Ny cykel på G!
Blogg

Ny cykel på G!


Nu händer det saker i cykellivet. Min nya cykelpendlare håller på att monteras ihop. Fortsättning följer!

 

 

Jag hänger även på Twitter och Instagram

 


Bicycling nummer 6!

I detta nummer bjuder vi på:

  • Går på djupet om däckstryck!
  • Åker till magiska Ticino
  • Hur du klär dig i vinter
  • och tar tempen på Julia Borgström, vår nya cykelstjärna!

Ute nu!

Bli prenumerant

Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Stenpiren – platsen man hela tiden måste var på sin vakt
Blogg

Stenpiren – platsen man hela tiden måste var på sin vakt


Skrev ett inlägg om Stenpiren i Göteborg för några dagar sedan – en plats som har stora brister i utformningen vad gäller cykeltrafiken. Blev senare upplyst i kommentarer till inlägget och på facebook att det pågår ett forskningsprojekt där – därav målningen. En av kommentarerna var:

”Detta är alltså inte ett försök att åtgärda, i ditt tycke, misslyckad utformning.”

Ett forskningsprojekt, som handlar om promenadvänlighet och hur göra staden mer gåvänlig. En sak jag fastnade för i kommentaren var ”i ditt tycke” – att jag anser det vara en misslyckad utformning. Och då att det enbart skulle vara jag som anser det. Så är det ju inte, långt ifrån. Det blir än mer påtagligt när vi läser beskrivningen av forskningsprojektet. Forskningsprojektet beskriver förutsättningarna för gående på Stenpiren så här:

”Och hela tiden måste de gående vara på sin vakt mot cyklister som tar sig fram rakt genom området.”

Hela tiden vara på sin vakt – sug på det ett tag. Platsen är alltså utformad på sådant sätt att man hela tiden måste vara på sin vakt. Är det en bra utformning? Inte i min värld, tvärtom. Gångvänlighet måste väl rimligen bland annat handla om att göra det enklare, tryggare och säkrare att gå – genom utformning. Och inte att behöva vara på sin vakt – hela tiden.

Observera också hur projektet väljer att beskriva att det är enbart gående som måste vara på sin vakt. Underliggande finns här en form av skuldbeläggande av de som cyklar – gående måste vara på sin vakt mot dem – de bara cyklar på, rakt fram. Hur cyklande upplever situationen finns det inte ett ord om i presentationen – kanske kommer det i forskningsrapporten så småningom?

Är det kanske till och med så att även de som cyklar på Stenpiren måste vara på sin vakt – hela tiden? Texten beskriver hur cyklande cyklar ”rakt genom området” – alltså på ett väldigt förutsägbart sätt: rakt genom. De fladdrar alltså inte omkring överallt. Utan håller sig uppenbarligen till stora delar där det anlagts en form av ”cykelbana” – eller vad vi nu ska kalla den.


”Cykelbanan” – eller vad det nu är för något. Om ni studerar bilden går det att ana cykelsymboler i beläggningen. Är detta en utformning som underlättar ”ömsesidig interaktion”? Foto: Trafik i stan

Jag kan ju inte veta vad studierna, som ska presenteras under 2023, kommer komma fram till men jag misstänker att samma förutsägbarhet inte råder när det gäller gående – där är det inte ”rakt genom” som gäller. Gående har helt andra rörelsemönster och ofta mer oförutsägbara sådana. Och detta innebär att som cyklande måste man mer eller mindre vara redo på det mesta på en sådan här plats – hela tiden på sin vakt. Och sannolikt visar sig detta i hastigheten man cyklar på denna plats – den är avsevärt lägre än på omgivande sträckor – för de cyklande ökar helt enkelt sin beredskap. Det visar sig säkert också i att cyklande bromsar, väjer och vidtar en hel del åtgärder – för att det överhuvudtaget ska fungera och undvika konflikter med gående. Man kan uttrycka det som att cyklande tar ansvar för den otydliga utformningen och på så sätt får det att någorlunda fungera på platsen.

Så hur står det till med cykelvänligheten på denna plats frågar jag mig? Detta är av Göteborgs stad ett utpekat pendlingsstråk för cykeltrafiken – det ska vara det bästa av bästa. Då bör vi ju veta hur det står till med cykelvänligheten – vilka plus och minus finns det? Om man nu vill förstå och skapa ett väl fungerande, tryggt och förutsägbart system för de trafikslag som faktiskt rör sig på platsen. Är det inte bra för cykeltrafiken är det ju sannolikt inte heller särskilt bra för gångtrafiken. Så hur får man till en fungerade lösning – för bägge trafikslagen? Till att börja med pekar man inte ut att det finns ett trafikslag man ständigt måste vara på sin vakt mot – när de faktiskt cyklar där det är tänkt att de ska cykla.


Området med zebraränderna ska alltså vara en ”cykelbana” – dock inte i formell mening då påbudsskylt för cykelbana saknas. Ska väl mer ses som en rekommendation. Är detta en tydlig utformning för gående och cyklande? Eller: är detta gång- och cykelvänlig utformning? Foto: Trafik i stan

Vi kan också fråga oss varför Stenpiren är utvalt i forskningsprojektet. Vad är så att säga bakgrunden och anledningen till att det läggs tid och pengar på denna plats? Är det för att platsen anses som bra och lyckad ur perspektivet gångvänlighet? Att platsen så att säga är ett lämpligt referensobjekt för hur man bör utforma en gångvänlig plats. Sannolikt inte när vi läser att det är en plats som man hela tiden måste vara på sin vakt. Stenpiren är utvald därför att platsen har brister vad gäller utformning – för gående och cyklande. Eller som projektet själva beskriver det:

”Det är framför allt bristen på ömsesidig interaktion mellan de som promenerar och de som cyklar som kan leda till konflikter.”

Det vill säga utformningen av platsen är problemet och detta leder till brist på ”ömsesidig interaktion”

Så att detta enbart skulle handla om mitt tyckande att utformningen brister är ju att missa en hel del avgörande faktorer. Man bör nog släppa den pucken och fokusera på annat. Som bristerna i utformningen och hur de eventuellt kan åtgärdas. Så blir Stenpiren bättre – för gående och cyklande.

Som jag skrev i föregående inlägg om Stenpiren: läs gärna Trafik i stan´s genomgång av platsen och reflektera över analysen och slutsatserna.

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Toppbild: Trafik i stanLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Trafikverket sänker ambitionsnivån för cykel – ”good enough” duger
Blogg

Trafikverket sänker ambitionsnivån för cykel – ”good enough” duger


Har tagit del av en nyhet på Trafikverkets intranät – en så kallad ”uppstickare”:
”Billigare och bättre gång- och cykelvägar genom samarbete”

 

Av rubriken på intranätet kan man få uppfattningen att nu ska Trafikverket arbeta för bättre cykelvägar – det låter lovande!

När man sedan läst hela artikeln finns där absolut ingenting som redovisar hur cykelvägarna ska bli bättre – ingenting. Det är däremot en längre redogörelse över hur cykelvägarna eventuellt ska bli billigare. För Trafikverket är av uppfattningen att cykelvägar redan i utgångsläget är dyra:

”…hur arbetet med gång- och cykelvägar kan bli bättre och mindre dyra.”

Det verkar som Trafikverket helt missar syftet med cykelvägar: att man ska kunna cykla säkert och framkomligt på dem. Ni vet, så som de resonerar och bygger vägar. Men ingenstans i artikeln nämns detta. Ordet trafiksäkerhet existerar överhuvudtaget inte – vilket ju kan tyckas märkligt då cyklande nu är det trafikslag som är mest skadedrabbat, och vi har en nollvision.

Hur ska då cykelvägarna bli ”bättre” och billigare?

Jo genom samarbete med entreprenörerna. Trafikverket själva säger sig inte ha den kunskapen. De ska fråga dem de kontrakterar. Man kan ju fråga sig vad entreprenörer vinner på att cykelvägar blir billigare, vilket är deras incitament för detta? Det kan ju i och för sig stimuleras med bonusar och fördelar i kommande upphandlingar. Blir det billigare så?

Men hur blir det ”bättre” cykelvägar till följd av samarbetet? Har entreprenörerna bra kunskap om hur man utformar och bygger säkra och framkomliga cykelvägar? Tar vi del av studier från Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) är det tvärtom. VTI redovisar att det finns stora brister vad gäller kunskap och det finns förutfattade meningar och fördomar när det kommer till entreprenörer och cykeltrafik. Men de ska nu Trafikverket luta sig mot för att som de säger göra ”bättre” cykelvägar.

Verket uttrycker också att målet är egentligen inte ”bättre” – det handlar i stället om att nöja sig med ”good enough”. Det handlar alltså uteslutande om att spara pengar genom att sänka ambitionen. Det ska inte bli ”optimalt”, eller ens ”bra” när man bygger cykelvägar. Det ska bli ”good enough”. Aldrig att vi hör liknande när det gäller vägar.

Låt oss då studera vad ”good enough” skulle innebära i verkligheten. Vi tar cykelvägarna i projektet Tvärförbindelse Södertörn. Vägen som planeras är i det närmaste spikrak, väl dimensionerad och med mycket hög säkerhet – state of the art. Cykelvägen går i många och långa omvägar och ständigt upp och ner. Patrik Kronqvist (Expressen) beskriver det som att cykelvägarna verkar ritade av någon som varit berusad. Dessa cykelvägar kan då enligt Trafikverket sannolikt göras billigare, genom att fråga entreprenörerna – kanske skippa asfalten på cykelvägen. Dock oklart hur cykelvägarna ska göras bättre. Fast detta har Trafikverket redan fått information om – hur cykelvägarna kan bli bättre. Och inte genom att fråga några entreprenörer.

Genom att brukarna – de cyklande – hörde av sig under samrådet av Tvärförbindelsen. Kritiken över vad Trafikverket planerade för cykel i Tvärförbindelsen var svidande. Och Trafikverket svarade:

”…väl medvetna om att det finns saker att förbättra…”

”…se över och justera utformningen av gång- och cykelvägen utmed hela sträckan utifrån inkomna synpunkter.”

”Vi håller med om att vissa korsningspunkter kan förbättras och har satt igång arbetet med att projektera om.”

”…vi kommer att göra vårt bästa för att förbättra gång- och cykelvägen utifrån de synpunkter som har kommit in.”

 

Så detta handlar alltså inte om att göra ”bättre” cykelvägar. Det handlar uteslutande om att göra billigare cykelvägar – att göra ”good enough”. Och därmed den uppenbara risken att bygga ännu sämre cykelvägar.

Sedan införandet av nollvisionen har mycket handlat om att göra bättre och säkrare vägar – det har  inneburit ökade kostnader för vägbyggen – i mångmiljardklassen. Men för cykeltrafiken ska Trafikverket lyckas med konststycket att bygga bättre och billigare. Verkat har dock inte kunskapen själva hur det ska gå till, de ska fråga entreprenörer. Hos vilka det finns dokumenterat att det råder bristande kunskap när det gäller cykeltrafik.

Vi kan här ana Trafikverkets ambitioner för framtiden. Det ska bli ännu billigare än i dag. Dagens nivå för cykeltrafiken är helt enkelt för lyxigt, istället ska Trafikverket sikta på ”good enough”. Det är så Trafikverket satsar på ökad och säker cykling.

Det fanns en mycket insiktsfull och självrannsakande kommentar från en medarbetare på Trafikverket till artikeln på intranätet:

”Det är ett viktigt område att vi börjar skapa väl fungerande och attraktiva GC-vägar. Det är ett svårt eftersatt område där Trafikverket fått utstå omfattande hård och välförtjänt kritik. Hur jobbar ni med lärandet? Den viktigaste gruppen att hämta återkoppling från är rimligen cyklisterna och det borde vara extra intressant att lyssna på cyklister som dessutom jobbar inom branschen.”

 

Nedan artikeln från Trafikverkets intranät: 

 

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och InstagramLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Utformningen sket sig – dags att måla!
Blogg

Utformningen sket sig – dags att måla!


Stenpiren i Göteborg. Ett prisbelönt stadsbyggnadsprojekt. Som fullständigt nonchalerat cykeltrafiken (och gång). Gestaltningen var så mycket viktigare än att skapa trygga och grundläggande förutsättningar för cyklande och gående. Och nu står man där, och måste erkänna sitt kapitala misslyckande. Genom att ännu en gång kladda ut lite färg – ni vet i ett desperat försök att lösa den konfliktdesign som man själva skapat. Genom sin okunskap, och nonchalans. Undra om inblandade följt upp projektet och lärt sig något?


Så kan man också utforma en cykelbana. Men det blev inte särskilt tydligt för någon. Allra minst för de som går och cyklar på platsen. Foto: Rolf Broberg Trafik i stan

Men nu har konfliktdesignen fått sin räddare – lite färg har kladdats ut. Så nu gäller det att ”Se upp”! Antagligen för att undvika attackerande sjöfåglar…


Glasklart! Foto: Jonathan Frykberg

Men visst blev det fint med lite gul färg på den mycket påkostade granitbeläggningen – jättefint. Vi kan även kalla det för ett fullständigt underkännande av utformningen – när man nu känner sig tvingad att ta till sådan här sminkagrisenåtgärder.

Läs gärna Trafik i stan´s mycket läsvärda och utförliga genomgång av projektet Stenpiren och utformningens konsekvenser för gående och cyklande.

Inom kort kommer vi i Stockholm få uppleva något liknande, bara i något större skala – Nya Slussen. Svenskt stadsbyggande verkar ha en förkärlek att behandla cykeltrafik (och gång) med nonchalans och förakt. Samt stor okunskap.

 

Jag hänger även på Twitter och Instagram


Antal kommentarer: 6

Hanna Ljungblad

Detta är ett forskningsprojekt som genomförs av högskola/universitetet i Odense tillsammans med COWI för att testa mätningsmetoder och åtgärder för fotgängarrörelser och samverkan med cykel. Ytterligare projekt görs i andra städer bla Köpenhamn. Forskningsprojektet har polistillstånd för att genomföra sin studie. Det är alltså inte ett initiativ från trafikkontoret.


Andreas Fredriksson

Detta är ett forskningsprojekt som bedrivs av bland annat Roskilde universitet och COWI. Detta är alltså inte ett försök att åtgärda, i ditt tycke, misslyckad utformning. Det vore väldigt bra om du tog reda på fakta innan du raljerar över saker och ting.
Vänliga hälsningar
Andreas


Krister Isaksson

Andreas – tack för info, alltid bra att få mer kunskap.
Blir nyfiken på bakgrunden till forskningsprojektet – kan du redogöra för det eller finns kanske en länk där det går att läsa mer?
Funderar även över problembeskrivningen för forskningsprojektet – finns de tillgängliga eller att du redovisar dem?
Och varför denna plats har valts ut – kan du informera om detta?


Pontus Haag

Hej,

För att undvika missförstånd kring detta vill COWI förtydliga vad detta handlar om och varför det nu finns tillfälliga markeringar som målats.

De tillfälliga markeringarna kommer att finnas på plats under cirka en vecka för att testa och utvärdera olika lösningar för att förbättra Stenpiren ur ett fotgängarperspektiv. När testveckan är över kommer markeringar tas bort. Den data som samlas in genom registrering av rörelser, kommer ge svar på om de nu testade markeringarna skapat några förändringar i exempelvis hastighet på platsen eller rörelsemönster.

Testet är en del av ett större forskningsprojekt som ska hitta metoder som kan göra platser mer fotgängarvänliga. Projektet drivs av oss på COWI och liknande tester utförs i Oslo och Köpenhamn. Trafikkontoret i Göteborgs kommun är inte en del av projektet. Testerna från Göteborg och Stenpiren kommer vara en del av ett forskningsprojekt, vars resultat planeras att publiceras i slutet av 2023.

Läsa gärna mer om projektet på : https://www.cowi.se/insights/urban-walking-vart-aer-vi-paa-vaeg

/Pontus Haag, kommunikationschef COWI.


Joel

Hm… så istället för att åtgärda, låt det bli forskningsprojekt?
Det låter billigare , ja. Men inte bättre.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Elskåpet är rivet!
Blogg

Elskåpet är rivet!


Se där, svårare än så här var det inte. Elskåpet som stod mitt i cykelbanan är nu rivet. Och förhoppningsvis kommer det aldrig tillbaka igen. Vem vet, kanske Exploateringskontoret till och med lärde sig något av detta. Nu hoppas jag bara att de återställer cykelbanan på ett lämpligt sätt och ser till att vägmarkeringsmassan tas bort utan att orsaka skador på beläggningen.

 

Relaterade inlägg:

 

Jag hänger även på Twitter och Instagram

 


Antal kommentarer: 1

Filip farsta medborgare.

Otroligt snyggt skött av exploateringskontoret. Erkände sitt misstag. Lyhörda gentemot medborgarna. Agerade snabbt med att uppföra tillfälliga skyddsåtgärder samtidigt som man hela tiden utredde hur elskåpet skulle flyttas. Och nu är det flyttat. På mindre än två månader. Det vittnar om kompetens. Det är nog dags för dig Krister att be om ursäkt för den tonen du har fört. Ingen är immun mot misstag, inte heller du. Det är hur vi hanterar dessa misstag som spelar roll och därför bör definiera oss, både privat och professionellt. Det har ExplK gjort. Är du redo att göra detsamma?Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Att välja cykel
Blogg

Att välja cykel


Då och då får jag frågan vilken cykel ska man välja. Så nu tänkte jag berätta hur jag och min dotter gick till väga när det var dags för henne att skaffa en ny cykel.

Vi har sådan tur att bara några hundra meter från där vi bor ligger en bra cykelaffär med ett stort utbud av olika cyklar och proffsig personal. Så vi hoppade upp på cyklarna och cyklade i väg till Sportson.


Ny cykel på gång – förväntningarna är stora!

Inne i affären finns ett hav av cyklar, man blir nästa förblindad av utbudet och man vill ju klämma och känna på nästan alla!

Alltid testa bromsarna, varför är det så?

För att hjälpa dig på vägen vid val av cykel har Sportson utvecklat en ”Cykelväljare”. Du skriver in din längd, din önskade budget och klickar för dina önskemål samt hur du främst kommer att använda cykeln och ut trillar sedan ett urval av cyklar. Sagt och gjort, vi fick hjälp av Jennifher och det som kom ut när dottern berättat mer om sitt cyklande var diverse hybridcyklar. Det vill säga tämligen lätta cyklar, lite sportiga, flera växlar, hydrauliska bromsar mm. Cyklar som man också kan bygga på med olika tillbehör så som till exempel skärmar, pakethållare.

Sett till att jag vet hur min dotter cyklar och var, samt vad hon själv berättar och tycker om olika cyklar så var detta en bra träff av ”cykelväljaren”. Hon vill absolut inte ha en tung och otymplig cykel. Hon vill kunna cykla tämligen långt (inte landsväg) och förhållandevis snabbt. Hon har heller inget behov av att ha med sig massor av packning, de gånger hon har med sig grejer använder hon ryggsäck.


”Cykelväljaren”

Så nu var det bara att börja gå igenom ett antal olika hybridmodeller, olika storlekar samt provcykla dem. Även cykla några andra cykelmodeller för att jämföra och känna skillnaderna. Detta är verkligen något jag starkt rekommenderar – testcykla många cyklar och gärna olika typer av cyklar. Då kommer du känna skillnaderna och sannolikt vad du uppskattar mer eller mindre.


Testcykling pågår!

När sen dottern valt cykel var det dags för Daniel att skruva ihop den och montera på tillbehör, medan hon stod utanför och trånade efter sin nya cykel.


Daniel monterar och utanför ett olidligt och otåligt väntande!

Färdig!
Nu cyklar vi hem med den nya cykeln med leende på läpparna. Jag gillar verkligen cykelaffärer som man kan cykla in och ut ur!

 

Vi har många cyklar i min familj. Ofta fixar jag med dem själv men ibland finns inte tiden eller att jag helt enkelt inte har tillräcklig kunskap och reservdelar. Då är det så himla skönt att ha en bra cykelaffär med verkstad, bara några hundra meter från bostaden, där jag kan få hjälp med cyklarna.

Tack Jennifher, Fredrik, Daniel med flera på Sportson för hjälp och tålamod när vi skulle köpa cykel! Vi ses när det är dags för första servicen!

 

Relaterade inlägg:

 

Jag hänger även på Twitter och InstagramLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*