Blogg

Moderat cykelpolitik, avslut och summering


 

Jag har i denna serie gått igenom ett antal fall för att försöka visa med vilken standard och kvalitet som cykelinfrastrukturen byggs när Stockholm växer och bygger nytt. Vid dessa tillfällen är ju förutsättningarna ofta mer gynnsamma för att skapa god cykelinfrastruktur om man vill och prioriterar det. Det finns ju inte alls samma begränsningar som när man arbetar i befintlig miljö utan här är många gånger utgångslägget ett blankt papper som sedan fylls med nödvändig och prioriterad infrastruktur. Trots att utgångsläget är mer gynnsamt ser vi gång på gång att den cykelinfrastruktur som skapas i samband med exploateringar många gånger är av mycket låg standard och dålig kvalitet. Så dålig och oanvändbar att många cyklister väljer att cykla i körbanan bredvid. Så dålig att omgående efter att cykelbana är färdigställd ställs det krav från allmänheten på staden att åtgärda bristerna och problemen. Det är tom så illa att befintliga och fungerande cykelbanor tas bort i samband med exploateringar. Jag har i serien tagit upp ett antal sträckor för att visa hur illa det kan bli och avslutar nu serien. För er som är intresserade av fler exempel på dålig cykelinfrastruktur som skapats på senare år i samband med exploateringar så kan ni bege er ut på Gamla Tyresövägen, Sandåkravägen, Trafikplats Hedvigslund – Ältabergsvägen, Lövstavägen, Karlsbodavägen, Forshagagatan, Kista, Rissnekorset…

Varför blir det då så här? Omfattande tid och arbete läggs ner på att ta fram Cykelplaner och handböcker som sedan inte följs. Stora investeringar görs och pengar plöjs ner i något som tycks sakna varje form av kvalitetssäkring. Bara det finns ett streck på en ritning som symboliserar cykelbana så verkar det som att det är bra. Om cykelbanan sedan är särskild lämplig eller säker att cykla på är av mindre vikt – strecket på ritningen finns ju och därmed får det duga. Nu börjar det dyka upp forskning på området som kan ge oss några svar på varför det blir som det blir.

En som har studerat cykelplanering i Stockholm är Martin Emanuel, forskare på KTH. Så här skriver han i sin avhandling Trafikslag på undantag 2012:

”Dagens cykelplanerare kämpar ännu med ett arv från 1950- och 1960-talen. Trots den uppvärdering cykeln fått i policydokument, möter den som vill skapa bättre förhållanden för cykeltrafiken stora svårigheter. Svenska cykelplanerare ondgör sig över låg medelstilldelning, dåligt utvecklade planeringsverktyg och cykelplaneringens svaga position inom den övergripande planeringen.”

Cykeltrafik är alltså inte något man tar på riktigt allvar i den övergripande planeringen när staden växer och byggs ut. Därmed ges cykeltrafiken inte grundläggande och goda förutsättningar i stadens trafiksystem. Vi är kvar i ett tillstånd där cyklister behandlas som leksakstrafikanter. Vi verkar i en frusen ideologi och kör på som vi gjort i decennier och cykel förblir ett trafikslag på undantag.

Ytterligare en forskare som studerat cykelplanering i Stockholm är Till Koglin, forskare på LTH. Han presenterade nyligen sin avhandling: Vélomobility – A critical analysis of planning and space 2013. En avhandling som handlar om cykling i staden, mobilitet, planering och rum, och de maktrelationer som byggs in i stadsrummet eller som har skapat stadsrummet. Genom att studera cykling i Köpenhamn och Stockholm är avhandlingens ambition att visualisera orättvisor och maktförhållanden i staden. En del av arbetet har handlat om att intervjua politiker och planerare i Köpenhamn respektive Stockholm för att skapa en djupare förstålelse för hur de två städerna har planerats och hur planeringen sker idag. En stor skillnad som framträder i dessa intervjuer är:

”For example in Copenhagen all planners and politicians interviewed mentioned cycling as the most important part of transport in the city, and cycling was always viewed as positive. In Stockholm, on the other hand, when interviewing the transport planners they mentioned that transport is complicated, but few planners mentioned cycling without me bringing it up. During the interviews, bicycling was more a part of the greater transport system that does not need very much consideration. The exception was of course the bicycle planner XX who started to talk about cycling from the start. However, one planner explained that the transport system is complex and that the situation needs to be improved for all, which does not lead, I believe, to an improvement of the situation for bicyclists. It seems that in reality the priorities go to motorized traffic and public transport, when all modes of transport should be equally prioritized. In relation to Copenhagen, where the priority among politicians and planners alike is on bicycling, the effect is a better infrastructure for cyclists.”

Till Koglin pekar också på en annan mycket viktig aspekt, nämligen den att en aktiv och prioriterad cykelpolitik leder till förändringar och förbättringar. Han pekar också på att en trafikpolitik som går ut på att alla trafikslag ska prioriteras gör det inte bättre för cykeltrafiken. Det ser vi tydliga bevis på i de fall jag tidigare redovisat i serien. Det är i grunden allt detta handlar om, ett val, en prioritering som inte görs för att förbättra för cykeltrafiken annat än på marginalen:

“The politics of planning are also different between Copenhagen and Stockholm. As described I Chapter 7, the inhabitants of Copenhagen took the issue of cycling to the streets and protested in the 1970s for better bicycling infrastructure. Those protests ultimately resulted in a shift in politics towards better cycling conditions. This did not occur in Stockholm, and the focus of the politics of planning remained on motorized and public transport. First with the Stockholm Party and its policies in the late 1990s did cycling become an issue on the political agenda, much because of the Stockholm Party politician, Stella Fare. Her policies and those of the Stockholm Party have led to a focus on cycling also in Stockholm. That shows that political decisions are very important for dealing with a change of the transport system and people´s mobility. Furthermore, this shows also that the materialities of urban space can be changed, at least to a certain degree, by political actions.”

Så här säger Till Koglin om sin forskning i en intervju i SVD:

– Något som slog mig var att i Stockholm dröjde det länge innan man nämnde cyklismen när man talade om olika trafikprojekt. Personen som var cykelplanerare upplevde att han alltid kom in sist i projekten. I Köpenhamn utgick alla, oavsett vilken nivå i trafikplaneringskedjan man befann sig, i första hand från cykling. I Stockholm pratar man också gärna om att man prioriterar både cyklister, fotgängare och bilar. Men det är omöjligt, säger han.

– Cyklister har egentligen mer gemensamt med bilister. I Stockholm måste cyklister på samma sätt som fotgängare stanna och gå av och trycka på en knapp för att få grönt ljus. Det skulle bilister aldrig acceptera. Det är inte heller lyckat att låta fotgängare och cyklister trängas på ganska små områden, säger Till Koglin.

Det är i skenet av dessa forskningsresultat som den moderata cykelpolitiken bör ses:

Vi kan inte riva hus för att få fram mer cykelbanor, det kommer fortfarande att vara trångt att cykla i innerstaden.”

”Vi har ändå den innerstad vi har. Det finns inte mycket utrymmen att bygga bredare cykelvägar på. Många måste trängas. Det kräver att vi börjar visa varandra större hänsyn.”

Ulla Hamiltons (M) uttalanden får också stöd av sin partikamrat, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M). Så här säger hon till TT:

”Det bästa vore att ha separata cykelbanor överallt, där bilar och cyklister slipper mötas. Och där man dessutom kunde ha olika filer för dem som cyklar olika snabbt. Men det är trångt om utrymme i stora städer som Stockholm”

”Det skulle dessutom vara dyrt. Därför måste vi hitta olika lösningar på olika platser.”

Är detta en politik och uttalanden som lyfter fram och prioriterar cykeltrafiken, ger den bra förutsättningar i staden och på sikt når målet en cykelstad i världsklass? Något som klassas som dyrt och platskrävande..

Centralbron 6 körfält. Munkbroleden 4 körfält. Cykelbanan 2 – 2,5 m. Foto: Luca Mara


Vasagatan. En cykelbana som är för smal för att kunna cykla om på vilket leder till cykling i körbanan. Samtidigt 6 körfält för biltrafiken…

Vi har den stad vi har – det får inte plats

 

Andra delar i serien:

 


Antal kommentarer: 15

Cornelis Harders

Utmärkt Krister!
Utalandet; ”Det skulle dessutom vara dyrt. Därför måste vi hitta olika lösningar på olika platser.” är märkligt. Det är tydligen ett problem att det är dyrt att skapa bra infrastruktur för cyklister. Däremot läggs hur mycket pengar som helst på stora projekt för både bil- och kollektivtrafik. Bara en bråkdel av dessa pengar skulle göra mycket för en bättre och säkrare cykeltrafik.


Krister Isaksson

Cornelis, stort tack för de orden! Ja det är en bråkdel av vad andra investeringar kostar när det gäller transportinfrastruktur. Och samhällseknomiskt är vinsterna mycket stor för cykelinvesteringar.


Joakim Bergstrand

Tack för en läsvärd serie. Spännande att få inblick i hur planering och byggande av stad och trafiksystem kan gå till samt hur illa det många gånger går när det gäller cykel. Ser man till den forskning du hänvisar till här i sista delen så är det ju skrämmande vilken låg status cykeln verkar ha i såväl politiken som förvaltningarna. Det är verkligen ingen som tar ansvar, ingen bryr sig, det blir lite som det blir. Bra om vi har tur, dåligt om vi har otur och otur verkar det vara gott om när det gäller cykel… Något som vi aldrig ser för bil- eller kollektivtrafiken (?)


Krister Isaksson

Joakim, tack! Ja ”otur” finns det gått om när det gäller cykelinfrastruktur. Samma mängd otur finns verkligen inte för bil- och kollektivtrafik…


André

Det känns som ingen bryr sig eller ens tänker när det gäller cykelbanor. En bit asfalt med en cykel på räknas som cykelbana oavsett hur dumt den är utformad. Det känns som om trafikplanerarna är tvingade att ta med en cykelbana så de hittar en överbliven asfalstsplätt och målar en cykel på den.
Korsningen Bogårdsvägen och Vinthundsvägen i Sköndal är ett annat exempel på ny cykelinfra som garanterat kommer leda till att någon hamnar på sjukhus. De som bygger det måste uppenbart se att det inte fungerar men det är helt enkelt ingen som bryr sig. De kan sätta upp en skylt som är helt fel och det är inga problem. Jag har cyklat i många länder och Sverige har väst Europas lägsta ambition.


Krister Isaksson

André, man kan verkligen få känslan att kompetens, omtanke och hänsyn när det gäller cykelinfrastruktur lyset med sin frånvaro. Problemet är större än några trafikplanerare i dessa fall. De gör många gånger vad de kan men har ett uselt utgångsläge, de får inte den yta som behövs för att skapa god cykelinfrastruktur, annat prioriteras högre.
Tack för tipset om Bogårdsvägen, det måste jag kolla upp.


Erik Sandblom

Tack för en utmärkt bloggserie från verkligheten på trafikkontoret!
Jag måste faktiskt säga det: när jag cyklar på cykelbanorna och läser hur det går till på trafikkontoret så verkar det som att svenska trafikplanerare fattar trögt.


Krister Isaksson

Erik, tack men jag får samtidigt be om ursäkt för att jag uppenbarligen varit otydlig. Detta är mycket större och komplexare än att det handlar om några trafikplanerare. Det är mängder av olika yrkesgrupper/kompetenser inblandade och det är också i allra högsta grad politik. Att påstå att det enbart är trafikplanerare som bär skulden är helt fel, de får många gånger förutsättningar och villkor som är mycket svåra att göra något bra med.


Björn

En klok utgångspunkt vid trafikplanering/nyanläggning vore väl att man först planerar och ger utrymme för de mest miljövänliga, hälsosamma och samhällsekonomiskt lönsamma trafikslagen.
Alltså antagligen i ordningen gång/cykel, kollektivtrafik, och sist biltrafik.
Nu är det ju tvärtom.
Blir det bara utrymme för en bilfil så blir det bara det. Måste den användas för bussar och varutransporter så får man begränsa personbilstrafiken där på olika sätt.


Krister Isaksson

Björn, tycker jag låter som ett bra utgångsläge. Tyvärr är vi ju fast i frusen ideologi vad gäller transportsystemet så det kommer nog ta många år, svett och möda innan vi är där. Men jag tror vi kommer dit! 🙂


Erik Sandblom

Krister, det är jag som är otydlig. Jag menade trafikplanerare i vid bemärkelse, där politikerna i trafiknämnden har det högsta ansvaret men där resultatet påverkas av alla som är inblandade, alltså även hela trafikkontoret och deras entreprenörer. Finns det någon term som inbegriper alla kategorier av inblandade?
Cyklister betraktas ofta som leksakstrafikanter. Såhär år 2013 kan jag tycka att det är lekstuga bland trafikplanerare i vid bemärkelse. Som jag förstår är det flera yrkescykeltrafikplanerare som har lämnat trafikkontoren just för att de inte är nöjda med resultaten. Det vore fint om det kunde tas som en väckarklocka.


Krister Isaksson

Erik, ”Stadsbyggare”? Inblandade är arkitekter, landskapsarkitekter, exploateringsingenjörer, trafikplanerare, div. projektledare, konstruktörer mfl. Det är också ofta flera förvaltningar inblandade samt deras resp. politiska nämnder som sätter ramarna och fattar de avgörande besluten. Exempelvis Stadsbyggnadskontor, Exploateringskontor och Trafikkontor. Och här ska då allt kokas ner till rimliga och vettiga kompromisser. Där ser vi då att resultatet ofta blir att cykeltrafiken får stryka på foten och att annat värderas högre, är viktigare.
Båda forskarna Martin Emanuel och Till Koglin fångar och sammanfattar det så väl.


Jon Jogensjö

Nu har jag äntligen läst hela serien. Jag kunde inte drömma om att de strukturella problemen är så omfattande där inte ens befintliga handböcker och trafikplaner följs. Jag kunde inte heller drömma om hur ansvariga politiker använder dubbla agendor. Att dels i debattartiklar vilja förbättra cykelinfrastruktur, men i verkligheten skära ner på cykelinfrastruktur.
Två frågor: denna serie borde få genomslag i media, har det hänt något där?
Hur ser det ut hos den politiska oppositionen, jag ser ingen från oppositionen i Stockholm i sociala medier som lyfter de missförhållanden du beskriver. Vilka finns i oppositionen som är aktiva i cykelfrågor?


Krister Isaksson

Jon, tycker vi ser att ord och handling inte riktigt går ihop när det gäller moderat cykelpolitik. Dessvärre är det ju inte bara vid exploateringsprojekt det går lite illa. Se cykelbanorna utmed Nynäsvägen som Cyklistbloggen nyligen recenserade, ytterligare ett exempel på stora brister i cykelinfrastrukturen och där avvikelser från handböcker är påtaglig.
Dina frågor:
1, ser inget genomslag i media
2, S lyser med sin frånvaro ang. cykel, tämligen vanligt om vi blickar tillbaka i tiden. MP och V forma och profilera sin cykelpolitik som självklart vill mer och fortare än majoriteten. Det är ju lätt att komma med dessa löften när man är i opposition…
Jag skrev lite om detta tidigare i år: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/nu-star-dom-pa-ko.htm


Jon Jogensjö

Jag gör lite improviserad kampanj riktad till politisk opposition på twitter nu, och i FB cyklistbubblan. Kanske fler läsare kan haka på. med utgångspunkt denna serie om moderaternas cykelpolitik i Stockholm.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Vilken kärleksförklaring!


 

Någon har lagt ner tid, tankemöda, kraft och ork och gjort en filmsnutt för att hylla mig!
Jag blir djupt rörd och framförallt så får jag mig ett mycket gott skratt varje gång jag tittar på filmen.

Här kan ni själva ta er en titt: Hitler hates cyclists

 

 


Antal kommentarer: 18

Erik Sandblom

Det är du värd!


Bruse Persson

Gråt inte, Ulla H är här nu!


Jon Jogensjö

finurligt textad, skrattade högt


Antipodian

Väldigt realistiskt, fast Ulla borde ha fått ett par repliker ;-P


Thomas

Heja Krister 🙂


jome

jag och många andra tycker du är en tjatig gnällspik 😉


Hans Bjerhag

Ge inte tappt, fortsätt med din välunderbyggda kreativa återkoppling!


Arne B

Lysande! Skrattade högt!


Björn Åslund

”Få hit Krister Isaksson så förhandlar vi”. Hahaha.


Dmitri F

När startas HEC?! Hufvudstadens Enade Cyklister! 😛


POVelo

Förgyllde min måndag! Texten är väldigt bra gjord!!! Iallafall för en cykelpendlande 08. Övriga vet jag inte hur andra trafikanter uppfattar den. Bilister med självdistans kanske kan ha lite roligt men cyklade man sist sommaren 1972 eller 1989 har man ingen susning om vad cyklister måste utstå.
Men jag undrar fortfarande, är den siste cykelplaneraren i den här storstaden Krister Isaksson?? Stämmer det att Stor-Köpenhamn har ca 16-17 cykelplanerare och Stockholm 0?


Jens Gustavsson

Krister jag har faktist en idé när det gäller Stockholms innerstad och cykling. Varför inte skapa cykelleder genom innerstan från nord till syd och från öst till väst på befintligga gator! Stäng av gatorna för biltrafik mellan 07.00 och 09.00 på morgonen samt mellan 16.00 och 18.00 på eftermiddagen när pendlingen är som störst. Resten av tid kan det vara tillåtet för motorforndon att trafikera gatorna.


Antipodian

I Groningen har de gjort en variant på Jens idé nedan: http://vimeo.com/76207227
Jag måste åka dit och se om videon är riktig eller bara en bluff!
Filmen är släpp under CC licens – är det någon som kan ge Ulla Hamilton en kopia?


POVelo

Antipodian
Det är ju som svininfluensa för Alliansen.
”Left-wing, enthusiast, ideologists” , ”seventies”
Eller 07:10 in i filmen.
”You will not get a revolution with a few 30-km roads, some bicycle paths, fartgupp …” ”You will have to do everything!!!”.
Smaka på den!
Hur många cykelhjälmar kunde man se?
Det vore lite intressant med lite siffror på trafikolyckor. Antal dödade i trafiken m.m. i förhållande till befolkning i Gronongen (eller Köpenhamn/Amsterdam). Hur längre lever de där cyklister? Hälsotillstånd generellt. Kostnad för biltrafik, sjukvård och lite sånt.
CYkelparkeringen på IKEA! Woov!! Stockholm befinner sig på medeltiden vad det gäller cykelinfrastruktur.


Krister Isaksson

Antipodian, tro mig, det är ingen bluff. Har själv varit där och även gjort några blogginlägg om staden. Troligen världens bästa cykelstad, så ofattbart att jag förstår att du inte helt o hållet tror på videon.
Här är några av mina inlägg om staden:
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykelinfrastruktur-i-varldsklass-del-1.htm
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykelinfrastruktur-i-varldsklass-del-2.htm
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykelinfrastruktur-i-varldsklass-del-4.htm


Krister Isaksson

Jens, jo så kan man göra men jag tror få partier ställer sig bakom ett sådant förslag…


Krister Isaksson

POVelo, du får ställa frågan till Trafikkontoret ang antalet cykelplanerare. I morgon kan du få en uppfattning då jag tänkte lägga ut sista delen av serien moderat cykelpolitik. Innehåller lite om skillnaden mellan Kph och Sthlm.


DRP

En helt osannolik hyllning. Frågan är dock om det inte är smartare att jobba med politiker än mot dem. M har tretti procent av rösterna. Övriga partier har majoritet, om de vill.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

GÖTGATSBACKEN BREAKING NEWS


 

Har fått lite uppgifter och bilder om förändringar på Götgatsbacken från Josefine Weinberg, trafikplanerare på Trafikkontoret i Stockholm. Kort handlar det om att det nu är möjligt att cykla Sankt Paulsgatan och Repslagargatan såväl söder som norrut. På så sätt kan de cyklister som inte vill cykla på gågatudelen av Götgatsbacken använda en alternativ väg.

Cyklar du söderut så möts du av ett antal markeringar i körbanan som tipsar om att det nu är möjligt att cykla höger in på Sankt Paulsgatan:

Dessa markeringar i körbanan återkommer sedan i korsningen Repslagargatan/Högbergsgatan:

Sedan även i korsningen Högbergsgatan/Götgatan:

Kommer du söderifrån och är på väg norrut så möts du av motsvarande vägmarkering i den motriktade cykelbanan som går på Götgatan upp mot Högbergsgatan med tips om att svänga vänster för att testa och cykla på Repslagargatan:

De förändringar som är genomförda på sträckan är dessa, mtrl från Trafikkontoret/Josefine Weinberg:På gågatudelen har dessa markeringar placerats ut:

Foto: Carlsöö & Co

Så ut och testa och återkom gärna med synpunkter på hur ni tycker det fungerar.

 

 


Antal kommentarer: 22

Jon Jogensjö

Gillar skyltarna och tonen i budskapen


Krister Isaksson

Jon, blir spännande och följa utvecklingen. Undrar om en del kommer fortsätta Repslagargatan och gena över Medborgarplatsen? Man slipper en del rödljus på detta sätt…


Remy

Nu blir det jag gjort i många år äntligen legalt 🙂 🙂


Mikael Ordenius

Mycket bra, så enkelt och så billig lösning för att slippa konflikterna.
Svar på din kommentar, jag brukar redan idag dra ner till medis för att slippa första rödljuset som enbart regleras av bilar. (har inget intresse av att stå och vänta tills det kommer en bil innan jag får cykla).


Krister Isaksson

Remy, tänk om de genomfördes på övriga 250 enkelriktade lokalgator, vilken framkomlighetsåtgärd, vilken flexibilitet i systemet!


Krister Isaksson

Mikael, enkel och billig samt effektiv! Sprid den i stora delar av staden är mitt råd.


Anonym

Världens bästa cykelstad FTW!


Dmitri F

Fantastiskt!
Jag trodde inte Stockholm skulle våga faktiskt!
Skickade till och med mail till Tk med ett tack, ibland blir man impad.
Nu är det bara att börja maila om andra gator 😉
Också imponerande att de fixar väjningsplikt på Högbergsgatan mot trafik som kommer på repslagargatan, det är fan high quality!!!


Dmitri F

Gillar de olika cyklisterna på klistermärken också, här har någon tänkt till 🙂
Hjälmarna är olika också, den lugna cyklisten ser ut att ha en mindre hjälm, kan det vara medvetet? Tycker nästan att den lugna cyklistens ”hjälm” ser mer ut som en mössa. 😉


Krister Isaksson

Dmitri, vi får verkligen hoppas att detta sprids till andra gator runt om i staden.


Pelle

Jättekul att det händer. Kan även meddela en annan god cykelnyhet i Stockholm. Trafikljuset vid cykel- och fotgängarövergången där Birger Jarlsgatan kommer ut vid Valhallavägen har varit hemsk. Drygt tre minuter har vi fått stå och tittat på bilar som står i kö innan det slagit om. Nu är det ljuset omprogrammerat och det tar under en halv minut innan det slår om. Mycket bättre för cyklister och fotgängare och i princip ingen skillnad för bilarna. 🙂


Magnus H

Skulle det inte gå att flytta parkeringen på Repslagargatan till andra sidan av gatan? Så slipper man korsande biltrafik när man cyklar motströms?


Krister Isaksson

Pelle, kul att höra om även andra förbättringar!


Krister Isaksson

Magnus H, jo men jag tror att lastplatsen vid Brunogallerian gör att man vill samla fordonen på denna sidan.


Dmitri F

Magnus H – se bild på hur Amsterdambor har det, smala gator med parkering på båda sidorna, men ändå dubbelriktade för cykeltrafik. http://i.imgur.com/pdXSN2X.png
Repslagargatan är bred nog och lite därtill! 🙂


Stefan Larsén

Äntligen! Det var bara ett årtionde försent! Men jag gläds med alla cyklister (och fotgängare)!


David

Detta skulle jag vilja att staden genomför på Ringvägens lokalkörbanor. Varje gång måste jag över 6 st körfält för att cykla på ett laglydigt sätt. Tänk om det istället var skyltat på detta sätt! Då slapp jag det, det blev enklare och snabbare. Och massor gör det redan idag för det är hål i huvudet som det är idag…


Johan Vikman

Provade kring kl 17 i fredags och det är klart bättre, det går att cykla mycket snabbare.
Måste jag åka mellan Slussen och medborgarplatsen kommer jag ta den vägen.
Men annars kommer jag att undvika den vägen, det var ett stort gäng turister som stog på övergångsstället S:t Paulsgatan / Götgatan. Samt att det var väldigt många som gick mittt i körbanan efter det att gågatan slutat och hela vägen ner till korsningen Hornsgatan.
Det skulle kännas mycket bättre om man tog bort de parkerade bilarna längs med replsagargatan. Kanske flytta cykelställen från Götgatan dit?


Krister Isaksson

David, ja det vore lämpligt att införa på många gator runt om i staden.


Krister Isaksson

Johan, det är verkligen besvärligt att cykla på delen som inte är gågatan pga alla som går i körbanan/cykelbanan. När ser vi polisinsatser mot detta?


Peter

Så där ja, tillbaks på ruta ett igen…!
Frågan nu är vilka åtgärder man nu tänkt för att komma tillrätta med alla fotgängare som går mitt i gatan på dom delar av Götgatsbacken som inte är gågata?
Får vi se poliser som skriver ut böter?
Nä, tänkte väl det!


Krister Isaksson

Peter, det är verkligen olika måttstockar som används för olika trafikanter. ”Fortcyklande” cyklister som enl polisassisten Mathias lögner dödar och lemlästar måste stoppas och bötfällas. Gående som dräller omkring lite hur som helst i både körbanan och cykelbanan bryr sig varken polisen eller staden om…
Trafikförordningen 7 kap. Bestämmelser för gående på väg
3 § Gående skall korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten, skall gående i stället korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna och helst vid en vägkorsning.
Kör- eller cykelbanan skall korsas utan onödigt dröjsmål.
4 § Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.
Det är väl bara att bita ihop och visa hänsyn…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Moderat cykelpolitik del 6


 

Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 6.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfogande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

 

Arenaleden

Den 22 augusti i år invigdes ”Arenaleden” i Stockholm. En påhittad cykelled av de styrande i Stockholms stadshus för att slå ett slag för att använda cykeln till/från den nybyggda Tele2 Arenan. En ”cykelled” som går från Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm till den nybyggda Tele2 Arenan söder om Globen. Tänkte inte uppehålla mig vid denna ”cykelled” då dessa inlägg om moderat cykelpolitik ska handla om nybyggnationer. För på denna så kallade ”cykelled” har inget annat hänt än lite nya skyltar, i övrigt är allt som vanligt – så det är mer en återinvigning av något som till stora delar är si så där 15 – 20 år gammalt. Cyklistbloggen har gjort ett inlägg om detta.


Tele 2 Arena söder om Globen. Cykelstråket går utmed den stora trafikleden, Nynäsvägen, och leds sedan in under de östra delarna av arenan. Bild: Stockholm Globe Arenas

I stället tänkte jag gå igenom den sträcka som faktiskt har byggts i anslutning till arenan. Cykelstråket utmed Nynäsvägen är söderorts största cykelstråk och går i stort sett från kommungränsen i söder (Farsta) in till Slussen i norr. Tusentals cyklister pendlar här varje dag så det är av mycket stor betydelse för stadens cykelvägnät. Inte bara stadens utan även regionens södra delar har detta stråk som sitt primära pendlingsstråk då majoriteten av regionens arbetsplatser ligger i Stockholms innerstad och dess närförorter. Det är cyklister från söderort, från Nacka/Älta, från Tyresö, från Haninge osv. Stråket är också utpekat i så väl stadens som regionens cykelplan nya cykelplaner, man kan säga att nu har ALLA aktörer som på ett eller annat sätt är inblandade i såväl stadens som regionens transportinfrastruktur gått samman och sagt: Detta stråk är av mycket stor betydelse, för staden och för regionen. Moderaterna i staden och länet uttrycker det själva så här:

För det första behövs det en fungerande regional cykelinfrastruktur. Det är viktigt för att cykeln ska få jämbördiga förutsättningar att konkurrera med bil och kollektivtrafik på regional nivå.”

Staden hade redan pekat ut stråkets betydelse i cykelplanen 2005 och vägverket i de första regionala cykelstråken år 2000. Så det är inget nytt och sent påkommet och en kunskap som inte har funnits med i planeringen av arenan. Frågan är mer vilken hänsyn som har tagits till detta i denna exploatering?

Låt oss ta en titt på hur detta stråk har blivit och vad vi kan se framöver. Vad som är av stor vikt att känna till är att arenaområdet inte på långa vägar är klart. Det återstår ett stort hotell, kontorsbyggnader, affärslokaler mm. Till detta kommer sedan nya Söderstaden och en omvandling av Arenavägen samt stora delar av Slakthusområdet. Med andra ord kommer det vara helt andra rörelser och volymer av verksamheter och människor i detta område och på detta stråk inom en snar framtid. Det handlar långt ifrån några enskilda toppar av människosamlingar i samband med evenemang i arenan. Vi börjar vår färd från norr till söder:


Vi närmar oss arenan på den befintliga cykelvägen norrifrån och den nybyggda cykelvägen framför oss viker av mot höger, in i arenaområdet


Här ser vi början på den nybyggda cykelvägen och hur den viker av och leds in mot arenan. Ett område som kommer vara fyllt utav fotgängare…


Cykelvägen viker sedan av mot vänster för att ledas in under delar av arenan i öppningen längst till vänster i bilden


Nu cyklar vi in under arenan. På höger sida börjar den stora cykelparkeringen. På vänster sida leds en stor trappa från arenan ner till cykelvägen, sikten är mycket dålig och man kliver rätt ut i cykelvägen


Färden forsätter söderut och under arenan för att i söder ansluta till befintlig cykelväg som går under Sofielundsplan. Stora cykelparkeringar såväl till vänster som höger om cykelvägen. Tänk er motsvarande lösning utmed Nynäsvägen, fullt av parkeringsplatser för arenabesökare i direkt anslutning till vägen – vilka störningar, vilka konflikter, otänkbart. Men på pendlingsstråk för cyklister går det bra med sådana störningar…

Majoriteten av de som cyklar här passerar arenan och har inte arenan som start-/målpunkt. Hur hanteras då cykeltrafiken, den som enligt moderaterna ska ha jämbördiga förutsättningar att konkurrera med biltrafiken? Cykeltrafiken, till skillnad mot biltrafiken, leds in i arenaområdet. Är detta något som gynnar de som cykelpendlar förbi detta område? Nej självklart inte, det leder bara till konflikter och problem. Det gynnar ju heller inte de som uppehåller sig på arenaområdet, att behöva konfronteras med ett regionalt pendlingsstråk för cykeltrafiken. Vi har redan, bara en månad efter den så kallade invigningen av Arenaleden, stött på problem. Det regionala cykelstråket, söderorts största, stängs av i samband med högriskmatcher.


Arenaledan avstängd. Infarten in under arenan är nu stängd. Söderorts viktigaste cykelstråk, ett pendlingsstråk av stor regional betydelse, kommer inte att kunna användas utan vara avstängd vid vissa evenemang. Helt otänkbart om det vore Nynäsvägen eller kollektivtrafiken. Det saknas information om avstängningen samt omledning av cykeltrafiken. Foto: Jeroen Wolfers/Cyklistbloggen

Så uppmaningen att cykla till/från arenan från den politiska majoriteten försvåras ju minst sakt. Särskilt som den stora cykelparkeringen nu verkar hamna innanför avspärrningarna. Avstängningar kommer att fortsätta att ske med lite olika frekvens, inte bara vid högriskmatcher, vilket inte var okänt vid planeringen av arenan. Cykelvägen längs arenan är också brandgata där räddningstjänsten kommer att använda sträckan när de anser det nödvändigt. Genom denna dragning och utformning är ju detta inte något pendlingsstråk. Det kommer istället med tiden, när områdets utvecklas och befolkas, bli Söderorts Götgatsbacken…

Låt oss göra en jämförelse med hur Nynäsvägen och biltrafiken hanterats vid planeringen av arenan, cykel ska ju enligt moderat cykelpolitik ha jämbördiga förutsättningar att konkurrera med biltrafiken. Den största delen av biltrafiken på Nynäsvägen passerar förbi arenan, precis som cykeltrafiken. Ingen skulle ju komma på tanken att leda in Nynäsvägens trafik genom arenaområdet och tycka att det blev en särskild bra lösning. Varken för arenaområdet eller för de som färdas på Nynäsvägen. Det är faktiskt precis tvärtom som biltrafiken hanterats vid planeringen av arenan. Omfattande studier, arbeten med trafikmodeller och prognoser har ägt rum för att se vad som kan göras för att Nynäsvägens genomfartstrafik ska störas så lite som möjligt av den nya arenan. Detta arbeta fortsätter nu i samband med planerandet av Söderstaden och Slakthusområdet. Det kommer också påbörjas omfattande investeringar och arbeten på bilvägnätet inom en snar framtid. Allt för att upprätthålla och om möjligt skapa bättre framkomlighet och kapacitet för biltrafiken.

Cykeltrafiken leds in i arenaområdet… 

Tidigt i planeringen av arenan väcktes förslaget att dra det regionala cykelstråket utanför arenaområdet och från detta stråk skapa av- och påfarter till området. En lösning snarlik den för biltrafiken, ett sätt att skapa jämbördiga förutsättningar och hantera cykeltrafik som ett eget trafikslag. En sådan lösning hade ju även skapat bättre förhållanden för de som kommer att vistas och röra sig på arenaområdet, att slippa behöva blandas med ett pendlingsstråk för cyklister. Vi kan se på bilderna nedan hur stråket kunde ha dragits:


Vy mot söder. Här skulle cykelvägen dragits rakt fram istället för att som nu ledas in under arenan och som en del av arenaområdet. En brokonstruktion över av- och påfarter till Nynäsvägen och längs med arenan för att ansluta befintlig cykelväg söder om arenaområdet. På så sätt minimeras störningarna för cykeltrafiken, kapaciteten och framkomligheten blir god.


Vy mot norr. Här utanför hade cykelvägen kunnat gått på en egen bro, separerad från arenaområdet och ev. störningar. Se trappan till vänster i bild, här leds gående rätt ner på söderorts största pendlingsstråk, även dålig sikt när man kommer ner från trappan. Inte så vi gör när det gäller biltrafikens viktiga pendlingsstråk i staden. Det är skillnad på trafikant och trafikant…


Vy mot norr. Här hade cykelbron anslutit till befintlig cykelväg. Söder om arenaområdet och därmed fri från ev avspärrningar och störningar. Se trappan som leder ner från arenan, var tror ni många av dessa gående kommer att hamna? På pendlingsstråket såklart, som gjort för konflikter och dålig framkomlighet.

Genom att bygga en bro utanför arenan och ovanför av- och påfarterna till Arenan/Nynäsvägen hade en cykelförbindelse separerad från arenan kunnat skapas. Från denna hade sedan av- och påfarter gjorts till arenaområdet. Förslaget ansågs inte nödvändigt, cykeltrafiken får ta de olägenheter som uppstår. Förslaget ansågs även för dyrt.

Vi ser här återigen exempel på att cykeltrafiken inte hanteras som ett eget trafikslag och som ges jämbördiga förutsättningar med bil- och kollektivtrafik. Restid och framkomlighet som är en mycket viktiga faktorer när det gäller investeringar i bil- och kollektivtrafiken är inte av betydelse när det kommer till cykel, här härskar istället en föreställning om att man ska ta det lugnt, visa hänsyn och vara nöjd med smulorna. Hastighet på cykel ses istället som ett problem, där genomsnittshastigheten för en cykelpendlare är runt 20 km/t. Det är lite lekstuga när det kommer till cykeltrafik, kan hanteras lite hur som helst. Fantisera samma hantering av bil- eller kollektivtrafik – att Nynäsvägen skulle stängas av vid varje högriskmatch – otänkbart. Eller delar av tunnelbanan skulle stängas av – otänkbart. Återigen får vi uppleva hur tomma orden är från de styrande i staden. Ord som när det kommer till att praktisk kunna förflytta sig effektivt med cykel faller platt till marken.

 

Vi har den stad vi har – det får inte plats…

 

Andra delar i serien:

 

 

 


Antal kommentarer: 38

Tor Sandqvist

Ja. De säger att cykling ska prioriteras, men prioriterar i själva verket bilåkning. Jag har ofta undrat hur de resonerar. Om de nu tycker att det klokaste är att främja bilismen, varför då allt detta snack om att förbättra för cyklister? För att dra cyklande väljare, kanske? Men om man nu är intresserad av att dra till sig cykliströster, varför inte genomföra verkliga förbättringar — det borde ju rimligen få större genomslag? Har de en stab av röststrateger som fått för sig att cyklister ser till vad som sägs, medan bilister ser till vad som görs? Frågorna hopar sig.


Krister Isaksson

Tor, ett visst trovärdighetsproblem kan man ju tycka att den moderata cykelpolitiken dras med…


Elin Jönsson

Jag blir så förbannad på denna idioti. Är det verkligen så svårt (uppenbarligen inte) att se de uppenbara felskären här långt innan någon ens sätter en penna på ritbordet.
Krister for president! Förstår inte hur du klarar av den sakliga tonen och inte låter ilska och frustration ta överhanden. Vi är i alla fall många som tycker du gör ett bra jobb. Fortsätt så.


Krister Isaksson

Elin, nej det är inte svårt om man kan och vill se dem. Om man verkligen vill planera bra för cykel. Vi klarar ju av det för bil- och kollektivtrafik och det är inte märkligare för cykel. Men det handlar om något annat, det handlar om värderingar, om ideologi. Eller som Martin Emanuel uttrycker det: frusen ideologi – en bilorienterad planering som dominerar och där cykel har en mycket svag roll i den övergripande planeringen.
Elin, jag är många gånger arg, ledsen och besviken men det tjänar nog inget till att skriva ner de orden. Vissa tycker nog att detta redan är över gränsen.
Tack för dina uppmuntrande ord!


Johan Oskarsson

Jösses, vilket fiasko! Att behöva cykla i ett arenaområde som dessutom stängs av lite då o då. Kanske dags och lägga tillbaka rampen på östra sidan så vi kan byta sid och ta oss förbi detta elände på andra sidan Nynäsvägen. Fast det blir väl för dyrt… Det är så man arbetar för ökad cykling i Sthlm, vilket skämt!
Får jag fråga, var det du som la fram förslaget om en cykelbro utanför arenan?


Krister Isaksson

Johan, ja det var jag.


Erik Sandblom

Det är verkligen förunderligt. Förunderligt att människor kan ha sån cykelfientlig inställning även när pengarna rullar. Och förunderligt att den här serien kan bli så lång men ändå läsvärd. Alltså att så många saker blivit så kassa trots att det tydligen funnits bättre förslag på punkt efter punkt.
Tack för att du skriver Krister, mycket upplysande!


Johan Johnsson

Måste oxå berömma dig Krister för dina inlägg som jag läser med nöje
blir dock som många andra arg över alla dessa tomluftslöften som politikerna i stadshuset öser över oss och sen ger oss dessa skitlösningar till cykelinfrastruktur
Johan


Krister Isaksson

Erik, det är verkligen en stads- och trafikplanering i total obalans. Det har ofta i dessa fall funnits andra alternativ/lösningar men som inte fått gehör/avfärdats. Och serien kan fortsätta länge till men det börjar bli larvigt och jag får fundera på en avrundning.


Krister Isaksson

Johan, tack och även jag känner ilska, frustration, besvikelse samt även en känsla av misslyckande.


Joel

Tack för ditt engagemang och för alla välgjorda blogginlägg. Det är skrämmande vilken enorm skillnad det är mellan retorik och praktik hos de styrande i Stockholm när det gäller cykelfrågor 🙁


Krister Isaksson

Joel, tack för dina vänliga ord. Verkligen skrämmande…


Björn

Tidigare kunde man ta sig förbi arenaområdet på andra sidan vägen, via en ramp ner mot cykelvägen på andra sidan bron vid Globen.
Den kunde man använt när det var avstängt. Om den funnits.
Den har man rivit och byggt extra (bil)parkeringsplatser istället. ’Vi har den stad vi har’ gäller inte längre när det ska tas yta från cyklister och ges till stillastående bilister?
Imponerar inte, Ulla.


Jens

Återigen väldigt bra analys av dig Krister! Denna lilla del av min pendlingsväg är den nyast byggna. Men tyvärr också den sämsta.
Brant uppförsbacke för cyklister i början. Nynäsvägen för bilar är platt.
Ibland parkerade bilar eller bussar i den knixiga kurvan.
Fotgängare går lite var som helst. Inte ens någon linlje som avdelar.
Avslutningen med brant nedför vågar jag inte dra på pga delad g/c-bana.
Har flera gånger varit med om 4-5 fotgängare som går i bredd över hela g/c nere vid tunneln under rondellen.
Enda fördelen med dragningen är arenans tak som ger några meter regnskydd.
På dom Krister! Du är bäst! Hoppas dina infra-ideer får genomslag när M lämnat stadshuset.


Krister Isaksson

Björn, ja det är synd att rampen inte är kvar. Ökade tillgängligheten till/från området väsentligt (särskilt för gående). Men jag är inte förvånad, cykel är satt på undantag och då blir så här. Om och om igen…


Krister Isaksson

Jens, tack för din ord! Tråkigt när det nya blir det sämsta. Och vad gäller att cykla under taket skulle jag vänta en vinter el två innan jag yttrar mig – snöras, istappar osv är det en uppenbar risk för. Se problemen vid SLs bussterminal du cyklar under vid Gullmarsplan.


Tor Sandqvist

Jag tycker inte att serien börjar bli ”larvigt” lång, som du skriver, Krister. Inte än i alla fall. Det är fascinerande att se den enorma uppfinningsrikedomen hos dem som motarbetar cykling i Stockholm!


Arne B

Fortsätt Krister! Din genomgång är på intet sätt larvig. Tvärtom verkar den nödvändig. Stora förändringar tar lång tid och uthållighet är nödvändigt. Du och många andra dagliga cyklister ser detta varje dag, och blir förvånade över med vilken kreativitet lösningar genomförs på ett häpnadsväckande dåligt sätt. Många som inte cyklar, har inte förmågan att leva sig in i hur trafikmiljön ter sig för fordon med muskelmotor. Hur kostnadsjakt och felplaceringar av stolpar på ett par meter kan få otäcka konsekvenser.
Ta gärna upp något exempel på en bra lösning, bara för att visa hur bra det skulle kunna bli. Om du hittar något…


Johan Johnsson

hej igen Krister!
larvigt tycker jag inte att det känns än……. när del 226 kommer så lovar jag att återkomma med en full utvärdering om larvighetsgraden :=))
Johan


jome

Hej
begrunda detta:
Hur som helst är ett problem att N.N tänker sig att cyklister är en unik grupp med särskilda egenskaper. Han bidrar till idén att generaliserande tilldela hela grupper egenskaper. Det riskerar att öka motsättningar i trafiken.
Det riskerar också att sätta fokus på fordonet. Men typen av fordon styr inte den enskilda trafikantens val av beteende.
Mycket bättre att tänka över gränserna, för alla trafikslag och fordonstyper, när det gäller trafiksäkerhet


Jocke von Scheele

Det tar ju aldrig slut! Man blir så uppgiven av att det inte bara är dåliga befintliga lösningar överallt, utan dessutom hela tiden uppstår nya dåliga lösningar där cykeln hamnar på undantag. Men bra att du inte blir uppgiven utan metodiskt orkar gå igenom dem på ett kompetent sätt. Och nej, det blir inte larvigt än på länge. Jag tror faktiskt inte att de som godkänt denna lösning inser hur och varför den är så dålig, så dina genomgångar gör absolut nytta.
Arenaleden, som trafikpolitikerna skryter om, är ju ett skämt. Det har ju blivit en försämring jämfört med hur det var innan. Först Götgatspuckeln och nu detta.


Krister Isaksson

Jocke, nej det tar inte slut. Det är i grunden ett enda stort ledningsproblem där varje form av kvalitetssäkring vad gäller cykel lyser med sin frånvaro. Det blir som det blir…
Börjar bli uppgiven, det ger mig inte så mycket mer, tycker det med all tydlighet framgår vilken nivå cykel har under nuvarande majoritet. Det befintliga går inte att göra nåt åt och det nya som byggs blir lite hur som helst, dock aldrig särskilt bra. Ibland tom sämre än det var tidigare…
Funderar allvarligt på att avrunda denna serie och blicka framåt för att visa hur och vad som kan göras – om viljan och kompetensen finns vill säga…


Martin Holt

Hej Krister,
Bra skriven som alltid. Kan säga att arenaleden upplevs bäst på söndagsmorgon kl 0700 – inte en människa i siktet! Annars är det som vanligt, ett skämt.
Ser en tydlig tendens från kommuner att bygga ’nånting’ men sedan struntar i skyltar, filindelningar, osv. Vet ej om det är en medveten strategi för att dölja bristerna i nybyggde infrastruktur. Tänker nu på Breiviksnäsvägen efter Tyresö slott där det finns en cykelbana / gångväg med en skyltt om man komma norrifrån men annars ingen markering. Den är tillräcklig bredd utanför slottet för två cyklar men smalar till rejält vid brantaste (snabbaste) delen. Vet ej om jag ska betrakta det som cykelbana eller trottoar?
Ska du blicka framåt skulle jag föreslå en titt på nya Slussen. Nu verkar det blir faktum men jag har sett bara fina arkitektbilder. Hur blir det för vi som cyklar? Vad har vi för möjlighet, som cyklister, att forma lösningen? Slussen är knyttpunkt för många av stadens cyklister. Vore skönt att veta om stadsplanerare har tänkt tillräckligt (och, om ej, vet vem ska man prata med)?


Krister Isaksson

Martin, tack! Leden kommmer bli ett än större problem framöver.
Nya Slussen har jag haft i mina tankar ett tag, det är ett omfattande arbete att ”recensera” hela det område med alla de olika cykelförbindelserna. Det är landets största cykelknutpunkt, ett ställe majoriteten av cyklister passerar och inte stannar på. Så kommer det även vara framöver, det finns ju så att säga inga andra alternativ för cyklisterna. När då nya Slussen beskrivs som en mötesplats är det dags att dra öronen åt sig och studera konskekvenserna för cykel, inte självklart att det blir bättre. Kanske är det tvärtom så att det blir sämre…


Tor Sandqvist

Källa till framtidshopp i stunder av misströstan: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/varannan-vill-ha-bilfritt-i-city. Oavsett vad man anser om bilars vara eller icke vara i Stockholms innerstad, måste väl detta beskrivas som att de som ska fatta morgondagens beslut är märkbart mindre bilfixerade än de som fattar dagens.


Johannes Westlund

Jag vill sticka ut hakan och säga att jag egentligen tycker det är rätt att leda cyklisterna in på arenaområdet. Jag delar uppfattningen om att man gjort det på ett uruselt sätt, men jag delar inte uppfattningen om att det självfallet är en cykel-SCAFT som är svaret.
Det där med hårt separerade primärleder, det kan biltrafiken få hålla på med. Det är motortrafiklogik. Nu delar jag självfallet åsikten att det är helt oacceptabelt att leda in cyklisterna på en cykelväg som mer eller mindre slumpmässigt kan råka vara avstängd, men däremot till exempel den direkt tillgängliga cykelparkeringen ser jag som en fördel. Allra helst skulle cykeltrafiken istället för att ledas längs kanten av arena området ledas rakt igenom. Arenavägen hade kunnat omdanas till en stadsgata med cykelbanor längs kanterna. Där hade cykelleden kunnat gå. För som du säger kommer detta bli en plats med många arbetsplatser, det kommer bli ett mål. Varför skulle man någonsin vilja leda cykeltrafiken FÖRBI det målet på en separerad bro med avfarter enligt dammigt sextiotalsmode?
Cykelns konkurrensfördel är att den smidigt, säkert och effektivt kan dras rätt igenom kärnpunkter utan att det upstår problem eller kaos. På så sätt kommer man som cyklist alltid dörr till dörr på riktigt utan omvägar. Ditt förslag är raka motsatsen. Cyklister ska likt bilister ledas förbi resmålen i bästa SCAFT-anda och sedan ledas längs angöringsgator till målen. Det tror jag är en dålig lösning. SCAFT-68 är obsolet; för cykeltrafiken gäller helt andra förutsättningar och vi behöver ett nytt stads- och trafikplaneringsparadigm för att till fullo utnyttja cykelns möjligheter. Ett som inte bygger på separation och framkomlighet utan på närhet och tillgänglighet.
I övrigt delar jag som sagt din kritik mot lösningen som blev. Oerhört dåligt gjort med många fotgängarkonflikter och arenabesökarekonflikter, och oaccepabelt att stänga av lite då och då.


Lotta

Jag är en av de tusentals som cyklar här mer eller mindre dagligen, men från stan söderut mot Farsta (så jag är oftast rätt ensam, i jämförelse). En sak som ändrats radikalt sedan detta stråk förbi arenan öppnades är mängden cyklister mot strömmen på fel sida Skanstullsbron.
Det hade varit intressant och läsa dina tankar runt hur det är tänkt att fungera egentligen, eftersom cykelbanan är dubbelriktad söderifrån ända fram till Globen eller så, och sedan ska man tydligen flyga över till rätt sida bron. Själv korsar jag Nynäsvägen redan vid Skogskyrkogården på väg in mot stan, men många, många fortsätter som sagt hela vägen in till Ringen.
Tack för en grym serie, den får gärna fortsätta fram till och förbi valet! Jag är nämligen skeptisk till att partitillhörighet gör någon skillnad i sammanhanget…


Krister Isaksson

Johannes, måste det ena utesluta det andra? Arenavägen kommer med all sannolikhet få cykelbanor men att leda pendlingstrafiken via den kommer innebära en omväg och längre restid – varför är det bra för dem som pendlar?
Inventering av de regionala cykelstråken visar ju att en cyklist på dessa stråk i snitt stötter på ett hinder var 118:e meter – det är ju knappast ett jämbördigt och konkurrenskraftigt alternativ med dessa usla förhållanden.


Krister Isaksson

Lotta, tack! Var så säker, jag kommer att fortsätta granska oavsett vem som är vid makten.
Det som även påverkar cykelflödena och deras riktning är att nu börjar de dubbelriktade cykelbanorna längs Nynäsvägens lokalkörbanor söder om arenan bli klara. Detta gör att det kommer bli än mer cykeltrafik på bägge sidor Nynäsvägen och åt bägge håll. Cykelbanorna är dubbelriktade ända fram till Skanstullsbron.
Man skulle ju kunna ta två körfält på Skanstullsbron och flytta över denna ytan till cykelbanorna och därmed kunna göra dem dubbelriktade…


POVelo

Tackar och buggar än en gång för dokumenteringen av urusel cykel infrastruktur. Det finns oceaner av exempel på detta i Sveriges huvudstad. Men nu närmar det sig val. Jag kan göra min röst ”hörd”. Vilken parti kommer att verkligen göra något åt det här eländet!? Moderater, centern och fokpartiet har ju bara snackat och gjort extremt lite, rött kort/diskkvalificering från min sida. ”Cykelmiljarden”, vi packar om befintligt underhåll för cykel och relanserar det som en satsning på 1 miljard m.m!!??. Jag köper inte det längre. Men vad kan S, MP och V göra i verkligheten?
Sop/borstmaskinen skall dem dock ha en stor eloge för om den används frekvent i vinter igen. Men mig veterligen kostade den kanske 1 miljon av den där miljarden.


Krister Isaksson

POVelo, tack! Självklart går det att med stark politisk vilja förändra stadens trafiksystem. Utan Stockholmspartiets insats under tiden 1998-2002 är det frågan om vi hade haft någon cykelinfra. överhuvudtaget på innerstadens huvudgator.
Men cykeltrafik har ju knappast varit varken M eller S hjärtefråga i trafikpolitiken historiskt sett så visst finns det anledning till att ha stora frågetecken framöver.


Johannes Westlund

Krister; Jag håller med om att farthinder var 118e meter är undermåligt. Jag håller inte med om att det måste innebära planskilda megaleder för cykeltrafik. Du verkar sitta hårt fast i bilsamhällets idé att det är själva rörligheten i sig som är målet. I själva verket är det ju tillgänglighet man vill åstadkomma. Jag menar att det skiftet av fokus – från rörlighet till tillgänglighet – helt omdefinierar ”spelplanen” och ”reglerna”. Ett komplett skifte i hur man formulerar problemen och därmed helt nya lösingar. Ett paradigmskifte.
De stora ledernas tid är förbi. SCAFT-samhället är obsolet. Vi måste inte göra om samma missar nu när vi bygger för en cyklande stad! Motorleder bör omvandlas till stadsgator och persontrafiken, i framtiden allt färre bilister och allt fler cyklister, ledas in stadsdelarna istället för förbi. Istället för rörlighet bör vi bygga för närhet. Därför borde cykelgatan gå genom området istället för förbi.


Jens Ekengren

Vi har kommit på hur ordet ”prioriteras” kan användas: man undviker att säga om man prioriterar *upp* eller *ner*!
Då kan man utan problem säga saker som ”Cykelplaneringen är en prioriterad del av trafikutformningen.” utan att direkt ljuga när man låter bli att bry sig om resultatet.


Krister Isaksson

Jens, så naiv och okunnig jag varit, i min värld har det bara varit upp! Tack för att du klargör för mig att det kan lika väl vara ner… 😉


Henrik Berns

Hej, vilken välskriven och intressant serie. Jag känner igen mig på många av vägarna du skriver om som frekvent cyklist i Stockholm, det är sorgligt att det är så här.
Väl rutet!
Henrik Berns


Krister Isaksson

Henrik, tack! Ja det är verkligen sorgligt och tråkigt att det blir så här. Ett stort slöseri och en vetskap att det kommer vara dessa usla förhållanden under en lång tid framöver då staden inte kommer att bygga om dessa nybyggda platser på flera decennier.


Bengt Persson

Missa inte den framträdande Malmömoderaten John Roslunds många konstruktiva förslag angående cykling, ett av de bästa finns att läsa här:
http://www.sydsvenskan.se/2014-01-31/uppmuntra-inte-cyklister-genom-snorojning


Krister Isaksson

Bengt, ja han har ju onekligen gjort en del märkliga påståenden och uttalanden när det gäller cykel. Kanske en del av hans väljare uppskattar det…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Moderat cykelpolitik del 5


 

Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 5.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfogande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

 

Cykelvägen som försvann

En cykelvägen i söderort i Stockholm, ett huvudcykelstråk enl. stadens cykelplan. Bilden är från 2009:


En gång- och cykelväg, ett huvudstråk i stadens cykelvägnät. Bild: Google

Några år senare ser det ut så här:


Tolv stycken hus har byggts och cykelvägen har ersatts av en lokalgata med en smal gångbanan

Detta kanske inte är hela världen, det kanske är en förändring man kan leva med, kanske tom en förbättring. Så har det blivit bättre eller sämre för cykeltrafiken? Är det ett steg mot en cykelstad i världsklass? Låt oss gå igenom vad konsekvenserna blev för cykeltrafiken på denna sträcka. Avsnittet det handlar om ligger i Örby i söderort i Stockholm, sträckan är ca 100 meter.


Rödmarkerat är sträckan där cykelvägen försvann.

Vi tar en liten cykeltur från öster till väster och ser vad konsekvenserna blev för cykeltrafiken:


Här slutar cykelvägen och övergår i en lokalgata med en smal gångbana till höger i bilden. Cykelvägen slutar i en vändplan så här får man räkna med såväl vändande som parkerade bilar


Här ser vi en annan konsekvens av utformningen: vid varje hus finns finns en garageuppfart. Detta innebär backande samt insvängade bilister på den sträckan man nu är hänvisad att cykla på.


På lokalgatan där man är hänvisad att cykla finns det nu två stycken farthinder. Dessa har placerats ut för att det anses att cykel- och mopedtrafiken färdas för fort och situationer uppstår när bilister backar ut från fastigheterna


I slutet/början av lokalgatan i väster finns det numera en kantsten att ta sig upp/nedför, det fanns ingen kantsten när cykelvägen började/slutade här

Cykelvägen är en del av stadens cykelvägnät och är utpekad som huvudstråk i cykelplanen. Huvudstråk är att jämföra med biltrafikens huvudvägnät, alltså en viktig del av att ett cykelvägnät. Särskilt i detta fall då det är en tvärförbindelse i söderort. Just tvärförbindelserna är inte så många i söderort till skillnad mot de radiala förbindelserna in/ut från innerstaden.

Så vad blev bättre för cykeltrafiken på denna sträcka? Ingenting. Allt blev bara sämre. Farthinder, konflikter med bilister som kör in/ut, parkerade bilar och kantsten vid in/utfarten. Även en sämre kvalitet  och standard på snöröjningen då den numera sköts av samfälligheten. En konsekvens denna försämring har fört med sig är att vissa cyklar på den smala gångbanan för att slippa problemen med bilister samt farthindren.

Men är detta då så besvärligt? En kort sträcka med några få farthinder. Jag skulle säga att detta går stick i stäv med att arbeta för ett ökat och säkert cyklande. Som jag visade i inlägget 99 procent är uselt, så finns det i cykelvägnätet i snitt något som påverkar cyklisters framkomligheten var 118:e meter!  Här har vi då en sträcka där det finns tre hinder på 100 meter och då räknar jag inte med att man som cyklist på denna sträcka ska ta hänsyn till och undvika backande, svängande och parkerade bilar. Tänk er motsvarande förhållanden i väg- och kollektivtrafiksystemet – något som påverkar framkomligheten var 118:e meter. Medelresan för en stockholmspendlare på cykel är ca 9 km enkel resa. Det ska ställas mot att varje stopp som en cyklist tvingas till motsvarar en förlängning av den upplevda resvägen med 100 meter om cyklisten färdas i 20 km/h (Why cyclists won’t stop). Så ska man verka för ett ökat cyklande, att göra cykel attraktivt och konkurrenskraftig, eller som moderaterna i staden och länet säger:  ”…göra det enkelt för stockholmarna att välja cykeln,” Då handlar det ju om att få bort så många av dessa ”hinder” och fördröjningar som möjligt. Inte att göra fler…

Det blir ännu märkligare när trafikborgarrådet gör uttalande som dessa:

”Det finns inte mycket utrymmen att bygga bredare cykelvägar på. Många måste trängas. Det kräver att vi börjar visa varandra större hänsyn.”

Trafikborgarrådet får också stöd av sin partikamrat, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

”Det bästa vore att ha separata cykelbanor överallt, där bilar och cyklister slipper mötas. Och där man dessutom kunde ha olika filer för dem som cyklar olika snabbt. Men det är trångt om utrymme i stora städer som Stockholm”

”Det skulle dessutom vara dyrt. Därför måste vi hitta olika lösningar på olika platser.”

Detta är naturligtvis inte av samma storlek och betydelse som de i serien tidigare redovisade Hägerstensvägen och Älvsjö. Men det visar att i stort som smått är cykel satt på undantag. Det spelar ingen roll om utrymme finns, att medel för investeringar finns. Moderat cykelpolitik innebär inte bara dåligt utformade cykelinfrastruktur utan även att cykelvägar tas bort och ersätts av något som blir sämre. Något som förlänger cyklisters restid och leder till fler konflikter. Förhållanden som inte gör cykeln konkurrenskraftig. Här har vi en sträcka som det mycket enkelt hade gått att få plats med en cykelväg. Men även när det går att få plats, går att göra bra lösningar för cykeltrafik genomförs försämringar i den cykelstad som ska vara på väg mot världsklass. Samtliga tre politiska nämnder var överens om att detta var den bästa lösningen. För vem?

 

Vi har den stad vi har – det får inte plats…

 

Andra delar i serien:

 

 


Antal kommentarer: 12

Dmitri F

Dina insikter i tragiska infrastruktursprojekt uppskattas som vanligt, även om det är ledsamt att läsa.
Du kan alltid ta upp hur man planerar att byta ut cykelbanan på S:t Göransgatan mot bilfil eller hur separerad cykebana på s:t Eriksgatan utanför McDonalds byts mot cykelfält…
Keep fighting the good fight!
insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=106545


Krister Isaksson

Dmitri, tack och jag kommer kämpa på. Min lista är lång så jag måste fundera om jag hinner/orkar lägga till fler objekt…


Dmitri F

Oavsett så är ditt arbete mycket uppskattat 🙂


Låg liggist

Illa. Tragiskt. Ibland verkar det mest som om man när allt är klart upptäcker ”hoppsan, det kommer cyklister här: vad gör vi åt det problemet?” Vid vändplaner brukar det förr eller senare bli att någon parkerar bilen tvärs över anslutande gc-väg, och farthinder av det där slaget är ett elände, speciellt om man har en liggcykel (och de kan inte vara roliga med en fullastad lastcykel/lådcykel heller). Fast det kunde varit värre, man kunde ha smällt upp en cykling-förbjudet-skylt i stället (som vid Helenelunds station på Trafikverkets skyltade led för cykeltrafik till och från Kista…).
Vid Johannelundstippen har en tidigare utmärkt cykelbana försvunnit i ett nybyggt område: på ett ställe verkar det som det är meningen att man ska cykla på de boendes garageuppfarter. Ingen aning om hur det är tänkt att man ska cykla, antagligen inte tänkt alls, eller att man inte ska cykla. Verkar hända ofta när man bygger nytt: rester av gamla gc-vägar blir kvar som någon slags fornlämningar.


Johan G

Ett steg fram, två tillbaka. Är detta typiskt eller kraftigt avvikande missöden?
Tack för ännu en tänkvärd artikel Krister!


Krister Isaksson

Låg liggist, Lövstavägen som du nämner är verkligen en usel sträcka där cykel är satt på undantag. Bostäder och biltrafik viktigare. Befintliga cykelbanor försvunnit, du ska numera cykla på smala lokalgator med biltrafik. Dessa lokalgator har en lägre drift och underhållsstandard än cykelvägnätet vilket innebär att det många gånger är uselt vintertid – detta är moderat cykelpolitik


Krister Isaksson

Johan G, tack! Svaret på din fråga tycker jag vi tar i slutet av serien. Då kanske vi kan ha fått en uppfattning om det är typiskt eller några få missöden. Men jag tror du redan nu vet svaret…


Erik Johansson

Bra artikel som vanligt, roligt med bra kommentarer somvanligt. Jag cyklade ut till Lövsta härom året, det var en mycket fin cykelväg/utflykt tråkigt att den är borta.
Här är några tips på fria kartor om du vill posta flera kartor utan att behöva betala för det:
Openstreetmap:
http://osm.org/go/0bCyX3R7Z–
Stockholms Stad: http://openmap.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/sbk/openmap/DPWebMap.html?zoom=8&lat=6574128.43272&lon=152046.68999&layers=FTB00T
Eller Stockholmsstads flygbild från 2006
http://openmap.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/sbk/openmap/DPWebMap.html?zoom=8&lat=6574128.43272&lon=152046.68999&layers=FT00BT


Krister Isaksson

Erik, tack och tack för tipset om kartor!


Sven-Erik

Öhö, och när kommer det tiofiliga motorvägar för bilister som kör olika snabbt? Verkar som Elmsäter-Svärd gått värsta retorik-kursen enligt receptet ‘Om du inte vill uppfylla ett rimligt krav så börja med att framställa det som att kravställarens framställan är för blygsam’. Påstå sedan att det krävs 5x förbifart Stockholm för att hantera alla sorters cyklister som kan förekomma. Imponerande? Nej.
Om cyklisterna är för många kan en ju göra som det försöks i Lund: Bygga spårväg så att hjulen skall fastna och cyklisterna stå på huvudet. Tyvärr är moderaterna i denna fråga i sällskap med i stort sett alla partier.


Anders Norén

Här vill jag korrigera och säga att Lund inte alls försöker bygga spårväg så att hjulen ska fastna och cyklisterna stå på huvudet. Spårvägen i Lund planeras att gå i egna körfält vilka undantagsvis delas med busstrafik, aldrig med cyklar, bilar eller fotgängare annat än för att korsas i rät vinkel.


Krister Isaksson

Anders, och det börjar dyka upp produkter som monteras i rälsen, fyller upp hålrummet och på så sätt minskar risken för cyklister att fastna i spåren och cykla omkull. På det mesta finns det lösningar. Om man vill och prioriterar…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Stoppa motormännen

Stoppa motormännen


Runt om på landets cykelbanor och cykelvägar är detta en mycket vanlig syn:


En stenbumling mitt i cykelbanan. Grå som asfalten, inte lätt att urskilja ens under dagtid. Ingen belysning i närheten. Men en varningsskylt för flera kurvor och brant backe…


En betonggris mitt i cykelbanan. Inte så lätt att se och upptäcka alla tider på dygnet, året runt…


Här har vi ju i varje fall en belysningsstolpe i närheten…


I början av tunneln står två betonggrisar, svåra att se när man cyklar mot  tunneln pga tvär kurva/växtlighet, mycket svåra att se när man kommer i tunneln. Hur tänkte ni här?


Ska du passera här så cykla upp på gräset, asfalten är till för betonggrisen…

Det dräller av betong och sten på cykelvägarna. Dessa anordningar finns där främst av en anledning: Motormän kan inte låta bli att köra sina fordon på sträckor där de absolut inte får framföra sina fordon. Det är som att ser de en bit asfalt så måste de bara pröva den med sitt fordon. Det far alltså omkring en massa män som uppenbarligen inte har nog med gator och vägar att köra sina fordon på utan de måste också köra på gång- och cykelbanor. Jag sticker ut hakan och skriver män för det är min erfarenhet att majoriteten är män, har ingen forskning som backar upp det utan sprider här mina fördomar vind för våg.


Här har vi en motorman som kört och parkerat på cykelbanan. En hantverkare som innanför buskarna bygger en liten altan och då anser att cykelbanan är hans att nyttja som han anser bäst.

Så för att hindra dessa motormän från att göra dessa regelöverträdelser runt om i landet placerar väghållarna ut dessa hinder. Uppenbarligen utan någon större omtanke, kunskap eller insikt om konsekvenserna för cykeltrafiken (även gång- och mopedtrafik drabbas). VTI har studerat cyklisters singelolyckor och konstaterar att dessa anordningar i högsta grad orsakar olyckor, skador samt även dödsfall. Det är ju närmast en självklarhet, se på bilderna. Inte helt lätt att upptäcka dessa hinder ens under dagtid. Tänk då gryning, skymning, natt, motljus, regn, dimma eller bara en stunds ouppmärksamhet. Detta är standardlösningar som väghållare använder i stor omfattning för att hindra motormännen runt om i landet. Det visar Cykelfrämjandets cykelvägsanalyser, VTI:s studier, inventeringsarbeten i samband med cykelplaner osv. En annan vanlig, men knappast mycket bättre lösning är denna:


Här är det ju inte så enkelt att passera med cykeln, cykelkärran, lastcykeln, barnvagnen, tvillingvagnen, rullatorn, permobilen. Äsch det är ju bara att passera på utsidan av hindret, se hur gräset är upptrampat till grus och lera…

Väghållaren skulle inte ställa ut motsvarande anordning på körbanor utan att se till att skyltar, reflexer och liknande placerades ut. Se bara detta exempel, tom en trafiksignal för att hjälpa och informera motormännen så de inte skadar sina bilar (samt väghållarens anläggning, det kostar ju pengar):


Massor av varningsskyltar, såväl innan samt vid hindret. Utöver det även en trafiksignal! Jösses vilken investering och kostnad…

Men där leksakstrafikanter färdas kan vilket skit som helst placeras ut. Man får väl se sig för, kan ju inte fara fram som en cykeldåre. Eller varför inte införa en lag där cyklister tvingas utrusta sig med skyddsdräkt modell Folksam så löser det ju sig. Eller kanske lite mjuk asfalt runt stenen så man inte slår så hårt i backen efter man cyklat in i den nästan osynliga stenen. Då kan ju väghållarna fortsätta använda dessa hinder – de är ju så billiga och enkla att använda. Bara gå ut i skogen och hämta lite stenbumlingar eller köra ut i förrådet och hämta en gammal betonggris som står och skräpar.

Det är ju inte bara ett säkerhetsproblem utan det är ju i allra högsta grad också ett framkomlighetsproblem för cykeltrafik. Många gånger krävs inbromsningar, tvära och ibland svåra svängar och tom att du måste kliva av din cykel och leda den förbi hindret. Kommer du med cykelkärra eller lådcykel kan det tom vara omöjligt att passera. Här ser vi då att motormännens regelöverträdelser och väghållarnas åtgärder gör att cyklisterna får avsevärt sämre trafiksituationer.

Nu finns det ju några som kommit lite längre i sin mognad, kunskap och insikt vad gäller cykeltrafik. Som behandlar cykeltrafik professionellt och med stor yrkesskicklighet. Några som faktiskt är i världsklass och inte bara pratar om det. Så låt oss titta hur dem hanterar denna fråga. För det är inget unikt detta med motormän som gärna kör där de inte får köra. I cykellandet Holland återfinns också problemet, kanske man inte tror men en motorman är uppenbarligen en motorman var han än befinner sig och en del måste bara fram till varje pris och därmed utsätta sina medmänniskor för fara. För oss nördar som nu snöat in på cykelinfrastruktur så finns det två – biblar – på området, den första kom 1993 och heter Sign up for the bike, den reviderades och kom ut i ny upplaga 2007, nu under namnet Design manual for bicycle traffic. Bägge framtagna och utgivna av CROW i Holland. De ursprungliga rekommendationerna för avspärrningar för biltrafik på cykelbanor såg ut så här:


Bilhinder i Amsterdam. Röd/vita pollare och vägmarkeringar. Placerade i anslutning till gatubelsyning. Flera öppningar för att underlätta passage och möjliggöra möten. Tillräckligt avstånd även för lastcykel och cykelkärra

Rekommendationerna går i korthet ut på att:

  1. Undvika åtgärd. Det ska vara väl dokumenterat att åtgärden verkligen behövs, exvis genom observationer, räkningar, studier etc. Inte bara samtal från allmänheten.
  2. Hindren måste innebära ett minimum av framkomlighetsproblem för cyklister och olika cykelmodeller.
  3. Säkerhet. Genom färgen samt reflexer på pollarna och vägmarkeringar ska hindren tydliggöras för cyklisterna så olycksrisker minimeras. Placeringen ska om möjligt alltid vara i anslutning till gatubelysning alt. ska belysning monteras upp om det är möjligt.

Nu händer ju olyckor ändå och i detta land, där man hanterar cykeltrafiken seriöst, så sätter man igång forskning för att försöka komma till rätta med samt minimera problemen. Då inte genom att fokusera på offret genom hjälm och skyddsdräkt, utan på åtgärderna – på infrastrukturen. Att försöka se till att olyckan överhuvudtaget inte sker. Först genom studier som denna: What do cyclists need to see to avoid single-bicycle crashes? Sedan när man konstaterat att tidigare rekommendationer och lösningar inte är tillräckliga sätter man igång fullskaliga försök för att förbättra förhållandena. Detta pågår nu i ett antal kommuner runt om i Holland och här är ett exempel som nu testas och studeras under en 6 månaders period. Försöken finansieras av Holländska Trafikverket. Några bilder från en av testplatserna:


Det ursprungliga bilhindret på cykelbanan, en röd/vit pollare på cykelbanan enl. tidigare rekommendationer. Vägmarkeringen utsliten/dåligt underhållen. Ingen belysning.


Cykelvägen breddades lokalt för att underlätta passage av hindren och tre röd/vita pollare placerades ut. Vägmarkeringarna börjar en bit innan hindren, såväl mot kanterna som i mitten. Vägmarkeringarna är även utförda med små räfflor för att ge utslag när man cyklar på dem


Pollarna är eftergivliga för att absorbera energin och på så sätt mildra krockvåldet vid en ev. påcykling. De är dock inte så pass eftergivliga att en bil enkelt kan passera

LED-belysning i toppen på pollaren och även i asfalten för att lysa upp pollaren och dess reflexer:


I mörker ser det ut så här


Enkelt för två cyklister att passera hindren samtidigt

För att ytterligare komma till rätta med de problem dessa åtgärder innebär för cyklister har ett antal kommuner i Holland inrättat särskilda hotlines för just bilhinder/pollare där allmänheten kan rapportera in dåliga/farliga pollare. Avsikten är sedan att åtgärda dem. I Amersfoort åtgärdades på kort tid över 90 pollare.

Det är verkligen två helt skilda världar. Här i Sverige skulle vi antagligen bli nöjda, tycka att vi gör omfattande förbättringar, om sten och betong byttes ut mot de ursprungliga bilhindren/pollarna i Holland. I Holland är man på långa vägar inte nöjda. Utan de går vidare, forskar, testar och utvecklar – man hanterar cykeltrafik med samma omsorg som vi gör med biltrafiken.

Så SKL och Trafikverket, slå ihop era kloka huvuden, avsätt en sudd pengar så studerar vi detta och tar fram några svenska typlösningar. Sedan lägger vi in dem i GCM-handboken och VGU, sprider på cykelkonferenser och nyhetsblad. Lägger upp rutiner för årliga inspektioner och följer upp olycksstatistiken. I sanningen ett arbete i nollvisionens anda. Är det för lite stålar i kistan kör vi copy-paste från Holland. Fast det går ju inte, de kan ju inte detta, de har inte nollvisionen och de svenska förhållandena är ju så unika, så speciella. Vi har ju alltid snö och driftsrutiner som gör att man aldrig kan kliva ur driftsfordonet för att flytta på något. Då blir det för dyrt…

Ett annat sätt att uttrycka det på är att vi mycket sällan prioriterar cykeltrafiken.

Relaterade länkar:

Källa och bilder: Fietsberaad

 


Antal kommentarer: 42

Vilma

Man vill flytta till Holland när man läser detta… Heja dig, fortsätt belysa trafiken och problemen för oss cyklister på det eminenta sätt du gör!


Andreas

Riktigt bra och ngnting som faktiskt inte är ”buhubuhu – ohhhh vad synd om cyklisterna”-propaganda. Människor dör och skadas bårde allvarligt och får mindre blessyrer regelmässigt av detta tilltag.


Krister Isaksson

Vilma, tack så mycket, ska försöka fortsätta!
Har ju cyklat en hel del i Holland och det är verkligen en helt annan värld. Då inte bara antalet cyklister utan mer vilken roll och ställning cykeln har som transportslag och vilka prioriteringar man gör. Hur konsekvent man är när man utformar cykelinfrastruktur och hur man hela tiden försöker ta hand om cyklisterna. Så som vi gör med biltrafiken…
Alltid glad och upprymd när jag kommer hem från Holland, det övergår dessvärre fort i ilska och frustration över cykelns roll och hur den behandlas i Sverige. Samtidigt är ilska och frustration en stark drivkraft för mig…


Krister Isaksson

Andreas, tack! Precis, det här är hardcore-fakta. Skiten finns överallt, i stor omfattning och i stort sett inte en jävel bryr sig… Det här är en del av Nollvisions-Sverige, skillnad på trafikant och trafikant minnsann. Förlåtande vägmiljöer är bara reserverat för biltrafiken, en exklusiv vara som de har ensamrätt på. Dvs allt är som vanligt i trafiken…


Anders Norén

Bra inlägg, men bild 4 är fullständigt irrelevant eftersom utsnittet gör att motivet är taget helt ur sitt sammanhang.
Vy med sammanhang: http://goo.gl/maps/StNMP
Vy från andra hållet: http://goo.gl/maps/4fB9e


Cornelis Harders

Det mesta från Holland, och för all del även från Danmark, kan vi helt enkelt tillämpa i Sverige; copy-paste är att rekommendera för att få resultat snabbt. Det viktigaste är dock att vi fixar till ett regelverk och organisation så att frågorna tas seriöst. Så in med mera pengar och folk som vill och kan jobba med detta. Som du har påpekat flera gånger så måste cyklingen tas seriöst och prioriteras på det sätt som anges i alla fina policydokument; det bör vara slut med endast fina ord och ingen verkstad. Cyklingen är en del av lösningen för de problem som finns inom trafiksystemet. Och allra viktigast ett viktigt bidrag till att minska de miljöproblemen som finns och som hänger ihop med bilsystemet.


Mattias Widman

När man får se såhär fina exempel på bra infrastrukturlösningar som de från Holland i din artikel så är det som ett uppvaknande och en aha-upplevelse.
Jag upplever att vi cyklister här i Sverige är så vana med den breda floran av farliga hinder i vår vardag att man blir luttrad och förblindad och knappt tänker på hur många hinder som man måste se upp och väja för när man försöker ta sig fram på cykel.
Tack Krister för att du återigen påvisar att det går att göra bra lösningar för cyklister bara lite politisk vilja och initiativförmåga finns!


Johan G

Hahaha…!
Blir glad av att läsa detta.
(Utslag av sjuk humor?).
Ser en punkt även bland de hyllade arbetssätten där jag upplever behov av skärpning.
Visst ska väghållare ha hotline mm sätt att lyhört fånga upp synpunkter.
Men det kan också trubba av egna organisationens skärpa.
Därför bör externa synpunkter som leder till åtgärd belönas, medan belöningen dras från nån form av proaktivitetsbonus som egna personalen annars får dela på.
Allmänheten ska ju inte behöva göra väghållarens jobb.
Däremot belönas för att de lyckas hitta de sista promillena av förbättringsbehov. Dit är det förstås lååååångt kvar.


Krister Isaksson

Anders, tack för info, byter bild genast. Det är ju lätt gjort då jag har så MÅNGA bilder på detta ”fenomen”…


Daniel

Underbar läsning. Perfekt med lite onsdagscynism som är välriktad 🙂
Hittade dock ett typo: ”I Holland är man på långa vägar nöjda.” verkar sakna ett ”inte”.
Tack Krister!


Krister Isaksson

Cornelis, JA, JA, JA och åter JA! Men hur?


Anders Norén

Krister: Det finns förvisso en risk att någon skulle cykla in i betongsuggorna på (den ursprungliga) bild 4, men de flesta cyklister ser nog att den där 5-meters-stumpen cykelbana bara är en förberedelse för en framtida förlängning. Suggorna kunde för tydlighets skull ha stått lite närmare korsningen.


Krister Isaksson

Mattias, tack! Visst är det så att man vänjer sig, faller in i en rutin, man orkar inte ta striden var eviga dag, ska ju inte behövas heller kan man tycka. Tänk vilket jävla liv det skulle vara om det såg ut så här på landets gator och vägar (skulle ju iofs aldrig hända), men tänk tanken…


Krister Isaksson

Johan G, tycker inte alls att det är sjuk humor. Många gånger hanterar vi ju allvarliga och svåra saker med just humor, annars står vi ju inte ut… Det här är i allra högsta grad allvarligt, människor dör och skadas. Och det är uppenbart svårt för landets väghållare att komma till rätta med…
Ditt förslag till ”proaktivitetsbonus” är nog lika långt borta som att få bort skiten från cykelbanorna…


Krister Isaksson

Daniel, tack själv, Fixat!


Andreas Mattisson

Hur hjälper vi till enklast för att få till en sådan ändring?
Ett rop brukar normalt inte hjälpa till att det händer något praktiskt.


Krister Isaksson

Andreas Mattisson, på kort sikt: mailbomba bilder på detta till trafik-/gatukontoren, ansvariga politiker OCH lokalpressens redaktioner. Hänvisa till detta inlägg, till VTI-forskning om olyckorna, de Holländska studierna mm.
Se denna artikel: http://www.sydsvenskan.se/lund/cykelturen-slutade-med-brutet-kindben/
INGEN gatuchef el ansvarig politiker vill behöva stå i media och säga att vi har hål i huvudet. Eller som i detta fall: vi ville inte lägga ut en krona på att flytta belysningsstolparna, vi låter dem stå kvar när vi bygger om – det beslutet kostade nu ett kindben. Och detta är ändå i en av Sveriges bättre cykelstäder…


Fredrik

Vad var poängen i sammanhanget att göra kopplingen till kön ?
Det är inte så att det i själva verket är vita skåpbilar som är den grundläggande nämnaren ? Eller fyrhjulia fordon, eller vad annat som helst …
Eller, hemska tanke, kvinnor med barnvagn och iPhone på cykelbana ? I alla fall, en vinglande kvinna på en cykelbana riskerar att medföra farligare skada än ett parkerat manligt fordon, eventuellt.
Som sagt, jag förstår inte den politiskt korrekta pinningen av just faktorn man.
I övrigt, mkt bra tankar och illustrationer.


Nils Calmsund

@AndersN & Krister:
Rätt vy från andra håller är väl snarare http://goo.gl/maps/HZxcZ. Dvs på två år (!) har man inte lyckats bygga klart den nya GC-vägen utan låter den vara avbruten av bilparkering i 100-talet meter. Ett annat problem kanske, men visar återigen hur olika trafikslag prioriteras.


Anders Norén

Några exempel från mina gamla hemtrakter (samtliga suggor stod kvar i somras):
http://goo.gl/maps/9YmMa
http://goo.gl/maps/3r9kP
http://goo.gl/maps/PoEVR
(Vad bommar beträffar så vore det enklare att peka ut de platser där bommar _saknas_…)


Krister Isaksson

Fredrik,
1, jag anser mig ha rätten att sprida mina fördomar som jag vill
2, om det nu är så att majoriteten är män som kör på cykelbanor
3, och det i huvudsak är män som är gatuingenjörer o som placerar ut dessa farliga hinder
Då, kanske då, bör dessa män stoppas. Läxas upp, läras upp, läras om, sköta sitt jobb som det anstår en yrkesMAN.
Och sen handlade ju inte inlägget om vinglande fotgängare, men det kan du hitta här: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykelinfrastruktur-i-varldsklass-del-6.htm


Krister Isaksson

Nils o Anders, man kan säga att eländet finns överallt och i olika former!


Anders Norén

Nils: Visst, men en tydligt avspärrad cykelbana som uppenbart inte leder någonstans kan ju inte sägas vara ett hinder för cykling. Utan avspärringen skulle man ju ha dammat in i sidan av en bil…
(Lilla Varvsgatans östligaste del ska vara tillfart till bygget när kvarteret norr om Kockumshuset bebyggs, därför anlägger man inte någon provisorisk cykelväg, särskilt som den inte utgör en länk i övergripande cykelnät . Alternativet hade varit att Östra Varvsgatan hade använts för byggtrafiken, men då hade det inte blivit någon cykelbana där och busstrafiken där hade drabbats av stora störningar under byggtiden.)


Fredrik

Du menar att dessa PERSONER skall stoppas, för inte vill du väl dra män över en kam (vad nu poängen med det vore, och hur man nu skulle föra samhället framåt med en sådan logik).
Om du är benägen att ta till dig ett tips, så förminskar du dina i övrigt vettiga åsikter genom den typen av flörtande.


ME

Gnällspik!


Erik Sandblom

ME, jag tycker inte Krister är en gnällspik. Och även om hindren kan betraktas som petitesser så är det inte direkt raketvetenskap att åtgärda dem. Tänk så mycket energi som går till klottersanering eller konstnärlig utsmyckning i offentliga miljöer. Med sina stora maskiner och fina titlar tycker jag trafikkontoren borde kunna hitta på något bättre än att lägga stora stenbumlingar på cykelbanorna.


Markus

Har själv i min ungdom stiftat bekantskap med en betongsugga som påpassligt placerats efter en skarp kurva, skymd av en buske, från en dag till en annan. Mötet slutade med mig i en trädgård och cykeln uppe i ett träd, och så här i efterhand så borde jag kanske inte hållit så hög fart, men jag får skylla på ungdomligt oförstånd. Förutom en lite tilltufsad cykel så gick allt bra, men sen dess litar jag inte riktigt på folks förmåga att förutse vad hindren de placerar ut kan åstadkomma.


Krister Isaksson

ME, Gnällspik?
Ja det får du väl kalla mig om du vill. Tror kanske vi har lite olika syn och erfarenheter på detta område. Mina består bl a av att ha träffat och pratat med en man som cyklat in i en betonggris en kväll, en betonggris som placerats ut på cykelbanan samma dag. Han sitter numera i rullstol, förlamad från midjan och ner.
En annan erfarenhet som jag har är ett telefonsamtal med en man vars hustru cyklade in i en betonggris som stod på cykelbanan. Hon föll och slog i huvudet så illa att hon senare avled.
Så visst, kalla mig gärna gnällspik. Själv ser jag det som omtanke, hänsyn och respekt för mina medmänniskor. Ett försök att undvika död, livslånga handikapp och lidande.


Krister Isaksson

Markus, tack för din berättelse. Beskriver bra hur det kan gå till. Även hur slumpen är inblandad när det gäller utgången av din olycka. Det kunde lika gärna gått illa och att du skadat dig. Och det handlar inte om ungdomligt oförstånd, det handlar om att det ska framgå klart och tydligt om det finns hinder på cykelbanan. Hinder som många gånger väghållaren placerat ut, samma väghållare som har ansvar för att cykelbanan är säker att färdas på…


Erik

Skippa könstjafset, det blir bara fånigt, ska vi göra en till blogg med kvinnliga förare som kör över hinder och allt konstigt man kan hitta på tex Youtube ? Det finns ingen poäng och det för inte fram någon diskussion att börja på det viset utan visar snarare på tillkortakommande hos den som skriver det.


Richard Liodden Sanders

Veldig bra blogginnlegg. Her i Trondheim, Norge så har vi fra Syklistenes Landsforening jobbet i mange år for å få kommune & stat til å lage bedre løsninger. Et prøveprosjekt er blitt finansiert, og snart prøver de kanskje ut disse Nederlanske løsningene? Vi lever i håpet!


Krister Isaksson

Richard, tack! Har varit ett antal gånger i Trondheim, senast för ett år sedan när jag höll föredrag på den nationella cykelkonferensen. Passade då på att cykla runt lite i byn och såg då en del ”hinder” på min cykeltur. Du får gärna återkomma med en länk/resultat från provprojektet när det finns. Hoppas får vi verkligen göra att det blir bättre i framtiden!


jome

– Det är ett hårt trafikklimat i Göteborg, där bilister, cyklister och gångtrafikanter klagar på varandra. Vi behöver hjälp med att få folk att respektera varandra och visa hänsyn, säger Eva Eriksson på Trafikkontoret.
Är Krister ” sprider här mina fördomar vind för våg” ett bra exempel på hur man visar respekt för varandra?


Krister Isaksson

jome, även jag behöver ventilera mig ibland, klarar inte alltid av att var skötsam och korrekt. Är på intet sätt felfri. Kanske balanseras av det övriga jag skriver?


Niklas

Enklaste lösningen är att sätta hastighetsbegränsningar på cykelbanor. Vi ”motormän” tvingas anpassa oss till väghållarnas begränsningar för att vi anses inte kunna avgöra detta själva. (Vilket jag anser är korrekt)
Om alla cyklister hade en av Svensk Cykelprovning besiktigad cykel med godkända bromsar och hastighetsmätare, skulle ingen normal människa cykla in i en betonggris/sten av misstag om hastighetsbegränsningen kring betonggrisen var 2 km/h… Och om någon ändå gjorde det skulle skadorna vara minimala.


Sven-Erik

Bra rutet, med tydliga exempel på hur det kan se ut – både bra och mindre bra lösningar. Detta med händiga bilister som står på cykelbanan är ett ofog. Niklas förslag om hastighetsbegränsning på cykelbanor är ju helt OK förutsatt att samma hastighet gäller för cykelbana som för väg som ligger parallellt. Hundra kilometer i timmen eller vad det nu är uppåt eller nedåt i det aktuella fallet. Om hans förslag om 2km/t kan jag bara skriva: Dra mig baklänges.


Krister Isaksson

Niklas, svårt att veta om du är allvarlig eller skämtar så jag utgår från att du menar vad du skriver. Här har vi då situationer som uppstått pga att motormän inte kan låta bli att köra sina fordon på gc-banor, vägållaren sätter då ut olämpliga hinder för att stoppa dem, dessa hinder gör att människor skadas tom dör. Och ditt förslag är att lösa/förbättra är att sätta ut hastighetsbegränsingar för cykeltrafiken. Inte bara det, du föreslår också att en organisation och administration ska byggas upp i form av Sv Cykelprovning, regelbundna besiktningar och ett lagkrav på hastighetsmätare på cykel. Din lösning kommer vara avsevärt dyrare än att gör bra utformade hinder.
Och allt detta för att motormän kör där de inte får köra. Ska vi fiansiera detta system du föreslår genom att ta medel från fordonsskatten då? För det är ju motormänen som är upphovet till allt detta. Utan deras lagöverträdelser vore dessa hinder ju inte nödvändiga.
Ditt förslag är inte bara korkat ur denna synvinkel utan även ur en annan. Du gör det felaktiga antagandet att låg hastighet är lösningen. Om du studerar dessa singelolyckor där cyklister skadas så kommer du att upptäcka att många av dem sker i låg hastighet, särskilt bland gruppen äldre. Och varför då? Cykeln är ett balansredskap och är svår för en del att framföra i låga hastigheter. Det är tom så att en del skadas när de kliver av/på cykeln för att leda den förbi dessa hinder.


Krister Isaksson

Sven-Erik, tack! Det är inte bra med alla dessa motormän som anser sig ha rätten att köra och parkera på cykelbanorna. Ett beteende som utsätter gående och cyklister för fara samt tvingar dem till att ibland kliva/cykla ut i körbanan bredvid.


Låg liggist

I st f (metaforisk) antibiotika får vi välja mellan pest och kolera: antingen livsfarliga bilar eller livsfarliga bilhinder. Och att nåt behövs är helt klart: idag på vägen hem fanns när jag lämnade Kista fem bilar parkerade på cykelbanan vid gallerian. Och på gc-vägarna mellan Tenta, Rinkeby och Spånga IP irrade en flock på sju åtta bilar runt (samtliga framförda av män). Pga av de hinder som finns hade problem att leta sig fr gc-vägarna (hur de nu hittat dit), och medan de for runt ställde de till det för både cyklister & fotgängare.


Lisa Ekberg

Så bra att du belyser detta. Skipa inte ”könstjafset” och du sprider inte fördomar. Enl Trafikverket: 80% av de som åker fast för fortkörning är män, siffran är ännu högre när det gäller att ha kört drog- eller alkoholpåverkad. 70% av yrkesförarna kör ständigt för fort, en yrkeskår med total mansdominans. Män kör också mer bil än kvinnor. Det är högst rimligt att anta att majoriteten av de som kör otillåtet på cykelbanor är män.


Björn Abelsson, trafikplanerare Sundsva

Mycket bra inlägg! I Sundsvall har vi tagit bort alla betonghinder från gång- och cykelvägarna. Där vi bedömer att vi absolut måste stävja biltrafik har vi i stället vikgrindar, som är betydligt mindre farliga att cykla på. Kanske inte heller helt optimalt, men ett steg åt rätt håll.
Vi försöker också inrikta P-övervakningen på att lappa bilar på gång- och cykelbanor. Men vi har för litet P-övervakning för att det ska göra någon stor skillnad.
Tipsen från Holland ska vi titta på. Vi skäms inte för att stjäla bra idéer!


Krister Isaksson

Björn, tack! Och mycket bra att höra hur ni arbetar med frågan, fler behöver ta efter. Vikgrindar är ju bättre än betonghindren, särskilt om de är väl placerade så det är enkelt att cyklar förbi, att de är av gummi/plast och väl utmärkta med reflexer. Tyvärr är många grindar dåligt placerade vilket leder till stora besvär för cyklister, funktionshindrade mfl: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/titta-en-cykelbana-vad-kan-vi-5.htm
Men dessa lösningar fr Holland är ju ännu bättre och det är dit vi ska sträva tycker jag. Så stjäl på! 😉Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*