi en sväng med en ”Velonaut” från Bollnäs 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=CPgDdAx9K7E
Tänk dig den där på en normal svensk GC-bana 🙂


Krister Isaksson

Janne, Ja det är verkligen annorlunda i Holland, visst dominerar vanliga (svarta) herr- och damcyklar cykelflottan men sen finns det massor av andra och för oss ovanliga cyklar. Så blir det ju när många cyklar och olika behov måste lösas.
Vi kanske måste ta höjd o bygga Velonautbanor! 😉


Nils Calmsund

Kanske hade varit lämpligt om VTI hade fått större möjlighet att medverka i utredningen direkt isf att skriva svar på remisser…


Krister Isaksson

Nils, absolut, men nu valde utredaren ett annat upplägg och då är det ju bra att experter och sakkunniga har en möjlighet att komma till tals genom en remissomgång. Den sk expertgruppen som fanns kopplad till utredningen innhöll ingen med expertkompetens på cykelområdet. Vidare så genomförde konsultföretaget WSP ett antal bakgrunds- och omvärldsstudier för utredarens räkning som innehöll mer långtgående förslag, dock så valde utredaren en annan väg…


Dmitri F

Ja, det var verkligen fascinerande när man läste inledningen som verkligen tog upp alla problem som man kände igen sig i, men sen helt och hållet ignorerade eller nonchalerade dessa.


Krister Isaksson

Dmitri, Vet inte vad man ska säga… Kanske att hjärndöden slog till! 😉Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Samma fruktansvärda olyckor i London


 

Nu har det hänt igen, en lastbilsförare har kört ihjäl en cyklist vid vänstersväng (vänstertrafik) rapporterar Daily Mail. Tyvärr inte första gången dessa tragiska olyckor sker och definitivt inte sista gången detta kommer att ske, varken i London eller i Sverige. Enligt Transport for London (TRL) utgör lastbilstrafiken 5 procent av den totala trafiken i London men de är inblandade i hälften av dödsolyckor med cyklister. Förra året dog 14 cyklister i London.


Den ihjälkörda kvinnans cykel

Reaktionen på olyckan är dock inte den vi alltid är vana vid här hemma i Sverige och Stockholm. Londons borgmästare går nu ut och vill förbjuda lastbilar som inte utrustade med särskild säkerhetsutrustning för att bättre kunna undvika dessa olyckor. Mike Cavenett, från London Cycling Campaign, menar att detta trafiksäkerhetsproblem har högsta prioritet och att lastbilar ska ha sensorer och kameror för att hjälpa förarna. Lastbilsförarna ska även genomgång: ”cyclist awareness training”

 

Relaterade länkar:


Antal kommentarer: 5

ekstromenator

Intressant att det finns någon som tar problemet på allvar, med tanke på hur stort London är (12-15miljoner invånare) och olycksfrekvensen så borde lastbilsolyckorna vara vanligare i Stockholm (1,5miljoer invånare) utan samma synsätt växt hos myndighet ?


Krister Isaksson

ekstromenator, det ska bli spännande och följa utveckling i London och se om vi kan ta lärdom av något därifrån. Här hemma verkar det mer handla om att peka ut cyklisternas ansvar och skyldigheter, hur de ska bete sig, att Trafikverket ger försäkringsbolag pengar till att producera undermåliga studier och att sätta klistermärken på lastbilar. Under tiden blir människor ihjälkörda…


W1F1

Den här filmsnutten tydliggör problematiken.
http://youtu.be/wzL0Kyk4m-8


Tor Sandqvist

W1F1: Oj! Det där är ju inte en blind punkt, det är en hel jäkla blind fil!


Krister Isaksson

W1F1 och Tor, Ja det är så här illa, det är siktproblem framåt, åt sidorna och bakåt. Och dessa fordon färdas på våra gator, i våra städer, i våra bostadsområden osv. Och här hemma är mycket av resonemanget att det är trafikanterna UTANFÖR fordonen som ska förstå hur dålig sikten är och ta ett stort ansvar och agera för att olyckor ska undvikas. Så oavsett om du är tre år eller hundratre, om du har någon som helst erfarenhet av att köra bil eller av dessa fordon, så faller det på dig att agera och undvika olyckan. Eller så ska kommuner genom infrastruktur försöka ”bygga” bort brister som kan kopplas till fordonen. Snacka om att få frisedel att köra omkring med ett mordvapen…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Satsa på cykel = mindre bilköer


 

Företaget TomTom, leverantör av positionerings- och navigeringslösningar, här nu släppt sin årsrapport ”Congestion Index”. Rapporten analyserar trafiken i ett antal större städer i Europa och baseras på faktisk hastighetsdata – sex biljoner datamätningar – och jämför trafikflödet under 2012 med 2011. TomToms rapport visar även hur mycket extra tid svenska, nordiska och europeiska bilister tillbringar i trafiken och vilka tider och dagar som är värst respektive bäst.

Moskva var under 2012 den klart mest trafikdrabbade staden i Europa med ett index på 66 %, vilket innebär att restiderna var i genomsnitt 66 % längre jämfört med restiderna när trafiken flyter fritt, så kallad ”free flow”. Stockholm ska visst vara värst i Norden och kom totalt sett på tolfte plats.

En bilpendlande stockholmare som pendlar minst 30 minuter om dagen tillbringar 90 timmar extra i bilen om året på grund av att hon/han är en del av trafikträngseln. Stockholm var den tolfte mest trafikdrabbade staden i Europa under 2012 och värst i Norden. Restiderna i Stockholm var i genomsnitt 28 % längre jämfört med restiderna när trafiken flyter fritt och under rusningstrafik fördröjs varje restimma med 39 minuter.


Bara att bygga fler trafikleder om vi vill ha mer bilköer! Foto: Magnus Hallgren

Det är ju i detta läge som många börjar skrika och kräva åtgärder i form av nya trafikleder, nya vägar etc. Vi ser ju också att planeringen pågår för fullt med både Förbifart och Östlig förbindelse.

Själv tycker jag det är intressantare att dyka ner längre ner i ”Congestion Index” för att långt ner i listan, på platserna 48 och 49, hitta Köpenhamn respektive Amsterdam. Dessa städer har i genomsnitt 17 % längre restid under rusningstrafiken. 11 % lägre än Stockholm och vad som utmärker dessa två städer är att de är CYKELSTÄDER! Städerna har sedan lång tid tillbaka satsat och byggt ute en väl fungerande infrastruktur för cykeltrafik. Man har också höga resandeandelar när det gäller cykel.

Vi behöver inte ens gå utanför landets gränser för att finna ett ännu bättre resultat. Vi behöver bara titta på Malmö, Sveriges största och bästa cykelstad. Restiderna i Malmö var i genomsnitt endast 10 % längre jämfört med ”free flow” och under rusningstrafik fördröjs varje restimma med 9 minuter. Malmö var den 57:e mest trafikdrabbade staden i Europa – vilket gör Malmö till en av städerna med bäst trafiksituation i både Norden och Europa! Malmö har under en längre tid medvetet och konsekvent satsat på att skapa goda förhållanden för cykeltrafik. Cirka 30 procent av det totala resandet i Malmö sker med cykel och cirka 40 procent av alla arbetsresor i Malmö sker med cykel.

Så vill vi ha mindre bilköer, mindre utsläpp, bättre hälsa, satsa på samhällsekonomiskt lönsamma projekt, bättre stadsmiljö och stadsliv så har vi ju här svaret. Sen är investeringskostnaderna för att skapa en cykelstad en bråkdel av att bygga väginfrastruktur så vi får pengar över till annat – kanske lite bättre kollektivtrafik. Vi får inte heller glömma tidsaspekten, det går avsevärt fortare att bygga cykelinfrastruktur än det gör att bygga väginfrastruktur. Så imorgon kan vi ha en annan stad!


Det är trångt även på cykelbanorna i Stockholm! Bara att bygga fler och bygga ut befintliga!

 

 

 


Antal kommentarer: 15

Mr Focus

Du behöver mer fakta för att hävda att det just är cykelsatsningarna som minskar köerna. Det kan lika gärna vara för att det finns mycket mer väg i Köpenhamn och Amsterdam, att folk bor närmare jobbet, jobbar mer hemifrån etcetera. Jag tror du har rätt men det behöver underbyggas bättre.


Krister Isaksson

Mr Focus, det är inte lite du begär av en som bloggar på sin fritid! Visst har du en poäng att saker o ting kan behövas underbyggas bättre, gäller ju inte bara cykel utan även väginvesteringar som många gånger har tämligen svajiga beslutsunderlag. Det kan ju också vara så enkelt att finns utbudet, dvs cykelinfrastrukturen, så cyklas det mer, det är en större omflyttning från bil till cykel och det är därmed mindre bilköer!


Johannes Westlund

Det ser ut som många cyklande i alla fall inte är en nackdel i sammanhanget. Vad jag ser placerar sig inga utpräglade cykelstäder dåligt. Men exempelvis Göteborg placerar sig bra trots att det är en utpräglad bilstad med både dålig kollektivtrafik och låg andel cyklande.
Hur som helst var resultaten intressanta. Faktorer som jag trodde skulle ha större genomslag verkar vara av underordnad betydelse. Exempelvis täthet tycks inte spela in. Barcelona och Göteborg ligger nära varann trots radikalt olika täta strukturer. Inte heller invånarantal verkar ge en enkel förklaring. Topp 2 är väldigt stora städer, men Marseille och Stuttgart ligger inte långt efter trots sin relativa litenhet. Mer forskning behövs!


Krister Isaksson

Johannes, exakt, mer forskning behövs! Och detta kan nog inte kallas för forskning…


jome

om jag bilpendlar på 50 min inkl köer (35 km, 30 min free flow) så tar det kollektivt/med cykel ca 1 timma och en kvart. Det innebär att jag sparar ungefär 258 timmar per år på att ta bilen jämfört med att åka kollektivt eller cykla. dessutom slipper jag jävelvädret och kan spara den underbara cyklingen till bättre tillfällen, med kamrater på en öppen landsväg tex.


Dmitri F

jome: Om du cyklar får du bättre hälsa på köpet, så du slipper träna flera gånger i veckan för att kompensera för allt stillasittande. Träningen kostar också tid 😉
Men även om du inte tränar så tar jag 1 timmes cykeltur framför 1 timme i bilköer vilken dag som helst. Ok kanske inte vilken dag som helst, men de flesta dagarna.
Och dessutom så kan du både cykla varje dag och njuta av underbar cykling vid bättre tillfällen. Det ena utesluter inte det andra.


Lisa

jome, och det finns säkert en hel del som det är tvärtom för, dvs. de skulle spara tid genom att cykla! Sen är ju trafikslaget tämligen tillförlitligt och du kan förutsäga din restid tämligen väl, så är ju inte fallet med att bilpendla i rusningstid i Stockholm idag.


jome

hälsan är fin faktiskt o sitter gör jag ju på bussen också.


Fredrik Lindell

Man måste alltid skilja på begreppen statistiskt samband och kausalt samband. Det är inte så i denna undersökning. Blir man fet av att vara med i viktväktarna? Åtminstone talar det statistiska sambandet för det. Jag förstår att detta inte är en vetenskaplig undersökning, och att blogginlägget skall vara tankeväckande (vilket det är), men det går inte att i ett mer långsiktigt seriöst sammanhang att nöja sig med anekdoter likt denna, det krävs nog mer kött på benen.
Men, sambandet kan mycket väl indikera ett ett möjligt kausalt samband. Personligen tror jag att det finns mkt i den teorin. Det låter rimligt att ju bättre cykelmöjligheter man bygger, desto fler människor cyklar och desto färre mänjniskor tar bilen, vilket också är till bilisternas fördel för då slipper de sitta i köer.
Jag tror att grundproblemet att komma åt, är att det i Sverige och framförallt Stockholm, är bilismen som utgör den referensram kring vilken man diskuterar trafikproblem och trafiklösningar. I Köpenhamn däremot, förefaller det vara cyklismen som utgör själva grundtanken.
Ett följdproblem av att normen är bilismen är också acceptansen för att ogilla cyklister i trafiken.
Att bygga bort bilköer genom att satsa på cykelinfrastruktur skulle alltså i Stockholm kategoriseras som ”thinking outside the box”.


Krister Isaksson

Fredrik, tack och en tanke med blogginlägget är just att visa och väcka behovet till att skaffa mer kött på benet. Just som du påpekar utgår ju mycket från bilen som norm, då blir också forskningen och de modeller vi använder för att försöka förstå och fånga verkligheten därefter.


Arne B

@jome:
Nej, du sparar inget genom att köra bil. Du förlorar pengar och tid. Bilkörning är passivt och kan inte kombineras med nytta. På buss-/tågresan kan du läsa och surfa, t o m jobba. Cyklingen ger dig den motion du behöver. Jag tycker inte att 517 timmars jobbpendling i bil på ett år är något att skryta över. Det innebär tre veckor i bil. Grattis. 775 timmars cykling vore en bragd och ge dig praktfysik och imponera oerhört.
@Fredrik:
Det är helt riktigt att man måste skilja på statistiskt och kausalt samband. Men, finns det något exempel på att utbyggda vägsystem (ringleder mm) har givit bestående positiva effekter på biltrafiken såsom free flow? Något i hela världen?


jome

Hur man skal lyckas med att ”förlora” tid eller vad som är ”nytta” är ju mer filosofiska frågor än fakta.


Krister Isaksson

SAMHÄLLSNYTTAN när det gäller cykelinvesteringar verkar ju i varje fall vara avsevärt större än väginvesteringar. Det kanske kan kallas fakta…
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/show-me-the-money.htm
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/de-redan-samhallsekonomiskt-lonsamma-cyklisterna.htm
http://insyn.stockholm.se/trafik/document/2006-05-16/Dagordning/15/15%20bilaga%203.pdf


Fredrik Lindell

Samhället är byggt med bilen som norm.
http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20130315/mhf-stoppa-cykellagen
En cykel kan inte ha förkörsrätt före bil, för då kan en cykel köra framför en bil och bli påkörd. Detta argument framförs på största allvar av motormännen organisation.


Krister Isaksson

Fredrik, det var djupa och insiktsfulla kommentarer på den sidan! Speglar väl lite vad vi står inför om vi vill förändra rådande trafikmaktordning…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Krig är fred! Frihet är slaveri! Okunnighet är styrka!


 

DN skrev i går en artikel om att fartkamerorna i Södra länken måste plockas ner pga. att luften är så smutsig att kameralinserna blir smutsiga och förare kan inte identifieras. Detta är oroande av många anledningar:

1, Nu kommer hastigheterna öka i tunnlarna och konsekvenserna av olyckor bli värre. Det är ju så att många av oss bilister har svårt att respektera och följa den enkla trafikregeln  gällande hastighetsbegränsningar. Trafikverket och Polisen har därför tvingats till miljardinvesteringar genom att placera ut fartkameror runt om i landet samt skapa en administration för detta.  

2, Högre hastigheter innebär att utsläppen ökar = ännu sämre luft i tunnlarna och i anslutning till dessa.

3, Vad är det för miljö vi färdas i, vad är det för arbetsmiljö för de som arbetar med drift och underhåll i dessa tunnlar och vad blåser ut ur ventilationstornen?

Och sist men inte minst:

4, Förbifart Stockholm

” Förbifart Stockholm kommer att ha acceptabel tunnelluft” står det på Trafikverkets hemsida, vidare kan vi läsa ” Trafikverket kommer att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att tunnlarna i Förbifart Stockholm får acceptabel luftkvalitet.”

Är det någon som tror att de kommer lyckas?

Vad har då detta att göra med en cykelblogg? Allt hänger ju mer eller mindre ihop. Om vi ser till att idiotin inte segrar här kan vi ju faktiskt använda pengarna på ett klokare sätt. Till exempel att snabbt färdigställa de regionala cykelstråken. Dessa saknas ju till stora delar idag, de som finns är i uselt tillstånd och cykelåtgärder uppvisar en mycket stor potential och lönsamhet. Landshövdingen uttalade sig ju häromdagen i lokalnyheterna ABC om att det råder konkurrens mellan olika investeringar och att det är många saker som ska göras. Om vi då inte gör den absolut mest kostsamma investeringen blir det ju massor över till annat, kanske för samhället mer nyttiga investeringar…  

 

Relaterade länkar:

Tack Björn!


Antal kommentarer: 9

Mia

Jag ser utbyggd tunnelbana av hög kvalitet, kanske i en ringled, jag ser utbyggd tvärbana, fler direktbussar, cykel i kollektivtrafiken, ett väl utbyggt och väl utformat cykelvägnät i regionen o framförallt i StorStockholm. Aj då, det var visst bara en dröm… Men det var en fin o trevlig dröm om en bättre framtid. En dröm som går att förverkliga om vi vill.


Krister Isaksson

Mia, det var verkligen en fin dröm! Och visst går den att förverkliga om vi bara vill, det är ju inte en naturlag att det ska se ut och vara som det är idag. Det är ju beslut fattade och genomförda av människor, bara att fatta nya beslut och genomföra dessa!


ekstromenator

Har från säker källa hört att polisen kommer stå i södra länken med fartkamera i stället för dom som nu monterats ner, detta kommer inte förstås inte ersätta dom som tagits bort men kanske tillräckligt för att sänka farten till rimlig nivå ?


Krister Isaksson

ekstromenator, då får vi hoppas att det är automatiska kameror så inte personalen tvingas arbeta i denna miljö. Eller så kanske de sitter i ett fordon med recirkulation eller har en skyddsmask som denna: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/sa-har-overlever-du-som-cyklist.htm
Sen undrar jag hur frekvent denna övervakning kan och kommer att vara, polisen kan ju knappast ha de resurserna som krävs för att få bestående effekter. Men jag hoppas jag har fel!


ekstromenator

Det är väl tyvärr en del av de detaljer som återstår att lösa… Men det borde väl att gå att sätta upp en tillfällig fjärravläst kamera ?


Johannes Westlund

Det är märkligt det här. Jag är rätt intresserad av stadsbyggnadsdebatten i Göteborg och även i mest stadsivrande grupperingarna som drömmer om urban innerstad, gammal hederlig kvartersstad, är det svårt att bryta sig loss ur gamla mentala bojjor såsom att man måste ha större och dyrare motorvägar hela tiden.
På tapeten är att gräva ner diverse motorvägar som skär av stan på olika sätt. Tanken är visserligen god, man vill få bort bilarna, men kostnaderna är offantliga. I Göteborgs lera kommer det sluta i tiotals miljarder utan att kapaciteten höjs ett dyft. Samtidigt korkar motorvägslederna igen, kollektivtrafiken går på knäna, viktiga länkar i cykelnätet står uppgrävda hela år i taget, och flera kvartal efter att övriga vägarbeten runt om är avslutade. Det gamla vanliga i det omoderna bilsamhället, så på så sätt intet nytt, det är så det blir när massbilismen tillåts vara gökunge. Men hur som helst, effekterna av att gräva ner mer motorväg i Göteborg kommer ju bli att viktiga kollektivtrafiksatsningar (och cykelsatsningar) inte blir av. Det krävs ingen högre examina inom matematik och ekonomi för att förstå något så trivialt som att pengar tar slut. Och då kommer den underbara motiveringen:
”men det finns ingen fungerande effektiv kollektivtrafik i Göteborg så vi måste bygga så att det går att komma fram med bil.”
Jo, tjena…


Krister Isaksson

Johannes, Martin Emanuels avhandling Trafikslag på undantag visar så tydligt att när det gäller trafik så handlar mycket om värderingar, uppfattningar och föreställningar. Dvs. ideologi, och här har det gått så långt att den blivit frusen och man undrar stilla vad som kommer att krävas för att den ska börja tina och smälta…
Hans avhandling visar också på en annan spännande slutsats, den med utbud: Försvinner möjligheterna att cykla, dvs infrastrukturen, så minskar eller tom upphör cyklandet. Så då kan vi dra några andra slutsatser:
1, För att öka cyklandet, bygg bra cykelinfrastruktur i stor omfattning!
2, För att minska bilåkandet, minska utbudet för biltrafiken!
Enkelt men ack så svårt att genomföra…


Krister Isaksson

ekstromenator, är ju inte expert på dessa typer av kameror (och radar) men mycket handlar väl om att de måste vara tillförlitliga och med säkehet ge rätt hastighet och bilder vilket kanske inte är helt enkelt med tillfälliga lösningar. Sen skulle väl de också bli smutsiga då grundproblemet är kvar – det är för mycket skit i tunnlarna!


Arne B

Nya, stora biltrafikleder kostar enorma pengar. De kostar också även då de är färdiga. Resurser för att t ex snöröja de nya och ytmässigt stora lederna kommer att tas från övriga delar av trafiknätet. Låt mig gissa att man kommer skära med pengahyveln överallt – vi cyklister kommer inte att få det bättre.
Det finns inga exempel på att man lyckats bygga bort bilköer med större och fler vägar. Köer är ett ”pris” man som bilist betalar för valet av transportsätt. Genom att förbättra alternativen, kommer fler att välja dem. Tänk tanken att alla som cyklar idag får nog och sätter sig i bilen. Ibland funderar jag på att det skulle kunna bli en sorts cyklistmanifestation.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

99 procent är uselt


 

Jag skrev ju nyligen ett inlägg om den nya regionala cykelplanen i Stockholms län och den samhällsekonomiska bedömning som gjorts av planen. Utfallet är minst sagt häpnadsväckande. Men det är kanske inte så konstigt om vi dyker in i planen och studerar hur det ser ut i dag, hur är så att säga utgångsläget. Inventeringen av de utpekade regionala cykelstråken visar att det är många stråk som helt saknas i det regionala cykelvägnätet och många som går i blandtrafik, se bild nedan:


Rött är saknade länkar och cykling i blandtrafik, heldragna svarta linjer är befintliga regionala cykelstråk där 1 procent uppnår grundläggande standard. Bild: Regional cykelplan för Stockholms län

Inventeringen visar också att en mycket liten del av cykelvägarna uppfyller en grundläggande standard vad gäller utformningsprinciper av cykelvägar som ingår i ett huvudnät. En procent av det inventerade nätet uppfyller utformningsprinciperna med avseende på bl.a. bredd, separationsform, beläggning och belysning. Det är 72 stråk och 825 km. 1 procent uppnår en grundläggande standard…

När man ser detta resultat är det kanske inte så konstigt att det är tämligen få som arbetspendlar med cykel i Stockholms län. Mycket saknas och det mesta som finns är väl för att sammanfatta det med ett ord: uselt. Så då är det ju heller inte så konstigt att utfallet av den samhällsekonomiska bedömningen blir så positivt, vi går ju från ett läge där det mesta är dåligt till ett läge där förhållandena är ok.

Vad som ytterligare förvärrar förhållandena på dessa stråk är att det är stora brister vad gäller cyklisters framkomlighet och säkerhet. På stråken återkommer ständigt olika hinder i form av bommar, betongsuggor, stolpar, busshållplatser och räcken som placerats i cykelbanan. Dessa hinder utgör allvarliga trafiksäkerhetsproblem då det finns risk att cyklister kolliderar med dem. Platser med begränsad sikt på grund av tvära kurvor, murar, tunnlar, topografi eller växtlighet är också vanligt förekommande och medför problem för såväl framkomlighet, trafiksäkerhet som trygghet. Cyklister på de regionala cykelstråken möter i genomsnitt 4,9 passager per kilometer som inte utformats enligt de föreslagna utformningsprinciperna och 3,6 andra framkomlighetsproblem per kilometer. Detta betyder att det i snitt finns något som påverkar framkomligheten var 118:e meter! Tänk er motsvarande förhållanden i väg- och kollektivtrafiksystemet. Medelresan för en Stockholmspendlare på cykel är ca 9 km enkel resa. Det ska ställas mot att varje stopp som en cyklist tvingas till motsvarar en förlängning av den upplevda resvägen med 100 meter om cyklisten färdas i 20 km/h (Why cyclists won’t stop). Vägvisningen är också ofta ofullständig och utan lokalkännedom kan det vara svårt att hitta rätt väg.

Utöver dessa stora brister visar inventeringen stora problem för cyklister vid vägarbeten. Till exempel lämnas ofta arbetsfordon eller byggmaterial på ytor som är avsedda för cykeltrafiken. Omledning av cykeltrafiken saknas ofta och det är inte ovanligt att cyklisten tvingas till sidbyten i blandtrafik för att undvika att cykla mot färdriktningen. Sidbyten som inte alltid är markerade hur de ska göras.

Inventeringen visar tydligt det arv som Martin Emanuel tar upp i sin avhandling Trafikslag på undantag. Hur cykeln sedan efterkrigstiden har hanteras som lekredskap och ett redskap för främst korta resor. Och där man många gånger helt struntat i att skapa en infrastruktur för cykeltrafik och den som har skapats är vanligtvis av mycket låg standard.

Så det är bara att hålla tummarna att planen antas efter remissrundan och att planerande och genomförande myndigheter och politiker skyndsamt ser till att detta blir av. Och helst innan 2030, den tidshorisonten är ju en evighet och med tanke på hur eländiga förhållandena är för cyklister i dagsläget borde ju detta vara mycket högt upp på prioriteringslistan. Varken väg- eller kollektivtrafiksystemet är ju så dåligt som det övergripande cykelvägnätet – som ju till stora delar inte ens finns! Dessa system ger ju heller inte samma nytta för samhället som investeringar i cykelvägnätet. Det handlar ju bara om 2,2 miljarder för hela länet och då har vi ett helt nytt trafiksystem.

 

Relaterade inlägg:


Antal kommentarer: 9

Fredrik

Mkt bra skrivet. Nedslående.
Frågan är hur man hittar rätt publik. Visom läser Kadens är redan frälsta. DN Debatt?


Krister Isaksson

Fredrik, Tack! Nedslående men jag väljer att se möjligheterna och att dessa ska prioriteras hårt! Visst kan det vara så att en annan arena kan vara lämplig för att nå en bredare publik men underskatta inte bloggen här på Bicycling! Jag får ta mig en funderare…


Henrik

Jag började pendla med cykel får 6-7 år sedan, påverkad av min närmaste omgivning, av återkommande artiklar/inslag i media, av mtrl från kommun och trafikverket mm. Som nybörjare kändes det ovant och lite läskigt men jag höll ut och blev mer och mer van och säker. Det som dock aldrig har gått över är känslan att hela tiden vara det trafikslag som är satt på undantag, att aldrig riktigt få sin plats och utrymme. När jag då läser din blogg så faller en hel del på plats. Cykeltrafik är uppenbarligen något som man under decennier aldrig tagit på allvar, 1 PROCENT UPPNÅR EN GRUNDLÄGGANDE STANDARD! Det är ju ett skämt och ett hån mot alla oss som väljer cykeln. Ännu kraftigare blir hånet att vi ska behöva vänta till år 2030 innan det är acceptabel standard (om det nu överhuvudtaget blir av!). Att min lilla färdväg bitvis är dålig är väl en sak men att i stort sett inget är bra är ju ett underbetyg som heter duga åt alla dem som genom åren sysslat med samhälls- och trafikplanering. Och om jag förstår andra blogginlägg av dig så fotsätter man skapa denna understandard, bl a i anslutning till Förbifarten och Norra länken. Känns tryggt och förtroendeingivande att vi år 2013 har ett så kompetent, framsynt och modernt Trafikverk…


Thomas

Henrik, lägger vi sedan till drift och underhållet av dessa cykelvägar blir det ännu tydligare vilket förhärskande synsätt som råder. Vi ser ju det tydligt på Kristers bloggserie: Titta en cykelbana… och serien om snöröjning. Det är förhållanden som ALDRIG skulle råda i bil- eller kollektivtrafiken. Visst det är ju bra att det är en ny regional cykelplan på gång, men vad säger att mer kommer hända nu än med den tidigare planen? Det är ju ett på många sätt ett ohyggligt arv vi har att göra upp med, nåt som sitter djupt rotade i många av oss, och det kommer ta tid innan vi kommer att uppleva större förbättringar tror jag.
1 PROCENT säger det mesta tycker jag…


Krister Isaksson

Henrik o Thomas, förstår er frustration och misstro till förändring, ibland tvivlar jag oxå… Det kommer inte bli lätt, det kommer ta tid, det kommer möta kraftigt motstånd MEN jag har arbetat med dessa frågor i snart 20 år och aldrig under denna tidsperiod har det varit ett sånt tryck och medvind i cykelfrågor som nu. Då är det mycket upp till oss att fortsätta ställa krav, inte ta mer skit, visa på det ohållbara att fortsätta som vi gjort tidigare, ta fram ännu mer kunskap och fakta.


Jonas

Ibland undrar jag om det inte finns likheter med cykelsporten och försöken att rensa upp i dopingträsket. Det är fortfarande samma personer kvar i sporten, personer som nu träder fram och säger att de dopat sig stora delar av karriären. Nu är de fortfarande aktiva cyklister, sportdirektörer, stallchefer osv. och säger sig vara redo att jobba för en renare sport. Jo tjena…
Det borde rimligen också vara så inom planerande myndigheter, människor som i årtal arbetat med en bilorienterad samhälls- och trafikplanering. Nu ska de alltså vända ut o in på sig och planera för cykel! Jo tjena…
Säger som Doktor Dängroth: ”Jag är skeptisk”


Krister Isaksson

Jonas, vissa har du anledning till att vara skeptisk. För att citera forskaren Martin Emanuel: ”Dagens cykelplanerare kämpar ännu med ett arv från 1950- och 1960-talen. Trots den uppvärdering cykeln fått i policydokument, möter den som vill skapa bättre förhållanden för cykeltrafiken stora svårigheter. Svenska cykelplanerare ondgör sig över låg medelstilldelning, dåligt utvecklade planeringsverktyg och cykelplaneringens svaga position inom den övergripande planeringen.”
Det är en stor mental förändring och mognad som krävs, den kanske tar någon generation…


Mikael

Idag tog jag mig tid att läsa några delar av redovisningen av inventeringen. Och kan till min förvåning konstatera att några av de framkomlighetshinder och trafiksäkerhetsproblem som jag stör mig på varje dag på väg till och från jobbet inte finns inritad i rapportens kartor. Så jag börjar undra nu hur mycket det egentligen finns som inte ens är inventerat. De där 118 metrarna har ju blivit ett begrepp. Är det i själva verket ännu värre?


Mona

Jätteintressant text. Den känns allmängiltig för andrs städer. Den där grundläggande standarden du skriver om, är den spec stoclholm eller är det tyå trafikverketes regler?Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*