Långlunch
Blogg

Långlunch


Passade på att utnyttja friskvårdstimmen i det vackra vädret. Blev en cykeltur på några kilometer till sjön för lite fiske och picknicklunch. Det här med att arbeta hemifrån har verkligen öppnat upp nya möjligheter till att cykla och fiska. Det blir ett härligt litet avbrott i arbetsdagen! Och några små abborrar och en liten gös sa hej:

 

 

 

 

Relaterade länkar:

Jag hänger även på Twitter och Instagram


Bicycling nummer 6!

I detta nummer bjuder vi på:

  • Går på djupet om däckstryck!
  • Åker till magiska Ticino
  • Hur du klär dig i vinter
  • och tar tempen på Julia Borgström, vår nya cykelstjärna!

Ute nu!

Bli prenumerant

Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Historien om en cykelbana
Blogg

Historien om en cykelbana


Detta är historien om hur en cykelbana höll på att bli uppäten av ett sportfält. Året är 2016 och Stadsbyggnadskontoret, Idrottsförvaltningen och Fastighetskontoret i Stockholm vill skapa ett stort sportfält på Gubbängsfältet i södra Stockholm.

På fältet fanns då en befintlig gång- och cykelbana – ett regionalt cykelstråk:


En traditionell gemensam gång- och cykelbana. Och där det som vanligt brast när det gällde att hålla efter växtligheten…


Under många år var delar av cykelbanan grusbelagd – det tog många år att övertala visa delar av stadens förvaltningar att det kanske finns bättre beläggning vad gäller komfort och säkerhet för de som går och cyklar…


I den västra delen fanns denna lösning. När kapaciteten för biltrafiken skulle öka genom fler körfält så blev det inte så mycket yta över till cykel och gång. Och träd fäller man inte hur som helst – i varje fall väldigt sällan för gång- och cykeltrafiken. Så då blev det så här istället

I förslaget till detaljplan för sportfältet hade Stadsbyggnadskontoret inte tagit någon större hänsyn till cykelbanan och det regionala cykelstråket.


Här – mitt på befintlig cykelbana – skulle det bli ett sportfält (inringat med rött)

Jag skrev ett inlägg om detta för fem år sedan – hur Stadsbyggnadskontorets planer på ett stort sportfält på Gubbängsfältet till stora delar nonchalerade cykeltrafiken, gällande cykelplan och politiska beslut.

Jag skissade då även upp ett förslag till annan dragning av cykelbanan. Så att det både gick att skapa ett sportfält och en bra cykelbana – mer i linje med politiskt fattade beslut kan man säga:


Mitt förslag till ny dragning av cykelbanan – fri från konflikter med framtida sportfältet

Trafiknämnden och Trafikkontoret uppmärksammade mitt inlägg och förslag till annan lösning vad gäller cykelbanan. Kontoret satte ner foten och sa: stopp, detta duger inte!

Och så tog Trafikkontoret fram ett nytt förslag till dragning av cykelbanan – en dragning som i stort sett var en kopia på mitt förslag:


Trafikkontorets förslag till dragning av cykelbanan 

Nu är den färdig, den nya cykelbanan på Gubbängsfältet i södra Stockholm. Den som höll på att bli uppäten av ett sportfält. Men så blev det inte. Här är några bilder från den nya cykelbanan:


Se där! Det gick att göra en vettig cykelbana vid trädet istället för en så kallad ”lokal avsmalning”. Det handlar bara om vilja och att man faktiskt anstränger sig lite. Som vi gör när det kommer till biltrafiken

 


Signalmagasin – så slipper gående och cyklande som ska korsa vägen stå i cykelbanan

 

I det stora hela blev cykelbanan rätt så bra. Det finns dock en avvikelse från mitt ursprungliga förslag som inte blev så bra. Jag hade i mitt förslag dragit cykelbanan så att den inte skulle omfattas av trafiksignalen (rött streck nedan) – det kommer bara leda till en massa onödiga stopp och ökad restid för cyklande.


Cykelbanan fick i östra delen en annan dragning (grönt streck) än det ursprungliga förslaget (rött). Detta medför nu att cykelbanan och cykeltrafiken omfattas av korsningens trafiksignal (blå cirkel)


Den signalreglerad in-/utfarten till sportfältet

Trafiksignalen reglera in-/utfarten till sportfältet men den ingår i hela korsningens signalreglering. Vilket innebär att det frekvent kommer lysa rött för cykeltrafiken trots att det inte är några fordon som ska in eller ut från sportfältet. Och av alla till- och frånfarter i korsningen är det in-/utfarten som har lägst trafikflöde. Vi kommer därmed få en massa rödljuscyklande – det finns ju ingen korsande trafik i majoriteten av fallen när det lyser rött. Inte ett sätt att skapa respekt för trafiksignaler.

Dragningen av cykelbanan via trafiksignalen fick även den konsekvensen att den fick en tvär anslutning till befintligt cykelstråk i östra delen:

 


Inte helt enkelt att utföra denna 180-graders sväng, särskilt inte med en lastcykel eller cykelkärra

Ännu en gång har vi sett ett fall på oförmågan som finns vid stadsbyggandet vad gäller att skapa bra förutsättningar för cykeltrafiken. Denna gång gick det till slut någorlunda bra. Men det beror ju inte på framsynt och hållbar stadsplanering. Det beror denna gång på en bloggare.

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram


Antal kommentarer: 5

Jens

”Bara 30% fel” är fortfarande ett par gånger mer fel än vad som skulle vara acceptabelt för andra transportslag.


Christofer Laurin

Angående trafiksignalen står följande att läsa i Trafikkontorets genomförandebeslut:

”Denna trafiksignal kommer att vara i första hand grön för gående och cyklister, men med tidsstyrning efter detektering från parkeringen på samma sätt som idag.”
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx%3Fdid%3D1910776&ved=2ahUKEwjXtJHtiPHyAhUHmYsKHbvEA2sQFnoECAMQBg&usg=AOvVaw1-ewRbeWDYC9qDJHwuYvA3

För närvarande lyser signalen konstant rött. Går det möjligtvis att felanmäla någonstans?


Krister Isaksson

Christofer, den där skrivningen måste tas med en nypa salt. Så fort en bil anmäler sin närvaro från Söndagsvägen eller vänstersväng från Örbyleden kommer cykelsignalen bli röd. Det får inte vara sk konflikterande signaler. Dvs grönt från Söndagsvägen OCH samtidigt grönt för cykeltrafiken längs Örbyleden. Allt detta hade undvikits om cykelbanan dragits på annat sätt, utanför trafiksignalen.
Felanmälan kan göras till stadens TyckTill-app https://trafik.stockholm/tyck-till/


henrick sundbom

Mycket intressant genomgång! Jag var där i morse och nu ser det ut som att TK inte tänkt sig att cykelbanan ska snöröjas i östlig riktning vid det aktuella trädet. Konstigt!

https://drive.google.com/file/d/1_ibAFVyoa7xdRfDRPDTF0-MGAshBaLwj/view?usp=sharing


Krister Isaksson

Henrick, intressant. De vill väl slippa vända och köra den sträckan en gång till. På detta sätt kan de sannolikt köra allt i ett svep. Lite märkligt dock, något vi aldrig skulle se på större vägar. Vi får hoppas att de åtminstone renhåller sträckan då det samlas en hel del skräp från körbanorna på cykelbanan.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Dubbelriktad cykelbana – 1 meter bred
Blogg

Dubbelriktad cykelbana – 1 meter bred


En dubbelriktad cykelbana i södra Stockholm. 1 meter bred, det vill säga det går inte att mötas på cykelbanan. Men så planerades och byggdes den. Det var nödvändigt. För att få plats med 6 stycken körfält för biltrafiken. Och för att eken inte fick fällas. Inte heller någon dialog med markägaren om markåtkomst för en bättre lösning. Så då blev det som det blev – cykeltrafiken fick det som blev över, och det blir sällan bra. Och allt ansvar för att det ska gå bra och vara funktionellt läggs på de som cyklar (och går)

Sen går åren. Mentaliteten ändras, politiken ändras, normer ifrågasätts. Det som inte var möjligt är plötsligt möjligt. Den dubbelriktade cykelbanan är inte längre 1 meter bred. Den är cirka 3,25 meter bred – den är funktionell, säker och framkomlig – så som det ska vara. Och inte behövdes någon ek fällas för att det skulle vara möjligt.

 

Det handlade egentligen bara om vilja och att anstränga sig lite. Att faktiskt hantera cykel- och gångtrafik med samma omsorg som man gjort med biltrafiken i årtionden. Att skapa funktionella och framkomliga lösningar – för alla trafikslagen.

 

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och InstagramLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Lär av Åland
Blogg

Lär av Åland


Sedan flera år tillbaka tillbringar min familj och jag ett antal veckor på Åland varje sommar. Det är en härlig blandning av cykel, fiske och bad. Och jag menar att vi har en hel del att lära av Åland när det gäller cykling.

Det nybyggda cykellösningarna inne i centrala delarna av Mariehamn imponerar inte – kanske har de använt sig av svenska konsulter!

Vad som dock imponerar på mig är hur de ständigt bygger ut cykelvägarna på landsbygden. Mil efter mil av funktionella cykelvägar. Och det märks – det är massor av cyklande på dessa cykelvägar. Turister, motionärer, vardagscyklister, barn och äldre samt en och annan rullskidåkare. Det dyker då och då också upp människor i permobiler.

 

 


Mil efter mil slingrar sig cykelvägarna fram i det Åländska landskapet – en härlig miljö att cykla i!

Det dyker också upp fler och fler lastcyklar på Åland:

 

 

I Sverige har vi ju hamnat i det läget att cyklingen på landsbygden störtdyker – där det tidigare gjordes flest cykelresor. Antalet cykelresor på landsbygden har halverats och även färdlängden minskar. En starkt bidragande orsak till detta är den omfattande utbyggnaden av 2+1-vägar runt om i landet, och där inga cykelvägar byggs samtidigt. Detta gör cykling mer eller mindre livsfarlig och omöjlig på många platser i landet.

Så vill regeringen lyckas med sina storslagna planer om ökad och säker cykling så behöver vi bara blicka ut över Östersjön och lära av lilla Åland. För om ni inte redan har fattat det så är det väldigt enkelt – vill vi att fler ska cykla så måste det finnas förutsättningar för detta. Det vill säga ändamålsenlig och säker cykelinfrastruktur.

Jag är dock inte helt övertygad om att regeringen och vår infrastrukturminister har fattat detta. Åtminstone går det inte att avläsa i de pengar som avsätts till cykel in den statliga infrastrukturbudgeten. Regeringens visar också en oförmåga att cykelanpassa trafiklagstiftningen och väglagen. Men kanske tror regeringen att det går att prata ut folk på cykeln, och samtidigt göra mångmiljardinvesteringar för biltrafiken.

Heja Åland!

 

Jag hänger även på Twitter och Instagram


Antal kommentarer: 4

Krister Spolander

Intressant alternativ i september. Hyrde hus på Dånö ett par somrar för mycket länge sen, innan bron byggdes. Vore kul att komma tillbaka. Hur är beläggningen, tycker mig se grus på bilderna (kör touring på liggcykel som inte gillar grus)?


Krister Isaksson

Krister, beläggningen på cykelvägarna är asfalt, med rapakivigranit som gör den så vacker i färgen.


Krister Spolander

Kul att ålänningarna använder sin röda granit till cykel. Sen jag såg terrakottafärgade cykelfält för första gången i Tyskland och Nederländerna har jag tyckt att ALLA cykelfält, i hela världen, också Sverige, borde vara så. Mycket häftigare att cykla på en röd matta!


Dag Lundén

Du har så rätt Krister. Det är ett fint cykelnät som blir ännu finare när man knyter ihop det med förbindelseförjorna mot finska fastlandet. Brukar göra lite extrasvängar på väg till och från det permanenta sommarnöjet..
I år blev det Pargas, straxt söder om Åbo, via Nårdendal, Gustavs, Iniö, Houtskär, Korpo, Kökar, Långnäs, Mariehamn och sedan Kapellskär och Stockholm på 3 dagar och 10 färjor…
Men varför är cykelvägarna längs motortrafikleden på Rådmansö så usla?Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Fiskecyklisten tipsar!
Blogg

Fiskecyklisten tipsar!


”Ett svagt swish bryter tystnaden nere vid bryggan när fiskelinan flyger iväg med den ljumma morgonvinden ut över Magelungen för att sen ljudlöst försvinna ner under ytan. Håller i spöet gör Krister Isaksson.”

Skrev ett inlägg i juni om att jag varit ute med reporter och fotograf från tidningen Mitti. De ville veta mer om cykelfiske. Nu är artikeln publicerad och ni kan läsa den här.

Här är lite bilder från artikeln:


Toppbild: Fotograf Sacharias Källdén

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

 

 Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Till Tetra Pak kan du inte cykla – det är för farligt
Blogg

Till Tetra Pak kan du inte cykla – det är för farligt


Det går inte eller så har fastighetsägaren och företaget inte förmågan eller kompetensen att skapa en säker trafikmiljö att cykla i – så för din egen säkerhet uppmanas du att leda cykeln på företagets område. Bilen kan du självklart ta ända fram till parkeringsplatsen hos Tetra Pak i Lund.


Foto: Mårten Zetterman

 

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och InstagramLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*