Blogg

Motormännen, inte imponerad


 


DN 2013-04-17

Är det verkligen cyklisters regelöverträdelser ni ska fokusera på och är receptet utbildning i skolan? Har ni inte fullt upp med era egna medlemmars och andra ”motormäns” regelöverträdelser och de miljö- och trafiksäkerhetsproblem de skapar? Beteenden och överträdelser som är ett avsevärt större trafiksäkerhetsproblem än vad cyklisters rödljuscyklande är. Se här ett axplock från polisens övervakningskampanj ang. aggressiv körning från förra året i Stockholms län:

Sammanlagt rapporterades 974 st för trafikbrott under veckan

 • 548 st som körde för fort
 • 103 st som kört körförbudsbelagt fordon
 • 26 st för att ha haft för kort avstånd till framförvarande bil
 • 193 st för olovlig körning
 • 148 st för att ha kört bil påverkade av alkohol eller narkotika
 • 60 st för att ha kört bil utan säkerhetsbälte
 • 80 st cyklister har cyklat mot rött

Så Motormännen, vad är receptet för dessa fordonsförares regelöverträdelser? Mer trafikutbildning i skolan? Det är ju också tydligt att innehav av körkort är inte någon större garanti för att uppnå någon högre regelefterlevnad, varken för bilister eller cyklister (ja, många cyklister har körkort!). Trafikverkets senaste nationella hastighetsmätningar visar ju att 54 procent kör konstant för fort, bland yrkesförare är det så många som 70 procent. Eller för att citera Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket: ”Det gäller nästan genomgående för yrkestrafik och tung trafik att man kör över hastighetsgränserna. Det är riktigt problematiskt både säkerhetsmässigt och miljömässigt”. Enligt beräkningar från Trafikverket skulle ca 150 liv per år sparas om vi alla höll hastighetsgränserna när vi kör bil. De som supit och knarkat och sedan kör bil är klart överrepresenterade i olycksstatistiken, antalet ökar och de är en stor fara för omgivningen/tredje man. De som kör utan körkort har ofta fått körkortet indraget för tidigare allvarlig trafikförseelse.

Vad skulle då ett minskat rödljuscyklande innebära vad gäller trafiksäkerhet och riksdagens mål att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken? Inte särskilt mycket är svaret för det är inget större trafiksäkerhetsproblem. Motormännen ger ju själva detta svar, men uppenbarligen utan att förstå det. Om nu så många cyklar mot rött som Motormännen påstår och det var ett stort trafiksäkerhetsproblem så skulle detta med all tydlighet återspeglas i olycksstatistiken. Det gör det inte. Men missförstå mig inte, det är ett problem att trafikanter inte respekterar och följer trafikreglerna. Det kan hanteras på olika sätt, knappast på det amatörmässiga sätt som Motormännen föreslår. Baserad på en studie som inte ens når upp till grundskolevivå och sedan försöker de dra slutsatser och presentera dessa som generaliserbar fakta. Det handlar snarare om att gå från ett regelverk och en infrastruktur som är starkt bilorienterad till ett regelverk och infrastruktur som är mer balanserad och anpassad för en modern stad där cykeltrafiken har en framträdande och viktig roll.

Tillåt mig ett konkret och tydligt exempel, grön våg för cykeltrafik på Götgatan. Sträckan motsvara mycket väl den sträcka och just den trafiksignal som Motormännen valde för sin så kallade studie, Sveavägen. En sträcka på 800 meter med 8 st trafiksignaler. Tidigare fanns en grön våg söderut programmerad för 41 km/t på denna sträcka vilket fick till följd att det blev återkommande start och stopp för cyklister (få klarar ju av att från stillastående komma upp i den hastigheten på cykel och hinna till nästa trafiksignal). Vid en trafiksignal, nästan en kopia på den trafiksignal som Motormännen valde i sin studie, som enbart reglerar ett övergångställe och inte korsande biltrafik var rödljuscyklandet upp i nästan 70 procent. Det var tidigare en av polisens favoritplatser att just övervaka cyklister.


Götgatan, vid Skatteskrapan. Signalreglerat övergångsställe. Bild: Google Maps


Sveavägen, vid Handelshögskolan. Platsen Motormännen valde för sin studie. Signalreglerat övergångsställe. Bild: Google Maps

Det som sedan hände var att Trafikkontoret programmerade om den gröna vågen till en hastighet av 20 km/t, dvs. en mer cykelanpassad hastighet. Rödljuscyklandet vid den tidigare nämnda trafiksignalen sjönk från 70 till 10 procent. Restiden på sträckan sjönk med 1 min 20 sek, så även för biltrafiken då det i rusningstid mycket sällan går att köra grön våg i 41 km/t. Vi ser här tydliga synergieffekter, färre som cyklar mor rött, kortare restid för cykel- och biltrafiken, jämnare hastighet och lägre utsläpp. Kanske skulle Motormännen kräva att utbildningsinsatserna ska riktas mot andra områden än skolan, exempelvis trafikplanerare, trafikingenjörer och så kallade ”signalister”? Här kan ni läsa mer om vad som kan göras för att bättre anpassa trafiksignaler till cykeltrafik.

Nu över till Motormännens så kallade studie som delar av media svalde med hull och hår, så mycket för reflekterande och kritiska journalister och redaktörer. Motormännen inleder texten om studien på sin hemsida med:

”Sex av tio cyklister kör mot rött i svenska storstäder. Det visar en undersökning som Motor har gjort. Samtidigt ökar andelen dödade och svårt skadade cyklister i trafiken.”
”Cykilister som susar fram i höga farter har ökat snabbt. inte minst i storstäderna. De flesta bilister i Stockholm, Göterborg och Malmö kan vittna om hur de nästan har krockat med en framfusig cyklist.”

Det är en text, slutsatser och påståenden som heter duga det. Det första jag fastnar för i artikeln ovan är ”väl valda trafikljus”. Det låter ju vetenskapligt och trovärdigt. Något som ger en samlad och korrekt bild av hur rödljuscyklandet ser ut i dessa städer. Så hur har då Motormännen genomfört studien, vilka platser har de valt ut för att som de gör dra så långtgående slutsatser? Över till deras hemsida igen där de presenterar studien: Här redovisar de att de har stått på en plats i varje stad, i Stockholm gjordes 300 observationer, i Göteborg 205 och i Malmö 200. Totalt 705 observationer. Känns detta seriöst och professionellt, att utifrån 705 observationer på endast 3 platser fördelade på tre städer komma med slutsatsen: ”Sex av tio cyklister kör mot rött i svenska storstäder”. Städer där det varje dygn genomförs 100 000-tals cykelresor.

Jag har själv genomfört ett antal studier ang. rödljuscyklande, då med en blandning av korsningstyper och trafiksignaler. Det har handlat om tusentals observationer och detta enbart i en stad. Medeltalet för rödljuscyklandet när man lägger samman dessa olika studier, korsningar, trafiksignaler och observationer hamnar runt 20 procent. Återigen så är det slående hur yrkestrafiken utmärker sig då cykelbudens rödljuscyklande är över 50 procent. Stora komplexa korsningar som exempelvis Norrtull, Skanstull och Hornstull har tämligen få som rödljuscyklar. Mindre, överblickbara, korsningar och friliggande, signalreglerade, övergångsställen har högre andel rödljuscyklande. Här kan ni läsa vad cyklistern själva tycker om trafiksignaler.


Rödljuscykling i Stockholm

Kan inte låta bli att undra vad allt detta handlar om. Att Motormännen återkommande gör dessa utspel och generaliseranden om cyklister. Gärna tillsammans med någon pratglad polisman som har lika dålig täckning för sitt generaliserande. Känner Motormännen sig så utsatta och ifrågasatta att de måste utmåla cyklister som ”fiende nr 1”? Uppenbarligen och dessvärre, innan vi har en bättre och acceptabel infrastruktur för cykeltrafik, får vi väl räkna med att Motormännen och vissa polismän fortsätter att peka ut och i kör stå och sjunga och generalisera om cyklister på mycket lösa grunder.

På ett personligt plan blir jag mycket illa berörd av Motormännens agerande. Under mina år som cykelplanerar har jag utrett flertalet av dödsolyckorna mellan högersvängande lastbilsförare och cyklister i Stockholm under 2000-talet. I nästan samtliga fall har dessa cyklister följt trafikreglerna, bl.a. stannat för rött och placerats sig där reglerna föreskriver. Straffet för att följa reglerna blev döden. De hade sannolikt levt om det cyklat mot rött. Dessa olyckor är fruktansvärda tragedier där föräldrar mist en dotter, barn förlorat sin mamma, en make sin hustru och en lastbilsförare som bär med sig denna tragedi för resten av sitt liv. Olyckorna, genomgångar av olycksplatser, av fordonen, av vittnesuppgifter och samtal med anhöriga har påverkat mig djupt. Att då i detta sammanhang ta del av Motormännens undermålig fakta, påståenden och närmast raljerande över cyklister gör mig minst sagt upprörd och arg.

Maria Spetz, VD på Motormännen, jag tycker du och din organisation kan visa dessa människor större hänsyn och respekt genom att föra en professionell och seriös diskussion ang. cykeltrafik.

 

Relaterade inlägg:

I väntan på grönt:

 


Bicycling nummer 3!

I detta nummer har vi:

 • Träffat framtidens stjärnor i Svealand Cycling Team
 • Kikat på hur man blir en bättre spurtare
 • Snackat träning Annie Söderberg
 • Testat några av sommarens hetaste solglasögon

Ute nu!

Bli prenumerant
Antal kommentarer: 48

Gbgcyklaren

Bra inlägg. Motormännens siffror lät lite väl märkliga. Har helt annan uppfattning om antalet som cyklar mot rött. Det varierar nog kraftigt mellan olika korsningar.
Kan även här tipsa om min senaste cykelfilm på min blogg. Den visar exempel att när cyklister cyklar för grönt ljus, så kan det för bilister se ut som rött ljus. Det händer mig nästan dagligen. Och ibland händer det att bilister tutar på mig.
http://gbgcyklaren.com/2013/april/film-gront-ljus-for-cyklister-kan-se-ut-som-rott-for-bilister.html


Krister Isaksson

Gbgcyklaren, tack och jag hade redan läst ditt seriösa och välarbetade inlägg/film vilket jag ju borde ha länkat till i inlägget. Nu är det gjort!


Elin

Tack Krister.
Det är hög tid för en seriös debatt och samverkan för att ta itu med de verkliga problemen, istället för polarisering och häxjakt.
Och hade Motormännen gjort en djupare analys av sin undersökning av dessa tre trafikljus hade de förmodligen kommit fram till ganska intressanta saker. Just de saker du nämner ovan.


stisse

Herregud vilket imponerande stycke text, tack för lektionen! 🙂


Krister Isaksson

Elin, tack! Ja jag önskar också att nivån kunde lyftas. Vi får hoppas det…


Krister Isaksson

stisse, Tack själv!


Markus

Tack för en viktig text Krister!
Kände mig tvungen att gå in på Motormännens hemsida och läsa lite, och maken till onyanserade artiklar om cykling får man leta efter. Rent skrämmande hur de målar upp av en bild av cyklister som samhällets farligaste individer.
Jag hoppas att de får ta del av din text, för detta gjorde mig uppriktigt ledsen, både som cyklist och som bilist.


Johannes Westlund

Det värsta är att detta, som borde vara grundskolenivå, i själva verket till stor del högskolenivå, så enbart de som studerat matematisk statistik på högskola har förutsättningar att se igenom alla brister och problem med undersökningen. Många vanliga svenssons som inte är överakademiserade kommer sannolikt gå på denna propaganda. Det är nästan så att det hade varit bra att försöka få med en debattartikel i typ DN eller dylikt ”Nej, rödljuscyklandet är inte 60 procent i storstäder” som på ett enkelt och pedagogiskt sätt sågar motormännens trams, nej… förtal är ett bättre ord, vid fotknölarna.
För övrigt tycker jag det här med rödljuscykling är oerhört spännande. Jag har försökt diskutera det i många sammanhang och det är som att det är en mental låsning. Det spelar ingen roll att det är säkrare att cykla mot rött än att inte göra det, att det dör nån cyklist per år bara i Sverige i den typen av situationer. Reaktionen blir ändå en slags ryggmärgsreflex: ”Man ska stanna för rött för så säger lagen, och så är det bara. Annars blir det totalanarki och inbördeskrig och…” Som om man aldrig ändrar lagen annars när man kommer på förbättringar, jo tjena…
Lite samma grej med hjälm också. När man visar på tidsserier som visar att folk börjar bära hjälm, men skadorna inte minskar jämfört med exempelvis fotgängare så blir reaktionen: ”Hjälmen är ett superbra skydd och håller du inte med så är du dum i huvudet, så är det bara”. Det känns som att prata med människor som utsatts för hjärntvätt…


Magnus Billberger

Tack en bra text (nu igen ;-)) Krister!
Man skulle kunna göra en helt analog studie på hur många bilister som syndar mot t ex Trafikförordningen 3 kap 62§ (En förare som närmar sig ett övergångsställe eller en cykelöverfart skall anpassa sitt körsätt så att föraren inte tvingas stanna på övergångsstället eller överfarten.).
Det är nog inga problem att välja ut platser där över 90% av bilisterna bryter mot denna paragraf.


Anders Nilson

Briljant var ordet, skickade ett tips till Mototmännen att lösa på lite INNAN de skriver tramsiga inlägg


Per Soler

Hej Krister och tack för en bra post!
Slutsatserna om minskat rödljuscyklande vid grön våg för cyklister torde också kunna ses som en generell slutsats för all regelefterlevnad bland cyklister: en mer cyklistanpassad infrastruktur betyder högre regelefterlevnad bland cyklister. Deltog själv i en förstudie i New York City där en ny cykelbana indikerade tydlig förbättring på en rad olika trafikförseelser bland cyklister. Har letat och letat efter bättre studier som direkt ser på detta samband. Har du något tips?
Jobbar själv idag i Tromsö med cykelplanering och möter ofta det där argumentet att cyklister måste utbildas bättre. Flera norska städer och kommuner har lagt miljoner på att bygga ”Trafikgårdar” där barn skulle lära sig att cykla säkert. Problemet är att jag inte har hittat någon studie som stödjer en kunskapsöverföring till den riktiga trafikmiljön. TÖI:s Trafikksikkhetshåndboka pekar nästan på det motsatta: att övningar i skyddad miljö kan ge upphov till riskkompensering.
Tack för ett bra jobb.


Krister Isaksson

Markus, tack! Uppenbarligen en organisation som lever i det förgångna och krampaktigt, med näbbar och klor, försöker hålla sig kvar vid något som redan är förbi…


Krister Isaksson

Johannes, visst är det fascinerande detta med rödljus och som du säger mycket svårt att diskutera. De mentala spärrarna är påtagliga!


Krister Isaksson

Magnus, tack!


Krister Isaksson

Anders, tack!


Krister Isaksson

Per, tack! Låt mig återkomma ang. studier. Kort kan jag nämna att när Trafikkontoret införde sk överanmälan (alltid grönt för cyklister när medlöpande biltrafik har grönt) på cykelsignalen vid Stadsgårdsleden/Vikingterminalen i Stockholm så sjönk rödljuscyklandet kraftigt. Så visst har det betydelse hur vi utformar infrastrukturen. Inom kort, eller om det tom redan är infört, kommer vi se en signaländring vid Tegelbacken här i Stockholm som också kommer att leda till minskad rödljuscykling.


Björn Petersson

Superbra skrivet Krister !
Skickat till DN, TT, SvD, SR, SVT, Motormännen ?


Krister Isaksson

Björn, tack! Ja, nej, nej, ja, ja och nej är mina svar.


Per Soler

Hej igen Krister och tack för ditt svar!
När det gäller att det har betydelse hur vi utformar infrastrukturen för cyklingens status och position så anar jag också mer indirekta samband till det vi kan kalla ”cykelkultur”: Städer med en dålig infrastruktur har en omogen ”cykelkultur” där cyklister oftare bryter mot regler eftersom de känner sig förbisedda. En förbättring i infrastrukturen skulle alltså ge förbättring av t.ex. ljusanvändning, väjningsplikt, riktningsbyten m.m.
Hittar du någon studie så får du gärna svara mig på per.soler[at]gmail.com


Krister Isaksson

Per, nu tar jag mig friheten och blir lite ”ovetenskaplig”! Jag brukar då och då jämföra med att om vi som bilister råkade ut för det som vi i trafiksystemet råkar ut för som cyklister, vad skulle hända då? Ja, eftersom vi är på väg, vi ska någonstans, så skulle vi göra det vi som individ ansåg bäst för oss själva för att ta oss fram och komma vidare. Detta skulle ju då innebära att en del av oss självklart kommer att bryta mot ett antal trafikregler.


Per Soler

Givetvis en korrekt jämförelse. Funderar själv ofta på betydelsen av olika parametrar (t.ex. argument och fakta) för att öka stödet för cykling. Drar vi paralleller till andra områden som kräver politiska beslutsprocesser så har rationella argument ofta långt ifrån den betydelse som många tror.


Holger

Är det en rätt slutsats att dra att mer cyklister omkom i Stockholm som gjorde allting rätt än som har cyklat mot rött?


Appel

Cykelsignalerna i korsningen Drottningholmsvägen / Mariebergsgatan (Fridhemsplan) borde också programmeras om. Det är rött olidligt / ologiskt länge för cyklister vilket gör att många cyklar mot rött.


Krister Isaksson

Holger, under 2000-talet har i snitt en cyklist per år omkommit i konflikt med högersvängande lastbilsförare, majoriteten av dem vid trafiksignaler och där cyklisterna följt signalregleringen. Under samma tidsperiod finns det EN misstänkt (jag tror det aldrig gick att klarlägga fullt ut) rödljuscykling som innbar att cyklisten omkom (Götgatan/Ringvägen)


Krister Isaksson

Appel, så kallad slussning på platsen, allt för att upprätthålla så bra framkomlighet för biltrafiken som möjligt. Gående och cyklister får betala priset…
Och nu kan jag inte låta bli, är det någon grupp som vida slår cyklister vad gäller rödljus och där det faktiskt går att utläsa ett samband i olycksstatistiken så är det gående. Mätningar som genomförts på ett antal huvudgator i Stockholm visar på andelar runt 50 procent. Så här har vi ett trafiksäkerhetsproblem men det är väldigt sällsynt att vi ser samma utfall och utspel från Polis, Motormän etc. när det gäller gående. Undrar varför?


Erik Johansson

Baserat på hur jag uppför mig i trafiken så tror jag att ökat antal cyklister innebär minskad antal rödljuskörningar, alltså att om det är många cyklister som stannar så väljer många rödljuskörare att stanna istället för att bränna förbi.
Alltså infrastrukturförbättringar är snarare en katalysator så vi får en större mängd cyklister. Fast de där rödljusen ni nämner, alltså där det inte är korsande trafik och med få gående, kommer nog alltid ha problem med rödljuskörning. :-/
Bra skrivet om rödljuskörning, synd att ribban sattes så lågt av motormännen.


Krister Isaksson

Erik, tack! Självklart kan det vara många samverkande faktorer som spelar in. Sen kan de rödljusen som tas upp hanteras på annat sätt, jag tog upp grön våg. Ett annat och som finns på andra sidan gatan på Götgatan är att leda cykelbanan förbi/till höger om signalen. Mycket vanligt i Holland och i Danmark kan cyklister undantas vid dessa signaler. Lösningar finns alltd, bara man vill…


anders nyström

Mycket bra skrivet. Instämmer helt //Anders Nyström Västernorrlands Cykelförbund


jome

Cyklister behöver få kunskap om och bli mer motiverade att ta sitt Nollvisionsansvar genom att följa trafikregler, t.ex. när det gäller trottoarer, väjningsplikt vid cykelöverfarter, användning av belysning och reflexer i mörker samt ringklocka.


Krister Isaksson

Anders, tack!


Krister Isaksson

jome, absolut och ett sätt att motivera är ju att inte bli behandlad som en ”leksakstrafikant” och få tillgång till ett vettigt trafiksystem


Jon Jogensjö

Bästa slutsatsen är ju att körkortsutbildningen för bil inte har någon som helst betydelse för trafiksäkerheten. Forskning vid VTI visar att nästan alla trafikolyckor i motortraflk beror på medvetna felhandlingar.
Motormännen tar ett tydligt steg ner i sandlådan med denna kampanj, och ökar generaliseringarna och gruppindelningen och pajkastningen mellan olika trafikslag.
Istället behövs en gemensam kampanj där organisationer för alla trafikslag samarbetar, där fokus läggs på att tydliggöra det personliga ansvaret för alla trafikanter att hålla tillräckliga säkerhetsmarginaler.


Krister Isaksson

Jon, är ”…inte har någon som helst betydelse för trafiksäkerheten” en lite väl hård slutsats? Vet vi hur det skulle se ut utan krav på körkort?


jome

ser att den graf du publicerat (från NTF, samma källa som min text nedan) har ett underlag på ca 1200 cyklister vilket är jämförbart med M:s undersökning. I NTFs studie har de tyvärr glömt att redovisa de som tjuvstartar på rött, vilket gör att antalet rödljuskörningar kan vara högre. Studien är också 8 år gammal, och det kan vara så att andelen rödljuskörare ökat sen dess. det är dessutom troligt att vädret vid mätningen påverkar andelen rödkörare.
vad gäller M så har de också gjort undersökningar av bilister på liknande sätt och kommit fram till att det syndas med rödljuskörning – vilket som du säkert håller med om – betecknas som alarmerande. Det kan ju vara så att M vill ha bättre ansvarstagande/laglydighet för alla – även cyklister..


Krister Isaksson

Jome, som jag skrev så är det flera studier, vissa som jag har tillgängliga, andra inte, som totalt handlar om tusentals observationer. Motormännen hade 300 observationer i Stockholm, kan inte se hur det är jämförbart med 1200.


jome

M har studien gjord i tre städer och fler korsningar än NTFs studie. Totala antalet studerade är jämförbart, medelvärdet av rödljuskörningar är 56% i Ms studie. Det är rimligt att anta att det i praktiken är en bredare studie än NTFs (där man dessutom utelämnat vissa rödljusåkare). Skulle vara bra om du kunde lämna tydligare uppgifter om de tusentals observationer du har som bakgrund för dina åsikter.


Erik

Motormännen har nu en artikel om 50% kör för fort vid skolor. Detta är helt i linje med efterlevnaden i deras rödljuscykel artikel. Finns tydligen inget behov av utbildning av dessa trafiksyndare dock. Fast dom är ju redan utbildade och har körkort. Undrar hur motormännen ser på den logiken?


Jon Jogensjö

Visst är cyklisters rödljuskörning ett stort och allvarligt problem. Förutom själva rödljuskörningen smittar det av sig till andra trafikanter, att det inte är så viktigt att följa trafikregler. Det finns egentligen ingen anledning att i just detta läge påtala att bilister orsakar fler olyckor. Då hamnar man på samma pajkastningsnivå som Motormännen och det blir en destruktiv utveckling. Däremot är det viktigt att belysa och kritisera de grumliga motiv Motormänen har, och hur de genomfört sin ”undersökning”. Sen är det troligen lite smartare om cykelorganisationer som cykelfrämjandet publicerar liknande underökningar om farliga beteenden som trafikanter på cykel väljer. Och motororganisationerna kan publicera undersökningar om trafikanter i motorfordon. Om den ”egna” organisationen kommer med pekpinnar biter det bättre tror jag. Eller ännu bättre, en gemensam kampanj för att sätta fokus på att trafikanten ansvarar för tillräckliga säkerhetsmarginaler.


Krister Isaksson

Jome, det är bara för dig eller andra att vända sig till Trafikkontorets trafikplaneringsavdelning och höra om du kan få ta del av alla de sk konfliktstudier som bl.a. genomförts på Hornsgatan, Götgatan, St Eriksgatan , Tegelbacken mm. Tyvärr är det inte alltid möjligt att ta med sig mtrl när man byter arbetsgivare annars hade jag lagt ut även detta. Detta hindrar mig inte att dela med mig av den kunskap jag har.


Ulrika Lind

Att gå mot röd gubbe är inte tillåtet, men heller inte belagt med straff. Så det är många ( massor) gångtrafikanter som totalt struntar i signalerna. Om en sådan person sen plockar fram cykeln så fortsätter man med samma beteende. Man ser sig inte som fordonsförare, utan som gångtrafikant på hjul. Och hur lilla jag uppför mig i trafiken kan ju inte spela någon som helst roll i det stora hela.. Då kan man ju också stämma in i hatacyklistkören, för det gäller inte mig.
Sen underlättar det inte att trafiksignalerna inte är anpassade för cyklister, intervallerna är orimligt långa. För att korsa Götgatan lagligt så måste man vänta närmare två minuter, ofta utan att det kommer en enda bil under en av dessa. Det är nästan 10% av min restid, bara på ett enda rödljus. När det väl slår om så är det grönt i 20 sekunder.


Erik Johansson

Jome: du försvara en artikel med statistik som är producerad för att föra Motormännens vision om trafikutbildning vidare. Krister nämner att det är bra att välja en större variation av övergångsställen innan man kan uttala sig om ”alla cyklister”. Väder kanske spelar in, men hur ska vi veta det.
Detta är platserna Motormännen gjorde sin undersökningar på, lite osäkert eftersom de inte uppgav exakta platser, jag tror cykelvägar (blåa) och gångbana (röd) ska vara korrekta:
Göteborg, 46%, http://osm.org/go/0YSAV3iwV–?m
Trafik i stan mätte på samma gata och får mellan 10% och 30% rödljuskörning.
http://trafikistan.se/de-cyklar-ju-mot-rott/
Stockholm, 63%, http://osm.org/go/0bC2O1tOL–?m
I Stockholm är det ingen som helst konflikt med annat än med gående, i och för sig så hanteras cykelbanan temporärt som bilväg där så man behöver vänta ganska korttid på det trafikljuset. Många kör motrött här
Malmö, 60%, http://osm.org/go/0NcLronC2-?m
Ser ut som en bakgata, vet inget om den men förutsätter att så är fallet.
Låt oss säga att de mätvärden vi har nu är 10%, 20%, 30%, 46%, 60%, 63% säger väl något om att man kan få vad man vill på ”väl valda trafikljus”.


Gbgcyklaren

Tack för länkningen. Ska länka tillbaka lite senare.


Krister Isaksson

Erik, och inte bara ”alla cyklister”, det jag också har invändningar mot är hur MM kan uttala sig om rödljuscyklandet i HELA städer. I Stockholm har de stått på EN plats, Sveavägen vid Handelshögskolan, gjort 300 observationer och ur detta material kommer, för att citera MM: ”Motor har undersökt hur många cyklister som kör mot rött i Stockholm”. Här målas alltså en bild upp att det är 63 procents rödljuscyklande i HELA Stockholm. Möjligtvis kan de säga något om rödljuscyklandet vid trafiksignalen på Sveavägen vid Handelshögskolan i Stockholm de timmar under rusningstid de stod där…
Du visar ju klart och tydligt det jag också för fram i min text att det är mycket stora variation beroende på plats och det är även så att det varierar beroende på tid på såväl dygnet som året.


Peter

Erik,
Om det är rätt koordinater för Malmö så är det en fyrvägskorsning med stopplikt från alla håll och inga rödljus.
I övrigt så har Malmö stad ordnat så att cyklister, som har separat bana vid reglerade korsningar, får grönt ljus ca 30sek innan bilisterna.


Erik johansson

Peter, ursäkta det var inte rätt koordinater i Malmö, Stockholm är korrekt, men Göteborg var lite löst angiven.
Södra långgatan i Malmö: http://osm.org/go/0NcLrPnR4–?m


Eva

Vilket lågvattensmärke av Motormännen, vad tjänar de på detta? Krävs ju inte särskilt mycket bildning för att se att det är helt omöjligt att dra de slutsatser som de gör. Kanske är det vissa andra som bör sätta sig vid skolbänken så att vi kan få till en vettig och mer fruktsam dialog och diskussion?
Krister, det är en fröjd att följa och läsa din blogg, häng i!


Krister Isaksson

Eva, stort tack för dina ord, de värmer och jag ska försöka hänga i!


Peter

Erik, det är lugnt.
Samma kan man säga om Södra långgatan i Malmö. Gatan ligger i en del som heter Lugnet. Gatan slutar mot den stora gågatan i Malmö och där finns inget trafikljus på 200m avstånd från den gatan. Hur Motormännen kan hitta cyklister där som kör mot rött är mig en gåta. Har man inte bättre koll så är det bättre att inte säga något.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Regionala cykelstråk – jag tror det när jag ser det


 

Jag skrev ju ett inlägg den 27/3 (SHOW ME THE MONEY!) där jag efterlyst att länets kommunalråd borde jubla och i kör efterfråga och genomföra cykelsatsningar i länet sett till de samhällsekonomiska vinsterna.

Så kom då en reaktion. På lördagens Stockholmsdebatt i DN har ett antal moderata kommunalråd i Stockholms län skrivit om vikten av en väl fungerande regional cykelinfrastruktur. Tycker dock att deras skönskrivning av verkligheten ger en besk smak i munnen. ”Den regionala cykelinfrastrukturen har i dag på sina håll väsentliga brister och präglas på samma sätt som väg- och spårinfrastrukturen av eftersatta nyinvesteringar.” De skrev: ”… på sina håll väsentliga brister och präglas på samma sätt som väg- och spårinfrastruktur av eftersatta nyinvesteringar.” Nej, cykelinfrastrukturen präglas inte på samma sätt som väg- och spårinfrastrukturen av eftersatta nyinvesteringar. Den präglas av helt uteblivna investeringar, det är en avsevärd skillnad! Som jag visade i inlägget 99 procent är useltfinns överhuvudtaget inte stora delar av dessa stråk och de som finns är av minst sagt låg standard. 1 procent, endast 1 procent, uppfyller en grundläggande standard. Det råder verkligen inte motsvarande låga standard på varken väg- eller spårinfrastrukturen.

Kan inte låta bli att undra varför de skriver så här? Är det för att de inte har bättre kunskap om förhållandena för cykeltrafik i länet och deras egna kommuner? Kanske, men jag tror att de skriver så här för att i framtiden ha möjligheten att ducka från framtida krav och åtaganden på cykelområdet med hänvisning till att de har ansvar för helheten, att kompromisser och avvägningar mellan trafikslagen är nödvändiga. De ger sken av att systemen är jämställda när det i själva verket är så att cykelskulden är enorm och det kommer ta decennier innan det finns jämställda trafiksystem. Genom att framställa det som det vore jämställda trafiksystem kan de till stora delar fortsätta så som de gjort tidigare.

Se på kartan nedan, hur många år och miljarder tror ni det behövs för att bygga bort de röda strecken som är saknade länkar alternativt där cykling sker i blandtrafik?


Regionala cykelstråk. Rött är saknade länkar och cykling i blandtrafik, heldragna svarta linjer är befintliga regionala cykelstråk där 1 procent uppnår grundläggande standard. Bild: Regional cykelplan för Stockholms län

På dessa stråk finns det alltid bilförbindelser, ofta med god standard. Det finns ofta kollektivtrafik, även den många gånger med god standard. Talet om cykelförbindelser på Perstorpsvägen och Flatenvägen i debattartikeln blir nästan larviga i det sammanhanget. Och det är bara investeringar i Stockholm som nämns i texten, vilka investeringar gör de andra kommunerna? När ser vi en vettig cykelförbindelse till Saltsjöbaden eller till Tyresö? Och Kista, när ser inblandade kommuner till att det på ett vettigt sätt går att cykla till och från detta stora arbetsplatsområde? Sist men inte minst ska vi inte glömma att det är bara moderata kommunalråd i 12 av länets 26 kommuner som skriver debattartikeln, vad hände med övriga?

Jag tror på detta när jag ser beslut om omfattande cykelinvesteringar, eller Show ME the money!

Under tiden kan vi väl ta en rundtur på dessa regionala cykelstråk så får ni en uppfattning hur det många gånger är. Många av bilderna är från de aktuella kommunalrådens kommuner:

 
Detta var ett litet urval hur förhållandena är på de regionala cykelstråken i dag.

1 procent uppfyller en grundläggande standard…

Relaterade inlägg:

 

 

 

 

 

 


Antal kommentarer: 24

Christine Sisell

Det är verkligen inte lätt att vara cyklist!! Bilderna talar för sig själv.


Krister Isaksson

Christine, nej verkligen inte, gäller att ha tjockt och hårt pannben! 😉


Cornelis Harders

Rätt skrämande att se att det finns ett antal helt nyanlagda situationer på dina bilder. Att man gjorde fel för 10-20-30 år sedan kan man ha vis förståelse för, men att man fortfarande gör liknande grova fel i planering och byggandet är skrämmande. Och tyvärr har detta nog inte så mycket med den politiska viljan att göra. Det beror helt och hållet på den enskilda trafikplanerarens okunskap eller oförmåga att tänka cykel när det ritas eller byggs.


Martin H

Var ute igår och cyklade mot Tyresö från Stockholm. Före år grävde de upp den gamla väg mellan Älta och Tyresö (cyklisterna dirgiredas om genom en begravningsplats men någon glömde skyltar). Nu har de öppnat den nya lösning! En påfart / avfart till motorvägen, två rondeller, och värst en cykelbana som går vid sidan om. Cykelbanan har ingen uppfart koppling till vägen, det går upp övanpå vägen så att man måste trampa hårdare, släpper ut cyklisten på en oreglerade övergångställe där man ska hoppa av cykeln och leda över och sedan slutar bara, mitt i ingenstans. För att få plats med allt detta har de smalat till vägen runt rondellen som kommer att leda till cyklisterna som väljer vägen blir klämde.
Mindre vägar som dessa har alltid varit en bra alternativ till cykelbanan. Men lägger man till en dålig lösning för cykeln blir det en konflikt punkt istället.
Jag har funderat på det här länge men är det här inte diskriminering? Diskriminering mot folk som välja att inte köra bil?


Krister Isaksson

Cornelis, ja visst är det skrämmande. Inte är omtanke om cykeltrafik och kompetens vad gäller cykel en dussinvara. Nu är det ju inte särskilt svårt, man behöver ju bara tänka så här: Skulle jag ställa en stolpe mitt i körbanan? NEJ skulle i stort sett alla som arbetar med dessa frågor svar, varför är det då ok att ställa en stolpe i cykelbanan, där en sk oskyddad trafikant färdas? Ja svaret blir väl att man helt enkelt inte bryr sig. Man gör, omedvetet eller medvetet, en värdering av trafikanslag: här färdas ”leksakstrafikanter” som inte behöver eller är värda samma omsorg vad gäller utformning, framkomlighet och säkerhet. Se bara på förlängningen där tvärbanan drar fram, vem kan och vill cykla där. Här visar ju SL, kommunerna och inblandade konsulter väldigt tydligt vilka man planerar och utformar för och vilka man skiter i. Eller Förbifarten där man MEDVETET utgår från en 40-årig gammal standard när man planerar nytt.


Krister Isaksson

Martin H, ett tydligt exempel på att Nacka och Tyresö kommun inte heller klarar av sin uppgift – så mycket för bra cykling över kommungränsen. Och då står vi här med en helt nybyggd anläggning som uppvisar stora brister vad gäller cykeltrafik och där det kommer vara omöjligt att motivera pengar för ombyggnad då den är nybyggd. Så det som pågår är helt enkelt att fler och fler objekt, fler och fler kilometer, av undermålig standard läggs till den regionala cykelplanen. Ett bra sätt att se till att vi aldrig kommer få till någon vettig standard…


Andreas

Det är såhär alla trafikplanerare ser cyklisten: http://data5.blog.de/media/929/2639929_2442c95f1e_m.jpeg
Ngn utan ett egentligt ärende som är ute och slöcyklar och lyfter på mössan inför passerande. Ngn som har tid och kan förväntas göra stora omvägar för ngn är bara ute far fram på sin cykel till synes planlöst från en picknick till en annan.
Aldrig att de ser cyklisten som ngn som har ett mål och som gärna kommer dit så effektivt och SÄKERT som möjligt. Det finns inte på kartan att det finns den typen av cyklister.


Krister Isaksson

Andreas, tycker du ska vara lite försiktig och inte dra alla trafikplanerare över en kam.


Kristian

Hmm… Om inte ens de två inritade cykelsymbolerna får plats i bredd, hur har de då tänkt att cyklister ska kunna mötas?


Krister Isaksson

Kristian, det förstår du väl, man får ju ta det lite lugnt, kanske tom kliva av och leda cykel! 😉 Eller kanske ska man cykla upp på gångbanan? Tänk er att gator och vägar utformades på motsvarande sätt, vad tror ni skulle hända då?


Andreas

Rätt Krister. Meningen borde kanske lyda ”sannolikt en inte oansenlig mängd trafikplanerare”. Med tanke på mängden ”rätt och fel” i cykelbanor så tror jag dock att det finns några stycken där ute.


Krister Isaksson

Andreas, helt rätt, många är dom… Eller kanske vi vågar säga ”var” dom?


Stefan

Många av de bilder du visar här och i tidigare inlägg är ju rent av häpnadsväckande. Jag kan inte låta bli att undra vad som sker i huvudet på dessa yrkesmän. Ska inte de vara utbildade, ha yrkeserfarenhet, ha kvalitets- och kontrollsystem, ha yrkesstolthet osv?  Det vi ser är ju inte ETT misstag i arbetet, det är mer eller mindre satt i system, ständigt återkommande. Och om jag förstår dig rätt ständiga avvikelser och nonchalerande av de råd och riktlinjer som finns i div. handböcker.


Krister Isaksson

Stefan, har funderat över detta länge och jag tror att det handlar om ett synsätt och värderingar där många, medvetet eller omedvetet, anser det inte är viktigt, av särskild betydelse om det blir lite tokigt för cyklister. ”De är ju inte så många” ”Man får ta det lite lugnt” är ord jag ofta fått som svar under åren. De är ju bara leksakstrafikanter…
Majoriteten av dessa missförhållanden tycker jag inte vi ska lasta våra politiker för. Jag tycker de har rätt att utgå från och kräva att tjänstemännen är yrkeskunniga och ska klara av att utföra ett professionellt arbete. Dessvärre är det ju tydligt att så inte är fallet. Så ansvariga kanske skulle avskedas? 😉


Dmitri F

Jag undrar om det inte skulle bli en förbättring om ett Cykelborgarråd blev inrättad i Stadshuset som kan se till att argumentera och se över tjänstemännens arbete från cyklistens perspektiv, och som har övriga politikers öra på ett sätt som inte allmänheten har.
I London har det tillsatts en Cycle Commissioner som bland annat har som uppgift att ta emot klagomål från befolkningen om dåliga eller obefintliga cykelsatsningar vid vägbyggen eller renoveringar.
Det har inte gått så lång tid där ännu så det är svårt att säga om det kommer ha en större effekt, men att ha en person i Stadshuset som har mandat att kämpa för ökat cyklande på rätt sätt kan väl knappast vara dåligt?


Krister Isaksson

Dmitri F, vill göra dig uppmärksam på att detta är förhållanden som råder i stora delar av länets kommuner samt på Trafikverkets cykelvägnät. Att Stockholms stad ev skulle inrätta tjänster kan säkert vara bra för Stockholm men tveksamt om det skulle ge något avtryck i övriga kommuner/Trafikverket. Då tror jag det krävs även motsvarande på länsnivå som har mandat att verka/stödja kommunerna så att det kan skaps en mer enhetlig standard på det regionala cykelnätet


Lina

Jag tror inte dessa kommunalråd har en aning om hur det ser ut på stora delar av ’deras’ cykelvägnät. Men kanske de inte ska behöva det, de har ju en förvaltning som har till uppgift att sköta detta. En förvaltning som ska bestå av professionella yrkesmän och yrkeskvinnor men det kan man inte tro när man läser alla dina inlägg och ser alla dina bilder. Vad håller de på med och hur kan de komma undan med att utföra ett så uselt arbete?


Krister Isaksson

Lina, tycker du har helt rätt, inte ska de behöva ha koll på cykelvägnätet utan det är främst en uppgift för förvaltningarna. Men om de nu missköter den uppgiften får ju våra folkvalda styra upp dessa organisationer!


Johannes Westlund

Jag kan känna att man som folkvald har ett visst ansvar att hålla koll på verkligheten. Alltifrån att ha en generellt bild av vilket skick idrottsanläggningarna är i och hur de används till att ha lite koll på infrastrukturen, naturligtvis lite beroende på ansvarspost. Idén med företrädare är ju att de ska vara lite mer insatta. I det ingår att faktiskt fysiskt gå ut i samhället och med egna ögon titta, och med den egna kroppen uppleva hur det faktiskt ser ut och fungerar.


Krister Isaksson

Johannes, förvisso, men den dagliga tillsynen, att de utformas efter gällande riktlinjer, att de driftas och underhålls på ett professionelt sätt är ju mycket svårt för såväl folkvalda som lekmän att kunna samt hinna sätta sig in i. Det hela bygger ju på ett grundläggande förtroende, att de som är satta att sköta dessa uppgifter faktiskt klarar av dem. När det gäller cykel är det uppenbarligen så att det förtroendet missbrukas å det grövsta och att kompetensen och viljan lyser med sin frånvaro. Här finns ju en tydlig uppgift för våra folkvalda, att kräva av förvaltningarna att höja sina kompetens samt frekvent återkomma/avrapportera hur det går på cykelområdet


Dmitri F

Jag håller med dig Krister, det borde självklart finnas cykelansvariga även på läns- och riksnivå.
Och på tal om det:
Här är ett skönt utdrag ur ”Cycling In the Netherlands 2009”:
”In Amsterdam (with around 744,000 inhabitants) promoting bicycle use is the responsibility of the Infrastructuur Verkeer en Vervoer (dIVV) (Traffic and Transport Infrastructure) department. A team of bicycle policy officers works within the Strategy and Policy department (60 employees). DIVV advises, coordinates and harmonises the bicycle policy with city areas and other relevant municipal organs and organisations.”
Tänk. 60 personer bara i Amsterdam!


Krister Isaksson

Dmitri, hum, har inte Stockholm sagt att de ska konkurrera med Amsterdam? Det är uppenbart inte bara infrastrukturen som brister, organisationen har även den påtagliga brister…


Anders A

Sitter och kollar på cykelstråken kring Stockholm. Jag bor i Huddinge och jobbar inne i stan. Borde vara ganska representativ Huddingependlare.
Min observation är att det fullkomligt är gödslat med tvärförbindelser söder om stan men inte så mycket in mot stan. Här utreds det och utreds det och ändå blir det bara konstigt. Jag frågar mig hur många som egentligen cykelpendlar längs Häradsvägen t ex. Där satsas det på jättefina cykelbanor. Felprioriterade pengar enligt mig. Snabbaste vägen in mot stan är ju Svartlösavägen! Det fattade jag direkt utan att utreda ett skit. Det ända man skulle behöva göra här är att ploga lite bättre på vintrarna. Inga investeringar alltså. Bara att förstå vilka vägar folk cyklar.
Sen finns det mycket fina cykelbanor längs Huddingevägens östra sida. Men ska man till Stuvsta måste man passera 3 tidskrävande, osynkade trafikljus vid rågsved och stuvsta korset. Om Stockholms och Huddinge kommun hade snackats vid så hade man enkelt kunna utnyttja någon av broarna som går över Huddingevägen vid Hagsätra och sedan komplettera en liten snutt cykelbana på västra sidan av vägen. Det skulle, med enkla/små insatser, kapa massor av minuter för väldigt många Huddingependlare. Vilka ska man skicka synpunkter till?


Krister Isaksson

Anders A, visst är du representativ, i arbetet med planen har det studerats var samtliga förvärvsarbetande i länet bor och var de arbetar och Stockholms centrala delar dominerar fullständigt när det gäller var människor har sina arbetsplatser. Tycker kanske du är lite orättvis och kanske inte heller har fullständig överblick (vilket du knappast kan ha om du inte arbetar med dessa frågor). Detta är en regional cykelplan med några få övergripande stråk för att få till ett övergripande cykelvägnät i stora delar av regionen. När det gäller det område som du tar upp bör du istället studera Stockholms och Huddinges cykelplaner. Om du gör det kommer du se att Svartlösavägen är utpekad som ett viktigt pendlingsstråk, för investeringar såväl som bättre drift och underhåll. Även vägens förlängning vid Långsjön och vidare in i Huddinge är utpekad för att åtgärdas (där det idag är en stig/trappa). Vidare är Gamla Södertäljevägen, Långbrodalsvägen och eljusspårslingan mellan Stuvsta-Älvsjö utpekade som huvudstråk för framtida investeringar och åtgärder.
Studerar du den regionala kartan ser du också att det finns ett prickat stråk utmed pendeltåget (finns även i Stockholms cykelplan), detta är ett sk utredningsstråk för att se om det på hela eller delar av sträckan går att skapa gena och topografiskt gynsamma cykelstråk. Tänkt dig att cykla denna sträcka utan korsningar ända från Södermalm till Huddinge! Där kan vi snacka ett snabbcykelstråk!
Så jag tror nog att de som jobbat med dessa planer är mycket väl införstådda med hur många cyklar – jag är bl.a. en av dem som i allra högsta grad varit inblandad i dessa cykelplaner!
Har du synpunkter och idéer så sänd dem till resp. kommuner och är det Huddingevägen så är det Trafikverket som har ansvaret.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

VTI sågar cyklingsutredningen
Blogg

VTI sågar cyklingsutredningen


VTI har lämnat sitt remissvarcyklingsutredningen. Utredningens direktiv har varit att se över de regler som påverkar förutsättningarna för cykling och översynen ska syfta till förslag för att öka cyklingen och göra den säkrare, öka trafiksäkerheten för cyklister och öka trafiksäkerheten för gående i förhållande till cyklister. I första hand ska de bestämmelser som reglerar planering och utformning av trafikmiljön samt trafikreglerna för cyklister ses över.

Så här skriver bl.a. VTI i sitt remissvar:

”En stor brist är dock att de förslag som utredningen mynnat ut i saknar sådant som faktiskt skulle kunna leda till en ökad cykling och ökad trafiksäkerhet för cyklister. De förväntningar som byggs upp vid läsning av bakgrundsbeskrivningen införlivas tyvärr inte i utredningens slutgiltiga förslag. Man kan även konstatera att förslagen inte står i relation till hur akut situationen är i många av våra större städer.”

”Utredningens slutsats är att det inte är regeländringar som behövs utan i stället incitament för att lagstiftningen ska tillämpas så att cyklingens intressen tillgodoses. Det må vara sant att det i lagstiftningen inte finns hinder för att främja cykeltrafiken. Å andra sidan finns det heller inte i lagstiftningen sådant som ger incitament för en omfördelning av resurser till satsningar som gynnar en positiv utveckling av cykeltrafiken. Cyklandet får inte ens den andel av budgeten som färdmedelsandelarna motiverar trots att man är väl medveten om att i länder med hög cykelfrekvens har ”stora investeringar gjorts i cykelinfrastrukturen (sid 235).”

”I Nederländerna satsas €25 per person och år på satsningar för cykeltrafiken, varav 97 % på infrastruktur och detta trots att det är ett land där mycket av cykelinfrastrukturen redan finns på plats. I det perspektivet har Sverige en lång väg att gå. Den uppskattning på 800-1000 miljoner kronor som utredaren nämner behövs för satsningar på åtgärder för cykling under den närmast tiden (sid 25), är kraftigt underskattad om man verkligen vill nå resultat. Detta är också betydligt mindre än dåvarande Vägverkets uppskattning i ett regeringsuppdrag 2007. Här pekade man på ett investeringsbehov på runt 8 000 miljoner.”

Så här kommenterar VTI förslaget att cyklister måste använda cykelbana om sådan finns:

”VTI håller inte med om slutsatsen att det främst är bredare cyklar eller cyklar utrustade med cykelkärra eller sidovagn som har stort behov av att färdas på körbanan. Det finns heller inte, som vi ser det, tillräckligt underlag för att det skulle ha någon större betydelse för cyklisters framkomlighet och säkerhet. Istället borde det vara fordonens hastighet som bestämmer separeringen, dvs. snabba cyklister borde tillåtas att använda körbanan.”

”Måhända hade utredningen kommit till en annan slutsats om inte cykling som idrottsutövning avgränsats från arbetet (sid 147). Cykelpendling ses ofta som ett sätt att kombinera en nyttoresa med motion och därav en hög hastighet med risk för att utsätta långsammare cyklister och fotgängare för fara.”

Detta är ju ytterst oroande och allvarligt. VTI och deras handläggare är ju inte vilka som helst utan de besitter en stor kompetens och erfarenhet på området. Här dömer de då ut stora delar av utredningens förslag och menar att i stort sett inget av dem kommer att leda till ett ökat och säkert cyklande. Jag har ju i tidigare inlägg haft liknande invändningar mot utredningen och dess förslag. Så då kan vi konstatera att stora resurser och tid har lagts ner på denna utredning, år har gått till spillo och vi står i stort sett kvar och spinner med hjulen på samma plats. Vi får sätta vårt hopp till att infrastrukturministern och regeringen har kraften, viljan och modet att skrota delar av denna utredning och skyndsamt tillsätta kunskap och kompetens för att verkligen ta fram förslag som leder till ett ökat och säkert cyklande.

Relaterade inlägg:


Antal kommentarer: 17

Andreas

Delar deras uppfattning i mycket. Utredningen hade föresatser men dessa lyckades man inte konvertera till förslag/actions i själva arbetet. Den är misslyckad och det känns som ett beställningsjobb från politikerna.
De punkter som utredningen de facto presenterar som actions är ju rätt marginella och hjälper inte den stora massan som cyklar och stöttar ej heller cyklandet som framkomlighetsverktyg.
Det är nedslående.


Krister Isaksson

Andreas, ja det är verkligen nedslående. Det var stora förhoppningar när denna utredning påbörjades, den första i sitt slag i Sverige, och det bidde ingenting…


Björn

Bra skrivet av VTI. Lite positivt förvånad. Hoppas att regeringen lyssnar.
Tror att det finns ett ganska stort stöd för stora förändringar för att underlätta och öka cykeltrafiken även från regering och politiska partier i stort. Men den stora bromsklossen är trafikverket och det bilindustriella komplexet (åkerinäring, etc etc). Tror tyvärr att Trafikverket inte skulle veta vad man skulle göra om man fick en stor påse pengar till cykelförbättrande åtgärder.
Man har inte kompentens eller vilja.
Regering och t.ex. Stockholms kommun skulle göra som Boris i London och tillsätta en ”Cycling Czar” med verkliga befogenheter.


Krister Isaksson

Björn, VTI har några forskare som är mycket duktiga på cykel. Det är ju nu inte detsamma som att VTI skulle svara som de har gjort. Men här skriver alltså Generaldirektören under ett remissvar som är mycket kritiskt till kärnan i utredningen och det är det som gör det så allvarligt.
Visst finns det ett stort stöd för förändring, det blir ännu tydligare när man också läser andra remissvar till utredningen. Så det är uppenbart inte en utredning och utredare i samklang med sin omvärld.


Manne

en anledning till att utredningar skickas på remiss är ju just att få in synpunkter såväl positiva som negativa. Sen utifrån dessa kan man gå vidare och jag hoppas att cykelutredningen får svidande kritik och många bättre förslag kommer in så man kan gå vidare med dessa senare. Utredningen kan ,trots sina halvdana förslag, i bästa fall leda till att diskussionen kommer upp på bordet!
Dessutom är merparten av cykelinfrastrukturen en kommunal angelägenhet och där gäller det för oss cyklister att få våra politiker o tjänstemän på hemmaplan att agera. Där behövs inga utredningar utan bara annorlunda prioriteringar! (typ bygg lite bredare cykelbana eller kanske sätt upp belysning etc). Vi lyckades i skövde få tjänstemännen tänka om tex när det gällde en ny cykelbanas dragning. Det behövdes inte så mycket påtryckning.


Sven-Erik

Kul att läsa om ett remiss-svar som visar prov på förståelse för att cyklister vill och kan hålla olika hastighet. Utredningen som sådan framstår som en produkt av någon som inte haft en ridå som hindrat inflöde av information och satt förmågaa att dra grundade slutsatser ur spel.


Krister Isaksson

Manne, förvisso är det bl.a. därför remisser sänds ut men ingen är ju betjänt av att vi lägger tid, kraft o resurser på undermåliga utredningar. Utgångsläget blir ju så mycket lättare o bättre om utredningen skulle innehålla förslag av god kvalitet. Och för mig är det inte så enkelt att merparten av cykelinfrastrukturen är en kommunal angelägenhet när tex stora delar av regelverket inte är det.


Pontus

Ja det var ord o inga visor, bra att en så framstående organisation med hög trovärdighet gör en så tydlig markering. Bra att de också tar upp att utredningen
Inte hanterar och tar fram vettiga förslag på hur cykel och kollektivtrafik kan fungera bättre. Där har ju du visat i tidigare inlägg att det är en viktig funktion, både för cykel- och kollektivtrafiken. Usch vad deprimerande…


Janne

Ett mycket bra och insiktsfullt skrivet remissvar. Håller också helt med om att det i första hand borde vara hastigheten snarare än cykelns bredd som avgör var den lämpligen framförs. Men vad ingen verkar veta eller bry sig om är att de allra snabbaste cyklarna som idag framförs på våra vägar faktiskt också är de bredaste. Att framföra en 3-hjulig Velomobil i 70km/h på en cykelbana vore ju fullständigt vansinnigt men är idag fullt lagligt. Så NÅGOT positivt finns det kanske ändå i cyklistutredningen även om författaren säkert inte har en aning om vad en Velomobil är 🙂


Krister Isaksson

Pontus, ja det är obegripligt när vi vet hur viktig kombinationsresorna cykel-kollektivtrafik är för ökat cyklande (och koll.resor) att utredningen inte har mer slagkraftiga förslag.


Krister Isaksson

Janne, kanske lite väl snävt perspektiv med Velomobil! 😉


Janne

Ja, i Sverige idag är det är snävt Krister men i ditt föregångsland Holland ser man dem ofta eftersom det är ett helt överlägset fordon för pendling om man bara inte är är rädd för modern teknik och det finns en vettig infrastruktur. Håll i hatten så åker vi en sväng med en ”Velonaut” från Bollnäs 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=CPgDdAx9K7E
Tänk dig den där på en normal svensk GC-bana 🙂


Krister Isaksson

Janne, Ja det är verkligen annorlunda i Holland, visst dominerar vanliga (svarta) herr- och damcyklar cykelflottan men sen finns det massor av andra och för oss ovanliga cyklar. Så blir det ju när många cyklar och olika behov måste lösas.
Vi kanske måste ta höjd o bygga Velonautbanor! 😉


Nils Calmsund

Kanske hade varit lämpligt om VTI hade fått större möjlighet att medverka i utredningen direkt isf att skriva svar på remisser…


Krister Isaksson

Nils, absolut, men nu valde utredaren ett annat upplägg och då är det ju bra att experter och sakkunniga har en möjlighet att komma till tals genom en remissomgång. Den sk expertgruppen som fanns kopplad till utredningen innhöll ingen med expertkompetens på cykelområdet. Vidare så genomförde konsultföretaget WSP ett antal bakgrunds- och omvärldsstudier för utredarens räkning som innehöll mer långtgående förslag, dock så valde utredaren en annan väg…


Dmitri F

Ja, det var verkligen fascinerande när man läste inledningen som verkligen tog upp alla problem som man kände igen sig i, men sen helt och hållet ignorerade eller nonchalerade dessa.


Krister Isaksson

Dmitri, Vet inte vad man ska säga… Kanske att hjärndöden slog till! 😉Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Samma fruktansvärda olyckor i London


 

Nu har det hänt igen, en lastbilsförare har kört ihjäl en cyklist vid vänstersväng (vänstertrafik) rapporterar Daily Mail. Tyvärr inte första gången dessa tragiska olyckor sker och definitivt inte sista gången detta kommer att ske, varken i London eller i Sverige. Enligt Transport for London (TRL) utgör lastbilstrafiken 5 procent av den totala trafiken i London men de är inblandade i hälften av dödsolyckor med cyklister. Förra året dog 14 cyklister i London.


Den ihjälkörda kvinnans cykel

Reaktionen på olyckan är dock inte den vi alltid är vana vid här hemma i Sverige och Stockholm. Londons borgmästare går nu ut och vill förbjuda lastbilar som inte utrustade med särskild säkerhetsutrustning för att bättre kunna undvika dessa olyckor. Mike Cavenett, från London Cycling Campaign, menar att detta trafiksäkerhetsproblem har högsta prioritet och att lastbilar ska ha sensorer och kameror för att hjälpa förarna. Lastbilsförarna ska även genomgång: ”cyclist awareness training”

 

Relaterade länkar:


Antal kommentarer: 5

ekstromenator

Intressant att det finns någon som tar problemet på allvar, med tanke på hur stort London är (12-15miljoner invånare) och olycksfrekvensen så borde lastbilsolyckorna vara vanligare i Stockholm (1,5miljoer invånare) utan samma synsätt växt hos myndighet ?


Krister Isaksson

ekstromenator, det ska bli spännande och följa utveckling i London och se om vi kan ta lärdom av något därifrån. Här hemma verkar det mer handla om att peka ut cyklisternas ansvar och skyldigheter, hur de ska bete sig, att Trafikverket ger försäkringsbolag pengar till att producera undermåliga studier och att sätta klistermärken på lastbilar. Under tiden blir människor ihjälkörda…


W1F1

Den här filmsnutten tydliggör problematiken.
http://youtu.be/wzL0Kyk4m-8


Tor Sandqvist

W1F1: Oj! Det där är ju inte en blind punkt, det är en hel jäkla blind fil!


Krister Isaksson

W1F1 och Tor, Ja det är så här illa, det är siktproblem framåt, åt sidorna och bakåt. Och dessa fordon färdas på våra gator, i våra städer, i våra bostadsområden osv. Och här hemma är mycket av resonemanget att det är trafikanterna UTANFÖR fordonen som ska förstå hur dålig sikten är och ta ett stort ansvar och agera för att olyckor ska undvikas. Så oavsett om du är tre år eller hundratre, om du har någon som helst erfarenhet av att köra bil eller av dessa fordon, så faller det på dig att agera och undvika olyckan. Eller så ska kommuner genom infrastruktur försöka ”bygga” bort brister som kan kopplas till fordonen. Snacka om att få frisedel att köra omkring med ett mordvapen…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Satsa på cykel = mindre bilköer


 

Företaget TomTom, leverantör av positionerings- och navigeringslösningar, här nu släppt sin årsrapport ”Congestion Index”. Rapporten analyserar trafiken i ett antal större städer i Europa och baseras på faktisk hastighetsdata – sex biljoner datamätningar – och jämför trafikflödet under 2012 med 2011. TomToms rapport visar även hur mycket extra tid svenska, nordiska och europeiska bilister tillbringar i trafiken och vilka tider och dagar som är värst respektive bäst.

Moskva var under 2012 den klart mest trafikdrabbade staden i Europa med ett index på 66 %, vilket innebär att restiderna var i genomsnitt 66 % längre jämfört med restiderna när trafiken flyter fritt, så kallad ”free flow”. Stockholm ska visst vara värst i Norden och kom totalt sett på tolfte plats.

En bilpendlande stockholmare som pendlar minst 30 minuter om dagen tillbringar 90 timmar extra i bilen om året på grund av att hon/han är en del av trafikträngseln. Stockholm var den tolfte mest trafikdrabbade staden i Europa under 2012 och värst i Norden. Restiderna i Stockholm var i genomsnitt 28 % längre jämfört med restiderna när trafiken flyter fritt och under rusningstrafik fördröjs varje restimma med 39 minuter.


Bara att bygga fler trafikleder om vi vill ha mer bilköer! Foto: Magnus Hallgren

Det är ju i detta läge som många börjar skrika och kräva åtgärder i form av nya trafikleder, nya vägar etc. Vi ser ju också att planeringen pågår för fullt med både Förbifart och Östlig förbindelse.

Själv tycker jag det är intressantare att dyka ner längre ner i ”Congestion Index” för att långt ner i listan, på platserna 48 och 49, hitta Köpenhamn respektive Amsterdam. Dessa städer har i genomsnitt 17 % längre restid under rusningstrafiken. 11 % lägre än Stockholm och vad som utmärker dessa två städer är att de är CYKELSTÄDER! Städerna har sedan lång tid tillbaka satsat och byggt ute en väl fungerande infrastruktur för cykeltrafik. Man har också höga resandeandelar när det gäller cykel.

Vi behöver inte ens gå utanför landets gränser för att finna ett ännu bättre resultat. Vi behöver bara titta på Malmö, Sveriges största och bästa cykelstad. Restiderna i Malmö var i genomsnitt endast 10 % längre jämfört med ”free flow” och under rusningstrafik fördröjs varje restimma med 9 minuter. Malmö var den 57:e mest trafikdrabbade staden i Europa – vilket gör Malmö till en av städerna med bäst trafiksituation i både Norden och Europa! Malmö har under en längre tid medvetet och konsekvent satsat på att skapa goda förhållanden för cykeltrafik. Cirka 30 procent av det totala resandet i Malmö sker med cykel och cirka 40 procent av alla arbetsresor i Malmö sker med cykel.

Så vill vi ha mindre bilköer, mindre utsläpp, bättre hälsa, satsa på samhällsekonomiskt lönsamma projekt, bättre stadsmiljö och stadsliv så har vi ju här svaret. Sen är investeringskostnaderna för att skapa en cykelstad en bråkdel av att bygga väginfrastruktur så vi får pengar över till annat – kanske lite bättre kollektivtrafik. Vi får inte heller glömma tidsaspekten, det går avsevärt fortare att bygga cykelinfrastruktur än det gör att bygga väginfrastruktur. Så imorgon kan vi ha en annan stad!


Det är trångt även på cykelbanorna i Stockholm! Bara att bygga fler och bygga ut befintliga!

 

 

 


Antal kommentarer: 15

Mr Focus

Du behöver mer fakta för att hävda att det just är cykelsatsningarna som minskar köerna. Det kan lika gärna vara för att det finns mycket mer väg i Köpenhamn och Amsterdam, att folk bor närmare jobbet, jobbar mer hemifrån etcetera. Jag tror du har rätt men det behöver underbyggas bättre.


Krister Isaksson

Mr Focus, det är inte lite du begär av en som bloggar på sin fritid! Visst har du en poäng att saker o ting kan behövas underbyggas bättre, gäller ju inte bara cykel utan även väginvesteringar som många gånger har tämligen svajiga beslutsunderlag. Det kan ju också vara så enkelt att finns utbudet, dvs cykelinfrastrukturen, så cyklas det mer, det är en större omflyttning från bil till cykel och det är därmed mindre bilköer!


Johannes Westlund

Det ser ut som många cyklande i alla fall inte är en nackdel i sammanhanget. Vad jag ser placerar sig inga utpräglade cykelstäder dåligt. Men exempelvis Göteborg placerar sig bra trots att det är en utpräglad bilstad med både dålig kollektivtrafik och låg andel cyklande.
Hur som helst var resultaten intressanta. Faktorer som jag trodde skulle ha större genomslag verkar vara av underordnad betydelse. Exempelvis täthet tycks inte spela in. Barcelona och Göteborg ligger nära varann trots radikalt olika täta strukturer. Inte heller invånarantal verkar ge en enkel förklaring. Topp 2 är väldigt stora städer, men Marseille och Stuttgart ligger inte långt efter trots sin relativa litenhet. Mer forskning behövs!


Krister Isaksson

Johannes, exakt, mer forskning behövs! Och detta kan nog inte kallas för forskning…


jome

om jag bilpendlar på 50 min inkl köer (35 km, 30 min free flow) så tar det kollektivt/med cykel ca 1 timma och en kvart. Det innebär att jag sparar ungefär 258 timmar per år på att ta bilen jämfört med att åka kollektivt eller cykla. dessutom slipper jag jävelvädret och kan spara den underbara cyklingen till bättre tillfällen, med kamrater på en öppen landsväg tex.


Dmitri F

jome: Om du cyklar får du bättre hälsa på köpet, så du slipper träna flera gånger i veckan för att kompensera för allt stillasittande. Träningen kostar också tid 😉
Men även om du inte tränar så tar jag 1 timmes cykeltur framför 1 timme i bilköer vilken dag som helst. Ok kanske inte vilken dag som helst, men de flesta dagarna.
Och dessutom så kan du både cykla varje dag och njuta av underbar cykling vid bättre tillfällen. Det ena utesluter inte det andra.


Lisa

jome, och det finns säkert en hel del som det är tvärtom för, dvs. de skulle spara tid genom att cykla! Sen är ju trafikslaget tämligen tillförlitligt och du kan förutsäga din restid tämligen väl, så är ju inte fallet med att bilpendla i rusningstid i Stockholm idag.


jome

hälsan är fin faktiskt o sitter gör jag ju på bussen också.


Fredrik Lindell

Man måste alltid skilja på begreppen statistiskt samband och kausalt samband. Det är inte så i denna undersökning. Blir man fet av att vara med i viktväktarna? Åtminstone talar det statistiska sambandet för det. Jag förstår att detta inte är en vetenskaplig undersökning, och att blogginlägget skall vara tankeväckande (vilket det är), men det går inte att i ett mer långsiktigt seriöst sammanhang att nöja sig med anekdoter likt denna, det krävs nog mer kött på benen.
Men, sambandet kan mycket väl indikera ett ett möjligt kausalt samband. Personligen tror jag att det finns mkt i den teorin. Det låter rimligt att ju bättre cykelmöjligheter man bygger, desto fler människor cyklar och desto färre mänjniskor tar bilen, vilket också är till bilisternas fördel för då slipper de sitta i köer.
Jag tror att grundproblemet att komma åt, är att det i Sverige och framförallt Stockholm, är bilismen som utgör den referensram kring vilken man diskuterar trafikproblem och trafiklösningar. I Köpenhamn däremot, förefaller det vara cyklismen som utgör själva grundtanken.
Ett följdproblem av att normen är bilismen är också acceptansen för att ogilla cyklister i trafiken.
Att bygga bort bilköer genom att satsa på cykelinfrastruktur skulle alltså i Stockholm kategoriseras som ”thinking outside the box”.


Krister Isaksson

Fredrik, tack och en tanke med blogginlägget är just att visa och väcka behovet till att skaffa mer kött på benet. Just som du påpekar utgår ju mycket från bilen som norm, då blir också forskningen och de modeller vi använder för att försöka förstå och fånga verkligheten därefter.


Arne B

@jome:
Nej, du sparar inget genom att köra bil. Du förlorar pengar och tid. Bilkörning är passivt och kan inte kombineras med nytta. På buss-/tågresan kan du läsa och surfa, t o m jobba. Cyklingen ger dig den motion du behöver. Jag tycker inte att 517 timmars jobbpendling i bil på ett år är något att skryta över. Det innebär tre veckor i bil. Grattis. 775 timmars cykling vore en bragd och ge dig praktfysik och imponera oerhört.
@Fredrik:
Det är helt riktigt att man måste skilja på statistiskt och kausalt samband. Men, finns det något exempel på att utbyggda vägsystem (ringleder mm) har givit bestående positiva effekter på biltrafiken såsom free flow? Något i hela världen?


jome

Hur man skal lyckas med att ”förlora” tid eller vad som är ”nytta” är ju mer filosofiska frågor än fakta.


Krister Isaksson

SAMHÄLLSNYTTAN när det gäller cykelinvesteringar verkar ju i varje fall vara avsevärt större än väginvesteringar. Det kanske kan kallas fakta…
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/show-me-the-money.htm
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/de-redan-samhallsekonomiskt-lonsamma-cyklisterna.htm
http://insyn.stockholm.se/trafik/document/2006-05-16/Dagordning/15/15%20bilaga%203.pdf


Fredrik Lindell

Samhället är byggt med bilen som norm.
http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20130315/mhf-stoppa-cykellagen
En cykel kan inte ha förkörsrätt före bil, för då kan en cykel köra framför en bil och bli påkörd. Detta argument framförs på största allvar av motormännen organisation.


Krister Isaksson

Fredrik, det var djupa och insiktsfulla kommentarer på den sidan! Speglar väl lite vad vi står inför om vi vill förändra rådande trafikmaktordning…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Krig är fred! Frihet är slaveri! Okunnighet är styrka!


 

DN skrev i går en artikel om att fartkamerorna i Södra länken måste plockas ner pga. att luften är så smutsig att kameralinserna blir smutsiga och förare kan inte identifieras. Detta är oroande av många anledningar:

1, Nu kommer hastigheterna öka i tunnlarna och konsekvenserna av olyckor bli värre. Det är ju så att många av oss bilister har svårt att respektera och följa den enkla trafikregeln  gällande hastighetsbegränsningar. Trafikverket och Polisen har därför tvingats till miljardinvesteringar genom att placera ut fartkameror runt om i landet samt skapa en administration för detta.  

2, Högre hastigheter innebär att utsläppen ökar = ännu sämre luft i tunnlarna och i anslutning till dessa.

3, Vad är det för miljö vi färdas i, vad är det för arbetsmiljö för de som arbetar med drift och underhåll i dessa tunnlar och vad blåser ut ur ventilationstornen?

Och sist men inte minst:

4, Förbifart Stockholm

” Förbifart Stockholm kommer att ha acceptabel tunnelluft” står det på Trafikverkets hemsida, vidare kan vi läsa ” Trafikverket kommer att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att tunnlarna i Förbifart Stockholm får acceptabel luftkvalitet.”

Är det någon som tror att de kommer lyckas?

Vad har då detta att göra med en cykelblogg? Allt hänger ju mer eller mindre ihop. Om vi ser till att idiotin inte segrar här kan vi ju faktiskt använda pengarna på ett klokare sätt. Till exempel att snabbt färdigställa de regionala cykelstråken. Dessa saknas ju till stora delar idag, de som finns är i uselt tillstånd och cykelåtgärder uppvisar en mycket stor potential och lönsamhet. Landshövdingen uttalade sig ju häromdagen i lokalnyheterna ABC om att det råder konkurrens mellan olika investeringar och att det är många saker som ska göras. Om vi då inte gör den absolut mest kostsamma investeringen blir det ju massor över till annat, kanske för samhället mer nyttiga investeringar…  

 

Relaterade länkar:

Tack Björn!


Antal kommentarer: 9

Mia

Jag ser utbyggd tunnelbana av hög kvalitet, kanske i en ringled, jag ser utbyggd tvärbana, fler direktbussar, cykel i kollektivtrafiken, ett väl utbyggt och väl utformat cykelvägnät i regionen o framförallt i StorStockholm. Aj då, det var visst bara en dröm… Men det var en fin o trevlig dröm om en bättre framtid. En dröm som går att förverkliga om vi vill.


Krister Isaksson

Mia, det var verkligen en fin dröm! Och visst går den att förverkliga om vi bara vill, det är ju inte en naturlag att det ska se ut och vara som det är idag. Det är ju beslut fattade och genomförda av människor, bara att fatta nya beslut och genomföra dessa!


ekstromenator

Har från säker källa hört att polisen kommer stå i södra länken med fartkamera i stället för dom som nu monterats ner, detta kommer inte förstås inte ersätta dom som tagits bort men kanske tillräckligt för att sänka farten till rimlig nivå ?


Krister Isaksson

ekstromenator, då får vi hoppas att det är automatiska kameror så inte personalen tvingas arbeta i denna miljö. Eller så kanske de sitter i ett fordon med recirkulation eller har en skyddsmask som denna: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/sa-har-overlever-du-som-cyklist.htm
Sen undrar jag hur frekvent denna övervakning kan och kommer att vara, polisen kan ju knappast ha de resurserna som krävs för att få bestående effekter. Men jag hoppas jag har fel!


ekstromenator

Det är väl tyvärr en del av de detaljer som återstår att lösa… Men det borde väl att gå att sätta upp en tillfällig fjärravläst kamera ?


Johannes Westlund

Det är märkligt det här. Jag är rätt intresserad av stadsbyggnadsdebatten i Göteborg och även i mest stadsivrande grupperingarna som drömmer om urban innerstad, gammal hederlig kvartersstad, är det svårt att bryta sig loss ur gamla mentala bojjor såsom att man måste ha större och dyrare motorvägar hela tiden.
På tapeten är att gräva ner diverse motorvägar som skär av stan på olika sätt. Tanken är visserligen god, man vill få bort bilarna, men kostnaderna är offantliga. I Göteborgs lera kommer det sluta i tiotals miljarder utan att kapaciteten höjs ett dyft. Samtidigt korkar motorvägslederna igen, kollektivtrafiken går på knäna, viktiga länkar i cykelnätet står uppgrävda hela år i taget, och flera kvartal efter att övriga vägarbeten runt om är avslutade. Det gamla vanliga i det omoderna bilsamhället, så på så sätt intet nytt, det är så det blir när massbilismen tillåts vara gökunge. Men hur som helst, effekterna av att gräva ner mer motorväg i Göteborg kommer ju bli att viktiga kollektivtrafiksatsningar (och cykelsatsningar) inte blir av. Det krävs ingen högre examina inom matematik och ekonomi för att förstå något så trivialt som att pengar tar slut. Och då kommer den underbara motiveringen:
”men det finns ingen fungerande effektiv kollektivtrafik i Göteborg så vi måste bygga så att det går att komma fram med bil.”
Jo, tjena…


Krister Isaksson

Johannes, Martin Emanuels avhandling Trafikslag på undantag visar så tydligt att när det gäller trafik så handlar mycket om värderingar, uppfattningar och föreställningar. Dvs. ideologi, och här har det gått så långt att den blivit frusen och man undrar stilla vad som kommer att krävas för att den ska börja tina och smälta…
Hans avhandling visar också på en annan spännande slutsats, den med utbud: Försvinner möjligheterna att cykla, dvs infrastrukturen, så minskar eller tom upphör cyklandet. Så då kan vi dra några andra slutsatser:
1, För att öka cyklandet, bygg bra cykelinfrastruktur i stor omfattning!
2, För att minska bilåkandet, minska utbudet för biltrafiken!
Enkelt men ack så svårt att genomföra…


Krister Isaksson

ekstromenator, är ju inte expert på dessa typer av kameror (och radar) men mycket handlar väl om att de måste vara tillförlitliga och med säkehet ge rätt hastighet och bilder vilket kanske inte är helt enkelt med tillfälliga lösningar. Sen skulle väl de också bli smutsiga då grundproblemet är kvar – det är för mycket skit i tunnlarna!


Arne B

Nya, stora biltrafikleder kostar enorma pengar. De kostar också även då de är färdiga. Resurser för att t ex snöröja de nya och ytmässigt stora lederna kommer att tas från övriga delar av trafiknätet. Låt mig gissa att man kommer skära med pengahyveln överallt – vi cyklister kommer inte att få det bättre.
Det finns inga exempel på att man lyckats bygga bort bilköer med större och fler vägar. Köer är ett ”pris” man som bilist betalar för valet av transportsätt. Genom att förbättra alternativen, kommer fler att välja dem. Tänk tanken att alla som cyklar idag får nog och sätter sig i bilen. Ibland funderar jag på att det skulle kunna bli en sorts cyklistmanifestation.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*