Blogg

Lekstuga på cykelvägen


Här följer en berättelse om vad du kan få uppleva på din färdväg som cyklist – en berättelse som jag tror kommer få en fortsättning – kanske a never ending story. Vi kan kalla det att ansvariga för gång- och cykelvägen har lekstuga med cykelvägen och dess trafikanter – en farlig lekstuga. På en kort liten sträcka av cykelvägen har cyklister under några år fått uppleva förvaltningens kreativitet och lekstuga vad gäller bilhinder på gång- och cykelvägen. Det började med att en ny gång- och cykelförbindelse skulle byggas i södra Stockholm. En ny bro över järnvägsspåren som skulle innebära en avsevärd genväg och förbättring. Dagarna efter att förbindelsen öppnats såg det ut så här vid brons södra landfäste:


Inte så ofta vi möter en grå och mörk betonggris mitt i vägen, på cykelvägar är det en standardlösning

Sedan följde några, hur ska jag säga, arga samtal till förvaltningen. Betonggrisen plockades till slut bort. Den ersattes med detta:

Två bommar tvärs över hela gång- och cykelvägen. Placerade på sådant sätt att det var helt omöjligt att passera dem cyklandes – du var tvungen att kliva av cykeln och tråckla den genom öppningen. Kom du med lastcykel eller cykelkärra var det bara att försöka ta vägen förbi i diket eller vända om.

Till slut, efter ytterligare samtal till förvaltningen, plockades en av bommarna bort:


Se så bra bom och betong syns i skymningen! Ett under av trafiksäkerhet…

Sedan gick det inte lång tid innan nästa hinder på cykelvägen dök upp. Denna gång en stor sten mitt på cykelvägen vid brons norra landfäste:


Foto: Mattias Bengtsson Byström

Och kort därefter två stora stenar på cykelvägen i nära anslutning till platsen där bommarna placerats ut:


Den som placerade ut dessa stenar hade inte ens det goda omdömmet att placera dem under belysningen – det ska uppenbarligen vara en utmaning och så svårt som möjligt att upptäcka dem. Foto: Mattias Bengtsson Byström

Och här kanske vi tror att denna historia slutar. Icke sa Nicke. Dags för ytterligare lite hinder på vägen. Denna gång i norra änden av cykelvägen. En kombination av stenar och bommar – denna gång färgglada för att hålla humöret uppe!

Självklart gick det inte att cykla förbi dessa hinder. Eller vänta, det gör det ju visst. Titta till höger i bilden nedan, en liten in-/utfart för biltrafiken bredvid cykelvägen. Där bommen oftast stod öppen. Tänkte inte på det! Och det kan jag säga er – det gjorde inte förvaltningen heller!

Och då kan vi ju lätt räkna ut att sagan inte tar slut här heller. De färgglada stenarna plockas bort och ersätts av några rejäla betongblock:


Foto: Mattias Bengtsson Byström

Men sagan fortsätter, den verkar inte ha något slut – a never ending story…

Betongblocken plockas bort och upp åker två nya grindar:


Foto: Mattias Bengtsson Byström


Foto: Mattias Bengtsson Byström

Här en kartbild över cykelvägen (rött streck) och alla platser som det placerats ut hinder på (gröna pilar):

När det gäller lekplatser är förvaltningarna mycket noga med att följa regelverket när dessa byggs. Allt för att det ska vara säkert och ingen skall komma till skada på grund av brister och faror i anläggningen. När det gäller ”regelverket” för cykelvägar skiter samma förvaltningar högaktningsfullt i sitt eget regelverk för cykelvägar. Så här säger stadens egen handbok Cykeln i staden om bilhinder på cykelvägar (s. 29):


Glasklart kan tyckas

Vad blir då resultatet av denna oförmåga och ovilja att följa regelverket? Människor kommer till skada visar studier från Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Framkomligheten för cyklister försvåras avsevärt och för vissa typer av cyklar blir det till och med omöjligt att passera.

Vad har denna lekstuga kostat undrar jag? Idiotin har verkligen många ansikten när det kommer till cykelvägar.

Och ytterst är detta ett ledningsproblem. Såväl på förvaltningarna som i politiken. Förvaltningsledningarna måste se till att personalen är kunnig och kompetent att lösa sina uppgifter och att följa regelverken. Politiken måste vara tydlig med sina krav och uppföljningar samt verka för att alla förvaltningar arbetar åt samma håll och efter samma regelverk. 

Hur gick det till exempel med det politiska utspelet att nu fick det vara ett slut med alla idiotbyggen och dags att sätta anställda, planerare, projektledare, entreprenörer, konsulter osv. i skolbänken för att lära sig cykeltrafik – det är tydligt att den utbildningen inte börjat ännu, eller så fick flertalet underkänt…

En del har dock kommit lite längre i sin mognad och insikt – se här!

Relaterade länkar:


Bicycling nummer 6!

I detta nummer bjuder vi på:

  • Går på djupet om däckstryck!
  • Åker till magiska Ticino
  • Hur du klär dig i vinter
  • och tar tempen på Julia Borgström, vår nya cykelstjärna!

Ute nu!

Bli prenumerant
Antal kommentarer: 12

Mia

Haha, vilken underbar fars! Tror som du att detta inte är det sista vi hör i denna historia.


Krister Isaksson

Mia, det kan man också kalla denna historia!


Anders Norén

Jag upphör aldrig att förvånas över hur ”trafiksäkerhetsarbete” för cyklister oftast handlar om att begränsa möjligheterna att cykla. Det funkar ju, färre cyklister innebär ju färre olyckor med cyklister inblandade.


Krister Isaksson

Anders, bra att du skrev ”trafiksäkerhetsarbete” för detta är verkligen inget trafiksäkerhetsarbete. Det är ensidiga och högst okunniga åtgärder som i bästa fall löser ett problem men orsakar ett flertal andra. Utförda av människor som har mängder av åsikter och tyckande men väldigt lite kunskap på området.


Kalle

Minst 80% av mitt cyklande sker på bilvägen, där cykelbana finns, just för att undvika sådana här hinder.
Nu, under vinter, är dock framkomligheten mycket bättre eftersom flertalet av stenar & betonggrisar är bortplockade pga snöröjningen. Jag har aldrig sett en bil köra in nu när hindren är borta! Varför ställs dom tillbaka när fler börjar cykla???
Politikerna & trafiksäkerhetsarbetare måste vara ett intelligensbefriad släkte!
Kan cyklister polisanmäla uppställning av dessa hinder som allmänfarlig verksamhet???


Erik Johansson

Jag har hört anekdoter om folk som har dött vid sådana här hinder, jag antar det är sant, men det talas väldigt lite om det tycker jag.
Detta var en väldigt snäll genomgång av söder om Högdalen, det finns många fler stenar på parkvägarna där omkring.


Simon

Är dessa hinder uppsatta pga förekommet bilistbeteende, eller är de uppsatta bara i förebyggande syfte av gammal vana? Det byggdes en liknande GC-bro där jag bor och den var helt befriad från bil-(och cykel)-hinder. Tills några bilister fick för sig att göra burnouts på bron nattetid, då åkte det upp betongsuggor illa kvickt…


Lars K

Jag roade mig med att gå in på Eniro och se på ”gatuvy” hur Eniro-bilen.. jag menar Eniro-cykeln har åkt längs g/c-banan och till och med tagit en omväg runt stenarna när de har fotat omgivningen…


Krazze

Det där med hinder i cykelbanan är tydligtvis ett globalt problem som denna protestvideo visar.
https://www.youtube.com/watch?v=bzE-IMaegzQ


Anders J

Jag tror mycket hade varit vunnet med att strunta i att överhuvudtaget sätta upp hinder. De få icke-laglydiga bilisterna torde i de allra flesta fall vara ett mindre säkerhetsproblem än ständiga hinder.


Claus

Enligt Tingvalls nollvision ska den fysiska miljön vara förlåtande så att trafikanter inte skadas allvarligt även vid felaktigt beteende / avåkning. Detta gäller tydligen endast för motorfordon. Samtidigt ät Tingvall förtvivlad över att nollvisionen inte ger förväntade resultat för mjuka trafikanter. Kanske en ide att ta hjälp av Tingvall och Trafikverket för att få slut på detta medvetna sabotage.


Martin

Ah! Den där sträckan passerar jag dagligen. Det är för övrigt massor av bilister som kör mot rött där. Jag ser det varje vecka när jag tryckt på knappen och väntar på grön signal för cyklar att korsa gatan.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Hur bred är en cykelbana?
Blogg

Hur bred är en cykelbana?


Har ni funderat över varför våra cykelbanor har den bredd de har? Här får ni svaret – ett svar som handlar mycket om sannolikhet.

Till att börja med kan vi konstatera att det nästan inte finns några cykelbanor i Sverige. Det flesta är nämligen gång– och cykelbanor, eller gång– och cykelvägar (gc-banor är de som ligger utmed gator, gc-vägar är friliggande från gator).

I Sverige finns det framförallt två dokument som innehåller regler och råd när det gäller utformning av cykelbanor. Det är Vägars och gators utformning (VGU) och Gång-, cykel-, och mopedhandboken (GCM-handboken). Bägge dokumenten är framtagna av Trafikverket tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Vissa större kommuner och några kommuner som är särskilt intresserade av cykel, har dessutom tagit fram sina egna handböcker.

Ett fundament i dessa handböcker är det som kallas för Dimensionerande trafikanter och trafiksituationer (DTS). Det är alltså grundvärdena för olika trafikantgrupper och fordon, såsom längd, bredd, höjd och yta.

Dessa värden sätts i relation till en målhastighet för den anläggning som ska byggas – till exempel 20 eller 30 kilometer i timmen, när det handlar om en cykelbana. Följer man dessa grundvärden skulle en dubbelriktad gång- och cykelbana i de flesta svenska städer och tätorter bli 4,3 meter bred. Teoretiskt kan då två cyklister mötas, samtidigt som de passerar två gående. En ganska rimlig situation och kvalitet kan tyckas – en grundläggande funktion. Samtidigt kan vi konstatera att få, väldigt få, dubbelriktade gång- och cykelbanor i landet är så pass breda. Istället ligger majoriteten runt 2½ – 3 meter och det ser ofta ut så här:


Tungan rätt i mun för att passera gående på den dubbelriktade gc-banan. Ute på gatan är det två breda körfält för enkla och säkra möten. Utöver det är det även en rad för parkering.

Eller så här:


En så kallade gemensam gång- och cykelbana, för dubbelriktad trafik. Observera att körbanorna bredvid inte har samma problem med framkomligheten. Inte särskilt många gående i körbanan heller…

En enkelriktad cykelbana där omcykling ska vara möjlig blir i sin tur två meter bred enligt DTS. Men även detta mått är ovanligt bland våra enkelriktade cykelbanor som oftast är 1 – 1,5 meter. Och då uppstår dessa situationer:


Konsekvens av alltför smal cykelbana: cykling i körbanan för att kunna passera långsammare cyklister. Samtidigt finns det sex stycken körfält för god kapacitet och framkomlighet för biltrafiken.

Samma problem uppstår för cykelfält, cykla ut i körfältet för att passera andra cyklister:


Foto: Luca Mara 

De sammantagna bristerna försvårar och säkerställer inte grundläggande funktioner så som säkra möten och omcyklingar, vilket ger sämre framkomlighet, sämre kapacitet och en cykelfärd full av incidenter, inbromsningar och väjningar. De leder även till ständiga konflikter och irritation med gående.

Varför har då så många (gång- och) cykelbanor och cykelfält en otillräcklig bredd som försvårar, eller till och med omöjliggör, möten och omcykling?

Det är här sannolikheten kommer in. Kommuner och Trafikverket gör helt enkelt bedömningen att möten eller behovet av att cykla om en annan cyklist eller passera gående sällan uppstår – de är så få. Precis så resonerar Haninge kommun.

Utgångsläget är många gånger att flödet av gående och cyklister är lågt, men det är ytterst sällan det finns studier, räkningar eller prognoser bakom dessa bedömningar – det är mer av en gissningslek. Och när möten eller behovet av omcykling uppstår på dessa (gång- och) cykelbanor är tanken från väghållaren att trafikanterna ska ta det lugnt, visa hänsyn och samspela. Alla ska så att säga förstå och följa de outtalade spelreglerna – gammal som ung, cyklist som gående, hundägare och ryttare, barnvagnsförare och dramatendragare…

Detta är ett resonemang som mycket sällan används för biltrafik. Oavsett typ av gata och dess roll i trafiksystemet är utgångsläget nästan alltid att två motorfordon ska kunna mötas, exempelvis en lastbil ska kunna möta en personbil utan problem. Sedan ökar bara bredden på körfälten och antalet körfält med hastigheten och kraven på ökad kapacitet för biltrafiken. Och du behöver mycket sällan som bilist dela din yta med gående…

Vad får då denna underdimensionering för konsekvenser? Det leder till sämre framkomlighet, sämre kapacitet och återkommande konflikter, både mellan gående och cyklister, och cyklister sinsemellan. Ytorna räcker helt enkelt inte till.


Cykelkö på Munkbron, omcykling omöjlig på en lång sträcka. Att cykla med lastcykel eller cykelkärra är förenat med mycket stora svårigheter. Här fick cykeltrafiken det som blev över

Det blir många gånger den långsammaste cyklisten som dimensionerar framkomligheten och kapaciteten på de mer trafikerade cykelbanorna, medan övriga får bilda led bakom denna cyklist.

Studier från Nederländerna (Fietsberaad) visar att smalare cykelbanor är mer olycksdrabbade än breda, särskilt om sidoområdet (motsvarande vägrenen) saknas eller är otillräckligt och fyllt med växtlighet, murar, stolpar med mera.


Ett effektivt sätt att smalna av redan för smala cykelbanor på. 

Cyklisterna har helt enkelt mindre marginaler att göra fel, marginaler som ofta är en självklarhet när det kommer till biltrafiken. I Nederländerna är riktlinjerna att en enkelriktad cykelbana ska vara 2 meter bred. En dubbelriktad cykelbana ska vara 4 meter. Det vill säga utgångsläget är att det alltid ska vara möjligt att cykla om en annan cyklist samt mötas. Och det finns ingen koppling till flödet av cyklister när det gäller dessa bredder. Och det är cykelbanor, inte gång- och cykelbanor.

Det är mått och ett förhållningssätt till cykeltrafik vi ofta bara kan drömma om i vårt land. Det kallas här överstandard. Och det är vad säkerhet, trygghet, framkomlighet och allmänt drägliga förhållanden många gånger är för cyklister – en dröm.


En dubbelriktad cykelbana i Nederländerna, 4 meter bred. Finns inte många kilometer av detta i vårt land…

Anledningen till denna understandard för cykeltrafik vi ser i landet handlar i stort sett om en enda sak: pengar. Det är billigare att bygga och underhålla smala (gång-) och cykelbanor. En annan anledning – dock inte den dominerande – är att det är kamp om ytorna, och att cykeltrafiken då inte prioriteras. Det märkliga är att detta resonemang om bredd och pengar lika väl skulle kunna appliceras på mängder av gator och vägar som byggs och är lågtrafikerade med bilar. Helt enkelt att göra dem smala, med endast ett körfält och ett antal mötesfickor för att hantera möten. Detta om något skulle spara stora pengar då det är avsevärt dyrare att bygga och underhålla gator än cykelbanor.

Men detta är som sagt mycket ovanligt. Utgångsläget är att motorfordon alltid ska kunna mötas utan hinder – det vill säga säkerställa grundläggande funktioner. Det är helt enkelt olika måttstockar för cykeltrafik och biltrafik. Det är en strukturell diskriminering som gång på gång reproduceras och förstärker det transportsystem vi har i landet. Som här på Karlavägen:


Foto: Peter Schantz


Tre korrekt dimensionerade körfält för biltrafiken. Gångbanan är cirka 1,2 meter, cykelbanan är cirka 90 centimeter. Gående och cyklister får ta det som blev över och det blev inte särskilt bra för någon av dem…


Och så undrar vi varför så många använder bilen och så få använder cykeln…

Relaterade länkar:


Antal kommentarer: 12

joakim

Ser fram emot om/när lagen ändras gällande att man skall använda cykelbana om sådan finns. Då kan man välja bort usla lösningar som cyklist.


Jocke von Scheele

Jag har sagt det förut och säger det igen: behovet av att köra om varandra är mycket större för cyklar än för något annat transportslag. Möjligen undantaget gående. Det finns ingen trafikantgrupp som är så heterogen och där hastighetsspridningen är så stor – flera hundra procent.
Medan bilar utan problem kan hålla samma fart, som normalt begränsas av hastighetsbegränsningen, beror cyklisters fart på fysiska förutsättningar. Det är därför mycket viktigare att ha en tillräckligt bred cykelbana än att ge bilister möjlighet att köra om varandra. Detta är det dock väldigt få trafikplanerare och -politiker som insett, trots att det är rätt självklart om man tänker efter.


Krister Isaksson

Jocke, så rätt så rätt. Men långt, mycket långt, ifrån självklart. När det förs fram dessa behov för cykeltrafiken blir det helt plötsligt tal om att man får ta det lugnt, behöver väl inte tävla osv.


Jocke von Schéele

Jag tror det hela bottnar i att man fortfarande betraktar cyklar som fritidsredskap. Vill man cykla snabbt så är det för att man ”tävlar”, inte för att man vill komma till jobbet i tid.


Magnus Holmgren

Det är dags att slå fast att cykel är DET PRIMÄRA TRANSPORTMEDLET. Bil ska bara vara något som tas till om det är abolut nödvändigt.


Tomas Samuelsson

Jag vill separera gångtrafiken från cykeltrafiken på vältrafikerade ställen. Dessutom tycker jag att man ska satsa på bredare cykelbanor, absolut, eller varför inte, dubbla cykelfält i varje färdriktning. Långsamma väljer det högra. Det vänstra används för omkörning. Alltså som för biltrafiken på större leder.


Erik Wallén

Hej Krister! Mycket bra iakttagelser. De kan förklaras med mitt teoretiska angreppssätt om upplevd trafiksäkerhet mot faktisk trafiksäkerhet som jag lade fram i min kandidatuppsats.
Kort version: det enda som kan motivera en bredare cykelbana är om upplevd trafiksäkerhet uttryckligen värderas, istället för att enbart hänvisa till teknisk trafiksäkerhet (DTS). Detta behöver dock aldrig göras för den ”riktiga trafiken” (läs: den där man utgör livsfara för andra människor [kör bil]), eftersom den upplevda och den tekniska trafiksäkerheten där oftare står i korrelation till varandra, på grund av en historisk värdering av biltrafikanters trygghet.
Ladda ner uppsatsen på länken nedan:
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/7994470


Claus

@ Joakim
Vad jag vet är lagen redan ändrat MEN det finns ett antal bilister som lever kvar i gamla regler och ser till att uppfostra dem som inte följer deras regler genom att stryka sig förbi cyklister, tuta, hytta med näven och andra blodtryckshöjande åtgärder. Detta kommer att fortsätta så länge polisen inte bryr sig ett dyft om beteende i trafiken (så länge det inte är en polis som får uppleva det).


Claus

När du skriver om utformning av GC banor bör vi ta med att man oftast sparar in på underarbetet så att rötter lätt växer in under asfalten och skapar ojämnheter som flertalet cyklister prövar att manövrera undan = ologiskt spårval för den som inte vet om dessa hinder = större risk för olyckor. Man behöver ju inte göra samma underarbete och kan lägga tunnare asfalt på GC banan då cyklister på cykel inte ger så stort marktryck MEN när vintern kommer använder man monstertraktorer med en vikt på omkring 8 TON för att röja snö och sanda. Detta ger skador på beläggningen som man struntar helt i att underhålla.


Johan

@Claus
Nej. Angående en lagändring som gör att man som cyklist får välja om man ska använda cykelbana eller inte så har den inte antagits än. Det har bara kommit ett beslut från riksdagen om att regeringen ska utreda om en sådan ändring ska göras…
Du måste alltså fortfarande använda cykelbanan om sådan finns om du vill cykla lagligt.
Eller du kanske sitter på annan info?


Kenneth Sandberg

Tyvärr ser inte kommunpolitikerna det som en utveckling och en möjlighet att skapa ett attraktivare samhälle på alla vis!
Jag har möjligheten att besöka Uleåborg årligen där har de förstått det där finns mängder av dubbla cykelleder och det har också bidragit till att set är den stad som växer snabbast i Norden de utökar med ca 10km cykelväg årligen!
Om det går där borde det gå i Sverige!


Tomas Samuelsson

Det är svårt att exakt avgöra när man får välja bort cykelbanan. Ett exempel är om det blir avsevärt längre att använda cykelbanan. Vad innebär det? Ett exempel är om man ska cykla en kort sträcka och tvingas att korsa en väg för att komma till cykelbanan som löper till vänster om vägen, och sedan korsa igen för att komma till målet. Trafiksäkerhetsfaktorn ska avgöra. Det kan även vara så att cykelbanan slingrar så att sträckan blir längre.
Det kan även vara att man kör en tre- eller fyrhjulig cykel och cykelbanan är för smal. Då är det tillåtet att välja bort cykelbanan.
Råd till den som rapporteras av polisen: Godkänn INTE böter på plats. Be om rådrum och konsultera någon kunnig i trafikjuridik.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Det här älskar jag!


Jag: ska vi ta springcykeln till förskolan?

Min dotter: JA! Jag vinner, jag vinner… (det är mycket tävling i min dotters liv just nu!)

Och sen bär det iväg. Och det är en underbar start på dagen. Undra om de som tar bilen upplever samma sprudlande glädje och otålighet att komma iväg hos sina barn när de frågar om de ska ta bilen till förskolan?


En early rider på en Early Rider!


Antal kommentarer: 3

Dmitri F

Fantastiskt 🙂


Angelica Lindqvist

Vi cyklar varje dag med cykelvagn. De få dagar då vi behöver ta bilen är alltid dotterns replik ”måste vi?” 🙂


Krister Isaksson

Angelica, underbart att höra!Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Före och efter


Det går, det är enkelt, det är bara att sätta igång. All tänkbar yta finns i våra städer för att skapa cykelinfrastruktur – det handlar bara om hur vi fördelar ytan. Här får ni några exempel på hur ytan kan omfördelas:

 

 

 

 

 

 

Och inte gick butikerna omkull, inte blev det kilometerlånga bilköer, inte blev det tvärstopp för bussen, inte fastnade brandbilen under utryckning och huset brann ner.

Relaterade inlägg:


Antal kommentarer: 4

Mia

Så underbart att se! Och tänk så lätt det är att glömma hur det var! När man kom nerför Skanstullsbron och bara slängdes ut i biltrafiken. Eller vilket elände det var att cykla Sturegatan mot Lidingö.


Krister Isaksson

Mia, visst går det fort att glömma! Detta var ju också bara några exempel.


Tricky

Nu blev jag lite glad! 🙂


Jens

”Ja, det kanske fungerade där, men just resten av stan är ju speciell, så det är ju ingen idé att ens försöka…”
Härligt att se exempel på hur bra det kan bli!Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Cykeln – inte i trafikens finrum


Hösten 2015 kunde vi läsa i Dagens Nyheter att landstinget i Stockholm kommer att skapa ett cykelkansli till årsskiftet. Kansliet ska ha bland annat ha till uppgift att samordna det regionala cykelnätet i länet, att verka för fler och säkra cykelparkeringar vid kollektivtrafiken, göra det enklare att resa med cykel i kollektivtrafiken samt att utreda ett länsövergripande lånecykelsystem.

Så hur går det då för cykelkansliet?

Jag ställde frågan på twitter och fick då detta svar av avdelningschefen för regionplaneavdelningen på Stockholms Läns Landsting:

Så ännu finns alltså inte något cykelkansli eller personal och det finns heller ingen budget för kansliets verksamhet. Kansliet är vidare ett tidsbegränsat projekt och ingen ordinarie verksamhet. Ska vi gå på ett uttalande av Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd så finns inga pengar heller avsatta i budgeten.

– Vi anslår inga pengar till cyklingen, säger Hemming

En annan faktor av betydelse, jag skulle säga avgörande betydelse, är var någonstans i landstingets organisation detta kansli sorterar. Cykelkansliet sorterar inte under trafiklandstingsrådets Kristoffer Tamsons (M) verksamhet utan under Gustav Hemming (C) som är miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd. 

Vi känner igen detta från Stockholms stad och förra mandatperioden, nästan en kopia faktiskt. Där Per Ankersjö (C) var stadsmiljöborgarråd med någon form av ansvar för cykel och sedan ett trafikborgarråd, Ulla Hamilton (M) som hanterade övrig trafik. Ankersjö hade heller ingen budget och eller ett tydligt mandat för att åstadkomma betydande förändringar.

Varför har det betydelse? Det hela är tämligen enkelt, grundläggande organisationskunskap kan man säga. Cykel måste in i de gängse planeringsprocesserna, hanteras av samma planerarorganisation som annan trafik och inte vara något projekt. För annars händer väldigt lite – vi har ju redan facit på detta, bara att se oss runt om i länet – det är uselt. Eller som Kristoffer Tamsons säger i SvD 20160201:

”…den vanliga trafiken.” Inte ett ord om cykel vid och i kollektivtrafiken, bara kommunernas ansvar – varför Kristoffer Tamsons?

Det är av avgörande betydelse att cykel kommer in i trafikens finrum, där de avgörande besluten fattas och där pengarna finns. Det talas ju om cykelparkeringar vid kollektivtrafiken, cykel i kollektivtrafiken och länstäckande lånecykelsystem – investeringar som kommer kosta pengar, stora pengar om de ska bli bra. Investeringar som i allra högsta grad sorterar under trafiklandstingsrådets Kristoffer Tamsons (M) verksamhet.

Annars finns en uppenbar risk att cykelkansliet står där med mössan i handen och bugar efter allmosor hos andra aktörer. För själva har de varken pengar eller mandat att åstadkomma särskilt mycket. Och ännu en gång upprepar historien sig och lite kommer hända på cykelområdet.

Som min gode vän brukar säga: ”Ord är bra men asfalt är bättre…”

 

Relaterade inlägg:

 

 Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

-16,2 grader. Så klär jag mig


Efter blogginlägg och twittrande om cykelpendling i minus 16,2 grader fick jag en del frågor på mejlen om hur jag klär mig.

Så här kommer en redogörelse över hur jag klär mig när jag cyklar i 16,2 minusgrader: 

Fötter:
Tunna cykelstrumpor, tjockare ullstrumpor och vintercykelskor (1 – 2 strl större än vanliga cykelskor)

Ben:
Först knickers. Ovanpå knickers långa, fodrade vintercykelbyxor. 

Överkroppen:
Först ett tunt långärmat underställ i ull. Ovanpå det ett tjockare långärmat underställ i ull. Ytterst en lätt fodrad jacka med windstopper.

Huvud:
Hjälmmösa i ull

Händer:
Handskar, hummermodell.

Så klär jag mig och det fungerar bra för mig. Jag cyklar oftast mellan 35 – 50 minuter enkel resa.


Antal kommentarer: 5

Jocke von Scheele

Min klädsel när det är kallt är ganska lik min vanliga klädsel:
Fötter: grova skor med vanliga strumpor i. Problemet med kalla fötter är mycket mindre när man cyklar än när man går tycker jag, eftersom man inte blir lika nedkyld av marken.
Ben: vanliga långbyxor, precis som vanligt
Överkropp: t-shirt, fleecetröja och vindtät jacka.
Huvud: öronlappar och en tunn mössa
Händer: Tjocka tumvantar.
Det enda som skiljer från när jag cyklar i ”normal svergietemperatur”, dvs 5-10º, är mössa/öronlappar, fleecetröja och tumvantar istället för fingervantar. Jag har ca 15-20 minuter till jobbet, men tycker det blir varmare ju längre man cyklar. Hade jag haft längre till jobbet hade jag haft tunnare klädsel – även när det var -18º var jag snudd på svettig under tröjan när jag kom fram. Måste nästan alltid öppna jackan för att inte bli överhettad.


Dmitri F

Respekt åt er som cyklar 35-50 min.
Själv cyklar jag mellan 20-30 min enkel väg och klär mig rätt vanligt för det.
Skor:
Vanliga vinterskor med två par ullstrumpor.
Handskar:
Svårt, men just nu kör jag skidhandskar modell större.
Byxor:
Långkallingar i ull, jeans.
Överkropp:
Underställ i ull, ulltröja, vanlig vinterjacka som går ner över rumpan. Men ibland kör jag en vindtät softshell eller liknande.
Över över:
Klassisk rysk mössa, yllehalsduk över munnen och näsan ibland. Glasögon!
Lycka till 🙂


peter larsson

Hej! bor i Luleå och cyklar året runt till jobbet 14 km enkel.I går -23 och lätt vind.
det går att klä sig mot kylan. Har ett par neoprenöverdrag från Biltema på mina vintercykelskor.Handskar tum med bomullsfingervantar,dubbla långkallingar och craft storm skidbyxor,kallingar med vindstopper i fronten,cykelmössa kompletterad med buff,cykelglasögon,lätt vadderad jacka.Cyklast som kallast -28 på en Ridley cyclocross och det tar 35-40 min beroende på väder.
Mvh Peter


Lars Sahlberg

Fantomenluva och goggles ska man ha.
Närmast kroppen ett Ninja superunderställ med huva.
På händerna hummerhandskar med tunna fingervantar inunder.
Cykeldäcken är Schwalbes Ice Spiken med 400 dubb/däck
Cykellampa med 1000 lumen/halvljus räcker
Sadelvärmare
Cyklar hela vintern även när det är – 25 grader


dinop

Det kallaste jag cyklat var det i -13C.
Av ren erfarenhet kan jag säga att man inte bör klä sig i för mycket ull eller bomull, man blir så varm i kroppen ändå.
Underställ och vindtäta regnkläder är mitt val vintertid.
Det är fingrar och tår som är känsligast, har man bra grejer där då är det lugnt.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*