”Tunnelns västra utfart har en tvär 90-graderssväng runt ett hörn. Man ser ju inte vad som är runt hörnet, oavsett vilket håll man kommer ifrån.”