Blogg

KONFLIKTDESIGN!


 

Då och då dyker det upp inslag i media om den infekterade stämning som råder mellan cyklister och gående och cyklister och bilister. Nu senast var det en artikel i SVD som tog upp ämnet. Det ska uppenbarligen vara så att gående hatar cyklister enligt polisen! Läser man sedan kommentarerna till dessa artiklar så är det ibland en skrämmande och obehaglig läsning.

I och med den framväxande cykeltrafiken blir det mer och mer tydligt att vad stadsplanerare och trafikplanerare har ägnat sig åt i decennier är inget annat än KONFLIKTDESIGN.

Genom att inte behandla cykeln som ett transportmedel, att inte ge den sitt eget utrymme i transportsystemet skapas dessa konflikter. Ibland ses jag enligt systemet som gående, ibland är jag mer att liknas vid en bilist och ofta skiter systemet fullständigt i cykeltrafik. Vad man inte får glömma bort är att infrastruktur i mångt och mycket är kommunikation, den talar med all tydlighet om vilket trafikslag som prioriteras, vilket som ska ha rätt till väg, vad man förväntas använda för färdsätt osv. Så vad kan man då förvänta sig om det är urusel cykelinfrastruktur? Och samtidigt uppmanas att cykla av Riksdag och Regering, av Trafikverket och många av landets kommuner. Och sedan börjar många att cykla i detta urusla system! Min slutsats är att dålig infrastruktur leder till dåligt beteende. Om systemet inte tar hand om mig på ett bra sätt, om jag inte vägleds och får hjälp på min färd med funktionella och säkra lösningar måste jag ju lösa det själv. Och att tvingas lösa det själv blir sällan särskilt bra för kollektivet…

Vill göra ett litet tankeexperiment! Om biltrafiken hade liknande infrastruktur som cykeltrafiken har idag, vilket beteende hade vi sett hos oss bilister?

Här följer några exempel på konfliktdesign

Varför ska vi dela yta med gående? Är det bra för oss som cyklar? Är det bra för oss som går?  Är det effektivt och säkert att hela tiden tvingas bromsa och väja för gående?Till höger i bilden ser vi fyra körfält plus en bred mittrefug, till vänster en stor parkeringsplats. Är detta en rimlig fördelning av trafikytor?

Ett så kallat regionalt cykelstråk i Storstockholm avsett för arbetspendling. På denna yta ska jag alltså som cyklist dagligen pendla, en yta som är för smal för att säkert cykla på, för smal för att dela med gående och stråket går rakt genom flera busshållplatser. Snacka om konfliktdesign! Vem vill cykla här, vem tycker det är bra att cykla här. Ändå är det här jag förväntas cykla och på ett effektivt och säkert sätt ta mig fram!

Ett till så kallat regionalt cykelstråk i Storstockholm, avsett för arbetspendling. Här gör vi en busshållplats och ställer ett väderskydd och träd i cykelbanan. Observera att till höger i bilden finns det väldigt mycket yta där man skulle kunnat dragit cykelbanan för att undvika denna konflikt! Men istället väljs konfliktdesign som lösning…

En central plats i landets huvudstad, Raoul Wallenbergs torg. Också det största öst-västliga cykelstråket i staden där 1000-tals cyklister passerar varje dag. Här är det en form av shared-space eller så kan man också kalla det konfliktdesign!

 

 


Nytt nummer ute i butik nu!

I detta nummer har vi:

  • Snackat med Justin Williams och Ebbe Silva
  • Tipsar om hur du överlever hösten
  • Tar en djupare tips på hur mensen påverkar din träning
  • Hetsar om vikten av kolhydrater

Ute nu!

Bli prenumerant
Antal kommentarer: 16

manne

vilken träffsäker krönika!
Det är helt hopplöst att cykla på ”sin” cykelbana från punkt A till B ibland ska man ut i trafiken och vingla, ibland försvinner cykelbanan helt spårlöst och man tar sig fram där man tycker att det passar. Till nackdel för sig själv och medtrafikanter.
Jag tror inte så mycket på att cykla mot enkelriktat etc som föreslagits. Tror bara det leder till mer bekymmer. Bättre att ge cyklisterna egna vägar och bättre utrymme (gärna på bilisternas vägar)!


Sven-Erik Olsson

Ja, det är på grund av att konfliktdesign är så spridd som jag förespråkar cykling på vägarna. Eller så är det för att jag är Lundabo.
Konfliktdesign är också när lämna företräde systematiskt används för att hejda cyklisten när cykelvägen korsar en ‘bilväg’ även där de som kör på bilvägen har att lämna företräde för bilister som kommer körande åt samma håll som den som färdas på cykelvägen. Extrakryddas dessutom ofta med att designen är sådan att om bilisten som skall lämna företräde för andra bilister vid stopp blockerar korsande cykelväg. #klagolåt


Krister Isaksson

Tack!
Själv är jag en mycket ivrig förespråkare för cykling mot enkelriktat! Om man tänker på att bara i Stockholm finns det över 200 enkelriktade gator som det skulle vara lämpligt att möjliggöra cykling mot enkelritningen. Det är mindre lokalgator, låga fordonsflöden och hastighetbegränsningen är 30 km/t. Utmed dessa gator finns ofantligt många start- och målpunkter för cyklister och genom regeländringen skulle det innebära avsevärda restidsförkortningar. Särskilt om vi aggregerar detta på samhällsnivå. Nu är det ju så att många cyklar redan mot enkelriktat, det fungerar förutom att man bryter mot trafikreglen. Och vad gäller trafiksäkerheten är det inga som helst problem visar tysk forskning, snarare tvärtom! Och betänk en sak till, är det åt något håll en bilist tittar åt är det framåt, annars är ju en vanlig förklaring vid cykelolyckor med bilister, att cyklisten bara dök upp från ingenstans!
Det är ju också så att enkelriktningen har ju aldrig satts upp för att enkelrikta cykeltrafiken, det blev bara konsekvensen pga att trafikreglerna inte är särskilt väl anpassade för cykeltrafik.


Olle Andersson

Jag cyklar i samma stad som Sven-Erik och håller med om att vägen av de orsaker han nämner är snabbare och bekvämare än cykelbanorna. För att slippa onödig aggresivitet från andra trafikanter cyklar jag likväl på cykelbanorna när jag enligt lag måste. Det finns dock många sträckor där man SKA köra på vägen, men där många cyklar på gångbanan för att de och många bilister tror att cyklar överhuvud inte får framföras på väg. Cykeln var en gång det vanligaste persontransportmedlet i landet, idag ses det, i trafikplaneringen, som ett lekredskap med en toppfart kring 15 kmh.


Cynisk Cyklist

Håller på det hela taget med, men hur skall cykelvägar designas så att cyklister åtminstone håller sig på höger sida? Utanför mitt köksfönster är det antagligen fler som cyklar mot körriktningen på den enkelriktade cykelbanan på vänster sida av vägen än som cyklar på rätt sida, och det är smala (!) cykelbanor obegripligt uppflyttade på trottoaren. De målade cykelsymbolerna hjälper uppenbarligen inte (att alla som de cyklar över är upp och ner skulle antyda något). Om man som jag har ett cykelekipage som är ungefär lika brett som cykelbanan och inte lämpar sig för hopp över höga trottoarkanter blir man mycket medveten om folk som kommer farande åt fel håll.
På tal om enkelriktat: att möta någon på en smal väg är inte roligt om man sitter på en bred trike …


Andreas

Det är underbart med den polarisation som finns när man läser kommentarerna till artikeln i SvD. Jag är inbiten fåne när det gäller att tro att enda sättet för att komma till en förändring är att separera trafikslagen. Görs inte det så fortsätter konflikterna och utlöser all den testosteronosande aggressionen mellan gående, cyklande, och körande.
Det måste läggas pengar på infrastrukturen men samtidigt tror jag också att både polisen och politikerna måste ut och visa sig – gärna på en cykel – och beivra alla de dåliga beteenden som både gående, cyklande och körande uppvisar.
Den stora skillnaden mellan bilister och cyklister är att bilisterna är helt skyddade i sina bilar och riskerar lackskador emedan cyklisten är helt oskyddad och får plikta med livet om bilisterna gör något oväntat. Kommentarer såsom: ”Nästa gång gasar jag när jag ser någon cyklist på övergångsstället” gör ju en mörkrädd.
vad är det för fel på mänskligheten när man inte kan komma överens på den här begränsade ytan.


Peter

Riktigt bra exempel på helt galna lösningar! Tyvärr finns massor av sådant runt om i Stockholm. Säkert i andra städer också.
Jag cyklar allt oftare på vägbanan, vilket jag vet kan vara olagligt, och något som retar upp bilister. Men det är bättre att köra i samma hastighet som bilarna och glida med i trafiken än att stångas med andra pendlare som vinglar eller bland fotgängare som strosar.
—–
http://hampus.biz


manne

får jag ställa en fråga som hör samman med detta blogginlägg: på vilken sida ska man möta en gående om man kommer på en kombinerad cykel/gångväg?
Det är om något ett bekymmer och olyckrisk. Jag vill hävda att det är som i trafiken att man som cyklist håller till vänster men många gångtrafikanter vet inte detta och vinglar som en yr höna framför en.
Än svårare på vissa platser där man gjort kombinerade gång/cykelbanor med streck emellan


David

Bra analys. Jag tyckte artikeln i Svd var intressant men olycklig där polisen får citeras som om det råder krig mellan fotgängare och cyklister. Likaså att de valde ett Stockholms absolut lurigaste ställen för cyklister/fotgängare. Cyklister pendlar och har fått ett par hundra meter fart när ett halvskymt övergångsställe dyker upp. Inte många vill stanna då. Inte heller när man kommer från andra hållet och precis fått upp farten. Svårlöst problem. För att inte tala om Götgatsbacken. Där skickar man in alla pendlare på en gågata. Att det inte smällt på Raoul Wallenberg är fantastiskt.


Magnus Billberger

Som en liten kontrast till allt elände så vill jag lite kort reflektera över mitt senaste besök i Stockholm: Hade som vanligt med mig vikcykeln på tåget och resan för dagen gick till KTH. Vad jag kunde uppfatta så är Kungsgatan tvärs genom stan endast cykelanpassad såtillvida att man målat cykelboxar vid korsningarna. Det var en fröjd att tillsammans med andra cyklister glida fram i dubbla led. I korsningarna snirklade cyklisterna sig förbi bilköerna och fram i boxen för att efter korsningen åter ställa upp i dubbla led. Möjligheten för en bil att köra om en cykel var mycket begränsad och dessutom ganska meningslös eftersom det snart var stopp i nästa korsning.
Jag tycker detta är ett exempel som på ett intressant sätt kontrasterar till konfliktdesignen. Åtminstone just den dagen på Kungsgatan så fungerade cykel och bil riktigt bra tillsammans och jag anser att avsaknaden av alltför mycket aktiv styrning av respektive trafikslag var en av de viktigaste faktorerna.
Jag anser att man i stadstrafik i hög grad ska styra in cyklarna att dela trafikytor med bilarna. Eventuellt i kombination med ett omkörningsförbud, dvs bilar ska inte få köra om cyklar som ligger i samma fil. Givetvis behöver en sådan trafikstyrning begränsas till vissa zoner eller vägar.


Krister Isaksson

manne, en gemensam gång- och cykelbana är just gemensam! Finns ingen regel för var man ska gå resp. cykla utan tanken är att trafikanterna ska lösa detta själva, därav gemensam. Mellan cyklister råder högertrafik. En riktig skitlösning anser jag som inte bör användas. Gynnar varken gående eller cyklister. Speglar mer ett förlegat, okunnigt och omodernt synsätt på cykeltrafik. När skylten har en linje mellan gång- och cykelsymbolen samt att beläggningen är försedd med linje eller annan markering är det en separerad gång- och cykelbana vilket innebär att man ska gå på gångbanan och cykla på cykelbanan. Cykelbanan bör för att förtydliga detta förses med cykelsymboler.
Hoppas du fått svar på din fråga!


Krister Isaksson

Magnus, håller till visa delar med dig. Och det råder en hel del restriktioner på olika delar av Kungsgatan redan idag, det är bl a genomfartsförbud för motorfordon mellan Vasagatan och Sveavägen. Och det är busskörfält åt andra hållet. Hastighetsgränsen är 30 km/t på samma sträcka. Det finns en särskild cykelsignal i korsningen Kungsgatan/Sveavägen. Delen mellan Sveavägen och Stureplan innehåller många avsnitt med busskörfält. Busskörfält som börjar redan på Sturegatan och därmed kommer inte några personbilar in på Kungsgatan därifrån. Allt detta innebär att Kungsgatan inte har någon betydande roll för biltrafiken. Det skulle vara enkelt och inte innebära några större problem för stadens trafiksystem att göra en helt renodlad buss- och cykelgata på Kungsgatan (självklart skulle varutransporter vara möjliga under vissa tider). Det är dock inte lika lätt att åstadkomma motsvarande lösning på Sveavägen, Hornsgatan, Götgatan, Ringvägen, ST Eriksgatan…


Magnus Billberger

Tack Krister för dina kommentarer. Jag bor själv inte i Stockholm så man har inte så bra detaljkoll. Jag är dock återkommande på tjänsteresor till både Stockholm och andra större städer till olika destinationer som jag ofta når med den medhavda vikcykeln eller när man reser med lite mera cykelvänliga tågoperatörer med min vanliga brukscykel.
Ditt inlägg om KONFLIKTDESIGN tycker jag är klockrent och gäller nog samtliga städer jag cyklat i. Jag upplever att man ofta genom formerna på GC-vägarna som de värsta konfliktsituationerna skapas. Härigenom tvingar man fram en hackighet i interaktionen mellan cyklister och andra trafikslag på ett sätt där man i regel alltid tvingar cyklisten till de största kompromisserna.
Det blir intressant att se vad regeringen säger om att införa 40 km/h som bashastighet inom tätbebyggt område. I sådant fall minskar hastighetsskillnaderna mellan cykel och motortrafik såpass att jag anser det än mer skäligt att begära att dessa trafiksalg måste samsas på en stor del av gatorna. Jag tror vi måste tänka brett när det gäller cykelns plats i trafiken så att man inte låser in sig på ”ett trafikslag – en trafikyta”. Det är t ex hög tid att häva kravet på att man ska cykla på GC-väg när sådan finns, detta bör vara ett val som cyklisten ska göra.


Senkommen kommentar:
På Raoul Wallenbergs torg skall man cykla på cykelbanorna. Men den som går i Arsenalgatans förlängning är mycket dåligt utmärkt. Att snedda över torget är inte tillåtet!


Krister Isaksson

LÅ, och om den är dåligt utmärkt kan man väl inte kräva att man ska cykla där? Hur ska man veta att det är en cykelbana samt var den går? Är det att vara tydlig i kommunikationen med trafikanterna?


Till Krister Isaksson:
Hur man skall veta att den finns där vet jag inte. Men där många cyklister kör in på torget från Strandvägen finns det en väl synlig cykelbana, och inget som tyder på att det är OK att kryssa bland utställningsbilder, skulpturer och sittbänkar. Känner man inte till cykelbanan så är det naturliga för varje tänkande cyklist att köra i gatan runt torget!
(I sista bilden i blogginlägget har cyklisten cykelbanan cirka 1,5 till 2 meter till vänster om sig. Hade han varit mycket uppmärksam hade han sett cykelsymbolerna strax under bildens nedre högra hörn.)Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Titta en cykelbana, vad kan vi använda den till? Del 7


 

Vi sätter upp lite bommar tvärs över cykelbanan!

Detta är något som förekommer tämligen ofta på landets cykelbanor och endast undantagsvis är denna styggelse motiverad. Motiven till bommarna kan vara att hindra biltrafik, försvåra eller försöka förhindra otillåten mopedtrafik, hindra att cyklisterna cyklar rätt ut i gatan (för det gör vi ju ofta!) eller hastighetsdämpa cyklister. Av någon märklig anledning är dessa bommar ofta öppna under vinterhalvåret. Då kanske det påhittade problemt är borta? Nä så är det visst inte utan det är pga vinterväghållningen, man kan ju inte gå ur och in i traktorn varje gång för att öppna och stänga bommen!

Sällan tänker man på konsekvenserna för cyklister och man utformar dessa hinder på ett mycket cykelovänligt sätt (det är ju inte heller särskilt lätt för gående, än mindre med barnvagnar, människor med rullatorer, rullstol osv). Om nu motivet är att hindra biltrafik behöver ju inte passagerna vara så smala och besvärliga som de ofta är. Jag har vid olika tillfällen gått igenom olycksdatabasen Strada och det finns en hel del olyckor där cyklister kommit till skada vid dessa typer av avspärrningar, tyvärr finns det även dödsolyckor. Det finns även forskning på området, What cyclists need to see to avoid single-bicycle crashes?

I Holland har man tagit fram en typlösning för hur dessa ”Bilhinder” ska utformas, mycket med tanke på att de ska vara ”cykelvänliga” och säkra för cyklister.

Malmö är en av få kommuner i landet som har tagit fram riktlinjer ang. avspärrningar av cykelbanor, så här lyder den:

Cykelbanor avspärrning
 
Gatukontoret har tagit som policy att endast i extrema undantagsfall sätta upp avspärrningar över våra cykelvägar.
Anledningarna är bland annat följande:
1) Risken är stor för att någon cyklist i mörker skall köra på och allvarligt skada sig.
2) Hindret försvårar eller rent av gör det omöjligt att sköta driften på ett effektivt sätt. Speciellt gäller detta renhållning och vinterväghållning.
3) Om cyklister varje dag måste sakta ner eller rent av stiga av cykeln för att kunna passera hindret, kommer de med all sannolikhet att välja en annan väg. Värst vore om de då väljer att cykla längs en bilgata. Hela idén med cykelbanor är då förfelad.
4) Alla typer av cyklar kommer inte igenom de avspärrningar som behövs för att hålla undan mopeder, t.ex. handikapp cyklar, tandemcyklar och cyklar med packfickor eller barnsadel.
5) Om cykelbanan är rätt skyltad, är det sedan polisen som har att övervaka att de regler och förordningar vi har i samhället efterlevs.

Bra Malmö!

Kanske skulle vi slippa flertalet av dessa bilder om fler kommuner arbetade som Malmö? Studerar man bilderna så ser man att gående och cyklister ofta passerar på utsidan av dessa idiotiskt utplacerade bommar. I lera, grus och jord ska ni färdas… Vad är detta för synsätt på cyklister?

Effektiv avspärrning av cykelbanan!

Här passerar man enkelt med cykel och cykelkärra!


Dessa bommar har en rolig historia. De kom upp i samband med att cykelvägen byggdes och i förebyggande syfte. Det kunde ju bli biltrafik…
Undrar om man cyklar på gångdelen?  Genom denna olämpliga utformning får man majoriteten av cyklisterna att cykla på gångdelen (till höger i bilden). Bra jobbat Solna Stad! Men ert borgarråd anser ju att detta är nödvändigt med bommar och hinder för cyklister så det är bara att bita ihop!


Antal kommentarer: 10

Michael Åhman

Tack Krister!
I Norrtälje har man byggt en jättefin cykelbana på norra sidan om Norrtäljeviken, 800 meter lång. På denna korta sträcka har man lyckats lägga in fyra (4) stycken sådana här alldeles för trånga dubbelbommar. Undrar vem som bestämt avståndet – den människan har garanterat aldrig cyklat. Kanske dags att upplysa Kommunförbundet?


manne

usch dessa har man varit så van vid att man inte ens sett dom som de hinder de är ! men egentligen är de riktigt hemska saker. En gång hade de i min dåvarande stad lidköping ställt ut blomlådor istället med den följden att jag den vårdagen körde rätt in i dem. Cykeln blev skrot men jag klarade mig helskinnad!


Kent S

Dom kostade min käre far en ny höftkula. Jättefiiffigt att sätta dessa på en gammal banvall utanför Falkenberg. Som tur var hindrade inte ingreppet farsgubben ifrån vidare cykling och nu har den pallat 2 CV o Vätternrundor.
/Kent S.


staffan

borde sitta i varje övergångsställe då (alla) cyklister bara kör rakt ut oavsett om det kommer bilar eller inte . det är ju trots allt gångare man ska lämna företräde för .


Friedl Karel

kan vi inte lägga ihop till en polsk lastbil med kran och hydraulisk avbitare och klippa av allt sådant skräp? Stena metall kan väl bli finansiär trotts att det inte är koppar?


Håkan

Om det finns en cykelbana så finns det också biltrafik på den. Om man inte sätter upp hinder. Skyll inte på trafikplanerarna utan ta och skäll ut närmaste bilist du ser.


Magnus Billberger

Självklart ska vi ha sådana där bommar vid alla cykelbanor. De på dina bilder ser dock delvis lite felplacerade ut. De ska ju sitta där bilar ska hindras från att köra in på cykelbanan. På bilderna 4,6,7 och 8 är de visserligen på rätt plats, men i fel riktning. De ska vridas 90 grader.


manne

jag antar att Krister redan sett detta (?) men för er som inte sett vill jag visa på en länk om forskning som visar att 8 av 10 cykelolyckor är singelolyckor som ofta beror på dåligt utformade cykelvägar typ bommar och betonggrisar mitt i vägen !….
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5257013


Cynisk Cyklist

På de få ”ersättningscykelvägarna” kring E18-bygget vid Tensta Rinkeby Kista där biltrafik inte är tillåten, förekommer grindar flitigt. Och eftersom underlaget är mer eller mindre lös grus blir det extra roligt. Hur en handikappcykel, tandem, eller nån med cykelkärra ska tas sig igenom begriper jag inte. Jag antar att de finns där för att förhindra att man far ut i byggtrafiken, men med dessa tvingas man koncentrera sig på att ta sig genom hindret i st f på korsande trafik …
Å andra sidan, utan bilhinder körs det bil på cykelbanan: har varit nära att bli nedmejad av en taxi som körde som en biltjuv och har hamnat mitt i en biljakt på cykelvägen. Och vad lider man av för vanföreställningar när man kör sin SUV som knappt får plats på GC-vägen förbi Påbjuden gång- och cykelbana med tilläggsskylt ”Ej moped”?


Krister Isaksson

manne, tack för tipset! Och du gissade helt rätt att jag redan sett o läst rapporten. Har tom skrivit om den i en blogg tidigare, ni finner den här: http://www.kadens.se/blogs/kristerisaksson/gar-det-att-overleva-som-cyklist.htmLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Titta en cykelbana, vad kan vi använda den till? Del 6


 

Vi gör en plaskdamm!

En inte helt ovanlig erfarenhet man gör när man cyklar är att på vissa delar av cykelvägnätet så är det stora samlingar av vatten. Ibland är det så illa att det täcker hela cykelvägen och ofta i flera timmar, ibland dagar efter regnet. Det blir riktigt intressant (och farligt) under vinterhalvåret då dessa vattensamlingar sällan torkar bort, fryser sedan till is och blir till skridskobana! Tänk er detta på gatu- och vägnätet, hur länge tror ni detta problem skulle bestå på dessa ytor?

Här har en handlingskraftig medborgare har lagt ut en spång! Lite svår att använda som cyklist men vi delar ju ofta vår yta med gående…

Här halveras cykelvägens bred pga vattensamlingen och får man möte får man antingen bromsa in eller färdas genom vattensamlingen. Det har gått 36 timmar sedan det regnade, när det regnar täcks hela cykelbanan… På vintern blir det isbana!

Eländet fortsätter…

Många, många timmar efter regnet är vattnet kvar…  Här har Nacka kommun nyligen asfalterat om sträckan, av någon outgrundlig anledning så gjorde man inga justeringar av fallen så vattnet kan rinna bort utan eländet kvarstår! Hur står det till i huvudet på ansvariga kan man fråga sig? Vi asfalterar om men vi skiter i att åtgärda felet!

Tack för alla bilder och fortsätt gärna att sända in fler bilder till mig på tokigheter på cykelbanor! krister.isaksson@kadens.se

 Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Regeringens särskilde cykelutredare – fick tidigt lära sig att man inte skulle ägna sig åt cykelställsfrågor


 

Läser en intervju med regeringens särskilde cykelutredare Kent Johansson (c). Han har ju uppdraget att se över regelverken i samhället för att se om det i dessa finns möjlighet till förändringar som kan leda till ökad och säker cykling. Hans besked är: ”Vi har i utredningen gått igenom lagar och förordningar och det finns egentligen inget som diskriminerar cyklingen. Ändå är det något som fattas.”

Men om det är något som fattas, om samhällets institutioner och de som arbetar i dessa inte självmant verkar för ökat och säkert cyklande, om ”man tidigt fått lära sig att man inte skulle ägna sig åt cykelställsfrågor” kan ju kanske regelverket behövas spetsas till. För det är nog många fler än Kent Johansson som har fått lära sig att strunta i cykelfrågor. Han beskriver en kultur, ett synsätt, som jag fullständigt delar efter mina 15 år som offentliganställd trafikplanerare – cykelfrågor är inget man ägnar sig åt!

Att inget diskriminerar cyklingen idag enligt Kent Johansson är ju uppenbarligen inte tillräckligt. Om man nu inte räknar in synsättet att man ska strunta i cykelfrågor helt och hållet som diskriminering! Så efter några års utredande kommer vi alltså i oktober-november få veta att några förändringar av lagar och förordningar inte är nödvändiga för att nå ett ökat och säkert cyklande. Vi kommer inte få möjligheten att cykla mot enkelriktat, vi kommer inte möjligheten att svänga höger vid röd signal, det kommer inte ställas krav på att hantera cykeltrafik i Länsplaner, Översiktsplaner, Detaljplaner och Bygglov osv.

Istället lämnar han över mycket av ansvaret till de planerande myndigheterna så som Trafikverket, Länsstyrelsen, Regionförbunden, kommuner osv. Och dessa är ju organ som har visat sig ha spjutspetskvaliteter på cykelområdet, de som till stora delar ligger bakom den  ”cykelskuld” som Kent Johansson nämner i intervjun.

Inget nytt under solen…

Cykling mot enkelriktat i Münster, Tyskland. Vilket är tillåtet i ytterligare 25 länder men inte i Sverige…


Antal kommentarer: 3

Thomas J

Jag kanske misstolkar texten men jag får intrycket att varken du eller Kent Johansson förstår innebörden av begreppet ”cykelställsfrågor”. Det har absolut ingenting med cykel att göra.


colnago

just, ett modernare tänk skulle behövas – men publicitet kan ge effekt, vill du inte skriva ett debattinlägg i DN?
Argument finns ju


Gbgcyklaren

Inte direkt apropå ovanstående blogginlägg….
Men här är ett jobb du borde söka (om du flyttar till Göteborg):
http://gbgcyklaren.blogg.se/2012/august/sokes-trafikplanerare-med-fokus-pa-cykel-i-goteborgs-stad.htmlLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Trafikverket – låt inte idiotin segra!


 

Uppdrag granskning ang. E4 Förbilfart Stockholm gick ju i repris på SVT nyligen. Dessa typer av projekt verkar ju ha sitt eget liv och drivs många gånger stick i stäv mot andra fattade beslut. Och ibland på väldigt lösa grunder och svajiga beslutsunderlag, det verkar som idiotin är på väg att segra! Om det nu blir så att vi får leva med skiten och kommer att bränna iväg 27 miljarder eller vad det nu slutar på kunde man ju önska sig att Trafikverket passade på att göra det så bra som möjligt för övriga trafikantgrupper som berörs av detta mastodontprojekt. Så är tyvärr inte fallet. En genomgång av arbetsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar och utlåtanden i projektet E4 Förbilfart Stockholm visar på ett direkt undermåligt hanterande av cykeltrafiken, många gånger i strid med styrdokument, råd och riktlinjer som Trafikverket har att rätta sig efter.

Stora och omfattande trafikplatser kommer att skapas som får negativa och besvärliga konsekvenser för cykeltrafiken (och gående) i form av omvägar, fördröjningar, trafiksäkerhetproblem, bärriärer osv.

Vad skulle då kunna göras? I sådana här gigantiska infrastrukturprojekt finns mycket stora möjligheter att göra mycket bra åtgärder och lösningar för cyklister. De kostar tämligen lite att göra om de görs i samband med dessa gigantiska projekt och de är alltid mer samhällsekonomiskt nyttiga än väginvesteringar, se bara den här rapporten! Att göra dem i efterhand blir avsevärt dyrare och ibland nästan omöjligt. Ta en titt på bilderna nedan och tänk er trafikplatserna Kungens Kurva, Häggvik och Hjulsta som ju ska byggs om i samband med Förbilfarten. Tror ni att det är något sådant vi kommer att få se? En modernare trafikplanering och trafiksystem som både bildligt och bokstavligen visar hur trafikhierarkierna i en framtidsinriktad stad kan se ut. Icke sa nicke, men det är inte försent! Det är bara för projektledarna och övriga ansvariga i Trafikverket att sticka i väg på lite studieresor, få lite inspiration och kunskap så fixar de biffen! Man kan om man vill!

Den svävande cykelcirkulationen i Eindhoven, Holland:

Utgångsläget var en stor trafikplats i form av en cirkulationsplats i utkanten av Eindhoven. Det fanns separat cykelbanor runt omkring och passagerna var signalreglerade, en lösning som bedömdes otillräcklig både vad gäller cyklisters (och gåendes) säkerhet och framkomlighet.

Innan ombyggnad

Så här gjorde man. En ”flytande” cirkulationsplats för cykeltrafiken vilket gör att cyklister är separerade i tid och rum från motorfordonen. Både trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras avsevärt. Konstruktionen står verkligen ut och är nu ett nytt landmärke när man kommer till Eindhoven, signalen blir att här cyklar vi och satsar på exceptionell infrastruktur för cykeltrafik.


Den nya ”flytande” cykelcirkulationen, Hovenring.

Ni finner mer information om detta spektakulära bygget här: BicycleDutch

 

 


Antal kommentarer: 5

Mats

Hej Krister,
Så här skrev jag till Anders Ekegren i Solna, stadsbyggnadskommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen, då jag uppfattar trafiklösningen vid nya arenan som en ytterligare försämring:
”Men, det som bekymrar mig är att i de trafikstrategiska planerna för kommunerna runt Stockholm, (och även Stockholm) så skriver man alltid att man vill att pendlingscyklingen skall öka, men i verkligheten tar man till åtgärder som försämrar. Ett exempel är Sollentuna som nu bygger kombinera de gång-och cykelbanor på trottoarerna utefter genomfartsvägarna/huvdlederna. Det innebär att man tvingar upp oss cyklister, som tidigare använt vägrenen att cykla på, upp på “trottoarerna”. Vid varje kvarter drar man in cykelöverfarten så att den trafik som skall ut på huvudleden hamnar bakom markeringen för väjningsplikten vilket innebär att bilarna inte bara blockerar alla överfarter utan det innebär att bilarna inte behöver väja för cyklisterna. Det skapar otroligt många olyckstillbud förutom att det totalt stör rytmen för cyklisten. Det värsta av allt är att den typen av överfarter är rekommenderade i en utredning från Trafikverket.
Att skapa kombinerade gång- och cykelvägar på trottoarerna innebär också att den ordinarie körbanan blir smalare och bilarna kan inte passera oss cyklister som väljer det alternativet utan att gå ut i motsatt körbana. Det skapar irritation och olyckstillbud då bilar pressar sig förbi ändå.
När det gäller Solna och ditt bord så har jag bl a läst den fördjupade översiktsplanen över Solna station och arenastaden. Där pratar man endast om gång- och cykeltrafik i ett ord, GC-trafik. Inte ett ord om att ett av de stora pendelstråken för cyklister går Kolonnvägen. Inte ett ord om att separera gång- och cykeltrafikanter.
Titta också på detaljplanen över området hur många 90-graderssvängar man tänker sig anlägga för den norr- sydgående cykeltrafiken parallellt med Kolonnvägen vid anslutningen till den nya bron över spåren till arenan. Här har du nu chansen att tänka utanför lådan och rätta till felen:
Se till att Kolonnvägen i dess helhet får snabbcykelfält för oss pendlingscyklister! Lösningen som är inritad fungerar säkert för ”promenadcyklisterna”. ”


Andreas

Bra Mats!
Och bra Krister även du.
Vad avser Förbifarten så riktar du in dig på korsningarna – kommer man som cyklist att överhuvudtaget att kunna cykla länge Förbifarten? Det är ju en enorm inbesparad väg för cyklister istället för att som idag cykla via Essingeleden/Västberga/Kungens Kurva om man kommer från Västerort och vill ta sig söderut (söder om Mälaren).
Mycket av Förbifarten kommer ju gå i tunnel men jag gissar att man inte inkluderar några cyklister där inte eller gående för den delen…


Krister Isaksson

Mats, mycket bra intiativ. Detta är ett sätt att påverka och förhoppningsvis få till stånd förändringar och förbättringar.
Andreas, nej där Förbifarten går i tunnel/bro kommer det inte vara möjligt att cykla. Att cykla i tunnel med eller i nära ansluttning till biltrafik är ingen höjdare. Broarna däremot borde analyseras ur ett cykelperspektiv och se om där finns någon potential, detta är inte gjort.
Man kanske kan uppfatta det som jag beskrev enbart korsningar men i t ex Kungens Kurva sträcker sig Förbifarten i ytläge från Vårby Backe i söder till Smistavägen i norr, en sträcka på över en kilometer. Här finns stora möjligheter att skapa mycket bra cykelinfrastruktur, både längs med och tvärs över Förbifarten. Sätter man det sedan i sammanhang med Stockolms stads nya cykelplan finns här möjligeheten att från Vårby i söder till Liljeholmen i norr skapa en ”Supercykelväg”, dimensionerad för pendlingscykling med flera filer, planskildheter och prioritet i korsningar.


vator172

Visst bra med separering i höjdled men alldeles för många alldeles för tvära 90 graders svängar. fyra stycken för att köra rakt fram! Precis lika korkat som de flesta nya cykelbanor/vägar som byggs runt om i Sverige.


E

Pga förbifarten bygger man om akallalänken. TrV betalar men det är stadens väg, så de bestämmer hur. Staden tar dock inte chansen utan beställer en väg med lägsta tänkbara standard på GC-banan. Ingen trafikplanerare reagerar…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

HALLÅ, det är ju för fan inte min döda vinkel!


 

Fick detta från Transportnet i går:

Lastbilsdekal ska rädda cyklister

2012-08-22

Tunga fordon kan ha svårt att se cyklister i trafiken. Nu presenterar Sveriges Åkeriföretag och Trygghansa gemensamt en dekal för lastbilar, som ska uppmärksamma cyklisterna på risken.

Olyckor där tunga fordon kolliderar med cyklister är allvarliga. Den vanligaste trafiksituationen som leder till en sådan kollision är när ett tungt fordon gör en högersväng.

– Just vid högersväng är det inte säkert att föraren ser dig och du kan lätt bli inträngd mot trottoarkanten. Du kan som cyklist bidra genom att avvakta och vara särskilt uppmärksam på om fordonet svänger. Det bästa är om du kan avvakta bakom fordonet, säger Hans Engström, Informationsansvarig vid Sveriges Åkeriföretag.

På lasbilsmässan som nu är igång delar Sveriges Åkeriföretag och Trygghansa gemensamt ut den nya dekalen för att öka säkerheten för cyklister i trafiken.

Vet inte om jag ska skratt, gråta eller bara bli fly förbannad. Vi har ju tidigare skrivit om detta ett antal gånger i Kadens och även en debattartikel på Newsmill. Förstå mig rätt, självklart måste en rad olika åtgärder till för att komma till rätta med dessa tragiska dödsolyckor. Men är detta något som kommer bidra till förbättring, en dekal? Det är alltså cyklisterna som ska ta ansvar och lösa problemet med någon annans döda vinkel. Har du inte sett och läst dekalen, skyll dig själv! Kanske Trafikverket skulle ha satt upp dekaler utmed vägarna om att inte köra över i mötande körfält istället för att sätta upp vajerräcke i mitten av vägen! Jösses vad pengar som hade sparats och vilken trafiksäkerhetsframgång det blivit! 

Kan inte låta bli att undra vilken hemläxa som Sveriges Åkeriföretag och Trygg Hansa gjort. Dekalen och dess placering utgår från att cyklisten kommer ikapp lastbilen, ska sedan uppmärksamma en dekal på lastbilen och ska på så sätt stanna och inte cykla om på insidan och ställa sig där. Vad händer om man som cyklist redan står där och lastbilen kommer ikapp cyklisten? Och när vi går igenom de dödsolyckor som skett under 10 års tid är det ett vanligt scenario. Vilken nytta har vi då av dekalen. Kan inte heller låta bli att undra om det sitter en dekal INNE i lastbilen som uppmanar föraren att se sig noga omkring, ställa in och använda alla sina speglar, inte prata i mobilen och framföra sitt fordon med stor försiktighet…

Och hur kan transportfacken och Arbetsmiljöverket acceptera att det far omkring lastbilar, som ju är en arbetsplatser, som är så illa utformade att deras medlemmar har ihjäl människor? Vad är det för arbetsmiljö?

Sveriges Åkeriföretag har initierat Trafiksäkerhetskommissionen vilket är en mötesgrupp bestående av trafikaktörer. Syftet med kommissionen är att öka trafiksäkerheten på vägarna och minska antalet olyckor där tunga fordon är inblandade. Inget av kommissionens fokusområde innehåller något om trafiksäkerhetsproblemet med döda vinklar. Dessa tragiska dödsolyckor kommer att fortsätta ske så länge dessa bilar är utformade som dom är. Från förarhytten är det svårt att se såväl åt sidan, bakåt och tom framåt. Men detta går enligt bl a Volvo Lastvagnar och Scania att ändra på, vad som krävs är regeländringar eller att åkarna själva efterfrågar detta. Och här är pudelns kärna. Dessa bilar och tillhörande teknisk utrustning som krävs är dyrare, de har ibland mindre lastkapacitet och då blir detta en ren ekonomisk fråga…

Under tiden så får vi nöja oss med klippa och klistra…

Kan inte heller låta bli att reflektera över orden man väljer i pressmeddelandet: ”Tunga fordon kan ha svårt att se cyklister i trafiken.” ”…ett tungt fordon gör en högersväng.” Det är alltså inte förarna av dessa fordon som har svårt att se eller utför svängen? När det i själva verket är så att dessa förare varje år slaktar ett antal cyklister (och gående) pga de inte ser något. Dom kör alltså på chans och hoppas på att alla runt i kring dem förstår och håller sig undan. Och nu när de även har en fin liten dekal på bilen så kan de kanske tom blunda när de svänger…


Antal kommentarer: 49

Björne

Guns don’t kill people – people kill people!


Erik

Jag håller delvis med artikelförfattarens synsätt, samtidigt som jag tänker på dom som tar körkört för motorcykel så framgår det väl att en stor del av en motorcyklists ”ansvar” (kalla det för vad man vill) att hålla sig just synlig för andra trafikanter (flerhjuliga fordon). Borde inte cyklister räknas till samma 2-hjuliga sätt att bete sig i trafiken? Inte får väl lastbilen skulden om en motorcyklist väljer att köra om på insidan när lastbilen svänger höger? Jag håller däremot fullt med om att lastbil som kommer ifatt en stillastående cyklist inte bör ställa sig bredvid för att sen köra om och svänga höger. ”Tunga fordon” bör ha samma problem med mopeder och motorcyklar. Just gällande dekalen vet jag inte riktigt vad jag ska tycka. De skulle investera pengarna i bakåtriktade kameror och monitorer istället som täcker de dåliga vinklarna. (obs: jag är själv cyklist)


Erik Sandblom

Visst är det konstigt att även nya lastbilar byggs med så dålig sikt.
Men jag vill ändå säga något bra om klistermärket: att uppmärksamma folk på detta kan nog rädda minst lika många liv som att prata om frigolitmössor och reflexvästar. Tre av fyra omkomna cyklister blev överkörda av motorfordon, källa Wikipedia/Trafikanalys. Och ledande orsak till dessa är som jag förstår högersvängningsolyckor.


Christian

Cyklist – det ligger på dig att ta ansvar för andra trafikanters inkompetens. Annars dör du.
Ungefär så…


Christian

Och som tillägg: Det är möjligt att det är unikt för Stockholmstrafiken, men cykelfälten här ligger nästan alltid till höger om bilfälten. Vid rödljus innebär det att man som cyklist kommer fram och stannar.
Sen kommer en lastbil. Ska man då som cyklist ta cykeln och promenera tillbaks till aktern på lastbilen?
Jag har flera gånger tvingats upp på trottoaren för att lastbilar och blåbussar inte klarat av att ta ut kurvan, utan skurit rakt in i cykelfältet. Och då stod jag stilla.
Det här är inte dålig trafikplanering i första hand. Det är förare av stora fordon som fortsätter att köra som om de var ensamma i trafiken. Som om cykelfälten inte fanns. Man kan såklart bygga om fälten, men det kommer inte ändra på grundproblematiken: åkerierna tar inte ansvar för att stadsanpassa sina fordon och förarna saknar kompetens att framföra dem i innerstadstrafik.


Erik Sandblom

Christian: Helt rätt, det handlar inte bara om cykelbanor. Enligt Trafikförordning, 3 kap 7§ ska cyklister föras så nära som möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den bana som används. Så det är de laglydiga cyklisterna som mosas.


Krister Isaksson

Erik S: Skrev om just detta på Newsmill för ett tag sedan: Cyklister som följer reglerna straffas med döden
http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/05/cyklister-som-f-ljer-reglerna-straffas-med-d-den


Jonas Th

Sveriges Åkeriföretag beter sig okunnigt och nonchalant. En dekal löser en dödsfälla. En dödsfälla de vet existerar och som uppfylls minst en gång varje år i Stockholmstrafiken. Ett fall för Uppdrag granskning? Eller för Arbetsmiljöverket?


Håkan

Jag skall nog göra mig en dekal som visar var jag vill att andra fordon och fotgängare skall vara när jag cyklar. Sedan får alla andra helt enkelt se till att flytta sig dit jag önskar. Jag blir osårbar och jag slipper hålla koll på någon annan än mig själv. Om de nu inte råkar ha möjlighet att se min dekal eller veta vart jag skall, jag behöver inte ge tecken längre, så är det helt ok att döda dem som straff eller?


Sara

Oj oj oj, oroväckande att det plötsligt endast blev cyklistens ansvar i dessa trafiksituationer. Anser att det ALLTID är förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett sådant sätt att han/ hon inte orsakar fara för andra. Skrämmande att man tror att en dekal ska ändra situationen. Eftersom Sveriges åkeriförbund nu uppmärksammat problemet med dålig sikt. Vore det då inte bättre att satsa pengarna på att förbättra sikten i fordonen, vilket är märkligt då tekniken redan finns. Samt utbilda förarna om problemet med döda vinklar. Krav på att använda handsfree om de nu måste prata under körning. Alla vet att mobilen tar uppmärksamhet från trafiken. Men framför allt, lösningen är inte en dekal…


Magnus Lagher

Som så många andra redan sagt läggs ansvaret på oss cyklister; bär hjälm, odödlighetsjacka och reflexväst. Stå inte här. Lite som om tjejen i kort kjol får skylla sig själv vid våldtäkt


Sven-Erik

Om inte rätten vore så j-kla opportunistisk så skulle de fälla de chaufförer som med dekalen på bilen kör över och eventuellt ihjäl en eller flera cyklister för mordförsök/mord. De är ju helt klart varse risken och kör ändå på ‘som vanligt’.


Håkan

Ett generalfel man gör är att man skyller på den döda vinkeln. Som Krister har rapporterat så har cyklisten stått vid rödljuset innan latbilen kom dit och alltså helt synlig för chauffören vid hälften av dödsolyckorna. Dessa olyckor har alltså inget med död vinkel att göra utan beror på chaufförer med farligt kort minne eller bristande koncentration, möjligen på grund av mobiltelefon.


C/A

Som cyklist och förare av turistbuss så måste jag säga att det inte är ens fel att två träter.
Håller med om att det finns mycket att göra från båda hållen .
Vet inte hur många gånger jag skall svänga höger upp på slottsbacken i Stockholm och står vid rött och blinkar höger och har inga cyklister på cykelbanan bredvid mig men när det blir grönt du har det rullat upp till 20 cyklister som skall rakt fram trots att jag blinkar höger och vill svänga så en uppmanande dekal kan aldrig vara fel om den bara respekteras.
Vem gör fel vem gör rätt ? Döda vinkel eller ej när cyklisterna inte respekterar att jag blinkar höger.


Pär Nilsson

Kommentar till C/A:
Är det cykelbana eller cykelöverfart där du svänger?
På cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare.
När du har svängt i en korsning och ska passera en bevakad cykelöverfart
ska du köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot cyklister och
mopedister (klass ll), som på rätt sätt har kört ut på eller just ska köra
ut på cykelöverfarten.
När du har svängt i en korsning och ska passera en obevakad cykelöverfart, ska du köra med låg hastighet och ge cyklande och mopedister (klass II), som är ute på eller just ska ut på cykelöverfarten, tillfälle att passera.


JG

Håller helt med C/A. Jag kör också turistbuss yrkesmässigt och blir många gånger förvånad över cyklisternas uppträdande i trafiken. Jag är hängiven cyklist själv och anser att jag har ganska god inblick i vad cyklisterna kan tänkas hitta på, men upphör aldrig att förvånas. Allt detta snack om att lastbils/bussförare kör på cyklister med flit tycker jag är larvigt. Självklart gör ingen det, men det är väldigt mycket att hålla koll på när man kör tungt fordon i city: fotgängare, cyklister, bilar, trottoarkanter och stolpar/skyltar. När man svänger och försöker titta i alla speglar samtidigt kan det vara svårt att hinna upptäcka en cyklist som kommer i hög fart och kör om på högersidan, även om denne såklart hör rätt som kör på cykelbanan. Försök att sammarbeta och använd fantasin i trafiken istället för att utmåla den ene som enbart god och den andre som medvetet illasinnad!


Oscar Hellström

Som Köpenhamnsbo så är mitt perspektiv på saken kanske ett annat än vad som tycks vara praxis i Sverige: här är det absolut självklart att bilar släpper fram cyklister som ska rakt fram innan de själva kan svänga höger. Att inte göra det motsvarar att svänga vänster trots att det kommer mötande trafik.
För den saks skull gör man ju klokt i att förhålla sig lite skeptisk till bilar. De är trots allt ganska stora och farliga så det gör ju inget om man ger sig själv en rimlig chans att bromsa OM bilen nu slarvat med uppmärksamheten….


Krister Isaksson

Oscar: Delar din erfarenhet från Danmark, upplever det även i Tyskland och Holland. Det märkliga är att regelverket är detsamma i Sverige men efterlevnaden lyser med sin frånvaro i stora delar av landet. Hur många av oss som framför motorfordon känner till detta? Annars är det ju väldigt vanligt i den offentliga debatten att tala om att det är cyklisterna som ska lära sig, inte kan trafikregler, anpassa sig, foga sig osv. Är motorfordonsförare i Danmark, Holland och Tyskland helt enkelt bättre och duktigare än här?


Oskar

JG> Om du har svårt att upptäcka andra trafikanter som du ska lämna företräde åt bör du inte vistas i trafiken, vare sig du sitter i ett tungt fordon eller på en cykel.
C/A> Om du inte lärt dig de mest grundläggande trafikreglerna om hur du lämnar företräde bör du inte vistas i trafiken.


Freddo

Ärligt så förstår jag inte att man bli upprörd över dekalen. Det är ett svartvitt förhållande till problemet där cyklisten inte anses behöva ta nått ansvar för att trafiken ska fungera. Det är samma förhållningssätt som vissa gående har när de kliver ut i gatan framför en buss och hävdar företräde.
Att säga att pengarna skulle användas till diverse kameror och annat är rätt löjligt det med. Hur många klisterlappar går det på en kamera? För övrigt är jag rätt skeptisk till att det är en pengafråga över huvud taget. Med tanke på vad en buss/lastbil kostar så kan knappast några videokameror och monitorer vara gränssättande. Backsensorer sitter som standard idag och inte är dom särskilt dyra heller.
Jag har för flera år sen varit ute och gjort ett reportage om hur lastbilsnäringen åkt runt på skolor för att berätta om den dåliga sikten för barnen. Dom, lastbilsnäringen och kanske framförallt chaufförerna upplever mao också detta som ett problem. De har heller ingen önskan om att köra ihjäl folk, vare sig barn eller cyklister, eller att slippa ansvar. Jag tror de, i likhet med cyklister, faktiskt bara försöka beskriva sin trafiksituation och försöker få lite förståelse för det.
Om alla hjälps åt och visar hänsyn istället för att enbart ställa krav på egen framkomlighet så blir det nog bättre för alla.


Oskar

Freddo> Som högersvängande är du skyldig att lämna företräde till cyklister på din högra sida.
Att som du och Sveriges Åkeriföretag hävda att cyklisten ska ta ansvar för att trafiken ska fungera och väja för lastbilar och bussar som inte följer denna trafikregel (läs: så att förare av tunga fordon inte ska behöva ta något som helst ansvar för att trafiken ska fungera) är ett väldigt märkligt förhållningssätt.
Självklart blir man upprörd.


Krister Isaksson

Har just fått veta att det är fel dekal som finns på Sveriges Åkeriföretags hemsida. Lägger ut den nya dekalen inom kort. Inte för att den gör någon skillnad…


Freddo

@Oskar: Nu var det ju inte det jag sa, utan vad du tolkade. Jag påstår inte att cyklisten skall ta allt ansvar eller att förare av tunga fordon skall slippa allt ansvar. Utan att båda faktiskt tar ansvar för att det fungerar.
Inom biltrafiken har man börjat, sedan några år, med hastighetssänkande åtgärder. En sak man upptäckt var att olycksrisken minskade när ingen visste vem som hade företräde. Så hemma i stan så smalnade man av en del vägar så att det bara finns ett körfält kvar, på mitten, vid t ex övergångsställen men även på andra platser.
Det som uppstår är att ingen av bilisterna har förkörsrätt så de är tvungna att försöka lösa situationen med följd av att hastigheten sjunker. Således torde kanske en av de mer effektiva förändringar, om man nu vill minska olycksrisken för cyklister, vara att minst dela ansvaret mellan bilister och cyklister eller rent av lägga över allt ansvar på cyklist. Jo, jag cyklar jag med. Om jag inte kan cykla utan att undvika olyckor så borde jag kanske inte cykla?
Poängen är, om folk inte fattat det än, att trafiken i all den stund delar på samma utrymme inte kommer bli olycksfri om en part hålls utan ansvar, oavsett om det bilist eller cyklist som slipper ansvar.
En cyklist borde inte få smyga upp på insidan vid rödljus och en bilist borde inte få lägga sig på utsidan ifall de skall svänga höger. Sen att Tjockhult har löst sina cykelbaneproblem med att måla rödfärg till höger om bilisternas körfält är olyckligt.


Björn Åslund

Jag tror många förare av tunga fordon är medvetna om denna risk, att cyklisterna kan komma uppsmygande på höger sida vid rödljus. Men på grund av ouppmärksamhet, stress, distraktioner och annat, så finns ju ändå alltid en risk att chaufförerna missar att kontrollera högersidan vid högersväng.
Det är då självklart bra att informera cyklisterna om den här risksituationen, vilket kankse gör att de är lite extra på alerten när de står till höger om en lastbil vid ett rödljus. Vad är problemet med cyklisterna blir mer medvetna om farliga situationer, även om fordonet av det tunga fordonet självklart har ett stort ansvar?


Ankan

Vi som kör tunga fordon i innerstan – buss i mitt fall, har två små rektanglar att uppfatta vad som händer vid sidan av fordonet, har du tur är de rengjorda utan intorkade vattendroppar eller så har du en solkatt som slår rakt in i ögonen på dig… Att det dessutom finns dödavinklar i speglarna gör inte saken bättre. Det bör vara cyklister och gående som ska tränga sig in mellan fordonet och trottoarkanten som ska se sig för. Det är de som riskerar att omkomma om jag inte ser dem (trots rätt inställda speglar)… Är med om incidenter där jag räddar liv varje dag pga. gående, cyklister och mopedister inte fförstår hur lite vi ser bakåt. Dessutom borde självbevarelsedriften få cyklister att stoppa vid omkörning på vänster sida av en buss som svänger ut från en hållplats…. Jag skadas inte annat än psykiskt men du som cyklist dör, kan vara något att tänka på… /Ankan.


Arne B

@Ankan: Det du skriver sammanfattar ganska bra varför en dekal känns som ett hån. Det är DIN döda vinkel. Vore det inte bättre att förbättra sikten istället för att låta cyklister ”skylla sig själva”?


staffan

tycker att alla cyklister borde fatta att man inte ställer sig så att man kan hamna i döda vinkeln . gäller även på lätta lastbilar då dom bara har en framruta på höger sida .
tror ni att man ser nått när man kommer och åker på en vägg med en cykelbana på höger och ska svänga höger med en bil , lastbil som bara har en sidoruta på höger .
verkar som alla cyklister tror att man har ögon överallt


Erik

Ett par sånhär vore på sin plats (fast buss/lastbilsversion då)….
http://www.hammacher.com/Product/Default.aspx?sku=82465&source=cj


Erik

Det är fint att cyklisters säkerhet uppmärksammas även av transportsektorn men att lägga över ansvaret på de drabbade är orimligt. Väl skrivet.
Påklistrad säkerhet kommer i många former och för att peka på det orimliga i detta har en ännu ett klistermärke tagits fram. Denna gång är det ett klistermärke för cykeln istället för lastbilen.
http://cyklad.se/wp-content/uploads/2012/08/skylt.jpg
http://cyklad.se/cykelvag/klistra-pa-sakerhet/


Olle Andersson

Det var ett jäkla tjatande om cyklister som ställer sig på fel plats. Vi står där vi enligt lag ska stå! Befinner vi oss någon annanstans än på cykelbanan blir vi bötfällda, befinner vi oss på cykelbanan, till höger om bilarna, blir vi dödade. Slutsatsen blir alltid att den som är så dum att hen rör sig i trafiken utan bil får skylla sig själv.


Micke

På en fikapaus på jobbet för ett tag sedan blev det en diskussion om kollegor som blivit eller som varit nära att bli prejade av lastbilar som bytte körfält när de låg och körde vid sidan av lastbilen. Jag nämnde att jag själv undviker att ligga och köra jämte en lastbil utan lägger mig antingen före eller efter eftersom de kan ha problem att se mig.
Jag fick direkt mothugg av alla eftersom det minsann var lastbilschaufförens ansvar och inget man skulle behöva ta hänsyn till.
När cyklister hamnar i döda vinkeln verkar det däremot alltid vara cyklistens fel som i av ren dumhet och vårdslöshet följt sin påbjudna färdväg utan att ha koll på att lastbilen som kommer bakom tänkt svänga.
Sen tycker jag att det borde vara en självklarhet att fordon som gör en svårförutsägbar manöver som tex en sväng skall väja för de fordon de skär av kursen för oavsett om det är en bilist eller en cyklist. Ett fordon där föraren inte har möjlighet att göra det borde inte få föras i trafik.


Andreas

Döda vinkeln kan vara lurigare än man tror vilket transport of london utmärkt visar med den här filmen.
http://www.youtube.com/watch?v=wzL0Kyk4m-8&feature=youtube_gdata_player


Elin

”Det borde vara en självklarhet att fordon som gör en svårförutsägbar manöver som tex en sväng skall väja för de fordon de skär av kursen för oavsett om det är en bilist eller en cyklist. Ett fordon där föraren inte har möjlighet att göra det borde inte få föras i trafik”.
Klockrent Micke.


Punktering

Enligt vissas resonemang ksall alltså jag som cyklist ställa mig efter (tung) trafik som står och väntar vi ett rödljus. Kan ju tyckas logiskt. Men hur gör man i rusningstrafik när det är kö? Eller (som många påpekat) när man var först på plats? Står man kvar blir man mosad, backa kan vara svårt (tänk handikappcykel eller annan trehjuling), och att flytta sig upp på trottoaren där man ju inte får cykla…?!
Tur nog cyklar jag sällan på ställen där tungtrafik svänger höger, men här om veckan blev jag omkörd när det blev grönt – ingen cykelfil så jag stod efter en lastbil – av en buss som sedan tryckte upp mig mot trottoaren. Död vinkel framåt – eller bara för cyklister? Och jag har varit nära att bli klämd mellan en bil och en ledbuss till höger om mig, när ledbussens bakdel drev ut när bussen svängde höger.


David

Rejält framflyttad stopplinje för cyklister fram fordonens stopplinje är en bra lösning. Då kan cyklister köra på cykelbana och sen köa _framför_ tunga fordon. Det funkar riktigt bra och känns säkert. Tex toppen sturegatan mot valhallavägen där det var riktigt läskigt innan som cyklist när bussarna skulle svänga höger. Nu är det gott om plats. Sen att cykelbana dras rakt igenom busshållplatsen är ju ett bra exempel på konfliktdesign.
Att busschaufförer vill hävda att bara för de blinkar höger så skall alla cyklister som kommer på cykelbanan (exempel för slottet) stanna bakom bussen är ju skrämmande. Inte minst för att alla chaufförer i turistbussar som samtidigt pratat i telefon. Vid slottsbacken skulle det vara minst 20 m cykelficka fram fordonen vid det rödljuset.


Mats Olle Jönsson

Angående fordons ”döda vinkel” och krossade cyklister, kanske ni minns Jeanette och den Ghost Bike som stod parkerad till hennes minne vid Slussen? Kl 17.02, den 22 september 2011, färdades Jeanette rakt fram i rödmarkerat cykelkörfält, i riktning mot Hornsgatan. Hon dödades i korsningen vid Pelikanslingas övergångsställe av en högersvängande lastbil, Scania P94.
Lastbilen framfördes av Bo Thomas som i polisförhör uppger: ”Jag har inga döda vinklar, jag har inte ens sett henne. Det är ingen som berättat för mig varifrån hon kom. Jag har hela tiden trott hon kom från Hornsgatan. Jag har inga döda vinklar när jag kör rakt fram men vid högersväng blir det en död vinkel”.
2012-06-20 beslutar polismyndigheten: ”Förundersökningen nedlägges – brott kan inte styrkas”. Ärendet avskrivs således, utan någon lagföring eller ens bötesföreläggande av gärningsmannen Bo Thomas.
I Trafikförordning(1998:1276), 14 §, stadgas: ”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver”.
Enligt uppgift har 11 st cyklister vid polisinsats onsdagens den 14 augusti 2013 bötfällts med vardera 1000:- kr, detta för att ha överskridit fotgängares tempo i Götgatsbackens markerade gågata. Peter Ågren, tillförordnad chef för Södermalmspolisen uttalar sig enligt Södermalmsnytt: ”Vi är till för att se till att lagen efterlevs, men vi samarbetar gärna med staden”.
Själv har jag cykelpendlat via Götgatsbacken, vid alla årstider under 23 år. Har under dessa år aldrig noterat någon kollision gående-cyklist, men själv vid två tillfällen blivit påkörd av mopeder som kört mot enkelriktning och skyltning ”ej moped”. Yrkestrafikanter i distributionsbilar, taxibilar och sopbilar som kör mot enkelriktat och på tider då motorfordonstrafik är förbjuden på gågatan är legio, men någon polisinsats mot dessa lagbrott har jag aldrig sett till.
Man kan undra över polismyndighetens känsla för proportionalitet och prioriteringar: en kvinna dödas av en bilist som inte anpassar hastigheten till vad trafiksäkerheten och hans fordons ”döda vinkel” kräver. Det som för en betraktare framstår som ett klart exempel på ”Grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död”, blir för polisen endast att ”Brott inte kan styrkas”. Däremot kan polisen vid en samlad insats bötfälla cyklister med 1000 kr för att ha överskridit gånghastigheten på gågata, där det för polisen tydligen inte är någon svårighet att styrka att brott har begåtts.


Krister Isaksson

Mats Olle Jönsson, stort tack för informationen. Om du har läst fler av mina blogginlägg så kanske du kan ana att jag är inte särskilt positiv till polisens sk trafiksäkerhetsarbete vad gäller cykel. Deras senaste insats på Görgatsbacken stärker den uppfattningen…


Jon Jogensjö

Tex bussar har många kameror med monitor, så föraren kan se alla dörrar till och med inne i bussen. Så det är inga problem att förenkla för föraren av tunga fordon, så de har tillräcklig uppsikt för att kunna svänga utan att begå trafikbrott. Dekalerna är ett omoraliskt och fult sätt att försöka friskriva sig från det ansvar föraren faktiskt har.


Felix

Det förvånar mig att man överhuvudtaget kan hävda ”död vinkel”.
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/vehicles/blind_spot_mirrors/index_sv.htm
Har jag missat något?


Krister Isaksson

Felix, att skuldbelägga offret är tyvärr ett vanligt fenomen och används även i dessa fall.


Mats Nilson

Har gång på gång sett andra cyklister som med berått mod kommer ikapp enlastbil med blinkern på som inväntar fotgängare på övergångsstället på den gata som den skall svänga in på. Föraren har redan släppt förbi flera självmordspiloter som cyklar förbi på insidan. Jag ser vad som kommer att ske och hänger mig på hornet vilket förmodligen räddar livet på tjejen, som obekymrat trampar vidare… LB föraren tackade mig. Detta händer för ofta.
Problemet är attityder och förståelse för andra.
Det är inte tillåtet i någon lagstiftning att cykla om ett svängande fordon på insidan! Visst finns det rötägg bland chaffisarna, men vi cyklister bör nog sopa framför egen dörr först innan vi skriker varg!


Krister Isaksson

Mats, du skriver:”Det är inte tillåtet i någon lagstiftning att cykla om ett svängande fordon på insidan!” Kan du redovisa var du finner detta i Trafikförordningen?


Jens

Ett lätt sätt skulle ju vara att sätta en stolpjävel i gatan, så att svängande fordon måste runda den – då skulle det åtminstone finnas någonstans att gömma sig.


Jocke

Alltså hur blåsta är ni cyklister egentligen? Efter att ha läst inlägget och kommentarerna kan man bara konstatera att cyklister skulle förbjudas!
Mer hjärndött exempel har sällan skådats; ”skulle ju vara att sätta en stolpjävel i gatan, så att svängande fordon måste runda den ”
Vad hade det hjälpt? Likaväl blir det en innersida som någon förbannad cyklist kan klämma sig i!
Eftersom varje cyklist är en trafikfara så bör snarast en lag införas att cyklist skall bära:
Hjälm med orange blinkfyr, synlig minst 180cm ovanför marknivå.Jocke
Heltäckande varseldräkt


E

Är du dum i huvudet? Ska lastbilsförare ta ansvar för att dom inte SER dig när du ÄR medveten om att det finns döda vinklar? Du år ju uppenbarligen informerad om detta och ändå lägger du skulden på förare som inte SER dig. Ta eget ansvar istället för att skylla på andra.


Micke Doverskog

Nu får du bannemej ge dej. Det är alla trafikanters ansvar att se upp i trafiken men militanta cyklister tror dom har rätt över alla andra och bara pinglar och kär. Jag visar lastbilar samma respekt om jag sitter i min bil faktiskt. Din säkerhet i trafiken är faktisk ditt ansvar. Tar du onödiga risker för att du vill hävda vad du anser som dina rättigheter så får du helt enkelt skylla dig själv.


Krister Isaksson

Micke, nu verkar ju ett av problemen med dessa fordon vara att just ”se upp”. Det är något dessa förare inte kan göra – de ser nämligen mycket dåligt från dessa fordon. Just därför det kallas ”den döda vinkeln”. Jag kanske var otydlig med detta i mitt inlägg. Du utgår även från att alla vet om detta med döda vinkeln och dess risker. Gör alla det? Om du tänker efter lite så är det allt från barn till åldringar som rör sig i trafiken. Alla med väldigt olika kunskaper, färdigheter och förmågor, dvs alla besitter inte dina färdigheter och kommer aldrig att göra det. Ska även de ”skylla sig själva”? Är det inte i så fall bättre att se till att dessa fordon utformas så förarna ser bättre från dem? Så att säga lägga ansvaret där ansvaret bör ligga.


Campagnolo

Lite självbevarelsedrift måste man väl ändå ha? Det har ju just konstaterats att lastbilschufförer HAR väldigt dålig sikt och att det finns en död vinkel. Att hoppas på att alla lastbilar skulle byggas om är ju såklart att lägga ansvaret rätt men inget som är gjort i en handvändning. Det blir därför inte speciellt konstruktivt eftersom vi gärna överlever tills dess att lastbilarna utformats så att förarna aldrig begår fel. Att färdas i trafiken är säkrast om man faktiskt tar med i beräkningarna att andra gör fel och vilka fel som är sannolikt att de begås.
Jag lever i den riktiga världen och försöker så gott jag kan ta med i beräkningen att fel begås oavsett om jag åker cykel eller motorfordon. Jag hoppas därför på att slippa skriva postumt att ”Men JAG hade RÄTT”.
Vad som faktiskt KAN göras är att lastbilar utrustas med extra speglar och/eller döda-vinkeln-varnare. men, som sagt, vi skall överleva tills det är genomfört.


Niklas

Du Campagnolo, bloggposten är sex ÅR gammal… upplever du att problemet mötts på något sätt? Jag gör det inte.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*