Blogg

GÖTGATSBACKEN BREAKING NEWS


 

Har fått lite uppgifter och bilder om förändringar på Götgatsbacken från Josefine Weinberg, trafikplanerare på Trafikkontoret i Stockholm. Kort handlar det om att det nu är möjligt att cykla Sankt Paulsgatan och Repslagargatan såväl söder som norrut. På så sätt kan de cyklister som inte vill cykla på gågatudelen av Götgatsbacken använda en alternativ väg.

Cyklar du söderut så möts du av ett antal markeringar i körbanan som tipsar om att det nu är möjligt att cykla höger in på Sankt Paulsgatan:

Dessa markeringar i körbanan återkommer sedan i korsningen Repslagargatan/Högbergsgatan:

Sedan även i korsningen Högbergsgatan/Götgatan:

Kommer du söderifrån och är på väg norrut så möts du av motsvarande vägmarkering i den motriktade cykelbanan som går på Götgatan upp mot Högbergsgatan med tips om att svänga vänster för att testa och cykla på Repslagargatan:

De förändringar som är genomförda på sträckan är dessa, mtrl från Trafikkontoret/Josefine Weinberg:På gågatudelen har dessa markeringar placerats ut:

Foto: Carlsöö & Co

Så ut och testa och återkom gärna med synpunkter på hur ni tycker det fungerar.

 

 


Antal kommentarer: 22

Jon Jogensjö

Gillar skyltarna och tonen i budskapen


Krister Isaksson

Jon, blir spännande och följa utvecklingen. Undrar om en del kommer fortsätta Repslagargatan och gena över Medborgarplatsen? Man slipper en del rödljus på detta sätt…


Remy

Nu blir det jag gjort i många år äntligen legalt 🙂 🙂


Mikael Ordenius

Mycket bra, så enkelt och så billig lösning för att slippa konflikterna.
Svar på din kommentar, jag brukar redan idag dra ner till medis för att slippa första rödljuset som enbart regleras av bilar. (har inget intresse av att stå och vänta tills det kommer en bil innan jag får cykla).


Krister Isaksson

Remy, tänk om de genomfördes på övriga 250 enkelriktade lokalgator, vilken framkomlighetsåtgärd, vilken flexibilitet i systemet!


Krister Isaksson

Mikael, enkel och billig samt effektiv! Sprid den i stora delar av staden är mitt råd.


Anonym

Världens bästa cykelstad FTW!


Dmitri F

Fantastiskt!
Jag trodde inte Stockholm skulle våga faktiskt!
Skickade till och med mail till Tk med ett tack, ibland blir man impad.
Nu är det bara att börja maila om andra gator 😉
Också imponerande att de fixar väjningsplikt på Högbergsgatan mot trafik som kommer på repslagargatan, det är fan high quality!!!


Dmitri F

Gillar de olika cyklisterna på klistermärken också, här har någon tänkt till 🙂
Hjälmarna är olika också, den lugna cyklisten ser ut att ha en mindre hjälm, kan det vara medvetet? Tycker nästan att den lugna cyklistens ”hjälm” ser mer ut som en mössa. 😉


Krister Isaksson

Dmitri, vi får verkligen hoppas att detta sprids till andra gator runt om i staden.


Pelle

Jättekul att det händer. Kan även meddela en annan god cykelnyhet i Stockholm. Trafikljuset vid cykel- och fotgängarövergången där Birger Jarlsgatan kommer ut vid Valhallavägen har varit hemsk. Drygt tre minuter har vi fått stå och tittat på bilar som står i kö innan det slagit om. Nu är det ljuset omprogrammerat och det tar under en halv minut innan det slår om. Mycket bättre för cyklister och fotgängare och i princip ingen skillnad för bilarna. 🙂


Magnus H

Skulle det inte gå att flytta parkeringen på Repslagargatan till andra sidan av gatan? Så slipper man korsande biltrafik när man cyklar motströms?


Krister Isaksson

Pelle, kul att höra om även andra förbättringar!


Krister Isaksson

Magnus H, jo men jag tror att lastplatsen vid Brunogallerian gör att man vill samla fordonen på denna sidan.


Dmitri F

Magnus H – se bild på hur Amsterdambor har det, smala gator med parkering på båda sidorna, men ändå dubbelriktade för cykeltrafik. http://i.imgur.com/pdXSN2X.png
Repslagargatan är bred nog och lite därtill! 🙂


Stefan Larsén

Äntligen! Det var bara ett årtionde försent! Men jag gläds med alla cyklister (och fotgängare)!


David

Detta skulle jag vilja att staden genomför på Ringvägens lokalkörbanor. Varje gång måste jag över 6 st körfält för att cykla på ett laglydigt sätt. Tänk om det istället var skyltat på detta sätt! Då slapp jag det, det blev enklare och snabbare. Och massor gör det redan idag för det är hål i huvudet som det är idag…


Johan Vikman

Provade kring kl 17 i fredags och det är klart bättre, det går att cykla mycket snabbare.
Måste jag åka mellan Slussen och medborgarplatsen kommer jag ta den vägen.
Men annars kommer jag att undvika den vägen, det var ett stort gäng turister som stog på övergångsstället S:t Paulsgatan / Götgatan. Samt att det var väldigt många som gick mittt i körbanan efter det att gågatan slutat och hela vägen ner till korsningen Hornsgatan.
Det skulle kännas mycket bättre om man tog bort de parkerade bilarna längs med replsagargatan. Kanske flytta cykelställen från Götgatan dit?


Krister Isaksson

David, ja det vore lämpligt att införa på många gator runt om i staden.


Krister Isaksson

Johan, det är verkligen besvärligt att cykla på delen som inte är gågatan pga alla som går i körbanan/cykelbanan. När ser vi polisinsatser mot detta?


Peter

Så där ja, tillbaks på ruta ett igen…!
Frågan nu är vilka åtgärder man nu tänkt för att komma tillrätta med alla fotgängare som går mitt i gatan på dom delar av Götgatsbacken som inte är gågata?
Får vi se poliser som skriver ut böter?
Nä, tänkte väl det!


Krister Isaksson

Peter, det är verkligen olika måttstockar som används för olika trafikanter. ”Fortcyklande” cyklister som enl polisassisten Mathias lögner dödar och lemlästar måste stoppas och bötfällas. Gående som dräller omkring lite hur som helst i både körbanan och cykelbanan bryr sig varken polisen eller staden om…
Trafikförordningen 7 kap. Bestämmelser för gående på väg
3 § Gående skall korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten, skall gående i stället korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna och helst vid en vägkorsning.
Kör- eller cykelbanan skall korsas utan onödigt dröjsmål.
4 § Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.
Det är väl bara att bita ihop och visa hänsyn…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Moderat cykelpolitik del 6


 

Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 6.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfogande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

 

Arenaleden

Den 22 augusti i år invigdes ”Arenaleden” i Stockholm. En påhittad cykelled av de styrande i Stockholms stadshus för att slå ett slag för att använda cykeln till/från den nybyggda Tele2 Arenan. En ”cykelled” som går från Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm till den nybyggda Tele2 Arenan söder om Globen. Tänkte inte uppehålla mig vid denna ”cykelled” då dessa inlägg om moderat cykelpolitik ska handla om nybyggnationer. För på denna så kallade ”cykelled” har inget annat hänt än lite nya skyltar, i övrigt är allt som vanligt – så det är mer en återinvigning av något som till stora delar är si så där 15 – 20 år gammalt. Cyklistbloggen har gjort ett inlägg om detta.


Tele 2 Arena söder om Globen. Cykelstråket går utmed den stora trafikleden, Nynäsvägen, och leds sedan in under de östra delarna av arenan. Bild: Stockholm Globe Arenas

I stället tänkte jag gå igenom den sträcka som faktiskt har byggts i anslutning till arenan. Cykelstråket utmed Nynäsvägen är söderorts största cykelstråk och går i stort sett från kommungränsen i söder (Farsta) in till Slussen i norr. Tusentals cyklister pendlar här varje dag så det är av mycket stor betydelse för stadens cykelvägnät. Inte bara stadens utan även regionens södra delar har detta stråk som sitt primära pendlingsstråk då majoriteten av regionens arbetsplatser ligger i Stockholms innerstad och dess närförorter. Det är cyklister från söderort, från Nacka/Älta, från Tyresö, från Haninge osv. Stråket är också utpekat i så väl stadens som regionens cykelplan nya cykelplaner, man kan säga att nu har ALLA aktörer som på ett eller annat sätt är inblandade i såväl stadens som regionens transportinfrastruktur gått samman och sagt: Detta stråk är av mycket stor betydelse, för staden och för regionen. Moderaterna i staden och länet uttrycker det själva så här:

För det första behövs det en fungerande regional cykelinfrastruktur. Det är viktigt för att cykeln ska få jämbördiga förutsättningar att konkurrera med bil och kollektivtrafik på regional nivå.”

Staden hade redan pekat ut stråkets betydelse i cykelplanen 2005 och vägverket i de första regionala cykelstråken år 2000. Så det är inget nytt och sent påkommet och en kunskap som inte har funnits med i planeringen av arenan. Frågan är mer vilken hänsyn som har tagits till detta i denna exploatering?

Låt oss ta en titt på hur detta stråk har blivit och vad vi kan se framöver. Vad som är av stor vikt att känna till är att arenaområdet inte på långa vägar är klart. Det återstår ett stort hotell, kontorsbyggnader, affärslokaler mm. Till detta kommer sedan nya Söderstaden och en omvandling av Arenavägen samt stora delar av Slakthusområdet. Med andra ord kommer det vara helt andra rörelser och volymer av verksamheter och människor i detta område och på detta stråk inom en snar framtid. Det handlar långt ifrån några enskilda toppar av människosamlingar i samband med evenemang i arenan. Vi börjar vår färd från norr till söder:


Vi närmar oss arenan på den befintliga cykelvägen norrifrån och den nybyggda cykelvägen framför oss viker av mot höger, in i arenaområdet


Här ser vi början på den nybyggda cykelvägen och hur den viker av och leds in mot arenan. Ett område som kommer vara fyllt utav fotgängare…


Cykelvägen viker sedan av mot vänster för att ledas in under delar av arenan i öppningen längst till vänster i bilden


Nu cyklar vi in under arenan. På höger sida börjar den stora cykelparkeringen. På vänster sida leds en stor trappa från arenan ner till cykelvägen, sikten är mycket dålig och man kliver rätt ut i cykelvägen


Färden forsätter söderut och under arenan för att i söder ansluta till befintlig cykelväg som går under Sofielundsplan. Stora cykelparkeringar såväl till vänster som höger om cykelvägen. Tänk er motsvarande lösning utmed Nynäsvägen, fullt av parkeringsplatser för arenabesökare i direkt anslutning till vägen – vilka störningar, vilka konflikter, otänkbart. Men på pendlingsstråk för cyklister går det bra med sådana störningar…

Majoriteten av de som cyklar här passerar arenan och har inte arenan som start-/målpunkt. Hur hanteras då cykeltrafiken, den som enligt moderaterna ska ha jämbördiga förutsättningar att konkurrera med biltrafiken? Cykeltrafiken, till skillnad mot biltrafiken, leds in i arenaområdet. Är detta något som gynnar de som cykelpendlar förbi detta område? Nej självklart inte, det leder bara till konflikter och problem. Det gynnar ju heller inte de som uppehåller sig på arenaområdet, att behöva konfronteras med ett regionalt pendlingsstråk för cykeltrafiken. Vi har redan, bara en månad efter den så kallade invigningen av Arenaleden, stött på problem. Det regionala cykelstråket, söderorts största, stängs av i samband med högriskmatcher.


Arenaledan avstängd. Infarten in under arenan är nu stängd. Söderorts viktigaste cykelstråk, ett pendlingsstråk av stor regional betydelse, kommer inte att kunna användas utan vara avstängd vid vissa evenemang. Helt otänkbart om det vore Nynäsvägen eller kollektivtrafiken. Det saknas information om avstängningen samt omledning av cykeltrafiken. Foto: Jeroen Wolfers/Cyklistbloggen

Så uppmaningen att cykla till/från arenan från den politiska majoriteten försvåras ju minst sakt. Särskilt som den stora cykelparkeringen nu verkar hamna innanför avspärrningarna. Avstängningar kommer att fortsätta att ske med lite olika frekvens, inte bara vid högriskmatcher, vilket inte var okänt vid planeringen av arenan. Cykelvägen längs arenan är också brandgata där räddningstjänsten kommer att använda sträckan när de anser det nödvändigt. Genom denna dragning och utformning är ju detta inte något pendlingsstråk. Det kommer istället med tiden, när områdets utvecklas och befolkas, bli Söderorts Götgatsbacken…

Låt oss göra en jämförelse med hur Nynäsvägen och biltrafiken hanterats vid planeringen av arenan, cykel ska ju enligt moderat cykelpolitik ha jämbördiga förutsättningar att konkurrera med biltrafiken. Den största delen av biltrafiken på Nynäsvägen passerar förbi arenan, precis som cykeltrafiken. Ingen skulle ju komma på tanken att leda in Nynäsvägens trafik genom arenaområdet och tycka att det blev en särskild bra lösning. Varken för arenaområdet eller för de som färdas på Nynäsvägen. Det är faktiskt precis tvärtom som biltrafiken hanterats vid planeringen av arenan. Omfattande studier, arbeten med trafikmodeller och prognoser har ägt rum för att se vad som kan göras för att Nynäsvägens genomfartstrafik ska störas så lite som möjligt av den nya arenan. Detta arbeta fortsätter nu i samband med planerandet av Söderstaden och Slakthusområdet. Det kommer också påbörjas omfattande investeringar och arbeten på bilvägnätet inom en snar framtid. Allt för att upprätthålla och om möjligt skapa bättre framkomlighet och kapacitet för biltrafiken.

Cykeltrafiken leds in i arenaområdet… 

Tidigt i planeringen av arenan väcktes förslaget att dra det regionala cykelstråket utanför arenaområdet och från detta stråk skapa av- och påfarter till området. En lösning snarlik den för biltrafiken, ett sätt att skapa jämbördiga förutsättningar och hantera cykeltrafik som ett eget trafikslag. En sådan lösning hade ju även skapat bättre förhållanden för de som kommer att vistas och röra sig på arenaområdet, att slippa behöva blandas med ett pendlingsstråk för cyklister. Vi kan se på bilderna nedan hur stråket kunde ha dragits:


Vy mot söder. Här skulle cykelvägen dragits rakt fram istället för att som nu ledas in under arenan och som en del av arenaområdet. En brokonstruktion över av- och påfarter till Nynäsvägen och längs med arenan för att ansluta befintlig cykelväg söder om arenaområdet. På så sätt minimeras störningarna för cykeltrafiken, kapaciteten och framkomligheten blir god.


Vy mot norr. Här utanför hade cykelvägen kunnat gått på en egen bro, separerad från arenaområdet och ev. störningar. Se trappan till vänster i bild, här leds gående rätt ner på söderorts största pendlingsstråk, även dålig sikt när man kommer ner från trappan. Inte så vi gör när det gäller biltrafikens viktiga pendlingsstråk i staden. Det är skillnad på trafikant och trafikant…


Vy mot norr. Här hade cykelbron anslutit till befintlig cykelväg. Söder om arenaområdet och därmed fri från ev avspärrningar och störningar. Se trappan som leder ner från arenan, var tror ni många av dessa gående kommer att hamna? På pendlingsstråket såklart, som gjort för konflikter och dålig framkomlighet.

Genom att bygga en bro utanför arenan och ovanför av- och påfarterna till Arenan/Nynäsvägen hade en cykelförbindelse separerad från arenan kunnat skapas. Från denna hade sedan av- och påfarter gjorts till arenaområdet. Förslaget ansågs inte nödvändigt, cykeltrafiken får ta de olägenheter som uppstår. Förslaget ansågs även för dyrt.

Vi ser här återigen exempel på att cykeltrafiken inte hanteras som ett eget trafikslag och som ges jämbördiga förutsättningar med bil- och kollektivtrafik. Restid och framkomlighet som är en mycket viktiga faktorer när det gäller investeringar i bil- och kollektivtrafiken är inte av betydelse när det kommer till cykel, här härskar istället en föreställning om att man ska ta det lugnt, visa hänsyn och vara nöjd med smulorna. Hastighet på cykel ses istället som ett problem, där genomsnittshastigheten för en cykelpendlare är runt 20 km/t. Det är lite lekstuga när det kommer till cykeltrafik, kan hanteras lite hur som helst. Fantisera samma hantering av bil- eller kollektivtrafik – att Nynäsvägen skulle stängas av vid varje högriskmatch – otänkbart. Eller delar av tunnelbanan skulle stängas av – otänkbart. Återigen får vi uppleva hur tomma orden är från de styrande i staden. Ord som när det kommer till att praktisk kunna förflytta sig effektivt med cykel faller platt till marken.

 

Vi har den stad vi har – det får inte plats…

 

Andra delar i serien:

 

 

 


Antal kommentarer: 38

Tor Sandqvist

Ja. De säger att cykling ska prioriteras, men prioriterar i själva verket bilåkning. Jag har ofta undrat hur de resonerar. Om de nu tycker att det klokaste är att främja bilismen, varför då allt detta snack om att förbättra för cyklister? För att dra cyklande väljare, kanske? Men om man nu är intresserad av att dra till sig cykliströster, varför inte genomföra verkliga förbättringar — det borde ju rimligen få större genomslag? Har de en stab av röststrateger som fått för sig att cyklister ser till vad som sägs, medan bilister ser till vad som görs? Frågorna hopar sig.


Krister Isaksson

Tor, ett visst trovärdighetsproblem kan man ju tycka att den moderata cykelpolitiken dras med…


Elin Jönsson

Jag blir så förbannad på denna idioti. Är det verkligen så svårt (uppenbarligen inte) att se de uppenbara felskären här långt innan någon ens sätter en penna på ritbordet.
Krister for president! Förstår inte hur du klarar av den sakliga tonen och inte låter ilska och frustration ta överhanden. Vi är i alla fall många som tycker du gör ett bra jobb. Fortsätt så.


Krister Isaksson

Elin, nej det är inte svårt om man kan och vill se dem. Om man verkligen vill planera bra för cykel. Vi klarar ju av det för bil- och kollektivtrafik och det är inte märkligare för cykel. Men det handlar om något annat, det handlar om värderingar, om ideologi. Eller som Martin Emanuel uttrycker det: frusen ideologi – en bilorienterad planering som dominerar och där cykel har en mycket svag roll i den övergripande planeringen.
Elin, jag är många gånger arg, ledsen och besviken men det tjänar nog inget till att skriva ner de orden. Vissa tycker nog att detta redan är över gränsen.
Tack för dina uppmuntrande ord!


Johan Oskarsson

Jösses, vilket fiasko! Att behöva cykla i ett arenaområde som dessutom stängs av lite då o då. Kanske dags och lägga tillbaka rampen på östra sidan så vi kan byta sid och ta oss förbi detta elände på andra sidan Nynäsvägen. Fast det blir väl för dyrt… Det är så man arbetar för ökad cykling i Sthlm, vilket skämt!
Får jag fråga, var det du som la fram förslaget om en cykelbro utanför arenan?


Krister Isaksson

Johan, ja det var jag.


Erik Sandblom

Det är verkligen förunderligt. Förunderligt att människor kan ha sån cykelfientlig inställning även när pengarna rullar. Och förunderligt att den här serien kan bli så lång men ändå läsvärd. Alltså att så många saker blivit så kassa trots att det tydligen funnits bättre förslag på punkt efter punkt.
Tack för att du skriver Krister, mycket upplysande!


Johan Johnsson

Måste oxå berömma dig Krister för dina inlägg som jag läser med nöje
blir dock som många andra arg över alla dessa tomluftslöften som politikerna i stadshuset öser över oss och sen ger oss dessa skitlösningar till cykelinfrastruktur
Johan


Krister Isaksson

Erik, det är verkligen en stads- och trafikplanering i total obalans. Det har ofta i dessa fall funnits andra alternativ/lösningar men som inte fått gehör/avfärdats. Och serien kan fortsätta länge till men det börjar bli larvigt och jag får fundera på en avrundning.


Krister Isaksson

Johan, tack och även jag känner ilska, frustration, besvikelse samt även en känsla av misslyckande.


Joel

Tack för ditt engagemang och för alla välgjorda blogginlägg. Det är skrämmande vilken enorm skillnad det är mellan retorik och praktik hos de styrande i Stockholm när det gäller cykelfrågor 🙁


Krister Isaksson

Joel, tack för dina vänliga ord. Verkligen skrämmande…


Björn

Tidigare kunde man ta sig förbi arenaområdet på andra sidan vägen, via en ramp ner mot cykelvägen på andra sidan bron vid Globen.
Den kunde man använt när det var avstängt. Om den funnits.
Den har man rivit och byggt extra (bil)parkeringsplatser istället. ’Vi har den stad vi har’ gäller inte längre när det ska tas yta från cyklister och ges till stillastående bilister?
Imponerar inte, Ulla.


Jens

Återigen väldigt bra analys av dig Krister! Denna lilla del av min pendlingsväg är den nyast byggna. Men tyvärr också den sämsta.
Brant uppförsbacke för cyklister i början. Nynäsvägen för bilar är platt.
Ibland parkerade bilar eller bussar i den knixiga kurvan.
Fotgängare går lite var som helst. Inte ens någon linlje som avdelar.
Avslutningen med brant nedför vågar jag inte dra på pga delad g/c-bana.
Har flera gånger varit med om 4-5 fotgängare som går i bredd över hela g/c nere vid tunneln under rondellen.
Enda fördelen med dragningen är arenans tak som ger några meter regnskydd.
På dom Krister! Du är bäst! Hoppas dina infra-ideer får genomslag när M lämnat stadshuset.


Krister Isaksson

Björn, ja det är synd att rampen inte är kvar. Ökade tillgängligheten till/från området väsentligt (särskilt för gående). Men jag är inte förvånad, cykel är satt på undantag och då blir så här. Om och om igen…


Krister Isaksson

Jens, tack för din ord! Tråkigt när det nya blir det sämsta. Och vad gäller att cykla under taket skulle jag vänta en vinter el två innan jag yttrar mig – snöras, istappar osv är det en uppenbar risk för. Se problemen vid SLs bussterminal du cyklar under vid Gullmarsplan.


Tor Sandqvist

Jag tycker inte att serien börjar bli ”larvigt” lång, som du skriver, Krister. Inte än i alla fall. Det är fascinerande att se den enorma uppfinningsrikedomen hos dem som motarbetar cykling i Stockholm!


Arne B

Fortsätt Krister! Din genomgång är på intet sätt larvig. Tvärtom verkar den nödvändig. Stora förändringar tar lång tid och uthållighet är nödvändigt. Du och många andra dagliga cyklister ser detta varje dag, och blir förvånade över med vilken kreativitet lösningar genomförs på ett häpnadsväckande dåligt sätt. Många som inte cyklar, har inte förmågan att leva sig in i hur trafikmiljön ter sig för fordon med muskelmotor. Hur kostnadsjakt och felplaceringar av stolpar på ett par meter kan få otäcka konsekvenser.
Ta gärna upp något exempel på en bra lösning, bara för att visa hur bra det skulle kunna bli. Om du hittar något…


Johan Johnsson

hej igen Krister!
larvigt tycker jag inte att det känns än……. när del 226 kommer så lovar jag att återkomma med en full utvärdering om larvighetsgraden :=))
Johan


jome

Hej
begrunda detta:
Hur som helst är ett problem att N.N tänker sig att cyklister är en unik grupp med särskilda egenskaper. Han bidrar till idén att generaliserande tilldela hela grupper egenskaper. Det riskerar att öka motsättningar i trafiken.
Det riskerar också att sätta fokus på fordonet. Men typen av fordon styr inte den enskilda trafikantens val av beteende.
Mycket bättre att tänka över gränserna, för alla trafikslag och fordonstyper, när det gäller trafiksäkerhet


Jocke von Scheele

Det tar ju aldrig slut! Man blir så uppgiven av att det inte bara är dåliga befintliga lösningar överallt, utan dessutom hela tiden uppstår nya dåliga lösningar där cykeln hamnar på undantag. Men bra att du inte blir uppgiven utan metodiskt orkar gå igenom dem på ett kompetent sätt. Och nej, det blir inte larvigt än på länge. Jag tror faktiskt inte att de som godkänt denna lösning inser hur och varför den är så dålig, så dina genomgångar gör absolut nytta.
Arenaleden, som trafikpolitikerna skryter om, är ju ett skämt. Det har ju blivit en försämring jämfört med hur det var innan. Först Götgatspuckeln och nu detta.


Krister Isaksson

Jocke, nej det tar inte slut. Det är i grunden ett enda stort ledningsproblem där varje form av kvalitetssäkring vad gäller cykel lyser med sin frånvaro. Det blir som det blir…
Börjar bli uppgiven, det ger mig inte så mycket mer, tycker det med all tydlighet framgår vilken nivå cykel har under nuvarande majoritet. Det befintliga går inte att göra nåt åt och det nya som byggs blir lite hur som helst, dock aldrig särskilt bra. Ibland tom sämre än det var tidigare…
Funderar allvarligt på att avrunda denna serie och blicka framåt för att visa hur och vad som kan göras – om viljan och kompetensen finns vill säga…


Martin Holt

Hej Krister,
Bra skriven som alltid. Kan säga att arenaleden upplevs bäst på söndagsmorgon kl 0700 – inte en människa i siktet! Annars är det som vanligt, ett skämt.
Ser en tydlig tendens från kommuner att bygga ’nånting’ men sedan struntar i skyltar, filindelningar, osv. Vet ej om det är en medveten strategi för att dölja bristerna i nybyggde infrastruktur. Tänker nu på Breiviksnäsvägen efter Tyresö slott där det finns en cykelbana / gångväg med en skyltt om man komma norrifrån men annars ingen markering. Den är tillräcklig bredd utanför slottet för två cyklar men smalar till rejält vid brantaste (snabbaste) delen. Vet ej om jag ska betrakta det som cykelbana eller trottoar?
Ska du blicka framåt skulle jag föreslå en titt på nya Slussen. Nu verkar det blir faktum men jag har sett bara fina arkitektbilder. Hur blir det för vi som cyklar? Vad har vi för möjlighet, som cyklister, att forma lösningen? Slussen är knyttpunkt för många av stadens cyklister. Vore skönt att veta om stadsplanerare har tänkt tillräckligt (och, om ej, vet vem ska man prata med)?


Krister Isaksson

Martin, tack! Leden kommmer bli ett än större problem framöver.
Nya Slussen har jag haft i mina tankar ett tag, det är ett omfattande arbete att ”recensera” hela det område med alla de olika cykelförbindelserna. Det är landets största cykelknutpunkt, ett ställe majoriteten av cyklister passerar och inte stannar på. Så kommer det även vara framöver, det finns ju så att säga inga andra alternativ för cyklisterna. När då nya Slussen beskrivs som en mötesplats är det dags att dra öronen åt sig och studera konskekvenserna för cykel, inte självklart att det blir bättre. Kanske är det tvärtom så att det blir sämre…


Tor Sandqvist

Källa till framtidshopp i stunder av misströstan: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/varannan-vill-ha-bilfritt-i-city. Oavsett vad man anser om bilars vara eller icke vara i Stockholms innerstad, måste väl detta beskrivas som att de som ska fatta morgondagens beslut är märkbart mindre bilfixerade än de som fattar dagens.


Johannes Westlund

Jag vill sticka ut hakan och säga att jag egentligen tycker det är rätt att leda cyklisterna in på arenaområdet. Jag delar uppfattningen om att man gjort det på ett uruselt sätt, men jag delar inte uppfattningen om att det självfallet är en cykel-SCAFT som är svaret.
Det där med hårt separerade primärleder, det kan biltrafiken få hålla på med. Det är motortrafiklogik. Nu delar jag självfallet åsikten att det är helt oacceptabelt att leda in cyklisterna på en cykelväg som mer eller mindre slumpmässigt kan råka vara avstängd, men däremot till exempel den direkt tillgängliga cykelparkeringen ser jag som en fördel. Allra helst skulle cykeltrafiken istället för att ledas längs kanten av arena området ledas rakt igenom. Arenavägen hade kunnat omdanas till en stadsgata med cykelbanor längs kanterna. Där hade cykelleden kunnat gå. För som du säger kommer detta bli en plats med många arbetsplatser, det kommer bli ett mål. Varför skulle man någonsin vilja leda cykeltrafiken FÖRBI det målet på en separerad bro med avfarter enligt dammigt sextiotalsmode?
Cykelns konkurrensfördel är att den smidigt, säkert och effektivt kan dras rätt igenom kärnpunkter utan att det upstår problem eller kaos. På så sätt kommer man som cyklist alltid dörr till dörr på riktigt utan omvägar. Ditt förslag är raka motsatsen. Cyklister ska likt bilister ledas förbi resmålen i bästa SCAFT-anda och sedan ledas längs angöringsgator till målen. Det tror jag är en dålig lösning. SCAFT-68 är obsolet; för cykeltrafiken gäller helt andra förutsättningar och vi behöver ett nytt stads- och trafikplaneringsparadigm för att till fullo utnyttja cykelns möjligheter. Ett som inte bygger på separation och framkomlighet utan på närhet och tillgänglighet.
I övrigt delar jag som sagt din kritik mot lösningen som blev. Oerhört dåligt gjort med många fotgängarkonflikter och arenabesökarekonflikter, och oaccepabelt att stänga av lite då och då.


Lotta

Jag är en av de tusentals som cyklar här mer eller mindre dagligen, men från stan söderut mot Farsta (så jag är oftast rätt ensam, i jämförelse). En sak som ändrats radikalt sedan detta stråk förbi arenan öppnades är mängden cyklister mot strömmen på fel sida Skanstullsbron.
Det hade varit intressant och läsa dina tankar runt hur det är tänkt att fungera egentligen, eftersom cykelbanan är dubbelriktad söderifrån ända fram till Globen eller så, och sedan ska man tydligen flyga över till rätt sida bron. Själv korsar jag Nynäsvägen redan vid Skogskyrkogården på väg in mot stan, men många, många fortsätter som sagt hela vägen in till Ringen.
Tack för en grym serie, den får gärna fortsätta fram till och förbi valet! Jag är nämligen skeptisk till att partitillhörighet gör någon skillnad i sammanhanget…


Krister Isaksson

Johannes, måste det ena utesluta det andra? Arenavägen kommer med all sannolikhet få cykelbanor men att leda pendlingstrafiken via den kommer innebära en omväg och längre restid – varför är det bra för dem som pendlar?
Inventering av de regionala cykelstråken visar ju att en cyklist på dessa stråk i snitt stötter på ett hinder var 118:e meter – det är ju knappast ett jämbördigt och konkurrenskraftigt alternativ med dessa usla förhållanden.


Krister Isaksson

Lotta, tack! Var så säker, jag kommer att fortsätta granska oavsett vem som är vid makten.
Det som även påverkar cykelflödena och deras riktning är att nu börjar de dubbelriktade cykelbanorna längs Nynäsvägens lokalkörbanor söder om arenan bli klara. Detta gör att det kommer bli än mer cykeltrafik på bägge sidor Nynäsvägen och åt bägge håll. Cykelbanorna är dubbelriktade ända fram till Skanstullsbron.
Man skulle ju kunna ta två körfält på Skanstullsbron och flytta över denna ytan till cykelbanorna och därmed kunna göra dem dubbelriktade…


POVelo

Tackar och buggar än en gång för dokumenteringen av urusel cykel infrastruktur. Det finns oceaner av exempel på detta i Sveriges huvudstad. Men nu närmar det sig val. Jag kan göra min röst ”hörd”. Vilken parti kommer att verkligen göra något åt det här eländet!? Moderater, centern och fokpartiet har ju bara snackat och gjort extremt lite, rött kort/diskkvalificering från min sida. ”Cykelmiljarden”, vi packar om befintligt underhåll för cykel och relanserar det som en satsning på 1 miljard m.m!!??. Jag köper inte det längre. Men vad kan S, MP och V göra i verkligheten?
Sop/borstmaskinen skall dem dock ha en stor eloge för om den används frekvent i vinter igen. Men mig veterligen kostade den kanske 1 miljon av den där miljarden.


Krister Isaksson

POVelo, tack! Självklart går det att med stark politisk vilja förändra stadens trafiksystem. Utan Stockholmspartiets insats under tiden 1998-2002 är det frågan om vi hade haft någon cykelinfra. överhuvudtaget på innerstadens huvudgator.
Men cykeltrafik har ju knappast varit varken M eller S hjärtefråga i trafikpolitiken historiskt sett så visst finns det anledning till att ha stora frågetecken framöver.


Johannes Westlund

Krister; Jag håller med om att farthinder var 118e meter är undermåligt. Jag håller inte med om att det måste innebära planskilda megaleder för cykeltrafik. Du verkar sitta hårt fast i bilsamhällets idé att det är själva rörligheten i sig som är målet. I själva verket är det ju tillgänglighet man vill åstadkomma. Jag menar att det skiftet av fokus – från rörlighet till tillgänglighet – helt omdefinierar ”spelplanen” och ”reglerna”. Ett komplett skifte i hur man formulerar problemen och därmed helt nya lösingar. Ett paradigmskifte.
De stora ledernas tid är förbi. SCAFT-samhället är obsolet. Vi måste inte göra om samma missar nu när vi bygger för en cyklande stad! Motorleder bör omvandlas till stadsgator och persontrafiken, i framtiden allt färre bilister och allt fler cyklister, ledas in stadsdelarna istället för förbi. Istället för rörlighet bör vi bygga för närhet. Därför borde cykelgatan gå genom området istället för förbi.


Jens Ekengren

Vi har kommit på hur ordet ”prioriteras” kan användas: man undviker att säga om man prioriterar *upp* eller *ner*!
Då kan man utan problem säga saker som ”Cykelplaneringen är en prioriterad del av trafikutformningen.” utan att direkt ljuga när man låter bli att bry sig om resultatet.


Krister Isaksson

Jens, så naiv och okunnig jag varit, i min värld har det bara varit upp! Tack för att du klargör för mig att det kan lika väl vara ner… 😉


Henrik Berns

Hej, vilken välskriven och intressant serie. Jag känner igen mig på många av vägarna du skriver om som frekvent cyklist i Stockholm, det är sorgligt att det är så här.
Väl rutet!
Henrik Berns


Krister Isaksson

Henrik, tack! Ja det är verkligen sorgligt och tråkigt att det blir så här. Ett stort slöseri och en vetskap att det kommer vara dessa usla förhållanden under en lång tid framöver då staden inte kommer att bygga om dessa nybyggda platser på flera decennier.


Bengt Persson

Missa inte den framträdande Malmömoderaten John Roslunds många konstruktiva förslag angående cykling, ett av de bästa finns att läsa här:
http://www.sydsvenskan.se/2014-01-31/uppmuntra-inte-cyklister-genom-snorojning


Krister Isaksson

Bengt, ja han har ju onekligen gjort en del märkliga påståenden och uttalanden när det gäller cykel. Kanske en del av hans väljare uppskattar det…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Moderat cykelpolitik del 5


 

Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 5.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfogande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

 

Cykelvägen som försvann

En cykelvägen i söderort i Stockholm, ett huvudcykelstråk enl. stadens cykelplan. Bilden är från 2009:


En gång- och cykelväg, ett huvudstråk i stadens cykelvägnät. Bild: Google

Några år senare ser det ut så här:


Tolv stycken hus har byggts och cykelvägen har ersatts av en lokalgata med en smal gångbanan

Detta kanske inte är hela världen, det kanske är en förändring man kan leva med, kanske tom en förbättring. Så har det blivit bättre eller sämre för cykeltrafiken? Är det ett steg mot en cykelstad i världsklass? Låt oss gå igenom vad konsekvenserna blev för cykeltrafiken på denna sträcka. Avsnittet det handlar om ligger i Örby i söderort i Stockholm, sträckan är ca 100 meter.


Rödmarkerat är sträckan där cykelvägen försvann.

Vi tar en liten cykeltur från öster till väster och ser vad konsekvenserna blev för cykeltrafiken:


Här slutar cykelvägen och övergår i en lokalgata med en smal gångbana till höger i bilden. Cykelvägen slutar i en vändplan så här får man räkna med såväl vändande som parkerade bilar


Här ser vi en annan konsekvens av utformningen: vid varje hus finns finns en garageuppfart. Detta innebär backande samt insvängade bilister på den sträckan man nu är hänvisad att cykla på.


På lokalgatan där man är hänvisad att cykla finns det nu två stycken farthinder. Dessa har placerats ut för att det anses att cykel- och mopedtrafiken färdas för fort och situationer uppstår när bilister backar ut från fastigheterna


I slutet/början av lokalgatan i väster finns det numera en kantsten att ta sig upp/nedför, det fanns ingen kantsten när cykelvägen började/slutade här

Cykelvägen är en del av stadens cykelvägnät och är utpekad som huvudstråk i cykelplanen. Huvudstråk är att jämföra med biltrafikens huvudvägnät, alltså en viktig del av att ett cykelvägnät. Särskilt i detta fall då det är en tvärförbindelse i söderort. Just tvärförbindelserna är inte så många i söderort till skillnad mot de radiala förbindelserna in/ut från innerstaden.

Så vad blev bättre för cykeltrafiken på denna sträcka? Ingenting. Allt blev bara sämre. Farthinder, konflikter med bilister som kör in/ut, parkerade bilar och kantsten vid in/utfarten. Även en sämre kvalitet  och standard på snöröjningen då den numera sköts av samfälligheten. En konsekvens denna försämring har fört med sig är att vissa cyklar på den smala gångbanan för att slippa problemen med bilister samt farthindren.

Men är detta då så besvärligt? En kort sträcka med några få farthinder. Jag skulle säga att detta går stick i stäv med att arbeta för ett ökat och säkert cyklande. Som jag visade i inlägget 99 procent är uselt, så finns det i cykelvägnätet i snitt något som påverkar cyklisters framkomligheten var 118:e meter!  Här har vi då en sträcka där det finns tre hinder på 100 meter och då räknar jag inte med att man som cyklist på denna sträcka ska ta hänsyn till och undvika backande, svängande och parkerade bilar. Tänk er motsvarande förhållanden i väg- och kollektivtrafiksystemet – något som påverkar framkomligheten var 118:e meter. Medelresan för en stockholmspendlare på cykel är ca 9 km enkel resa. Det ska ställas mot att varje stopp som en cyklist tvingas till motsvarar en förlängning av den upplevda resvägen med 100 meter om cyklisten färdas i 20 km/h (Why cyclists won’t stop). Så ska man verka för ett ökat cyklande, att göra cykel attraktivt och konkurrenskraftig, eller som moderaterna i staden och länet säger:  ”…göra det enkelt för stockholmarna att välja cykeln,” Då handlar det ju om att få bort så många av dessa ”hinder” och fördröjningar som möjligt. Inte att göra fler…

Det blir ännu märkligare när trafikborgarrådet gör uttalande som dessa:

”Det finns inte mycket utrymmen att bygga bredare cykelvägar på. Många måste trängas. Det kräver att vi börjar visa varandra större hänsyn.”

Trafikborgarrådet får också stöd av sin partikamrat, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

”Det bästa vore att ha separata cykelbanor överallt, där bilar och cyklister slipper mötas. Och där man dessutom kunde ha olika filer för dem som cyklar olika snabbt. Men det är trångt om utrymme i stora städer som Stockholm”

”Det skulle dessutom vara dyrt. Därför måste vi hitta olika lösningar på olika platser.”

Detta är naturligtvis inte av samma storlek och betydelse som de i serien tidigare redovisade Hägerstensvägen och Älvsjö. Men det visar att i stort som smått är cykel satt på undantag. Det spelar ingen roll om utrymme finns, att medel för investeringar finns. Moderat cykelpolitik innebär inte bara dåligt utformade cykelinfrastruktur utan även att cykelvägar tas bort och ersätts av något som blir sämre. Något som förlänger cyklisters restid och leder till fler konflikter. Förhållanden som inte gör cykeln konkurrenskraftig. Här har vi en sträcka som det mycket enkelt hade gått att få plats med en cykelväg. Men även när det går att få plats, går att göra bra lösningar för cykeltrafik genomförs försämringar i den cykelstad som ska vara på väg mot världsklass. Samtliga tre politiska nämnder var överens om att detta var den bästa lösningen. För vem?

 

Vi har den stad vi har – det får inte plats…

 

Andra delar i serien:

 

 


Antal kommentarer: 12

Dmitri F

Dina insikter i tragiska infrastruktursprojekt uppskattas som vanligt, även om det är ledsamt att läsa.
Du kan alltid ta upp hur man planerar att byta ut cykelbanan på S:t Göransgatan mot bilfil eller hur separerad cykebana på s:t Eriksgatan utanför McDonalds byts mot cykelfält…
Keep fighting the good fight!
insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=106545


Krister Isaksson

Dmitri, tack och jag kommer kämpa på. Min lista är lång så jag måste fundera om jag hinner/orkar lägga till fler objekt…


Dmitri F

Oavsett så är ditt arbete mycket uppskattat 🙂


Låg liggist

Illa. Tragiskt. Ibland verkar det mest som om man när allt är klart upptäcker ”hoppsan, det kommer cyklister här: vad gör vi åt det problemet?” Vid vändplaner brukar det förr eller senare bli att någon parkerar bilen tvärs över anslutande gc-väg, och farthinder av det där slaget är ett elände, speciellt om man har en liggcykel (och de kan inte vara roliga med en fullastad lastcykel/lådcykel heller). Fast det kunde varit värre, man kunde ha smällt upp en cykling-förbjudet-skylt i stället (som vid Helenelunds station på Trafikverkets skyltade led för cykeltrafik till och från Kista…).
Vid Johannelundstippen har en tidigare utmärkt cykelbana försvunnit i ett nybyggt område: på ett ställe verkar det som det är meningen att man ska cykla på de boendes garageuppfarter. Ingen aning om hur det är tänkt att man ska cykla, antagligen inte tänkt alls, eller att man inte ska cykla. Verkar hända ofta när man bygger nytt: rester av gamla gc-vägar blir kvar som någon slags fornlämningar.


Johan G

Ett steg fram, två tillbaka. Är detta typiskt eller kraftigt avvikande missöden?
Tack för ännu en tänkvärd artikel Krister!


Krister Isaksson

Låg liggist, Lövstavägen som du nämner är verkligen en usel sträcka där cykel är satt på undantag. Bostäder och biltrafik viktigare. Befintliga cykelbanor försvunnit, du ska numera cykla på smala lokalgator med biltrafik. Dessa lokalgator har en lägre drift och underhållsstandard än cykelvägnätet vilket innebär att det många gånger är uselt vintertid – detta är moderat cykelpolitik


Krister Isaksson

Johan G, tack! Svaret på din fråga tycker jag vi tar i slutet av serien. Då kanske vi kan ha fått en uppfattning om det är typiskt eller några få missöden. Men jag tror du redan nu vet svaret…


Erik Johansson

Bra artikel som vanligt, roligt med bra kommentarer somvanligt. Jag cyklade ut till Lövsta härom året, det var en mycket fin cykelväg/utflykt tråkigt att den är borta.
Här är några tips på fria kartor om du vill posta flera kartor utan att behöva betala för det:
Openstreetmap:
http://osm.org/go/0bCyX3R7Z–
Stockholms Stad: http://openmap.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/sbk/openmap/DPWebMap.html?zoom=8&lat=6574128.43272&lon=152046.68999&layers=FTB00T
Eller Stockholmsstads flygbild från 2006
http://openmap.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/sbk/openmap/DPWebMap.html?zoom=8&lat=6574128.43272&lon=152046.68999&layers=FT00BT


Krister Isaksson

Erik, tack och tack för tipset om kartor!


Sven-Erik

Öhö, och när kommer det tiofiliga motorvägar för bilister som kör olika snabbt? Verkar som Elmsäter-Svärd gått värsta retorik-kursen enligt receptet ‘Om du inte vill uppfylla ett rimligt krav så börja med att framställa det som att kravställarens framställan är för blygsam’. Påstå sedan att det krävs 5x förbifart Stockholm för att hantera alla sorters cyklister som kan förekomma. Imponerande? Nej.
Om cyklisterna är för många kan en ju göra som det försöks i Lund: Bygga spårväg så att hjulen skall fastna och cyklisterna stå på huvudet. Tyvärr är moderaterna i denna fråga i sällskap med i stort sett alla partier.


Anders Norén

Här vill jag korrigera och säga att Lund inte alls försöker bygga spårväg så att hjulen ska fastna och cyklisterna stå på huvudet. Spårvägen i Lund planeras att gå i egna körfält vilka undantagsvis delas med busstrafik, aldrig med cyklar, bilar eller fotgängare annat än för att korsas i rät vinkel.


Krister Isaksson

Anders, och det börjar dyka upp produkter som monteras i rälsen, fyller upp hålrummet och på så sätt minskar risken för cyklister att fastna i spåren och cykla omkull. På det mesta finns det lösningar. Om man vill och prioriterar…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Stoppa motormännen

Stoppa motormännen


Runt om på landets cykelbanor och cykelvägar är detta en mycket vanlig syn:


En stenbumling mitt i cykelbanan. Grå som asfalten, inte lätt att urskilja ens under dagtid. Ingen belysning i närheten. Men en varningsskylt för flera kurvor och brant backe…


En betonggris mitt i cykelbanan. Inte så lätt att se och upptäcka alla tider på dygnet, året runt…


Här har vi ju i varje fall en belysningsstolpe i närheten…


I början av tunneln står två betonggrisar, svåra att se när man cyklar mot  tunneln pga tvär kurva/växtlighet, mycket svåra att se när man kommer i tunneln. Hur tänkte ni här?


Ska du passera här så cykla upp på gräset, asfalten är till för betonggrisen…

Det dräller av betong och sten på cykelvägarna. Dessa anordningar finns där främst av en anledning: Motormän kan inte låta bli att köra sina fordon på sträckor där de absolut inte får framföra sina fordon. Det är som att ser de en bit asfalt så måste de bara pröva den med sitt fordon. Det far alltså omkring en massa män som uppenbarligen inte har nog med gator och vägar att köra sina fordon på utan de måste också köra på gång- och cykelbanor. Jag sticker ut hakan och skriver män för det är min erfarenhet att majoriteten är män, har ingen forskning som backar upp det utan sprider här mina fördomar vind för våg.


Här har vi en motorman som kört och parkerat på cykelbanan. En hantverkare som innanför buskarna bygger en liten altan och då anser att cykelbanan är hans att nyttja som han anser bäst.

Så för att hindra dessa motormän från att göra dessa regelöverträdelser runt om i landet placerar väghållarna ut dessa hinder. Uppenbarligen utan någon större omtanke, kunskap eller insikt om konsekvenserna för cykeltrafiken (även gång- och mopedtrafik drabbas). VTI har studerat cyklisters singelolyckor och konstaterar att dessa anordningar i högsta grad orsakar olyckor, skador samt även dödsfall. Det är ju närmast en självklarhet, se på bilderna. Inte helt lätt att upptäcka dessa hinder ens under dagtid. Tänk då gryning, skymning, natt, motljus, regn, dimma eller bara en stunds ouppmärksamhet. Detta är standardlösningar som väghållare använder i stor omfattning för att hindra motormännen runt om i landet. Det visar Cykelfrämjandets cykelvägsanalyser, VTI:s studier, inventeringsarbeten i samband med cykelplaner osv. En annan vanlig, men knappast mycket bättre lösning är denna:


Här är det ju inte så enkelt att passera med cykeln, cykelkärran, lastcykeln, barnvagnen, tvillingvagnen, rullatorn, permobilen. Äsch det är ju bara att passera på utsidan av hindret, se hur gräset är upptrampat till grus och lera…

Väghållaren skulle inte ställa ut motsvarande anordning på körbanor utan att se till att skyltar, reflexer och liknande placerades ut. Se bara detta exempel, tom en trafiksignal för att hjälpa och informera motormännen så de inte skadar sina bilar (samt väghållarens anläggning, det kostar ju pengar):


Massor av varningsskyltar, såväl innan samt vid hindret. Utöver det även en trafiksignal! Jösses vilken investering och kostnad…

Men där leksakstrafikanter färdas kan vilket skit som helst placeras ut. Man får väl se sig för, kan ju inte fara fram som en cykeldåre. Eller varför inte införa en lag där cyklister tvingas utrusta sig med skyddsdräkt modell Folksam så löser det ju sig. Eller kanske lite mjuk asfalt runt stenen så man inte slår så hårt i backen efter man cyklat in i den nästan osynliga stenen. Då kan ju väghållarna fortsätta använda dessa hinder – de är ju så billiga och enkla att använda. Bara gå ut i skogen och hämta lite stenbumlingar eller köra ut i förrådet och hämta en gammal betonggris som står och skräpar.

Det är ju inte bara ett säkerhetsproblem utan det är ju i allra högsta grad också ett framkomlighetsproblem för cykeltrafik. Många gånger krävs inbromsningar, tvära och ibland svåra svängar och tom att du måste kliva av din cykel och leda den förbi hindret. Kommer du med cykelkärra eller lådcykel kan det tom vara omöjligt att passera. Här ser vi då att motormännens regelöverträdelser och väghållarnas åtgärder gör att cyklisterna får avsevärt sämre trafiksituationer.

Nu finns det ju några som kommit lite längre i sin mognad, kunskap och insikt vad gäller cykeltrafik. Som behandlar cykeltrafik professionellt och med stor yrkesskicklighet. Några som faktiskt är i världsklass och inte bara pratar om det. Så låt oss titta hur dem hanterar denna fråga. För det är inget unikt detta med motormän som gärna kör där de inte får köra. I cykellandet Holland återfinns också problemet, kanske man inte tror men en motorman är uppenbarligen en motorman var han än befinner sig och en del måste bara fram till varje pris och därmed utsätta sina medmänniskor för fara. För oss nördar som nu snöat in på cykelinfrastruktur så finns det två – biblar – på området, den första kom 1993 och heter Sign up for the bike, den reviderades och kom ut i ny upplaga 2007, nu under namnet Design manual for bicycle traffic. Bägge framtagna och utgivna av CROW i Holland. De ursprungliga rekommendationerna för avspärrningar för biltrafik på cykelbanor såg ut så här:


Bilhinder i Amsterdam. Röd/vita pollare och vägmarkeringar. Placerade i anslutning till gatubelsyning. Flera öppningar för att underlätta passage och möjliggöra möten. Tillräckligt avstånd även för lastcykel och cykelkärra

Rekommendationerna går i korthet ut på att:

  1. Undvika åtgärd. Det ska vara väl dokumenterat att åtgärden verkligen behövs, exvis genom observationer, räkningar, studier etc. Inte bara samtal från allmänheten.
  2. Hindren måste innebära ett minimum av framkomlighetsproblem för cyklister och olika cykelmodeller.
  3. Säkerhet. Genom färgen samt reflexer på pollarna och vägmarkeringar ska hindren tydliggöras för cyklisterna så olycksrisker minimeras. Placeringen ska om möjligt alltid vara i anslutning till gatubelysning alt. ska belysning monteras upp om det är möjligt.

Nu händer ju olyckor ändå och i detta land, där man hanterar cykeltrafiken seriöst, så sätter man igång forskning för att försöka komma till rätta med samt minimera problemen. Då inte genom att fokusera på offret genom hjälm och skyddsdräkt, utan på åtgärderna – på infrastrukturen. Att försöka se till att olyckan överhuvudtaget inte sker. Först genom studier som denna: What do cyclists need to see to avoid single-bicycle crashes? Sedan när man konstaterat att tidigare rekommendationer och lösningar inte är tillräckliga sätter man igång fullskaliga försök för att förbättra förhållandena. Detta pågår nu i ett antal kommuner runt om i Holland och här är ett exempel som nu testas och studeras under en 6 månaders period. Försöken finansieras av Holländska Trafikverket. Några bilder från en av testplatserna:


Det ursprungliga bilhindret på cykelbanan, en röd/vit pollare på cykelbanan enl. tidigare rekommendationer. Vägmarkeringen utsliten/dåligt underhållen. Ingen belysning.


Cykelvägen breddades lokalt för att underlätta passage av hindren och tre röd/vita pollare placerades ut. Vägmarkeringarna börjar en bit innan hindren, såväl mot kanterna som i mitten. Vägmarkeringarna är även utförda med små räfflor för att ge utslag när man cyklar på dem


Pollarna är eftergivliga för att absorbera energin och på så sätt mildra krockvåldet vid en ev. påcykling. De är dock inte så pass eftergivliga att en bil enkelt kan passera

LED-belysning i toppen på pollaren och även i asfalten för att lysa upp pollaren och dess reflexer:


I mörker ser det ut så här


Enkelt för två cyklister att passera hindren samtidigt

För att ytterligare komma till rätta med de problem dessa åtgärder innebär för cyklister har ett antal kommuner i Holland inrättat särskilda hotlines för just bilhinder/pollare där allmänheten kan rapportera in dåliga/farliga pollare. Avsikten är sedan att åtgärda dem. I Amersfoort åtgärdades på kort tid över 90 pollare.

Det är verkligen två helt skilda världar. Här i Sverige skulle vi antagligen bli nöjda, tycka att vi gör omfattande förbättringar, om sten och betong byttes ut mot de ursprungliga bilhindren/pollarna i Holland. I Holland är man på långa vägar inte nöjda. Utan de går vidare, forskar, testar och utvecklar – man hanterar cykeltrafik med samma omsorg som vi gör med biltrafiken.

Så SKL och Trafikverket, slå ihop era kloka huvuden, avsätt en sudd pengar så studerar vi detta och tar fram några svenska typlösningar. Sedan lägger vi in dem i GCM-handboken och VGU, sprider på cykelkonferenser och nyhetsblad. Lägger upp rutiner för årliga inspektioner och följer upp olycksstatistiken. I sanningen ett arbete i nollvisionens anda. Är det för lite stålar i kistan kör vi copy-paste från Holland. Fast det går ju inte, de kan ju inte detta, de har inte nollvisionen och de svenska förhållandena är ju så unika, så speciella. Vi har ju alltid snö och driftsrutiner som gör att man aldrig kan kliva ur driftsfordonet för att flytta på något. Då blir det för dyrt…

Ett annat sätt att uttrycka det på är att vi mycket sällan prioriterar cykeltrafiken.

Relaterade länkar:

Källa och bilder: Fietsberaad

 


Antal kommentarer: 42

Vilma

Man vill flytta till Holland när man läser detta… Heja dig, fortsätt belysa trafiken och problemen för oss cyklister på det eminenta sätt du gör!


Andreas

Riktigt bra och ngnting som faktiskt inte är ”buhubuhu – ohhhh vad synd om cyklisterna”-propaganda. Människor dör och skadas bårde allvarligt och får mindre blessyrer regelmässigt av detta tilltag.


Krister Isaksson

Vilma, tack så mycket, ska försöka fortsätta!
Har ju cyklat en hel del i Holland och det är verkligen en helt annan värld. Då inte bara antalet cyklister utan mer vilken roll och ställning cykeln har som transportslag och vilka prioriteringar man gör. Hur konsekvent man är när man utformar cykelinfrastruktur och hur man hela tiden försöker ta hand om cyklisterna. Så som vi gör med biltrafiken…
Alltid glad och upprymd när jag kommer hem från Holland, det övergår dessvärre fort i ilska och frustration över cykelns roll och hur den behandlas i Sverige. Samtidigt är ilska och frustration en stark drivkraft för mig…


Krister Isaksson

Andreas, tack! Precis, det här är hardcore-fakta. Skiten finns överallt, i stor omfattning och i stort sett inte en jävel bryr sig… Det här är en del av Nollvisions-Sverige, skillnad på trafikant och trafikant minnsann. Förlåtande vägmiljöer är bara reserverat för biltrafiken, en exklusiv vara som de har ensamrätt på. Dvs allt är som vanligt i trafiken…


Anders Norén

Bra inlägg, men bild 4 är fullständigt irrelevant eftersom utsnittet gör att motivet är taget helt ur sitt sammanhang.
Vy med sammanhang: http://goo.gl/maps/StNMP
Vy från andra hållet: http://goo.gl/maps/4fB9e


Cornelis Harders

Det mesta från Holland, och för all del även från Danmark, kan vi helt enkelt tillämpa i Sverige; copy-paste är att rekommendera för att få resultat snabbt. Det viktigaste är dock att vi fixar till ett regelverk och organisation så att frågorna tas seriöst. Så in med mera pengar och folk som vill och kan jobba med detta. Som du har påpekat flera gånger så måste cyklingen tas seriöst och prioriteras på det sätt som anges i alla fina policydokument; det bör vara slut med endast fina ord och ingen verkstad. Cyklingen är en del av lösningen för de problem som finns inom trafiksystemet. Och allra viktigast ett viktigt bidrag till att minska de miljöproblemen som finns och som hänger ihop med bilsystemet.


Mattias Widman

När man får se såhär fina exempel på bra infrastrukturlösningar som de från Holland i din artikel så är det som ett uppvaknande och en aha-upplevelse.
Jag upplever att vi cyklister här i Sverige är så vana med den breda floran av farliga hinder i vår vardag att man blir luttrad och förblindad och knappt tänker på hur många hinder som man måste se upp och väja för när man försöker ta sig fram på cykel.
Tack Krister för att du återigen påvisar att det går att göra bra lösningar för cyklister bara lite politisk vilja och initiativförmåga finns!


Johan G

Hahaha…!
Blir glad av att läsa detta.
(Utslag av sjuk humor?).
Ser en punkt även bland de hyllade arbetssätten där jag upplever behov av skärpning.
Visst ska väghållare ha hotline mm sätt att lyhört fånga upp synpunkter.
Men det kan också trubba av egna organisationens skärpa.
Därför bör externa synpunkter som leder till åtgärd belönas, medan belöningen dras från nån form av proaktivitetsbonus som egna personalen annars får dela på.
Allmänheten ska ju inte behöva göra väghållarens jobb.
Däremot belönas för att de lyckas hitta de sista promillena av förbättringsbehov. Dit är det förstås lååååångt kvar.


Krister Isaksson

Anders, tack för info, byter bild genast. Det är ju lätt gjort då jag har så MÅNGA bilder på detta ”fenomen”…


Daniel

Underbar läsning. Perfekt med lite onsdagscynism som är välriktad 🙂
Hittade dock ett typo: ”I Holland är man på långa vägar nöjda.” verkar sakna ett ”inte”.
Tack Krister!


Krister Isaksson

Cornelis, JA, JA, JA och åter JA! Men hur?


Anders Norén

Krister: Det finns förvisso en risk att någon skulle cykla in i betongsuggorna på (den ursprungliga) bild 4, men de flesta cyklister ser nog att den där 5-meters-stumpen cykelbana bara är en förberedelse för en framtida förlängning. Suggorna kunde för tydlighets skull ha stått lite närmare korsningen.


Krister Isaksson

Mattias, tack! Visst är det så att man vänjer sig, faller in i en rutin, man orkar inte ta striden var eviga dag, ska ju inte behövas heller kan man tycka. Tänk vilket jävla liv det skulle vara om det såg ut så här på landets gator och vägar (skulle ju iofs aldrig hända), men tänk tanken…


Krister Isaksson

Johan G, tycker inte alls att det är sjuk humor. Många gånger hanterar vi ju allvarliga och svåra saker med just humor, annars står vi ju inte ut… Det här är i allra högsta grad allvarligt, människor dör och skadas. Och det är uppenbart svårt för landets väghållare att komma till rätta med…
Ditt förslag till ”proaktivitetsbonus” är nog lika långt borta som att få bort skiten från cykelbanorna…


Krister Isaksson

Daniel, tack själv, Fixat!


Andreas Mattisson

Hur hjälper vi till enklast för att få till en sådan ändring?
Ett rop brukar normalt inte hjälpa till att det händer något praktiskt.


Krister Isaksson

Andreas Mattisson, på kort sikt: mailbomba bilder på detta till trafik-/gatukontoren, ansvariga politiker OCH lokalpressens redaktioner. Hänvisa till detta inlägg, till VTI-forskning om olyckorna, de Holländska studierna mm.
Se denna artikel: http://www.sydsvenskan.se/lund/cykelturen-slutade-med-brutet-kindben/
INGEN gatuchef el ansvarig politiker vill behöva stå i media och säga att vi har hål i huvudet. Eller som i detta fall: vi ville inte lägga ut en krona på att flytta belysningsstolparna, vi låter dem stå kvar när vi bygger om – det beslutet kostade nu ett kindben. Och detta är ändå i en av Sveriges bättre cykelstäder…


Fredrik

Vad var poängen i sammanhanget att göra kopplingen till kön ?
Det är inte så att det i själva verket är vita skåpbilar som är den grundläggande nämnaren ? Eller fyrhjulia fordon, eller vad annat som helst …
Eller, hemska tanke, kvinnor med barnvagn och iPhone på cykelbana ? I alla fall, en vinglande kvinna på en cykelbana riskerar att medföra farligare skada än ett parkerat manligt fordon, eventuellt.
Som sagt, jag förstår inte den politiskt korrekta pinningen av just faktorn man.
I övrigt, mkt bra tankar och illustrationer.


Nils Calmsund

@AndersN & Krister:
Rätt vy från andra håller är väl snarare http://goo.gl/maps/HZxcZ. Dvs på två år (!) har man inte lyckats bygga klart den nya GC-vägen utan låter den vara avbruten av bilparkering i 100-talet meter. Ett annat problem kanske, men visar återigen hur olika trafikslag prioriteras.


Anders Norén

Några exempel från mina gamla hemtrakter (samtliga suggor stod kvar i somras):
http://goo.gl/maps/9YmMa
http://goo.gl/maps/3r9kP
http://goo.gl/maps/PoEVR
(Vad bommar beträffar så vore det enklare att peka ut de platser där bommar _saknas_…)


Krister Isaksson

Fredrik,
1, jag anser mig ha rätten att sprida mina fördomar som jag vill
2, om det nu är så att majoriteten är män som kör på cykelbanor
3, och det i huvudsak är män som är gatuingenjörer o som placerar ut dessa farliga hinder
Då, kanske då, bör dessa män stoppas. Läxas upp, läras upp, läras om, sköta sitt jobb som det anstår en yrkesMAN.
Och sen handlade ju inte inlägget om vinglande fotgängare, men det kan du hitta här: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykelinfrastruktur-i-varldsklass-del-6.htm


Krister Isaksson

Nils o Anders, man kan säga att eländet finns överallt och i olika former!


Anders Norén

Nils: Visst, men en tydligt avspärrad cykelbana som uppenbart inte leder någonstans kan ju inte sägas vara ett hinder för cykling. Utan avspärringen skulle man ju ha dammat in i sidan av en bil…
(Lilla Varvsgatans östligaste del ska vara tillfart till bygget när kvarteret norr om Kockumshuset bebyggs, därför anlägger man inte någon provisorisk cykelväg, särskilt som den inte utgör en länk i övergripande cykelnät . Alternativet hade varit att Östra Varvsgatan hade använts för byggtrafiken, men då hade det inte blivit någon cykelbana där och busstrafiken där hade drabbats av stora störningar under byggtiden.)


Fredrik

Du menar att dessa PERSONER skall stoppas, för inte vill du väl dra män över en kam (vad nu poängen med det vore, och hur man nu skulle föra samhället framåt med en sådan logik).
Om du är benägen att ta till dig ett tips, så förminskar du dina i övrigt vettiga åsikter genom den typen av flörtande.


ME

Gnällspik!


Erik Sandblom

ME, jag tycker inte Krister är en gnällspik. Och även om hindren kan betraktas som petitesser så är det inte direkt raketvetenskap att åtgärda dem. Tänk så mycket energi som går till klottersanering eller konstnärlig utsmyckning i offentliga miljöer. Med sina stora maskiner och fina titlar tycker jag trafikkontoren borde kunna hitta på något bättre än att lägga stora stenbumlingar på cykelbanorna.


Markus

Har själv i min ungdom stiftat bekantskap med en betongsugga som påpassligt placerats efter en skarp kurva, skymd av en buske, från en dag till en annan. Mötet slutade med mig i en trädgård och cykeln uppe i ett träd, och så här i efterhand så borde jag kanske inte hållit så hög fart, men jag får skylla på ungdomligt oförstånd. Förutom en lite tilltufsad cykel så gick allt bra, men sen dess litar jag inte riktigt på folks förmåga att förutse vad hindren de placerar ut kan åstadkomma.


Krister Isaksson

ME, Gnällspik?
Ja det får du väl kalla mig om du vill. Tror kanske vi har lite olika syn och erfarenheter på detta område. Mina består bl a av att ha träffat och pratat med en man som cyklat in i en betonggris en kväll, en betonggris som placerats ut på cykelbanan samma dag. Han sitter numera i rullstol, förlamad från midjan och ner.
En annan erfarenhet som jag har är ett telefonsamtal med en man vars hustru cyklade in i en betonggris som stod på cykelbanan. Hon föll och slog i huvudet så illa att hon senare avled.
Så visst, kalla mig gärna gnällspik. Själv ser jag det som omtanke, hänsyn och respekt för mina medmänniskor. Ett försök att undvika död, livslånga handikapp och lidande.


Krister Isaksson

Markus, tack för din berättelse. Beskriver bra hur det kan gå till. Även hur slumpen är inblandad när det gäller utgången av din olycka. Det kunde lika gärna gått illa och att du skadat dig. Och det handlar inte om ungdomligt oförstånd, det handlar om att det ska framgå klart och tydligt om det finns hinder på cykelbanan. Hinder som många gånger väghållaren placerat ut, samma väghållare som har ansvar för att cykelbanan är säker att färdas på…


Erik

Skippa könstjafset, det blir bara fånigt, ska vi göra en till blogg med kvinnliga förare som kör över hinder och allt konstigt man kan hitta på tex Youtube ? Det finns ingen poäng och det för inte fram någon diskussion att börja på det viset utan visar snarare på tillkortakommande hos den som skriver det.


Richard Liodden Sanders

Veldig bra blogginnlegg. Her i Trondheim, Norge så har vi fra Syklistenes Landsforening jobbet i mange år for å få kommune & stat til å lage bedre løsninger. Et prøveprosjekt er blitt finansiert, og snart prøver de kanskje ut disse Nederlanske løsningene? Vi lever i håpet!


Krister Isaksson

Richard, tack! Har varit ett antal gånger i Trondheim, senast för ett år sedan när jag höll föredrag på den nationella cykelkonferensen. Passade då på att cykla runt lite i byn och såg då en del ”hinder” på min cykeltur. Du får gärna återkomma med en länk/resultat från provprojektet när det finns. Hoppas får vi verkligen göra att det blir bättre i framtiden!


jome

– Det är ett hårt trafikklimat i Göteborg, där bilister, cyklister och gångtrafikanter klagar på varandra. Vi behöver hjälp med att få folk att respektera varandra och visa hänsyn, säger Eva Eriksson på Trafikkontoret.
Är Krister ” sprider här mina fördomar vind för våg” ett bra exempel på hur man visar respekt för varandra?


Krister Isaksson

jome, även jag behöver ventilera mig ibland, klarar inte alltid av att var skötsam och korrekt. Är på intet sätt felfri. Kanske balanseras av det övriga jag skriver?


Niklas

Enklaste lösningen är att sätta hastighetsbegränsningar på cykelbanor. Vi ”motormän” tvingas anpassa oss till väghållarnas begränsningar för att vi anses inte kunna avgöra detta själva. (Vilket jag anser är korrekt)
Om alla cyklister hade en av Svensk Cykelprovning besiktigad cykel med godkända bromsar och hastighetsmätare, skulle ingen normal människa cykla in i en betonggris/sten av misstag om hastighetsbegränsningen kring betonggrisen var 2 km/h… Och om någon ändå gjorde det skulle skadorna vara minimala.


Sven-Erik

Bra rutet, med tydliga exempel på hur det kan se ut – både bra och mindre bra lösningar. Detta med händiga bilister som står på cykelbanan är ett ofog. Niklas förslag om hastighetsbegränsning på cykelbanor är ju helt OK förutsatt att samma hastighet gäller för cykelbana som för väg som ligger parallellt. Hundra kilometer i timmen eller vad det nu är uppåt eller nedåt i det aktuella fallet. Om hans förslag om 2km/t kan jag bara skriva: Dra mig baklänges.


Krister Isaksson

Niklas, svårt att veta om du är allvarlig eller skämtar så jag utgår från att du menar vad du skriver. Här har vi då situationer som uppstått pga att motormän inte kan låta bli att köra sina fordon på gc-banor, vägållaren sätter då ut olämpliga hinder för att stoppa dem, dessa hinder gör att människor skadas tom dör. Och ditt förslag är att lösa/förbättra är att sätta ut hastighetsbegränsingar för cykeltrafiken. Inte bara det, du föreslår också att en organisation och administration ska byggas upp i form av Sv Cykelprovning, regelbundna besiktningar och ett lagkrav på hastighetsmätare på cykel. Din lösning kommer vara avsevärt dyrare än att gör bra utformade hinder.
Och allt detta för att motormän kör där de inte får köra. Ska vi fiansiera detta system du föreslår genom att ta medel från fordonsskatten då? För det är ju motormänen som är upphovet till allt detta. Utan deras lagöverträdelser vore dessa hinder ju inte nödvändiga.
Ditt förslag är inte bara korkat ur denna synvinkel utan även ur en annan. Du gör det felaktiga antagandet att låg hastighet är lösningen. Om du studerar dessa singelolyckor där cyklister skadas så kommer du att upptäcka att många av dem sker i låg hastighet, särskilt bland gruppen äldre. Och varför då? Cykeln är ett balansredskap och är svår för en del att framföra i låga hastigheter. Det är tom så att en del skadas när de kliver av/på cykeln för att leda den förbi dessa hinder.


Krister Isaksson

Sven-Erik, tack! Det är inte bra med alla dessa motormän som anser sig ha rätten att köra och parkera på cykelbanorna. Ett beteende som utsätter gående och cyklister för fara samt tvingar dem till att ibland kliva/cykla ut i körbanan bredvid.


Låg liggist

I st f (metaforisk) antibiotika får vi välja mellan pest och kolera: antingen livsfarliga bilar eller livsfarliga bilhinder. Och att nåt behövs är helt klart: idag på vägen hem fanns när jag lämnade Kista fem bilar parkerade på cykelbanan vid gallerian. Och på gc-vägarna mellan Tenta, Rinkeby och Spånga IP irrade en flock på sju åtta bilar runt (samtliga framförda av män). Pga av de hinder som finns hade problem att leta sig fr gc-vägarna (hur de nu hittat dit), och medan de for runt ställde de till det för både cyklister & fotgängare.


Lisa Ekberg

Så bra att du belyser detta. Skipa inte ”könstjafset” och du sprider inte fördomar. Enl Trafikverket: 80% av de som åker fast för fortkörning är män, siffran är ännu högre när det gäller att ha kört drog- eller alkoholpåverkad. 70% av yrkesförarna kör ständigt för fort, en yrkeskår med total mansdominans. Män kör också mer bil än kvinnor. Det är högst rimligt att anta att majoriteten av de som kör otillåtet på cykelbanor är män.


Björn Abelsson, trafikplanerare Sundsva

Mycket bra inlägg! I Sundsvall har vi tagit bort alla betonghinder från gång- och cykelvägarna. Där vi bedömer att vi absolut måste stävja biltrafik har vi i stället vikgrindar, som är betydligt mindre farliga att cykla på. Kanske inte heller helt optimalt, men ett steg åt rätt håll.
Vi försöker också inrikta P-övervakningen på att lappa bilar på gång- och cykelbanor. Men vi har för litet P-övervakning för att det ska göra någon stor skillnad.
Tipsen från Holland ska vi titta på. Vi skäms inte för att stjäla bra idéer!


Krister Isaksson

Björn, tack! Och mycket bra att höra hur ni arbetar med frågan, fler behöver ta efter. Vikgrindar är ju bättre än betonghindren, särskilt om de är väl placerade så det är enkelt att cyklar förbi, att de är av gummi/plast och väl utmärkta med reflexer. Tyvärr är många grindar dåligt placerade vilket leder till stora besvär för cyklister, funktionshindrade mfl: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/titta-en-cykelbana-vad-kan-vi-5.htm
Men dessa lösningar fr Holland är ju ännu bättre och det är dit vi ska sträva tycker jag. Så stjäl på! 😉Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Moderat cykelpolitik del 4


 

Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 4.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfogande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

Börjar detta inlägg med ett utdrag ur handboken Cykeln i staden – Utformning av cykelstråk i Stockholms stad:

”Vid utbyggnad prioriteras cykelvägnätet i cykelplanerna. Vid nyexploatering och förtätning är det viktigt att cykeltrafiken och nätbildningen tas med i planeringen från början. Om inte cykeltrafiken redovisas i en trafikplan för området bör en särskild cykelplan tas fram för det nya området och revideras när förutsättningarna ändras.”

                                                  

Älvsjö resecentrum/centrum

Älvsjö är en av Stockholms viktigaste knutpunkter. Centrala Älvsjö, området närmast stationen, är ett av stadens utvecklingsområden. Här planeras och byggs en blandning av bostäder, service och arbetsplatser. Det blir ca 600 bostäder, ett resecentrum tillsammans med SL, ett parkeringshus för cyklar, ett nytt torg samt nya butiker och serviceställen. Allt planeras vara färdigt 2014. Så här uttrycker sig staden på sin hemsida:

”I Älvsjö skapas en modern knutpunkt med både bostäder och service. Ett utmärkt exempel på utvecklingen av Söderort.”


Visionsbild över nya Älvsjö resecentrum. Inbyggd cykelbro över spåren samt cykelgarage/cykelramp direkt väster om spåren. Bild: Stockholms Stadsbyggnadskontor

Att Älvsjö är en av Stockholms viktigaste knutpunkter gör den till en viktig målpunkt för cykeltrafik för vidare färd med kollektivtrafiken. Länge rådde här ett mer eller mindre parkeringskaos för cyklister då det var bristfälliga lösningar och otillräckligt med cykelparkeringar. Låt oss titta på några bilder hur det såg ut här tidigare, innan platsen byggdes om:


Torget och den ursprungliga cykelrampen upp till gamla bron. Fullt av parkerade cyklar


Den gamla cykeldelen av bron, fullt av parkerade cyklar längs räcket. Nära målpunkten och bra att låsa fast i då cykelparkeringar saknas.


Även fullt av cyklar på östra sidan av bron

Vad som är av lika stor betydelse för cykeltrafiken är förutsättningarna för den genomfartstrafik som passerar på cykelbro som finns över spårområdet. Cykelstudier genomförda inför exploateringen visade att ca 75 procent av de som cyklar över bron var på genomresa. Övriga parkerade för vidare färd med kollektivtrafiken alt. arbete/besök på platsen. Så stråket har en mycket stor betydelse i stadens cykelvägnät och detta pekades ut redan i cykelplanen 2005 och har sedan bekräftats i cykelplan 2012 genom att peka ut stråket som pendlingsstråk samt att det även är ett regionalt cykelstråk.


Rödmarkerat var den befintliga cykelvägen, även regionalt cykelstråk, där 75 procent av cyklisterna som passerar bron är på genomresa. Bild: Google

Tidigt i projektet lyftes frågan om att få till en bra lösning vad gäller cykelparkeringen genom att bygga ett cykelgarage. Antalet parkerade cyklar inventerades och prognoser om framtida behov gjordes för att dimensionera garaget och antalet platser.

Vad som dock var mycket oroande var att den genomgående, befintliga, cykelförbindelsen över bron skulle behöva utgå. Enligt projektledningen för exploateringen gick inte utformningen och gestaltningen av exploateringen, centrum och torg att förena med en genomgående cykelförbindelse. Det skulle endast vara möjligt att nå cykelgaraget via bron och ville man passera skulle man få gå igenom cykelgaraget blev beslutet. Studier genomfördes på alternativa vägar för cykeltrafiken, samtliga var längre i sträcka och restid. Beslut, i strid mot gällande cykelplan, fattades om att den genomgående cykeltrafiken skulle ledas om via Mässvägen och Magelungsvägen.


Rödmarkerat var förslag på omledning av genomgående cykeltrafik. Längre sträcka = längre restid. Bild: Google

När projektet sedan pågått en tid uppstod ekonomiska problem, besparingar var nödvändiga. Det beslutades att den planerade omledning av cykeltrafiken måste utgå för att spara pengar och att den genomgående cykeltrafiken nu ska ledas på en del av den gamla bron och på en ny ramp genom cykelgaraget. Detta innebär då att antalet cykelparkeringsplatser i garaget minskar och kommer då understiga behovet. Andra och mer påtagliga problem som dyker upp genom detta beslut är att i stort sett ingen yta i cykelgaraget, vid Älvsjö centrum, torget och bussgatan är nu planerat för funktionell cykling i och med det tidigare beslutet att leda om cykeltrafiken. Så här ska nu staden försöka få ner cykeltrafik i ytor som inte finns…

Låt oss via ett antal bilder se hur det blev och försöka få en uppfattning hur det är att cykla på den nybyggda platsen. Vi tar en tur över den inbyggda cykelbron, genom garaget via cykelrampen och ner till Älvsjö centrum – från öster till väster:


Entré till den inbyggda cykelbron, för cyklister till vänster, små cykelsymboler på dörrarna, större på asfalten, där fotgängaren går…


Entrén från andra hållet. Dörröppningen är för smal för att två cyklister ska kunna mötas säkert


Cykelbanan på den inbyggda bron. Hur tror ni det ser ut här under eftermiddagsrusningen när två pendeltåg kommer in samtidigt eller vid stora evenemang på Älvsjömässan? Älvsjö station har ca 25 000 resenärer/dygn


Entrén mot cykelrampen och cykelgaraget, även här är dörröppningarna för smala för att det ska vara enkelt och lätt för cyklister att använda. Här är det också en stolpe i mitten. Självklart gående i cykelbanan…


Cykelrampen som en del av cykelgaraget. Rampen leder ner till torget och cykelvägnätet där. Självklart gående i cykelrampen…


Utfarten från cykelrampen/cykelgaraget. Majoriteten av cyklister på genomresa ska svänga höger här för vidare färd norrut. Försök att göra den 180-graders svängen på ett säkert och enkelt sätt. Särskilt när det är andra cyklister och gående i närheten. Tänk sedan nedförsbacke och vinter…


Har man sedan klarat av 180-graders svängen så ska man ut via den lilla öppningen vid övergångsstället, över gångbanan och sedan ut i bussgatan för vidare färd norrut


Fortsätter vi rakt fram från cykelrampen kommer vi till en smal cykelbana som leder runt en bussvändslinga. Som så ofta så står det stolpar i cykelbanan. Till höger ser vi en mycket smal gångbana, för smal för gående att mötas på utan att kliva in i cykelbanan. När bussförarna vänder sveper de ibland över gångbanan.


När vi cyklat runt bussvändslingan, där den smala cykelbanan ligger i direkt anslutning till ett hus, kommer vi till denna kurva. Utanför cykelbanan ligger den smala gångbanan. Obefintlig sikt för trygga och säkra möten mellan trafikanterna…


Så här ser kurvan runt huset ut från andra hållet. Tänk er gående med barnvagn möter annan gående, samtidigt möts två cyklister. Inte ett ovanligt scenario men inte möjligt här. I bakgrunden ser vi en väldimensionerad och funktionell bussgata samt cykelgaraget och cykelrampen


Färden fortsätter efter kurvan och här upphör cykelbanan till förmån för in-/utfarten till att antal parkeringsplatser/vändplan


På gångbanan till höger i bild ligger en trappa vilket i praktiken gör att den inte används annat än av dem som ska till/från fastigheten. Övriga går i cykelbanan. Tanken är annars att gående ska använda den smala skyddsremsa som finns utmed de parkerade bilarna och där stolpar är placerade…

Låt oss jämföra hur genomfartstrafiken för bil har hanterats i anslutning till detta projekt. Moderaterna har ju flera gånger uttalat en målsättning vad gäller cykel i relation till bil, det kanske viktigaste uttalandet är i den beslutade Framkomlighetsstrategin där en huvudinriktning är att ge mer plats till cykel. Ett annat är i en debattartikeln i DN:

”För det första behövs det en fungerande regional cykelinfrastruktur. Det är viktigt för att cykeln ska få jämbördiga förutsättningar att konkurrera med bil och kollektivtrafik på regional nivå.”

Motsvarande led för genomfartstrafik för biltrafiken går på Magelungsvägen – Älvsjövägen. Här är det mycket tydligt att tankegångarna och åtgärderna är helt annorlunda än för cykel. Här handlar det om att förbättra för genomfartstrafiken, att göra det attraktivare, enklare och snabbare att ta bilen. För att förbättra framkomligheten för genomfartstrafiken med bil samt möjliggöra bussprioritering byggdes en tidigare cirkulationsplats om till en stor signalreglerad korsning. Detta för stora kostnader, kalkylen när beslutet fattades 2010 var 26 mnkr. Genom denna signalregleringen kan olika biltrafikströmmar styras och prioriteras. Även cykeltrafiken på denna sträcka fick genom ombyggnaden vissa förbättringar, dock är det inte här de stora cykelströmmarna återfinns och lösningarna håller inte den standard som anges i cykelhandboken eller cykelplanen. Återigen en kompromiss mellan gående och cyklister, utan inskränkningar för biltrafikens framkomlighet.

Här ser vi tydligt hur tomma orden är om att prioritera och att göra cykeln konkurrenskraftig. Istället är det smulorna från bordet som cykeltrafiken får, det lilla som blivit över och som många gånger knappt går att använda som cyklist. Avstegen från standarder i utformningshandböcker för cykel är fullständig. En plats där man överhuvudtaget inte har med cykeltrafik som en grundläggande planeringsförutsättning. En annan konsekvens av detta sätt att planera och bygga stad på är ju att konflikter mellan cyklister och gående förstärks. Ingen av dessa grupper får särskilt bra förutsättningar att förflytta sig på. Det är konfliktdesign av yppersta klass. Ni ser på bilderna att det är fullt av gående i cykelbanan och cykelrampen, det beror ju på den enkla anledningen att gångbanorna är dåliga och för smala samt att det är den genaste vägen för många gående. Springet av gående över bussgatan är frekvent och kommer bara att öka. Bussgatan ligger ju där som en kraftig barriär med få passager. Leder till omvägar för gående vilket inte accepteras utan man genar där man kan. Detta är alltså en modern knutpunkt, ett utmärkt exempel på utveckling av Söderort som staden själv säger. Det här är alltså stegen mot promenadstaden och en cykelstad i världsklass i moderaternas Stockholm 2013. För genomfartstrafiken med bil har det blivit bättre framkomlighet och kapacitet…

Ni har kanske sett på bilderna att det står mängder av fastlåsta cyklar i räckena i anslutning till det nya garaget. Det är även så inuti garaget, fullt av cyklar fastlåsta i räcken. Detta beror på främst två saker:

  1. Antalet platser i garaget minskade då cykelrampen skulle in, utan kompensation på annan plats
  2. Cykelställen i garaget saknar fastlåsningmöjlighet vilket är av mycket stor betydelse för många cyklister

Då ser det ut så här i garaget och för en del cyklister har det slutat illa:

Cyklar låses fast längs räcken i gångarna i garaget


Endast framhjulet kvar då man ska hämta sin cykel! Har man inte lång vajer eller lång kedja går det inte att låsa fast cykeln med ett vanligt bygellås. Att just kunna låsa fast cykelns ram i cykelstället är en viktig faktor visar mängder av studier och påtalas upprepade gånger i stadens cykelparkeringshandbok…

Här har vi alltså en situation där den nybyggda cykelinfrastrukturen för genomfartscyklisten är avsevärt sämre än den tidigare. Det är mer hinder, mer konflikter med gående, mer fördröjningar och det är stora brister i den för cyklister så viktiga detaljutformningen.

Avslutningsvis, körfältsbredder för biltrafiken, ytan att parkera bilen och bussgatan håller självklart angiven standard i detta nybygge. Så att det är enkelt, tryggt, säkert och funktionellt att såväl förflytta sig med bil som att parkera den.

 

Vi har den stad vi har – det får inte plats…

 

Andra delar i serien:

 

 


Antal kommentarer: 47

Nils Calmsund

I den där hårnålskurvan måste man verkligen kunna svänga ”på en femöring”… Vet inte om man ska gråta eller bara skratta åt hur eländigt resultatet blivit (trots till synes goda intentioner) samtidigt som genomfartstrafik för bilister blir attraktivare, enklare och snabbare. Är detta verkligen cykelinfra anno 2000-tal? Eller 1960?


Krister Isaksson

Nils, man ska gråta. Det är ett resursslöseri av ofantliga mått, stick i stäv med målsättningarna om ett ökat och säkert cyklande – en cykelstad i världsklass. Det handlar ju inte bara om Älvsjö utan se de tidigare delarna i serien samt de som kommer framöver.


Hanna Widmark

Tur att jag håller mig till nacka, jag hade blivit gråtfärdig på riktigt om det varit min normala pendlingsväg. Och som vanligt, var protesterar man mot så dumma beslut? som det här t.ex. http://www.sydsvenskan.se/lund/cykelturen-slutade-med-brutet-kindben/
Väldigt intressant läsning här för mesta (alltid) 🙂


Krister Isaksson

Hanna, tack! Nu ska jag vara lite hård mot dig! 🙂 Nacka har byggt ett enormt bostadsområde Fisksätra/Saltsjöbaden som det är i stort sett omöjligt att cykla till/från. Där är det enbart bil eller koll.trafik som gäller. För mig är det dålig samhällsplanering att skapa sådana orter och inte se till att man kan cykla till dem. Det finns däremot en MOTORVÄG! Sveriges enda kommunala motorväg…
Ang. var protesterar man, så i fallet med Älvsjö så är det så illa att det spelar ingen roll. Vad ska man göra åt eländet? Och även om det gick att genomföra omfattande förbättringsåtgärder så funkar vi ju sällan så att när vi precis har byggt något nytt, att vi genast kommer tillbaka och bygger om/bättre. Inte när det gäller cykel i varje fall… Visst lite kosmtika kan man ju ägna sig åt, lite speglar vid hushörnet, kanske öppna upp dörrpartiet osv. Men i grunden förblir skit alltid skit.


Sanna

Jag är intresserad av hur den här planerings- och genomförandeprocessen ser ut bakom dörrarna. Finns det någon på ovan nämnda kontor som bryr sig och har kunskap om cykling öht? Hur resonerar man? Finns det trafikplanerare som vill göra rimliga lösningar för cyklister men som stoppas av, ja vem? Det måste finnas någon som räcker upp handen på mötet och säger att det här blir skit.


Krister Isaksson

Sanna, på Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret finns det i stort sett inga som har grundläggande kompetens vad gäller cykelplanering och cykelinfrastruktur – du ser ju facit framför dig. På Trafikkontoret finns det några men deras röst, kunnande och kompetens väger lätt, mycket lätt, i dessa projekt. Och jag kan lova dig att det fanns EN som räckte upp handen, skrek, protesterade och meddelade att detta blir skit när dessa planer drogs upp. Det var dock inget som togs hänsyn till i det fortsatta arbetet eller som fick stöd av resp. kontorsledningar. Fanns så att säga ”viktigare” frågor att ägna sig åt och lösa. Man kan säga att man kör på som man brukar med fullt stöd från politiken.
Forskaren Martin Emanuel uttrycker det så här i sin avhandling Trafikslag på undantag: ”Dagens cykelplanerare kämpar ännu med ett arv från 1950- och 1960-talen. Trots den uppvärdering cykeln fått i policydokument, möter den som vill skapa bättre förhållanden för cykeltrafiken stora svårigheter. Svenska cykelplanerare ondgör sig över låg medelstilldelning, dåligt utvecklade planeringsverktyg och cykelplaneringens svaga position inom den övergripande planeringen.”


Thomas Egrelius

Har cyklat tandem ned för den där rampen och gjort 180-graderssvängen. Det var…. intressant.
Och trots att jag försöker undvika att gå i cykelbanor när jag promenerar (eftersom jag på cykel själv blir irriterad på de som gör det) så går jag normalt i cykelrampen de få gånger jag ska till pendelstationen där, just för att det är en så mycket naturligare väg än att ta trapporna genom cykelgaraget. Den vägen känns liksom som ”bakvägen” eller ”källaringången” i jämförelse.


Magnus H

Kanske ingen dum idé ändå, att leda biltrafiken genom ett parkeringshus? 🙂


Krister Isaksson

Thomas, sällan vi ser sådana kurvor/radier för bil- eller busstrafiken – det måste ju vara körbart. Att det ska vara cykelbart är uppenbarligen inte lika viktigt… Och vänta bara till vintern, när det kommer ligga snö, is i nedförsbacken och kurvan. Ska bli mycket spännande och ser hur staden ska klara av att snörja detta område. Var tror ni snön från bussvändslingan kommer hamna?
Självklart att man går där, jag skulle göra detsamma. Går inte att lasta gående för detta utan det är på grund av usel planering och utformning för gång- resp cykeltrafik som det blir så här. Hur ska du som gående förstå att det finns trappor i cykelgaraget? Och även om du vet det, varför ska du gå in där? Är det lockande, attraktivt, gent – ICKE! Inte heller att gå lite längre bort för att där komma in till stationen – det är ju längre sträcka.


Pelle

När jag läser detta blir jag nästan tacksam över att samma människor inte har haft några ambitioner att förbättra den underdimensionerade cykelinfarten utmed roslagsleden. Där är det är trångt och farligt, men åtminstone inte helt huvudlöst.


Krister Isaksson

Pelle, det är ju bl a det som är så illa med allt detta. Vi nöjer oss med det som inte är lika illa/dåligt men som ändå är uselt. Glada för det lilla, smulorna från bordet var lite större och fler…


Krister Isaksson

Magnus H, staden hade en gyllene chans vid byggandet av Tele2-arenan, smack in med Nynäsvägen genom arenan/garaget! Icke sa nicke, så gör vi med cykel, inte bil…


Hanna Widmark

Krister, jag känner till den vägen mycket väl. Bott i Fiskis och cyklar numer dagligen Sickla-Saltsjöbaden!! Men det är iaf inget man nyss byggt om och gjort värre 🙂 Men gamla saltisvägen är löjligt smal (och hemskt vintertid) men när det är bilfritt (vilket det ofta ändå är åt hållet jag cyklar) är det en ganska bra cykelväg. Fast jag hade ju såklart gärna sett cykelväg utmed motorvägen, har såklart blivit riktigt förbannad MÅNGA gånger, bilar som genar och riktigt SUPERDUMMA omkörningar (!!!) och bilar som kör ut från utfarter för att man bara är en långsam cykel (i nedförsbacke…)


Krister Isaksson

Hanna, ett litet avslöjande: det finns en nyligen genomförd studie ang att anlägga en cykelbana utmed Saltsjöbadsleden, mellan Saltsjöbaden och Gamla Värmdövägen. Spikrak och gen, 4 m bred, belyst och stänkskärmar mot biltrafiken, av- och påfarter vid lämpliga platser. Gå på din kommun o ansvariga politiker. Den är fullt möjlig att realisera, och vilken supercykelväg det skulle bli!


Martin Holt

Krister – kan du avslöja mer om cykelbanan mot Saltsjöbaden? Du menar väl inte Saltsöbadsvägen mellan Värmdövägen och Fisksätra? Det är en av de få kvarstående cykelvägar inom stor-Stockholm som bil- och cykeltrafiken samsas och där det har inte ’uppgraderats’ med en undermålig cykelbana (ännu).


Dmitri F

När jag såg Ulla Hamilton presentera det här garaget så undrade jag – vad hade de nu gjort för fel?
Alla fel man kan tänka sig, verkar det som!
Tragiskt när man kan vara 100% säker på att Stockhol(M) misslyckas med alla cykelprojekt.


Jocke von Scheele

Tack för att du så enträget, systematiskt och insiktsfullt går igenom alla dessa korkade lösningar! Det är så bra att någon med kompetens och energi orkar belysa alla katastrofala lösningar, och även ge en liten insikt i hur de uppstått. Jag måste säga att besluts- och kravutvärderingsprocessen verkar lite… bristfällig.
Det enda bekymmersamma är att jag befarar att dina utmärkta genomgångar inte når den målgrupp som skulle behöva läsa dem.


Krister Isaksson

Martin Holt, nix inte den, den sträckan ingick i studien men det skulle innebära mycket stor svårigheter/investeringar för att åstadkomma en cykellösning på den vägen. Vissa avsnitt helt omöjliga om man inte river hus, bygger kajkonstruktionerer el flyttar saltsjöbanan. Den sträckan avfärdades tämligen snabbt, men det är alltid bra att belysa förutsättningarna.
Det här handlar om Saltsjöbadsleden, dvs motorvägssträckan. Den är överdimensionerad och kan med tämligen enkla åtgärder även inrymma en cykelbana med hög standard. Du får den knappast mer gen än den dragningen och det går att via ramper göra anslutningar till olika områden/vägar som passeras på sträckan. På detta sätt skulle du få en sammanhängande cykelförbindelse mellan Saltsjöbaden och Värmdövägen, där kopplas sträckan ihop med cykelbanorna längs Värmdövägen. Sen kan man ju alltid diskutera hur ”trevligt” det är att cykla utmed en sådan trafikled. Men då måste man ju även väga in vad alternativen är…


Krister Isaksson

Dmitri F, vad ska man säga…


Krister Isaksson

Jocke, tack! Och tack för att du orkar läsa, engagera dig o kommentera. Var inte för säker på att inläggen inte når berörda. Sen om detta bidrar till någon förändring och förbättring är ju en helt annan sak…


Erik Sandblom

Stämmer det verkligen att det byggdes ett helt cykelgarage vid en pendeltågsstation, och så går det inte att låsa fast cykeln i ramen? Jag blir mållös.
Jag instämmer med Jocke von Scheeles kommentar. Tack för att du dokumenterar allt detta.


Krister Isaksson

Erik, tack! Förstår att du blir mållös, det skiter sig ju inte på en punkt och en gång. Det skiter sig på så många punkter och hela tiden.
Ja det stämmer. Du har några ställ i bottenplanet som du kan låsa fast cykeln i men när det gäller tvåvåningsställen går det inte utan en lång kedja/vajer.


Ulrika Lind

Jag har tyvärr alltför ofta anledning att passera Älvsjö station, och skrytbygget har blivit fel. Det finns inga rulltrappor ner, så enda sättet att ta sig ner om man har väskor (och inte orkar vänta på de få hissarna) är cykelrampen. Att glasväggar används till växthus av en anledning blev rätt uppenbart i somras. Jag har slutat cykla igenom utan kör nu runt. Det är inte heller problemfritt. för då måste man ner till mässan och göra en 360 graders sväng via ett jättestort träd som står mitt i cykelbanan precis där bron över huddingevägen börjar. En bro som under förra vintern sammanlagt plogades noll gånger. Ledsen och besviken är bara förnamnet!


Krister Isaksson

Ulrika, din berättelse är ju dessvärre ett kvitto på hur dåligt det faktiskt blivit. Du gör ett aktivt val och väljer bort förbindelsen, du färdas en längre väg, även den med brister. Men du gör ändå denna uppoffring för att bristerna på den nybyggda cykelförbindelsen är så många och så stora. Man kan undra för vem den har byggts?
Tack för att du delade med dig.


Johan G

Sorgligt att se hur dåligt det blivit. Tack för utmärkt dokumentation Krister. Ser med nyfikenhet fram mot kommande artiklar i serien.
Jag förundras en del över politiseringen i dessa frågor. I många fall uppfattar iaf jag problemen som detaljer, vilka knappast påverkas av vilka politiker som för stunden har makten. Det är väl tjänstemän som styr resp genomför detaljprojektering, så som var stolpar placeras? Eller har jag (som inte är så bekant med kommunal verksamhet) missat något? Att politiker bär stort ansvar för planeringsramar och prioritering av resurser t ex mellan infra för bil resp cykel kan jag däremot lätt inse. Och de brister på den nivån som du visar i fallet Älvsjö tillhör det riktigt sorgliga. Tack för ännu en upplysande artikel!


Krister Isaksson

Johan G, tack!
Det finns en flytande gräns mellan politik och förvaltningarna/tjänstemännen Jag försöker ge en helhet – att det brister i såväl stort som smått. Om politiken riktar in de grundläggande villkoren/förutsättningarna/prioriteringarna på bil, kolltrafik och bostäder ges ju samtidigt signalen att andra områden inte är så viktiga, ska inte läggas tid och resurser på. Detta markerade Moderaterna redan 2006. Några av de första uppdragen de gav Trafikkontoret efter de tillträtt makten var att ta bort cykelbanorna på Sturegatan, Folkungagatan och Karlavägen. Sedan följde även ett uppdrag att ta fram en cykelplaneringsprincip som gick ut på att att INTE bygga cykelbanor på huvudgator då det enligt M störde biltrafiken för mycket. Detta påverkar förvaltningarna i allra högsta grad och du får få tjänstemän, ännu färre chefer, som sticker ut hakan i dessa lägen och säger:” detta kanske inte stämmer, cykel är bra, låt oss satsa, bli bättre på det”. Istället sker en anpassning, ”en injustering”, till rådande klimat och förutsättningar. Forskaren Martin Emanuel har sammanfattat det så här i sin avhandling Trafikslag på undantag: ”Dagens cykelplanerare kämpar ännu med ett arv från 1950- och 1960-talen. Trots den uppvärdering cykeln fått i policydokument, möter den som vill skapa bättre förhållanden för cykeltrafiken stora svårigheter. Svenska cykelplanerare ondgör sig över låg medelstilldelning, dåligt utvecklade planeringsverktyg och cykelplaneringens svaga position inom den övergripande planeringen.”


Johan G

Martin Emanuel, ”cykeldoktor” vid KTH. Inte samma person som Martin Bergman, med bra KTH-examensarbete ”Effektivare cykeltrafik” 1994 väl?


Krister Isaksson

Johan G, nej det kan jag inte tänka mig, i så fall var han en MYCKET ung examensarbetare… 😉


Thomas Egrelius

Ulrika Lind, finns det verkligen inte någon rulltrappa? Inte heller på den andra sidan (motsatta sidan fån cykelrampen) I planen skulle det iaf vara rulltrappa där. Men det kanske ändrades i sista stund?


Ulrika Husmark

Krister, tack för att du orkar skriva om alla dessa dundertabbar! Du gör det både bra, noggrant och med en humoristisk ton i ett angeläget ämne. Min fråga till dig; hur tycker du att jag som privatperson ska göra om jag vill påverka? Starta cykelparti?!


Krister Isaksson

Ulrika Husmark, tack så mycket! Din fråga är inte helt enkel att svara på. Mycket handlar ju om hur mycket tid o lust du har att lägga ner på dessa frågor. Ett cykelparti tror jag är lite för snävt men samtidigt se på Stockholms partiet och vad de åstadkom. Vi skulle ha mycket sämre cykelförhållanden i Sthlm än vi har nu utan deras insats. Andra sätt är via cykelorganisation, behöver kunniga och engagerade personer. Pågår ju en omvandling och ett större fokus mot vardagscykling i en av dessa organisationer. En aktiv, engagerad och kunnig Sthlms sektion i Cykelfrämjandet med fokus på pendlings-/vardagscykling som följer ÖP, detaljplaner, trafikstrategier, nämndbeslut, enskilda byggprojekt mm tror jag på sikt vore det bästa.


Ulrika Husmark

Ok, tack för svar. Ska kolla upp det!


Nadia Astorga

Tack för din artikel, Krister.
Jag blev inspirerad att skriva till Stockholms Stad med klagomål. Idag fick jag svar att det är upplagt ett ärende med en anmälan om dålig tillgänglighet bl.a.
Det har varit så jobbigt att cykla under sommaren i Älvsjö och ändå var det semester tider, jag bävar för hur det blir nu under hösten och framförallt under vintern. Cykelbanan är hal dessutom. Allt som kan bli fel är fel.
Nu har jag börjat göra som Ulrika Lind, jag undviker stationen som mycket som det går, det är helt enkelt inte värt plågan, allt från att gående blir sura när man plingar, till växthus effekten, det blir bara en sur upplevelse.
Det är inte bara cykelbanorna, det är massor med andra små brister. T ex, trappräcken har en belysning på undersidan som blir otrolig het, jag har bränt mig flera gånger.
Att människor skulle vistas där ingick inte i planeringen.


Krister Isaksson

Nadia, tack själv för att du delar med dig av dina upplevelser. Det är värdefull information. Det som har varit främsta fokus i denna exploatering har varit bostäder, resecentrum, torget och bussgata/terminal. Så du har helt rätt i din observation att människors rörelser i form av gång och cykel kom långt, mycket långt, ner på listan.
Men de kan ju alltid sitta vid ett fint torg och titta…
Att lösa form OCH funktion verkar många gånger svårt, mycket svårt. Men så blir det när man har helt fel prioriteringar.


ulf eriksson

Mkt bra att det pekas på.
DN & SVD har ju varit väldigt på när det gäller att skriva om cykling det senaste året. Har nån tipsat dem?


Krister Isaksson

Ulf, tipsa gärna dem! Och vem vet, de kanske hittar denna blogg själva!


Erik

Känns som det klagas mycket på ställen där det faktiskt finns fina cykelbanor på denna blogg. Jag ser inga problem alls i dina bilder, många vägar saknar helt cykelbanor så låt oss kritisera dessa istället kanske ?
Blir ju lite fel om det ska gnällas och klagas till kommunen när de faktiskt bygger cykelbanor.


Krister Isaksson

Erik, vi gör uppenbarligen helt olika bedömningar, cykelbanorna är kanske fina att titta på men inte att använda. Vissa som har kommenterat inlägget har tom slutat cykla här pga bristerna. Ser inget fel alls i att föra fram relevant kritik på att det som byggs har stora brister. Att det tom är så att staden inte följer sina egna riktlinjer vad gäller utformning av cykelinfrastruktur.
Sen utesluter det ju inte att även kritisera att det saknas cykelbanor, så du får gärna gå igenom bloggen lite mer, då kommer du hitta sådant här tex:
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/99-procent-ar-uselt.htm
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/mer-om-cyklingsutredningen.htm
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/upp-i-sadeln.htm
Där tar jag upp att det saknas cykelinfrastruktur i stor omfattning.


Patrick Arkley

Det handlar ju mycket om att det finns en ”handbok” hur man planerar cykelbanor etc. men resultatet tyder ju på att de skiter fullständigt i grundkraven. Så varför ska vi cyklister nöja oss med mindre?
En cykelpendlare måste kunna ställa samma krav som bilisterna gör. Cyklisterna borde få samma service som bilisterna vid omledningar, avstängningar, hantering av felrapporter etc.
Att det finns en cykelväg med avskiljande linje mot fotgängarna och asfalten ser nya och slät ut är verkligen inte tillräckligt. Precis som Krister skriver så handlar det om snäva svängar, hinder, betongsuggor, dolda kurvor, inskränkning på cykelbanor för att följa standarder för bilvägen etc etc.
Krister: fortsätt informera och upplysa. Nåt stinker därute…


Krister Isaksson

Patrick, kommer fortsätta, lita på det!


Oskar Berg

Erik, festligt resonemang du för: inte klaga till kommunen när de faktiskt bygger cykelbanor. Detta avsnitt är en del av min dagliga pendlingsväg och jag har cyklat denna sträcka sen början av 2000-talet. Hur upplever jag då förändringen? Ja inte som du säger: ”ser inga problem alls i dina bilder”. Tycker Krister är allt för snäll i sin beskrivning. Platsen och cykelförbindelsen är ett stort jävla skämt och den är betydligt sämre än det var tidigare. Är det utveckling och framsteg? Staden som ska bli en cykelstad i världsklass. I min värld är detta inte ens en cykelbana och då med din logik så är det bara att klaga på.
Krister, skönt att det finns människor som du. Som kan analysera, kritisera och framförallt se möjligheter, andra lösningar och förbättringar. Det är verkligen inte gnäll du sysslar, det är granskning och kritik hur delar av vårt samhälle byggs, vad som prioriteras och vad som inte prioriteras. Det handlar i grunden om makt och rättvisa. Du har min fulla beundran och jag hoppas du har mod och ork att fortsätta.


Krister Isaksson

Oskar, tack för dina ord. Du har ju helt rätt, inte är det framsteg och förbättring vi ser här, inte är det att komma närmare världsklass. Tvärtom är det att komma längre bort. Jag kommer att fortsätta…


Björn

Finns det plats i London finns det nog plats i Stockholm.
http://www.bikebiz.com/news/read/capital-s-cycling-czar-unveils-ambitious-plan-to-get-london-cycling/014484
Hoppas verkligen att allt blir verklighet för det kommer visa vägen för andra. Köpenhamn och Amsterdam finns ju men jag tror att London är en större förändring under kort tid. Det verkar inte bara vara snack utan också mycket verkstad. En Cykel tsar/kommissionär med liten stab som har rätt att lägga sig i stadsplanering ur ett cykelperspektiv och rapportera direkt till t.ex. Ulla H vore kanske en åtgärd som skulle förändra tänkesättet hos tjänstemän i staden och trafikverket. Jag har förståelse för att när du kritiserar så måste det vara mot de som har makten och styr just nu men jag har inte den minsta illusion att det skulle förändras med en annan majoritet i stadshuset.
Det är så mycket som måste förändras i tankesätt hos stadens tjänstemän, myndigheter så det är en fråga om kulturrevolution. Politiker i Sverige har egentligen ganska liten makt att göra långsiktiga förändringar i grunden och med den media vi har så blir det tyvärr mycket spel för galleriet oavsett politisk färg.
Boris i London har mer att säga till om som verklig ”borgmästare” och har London Transport och andra fullständigt med i båten.
Men saker går ju att förändra någon gång så jag uppskattar din blogg och hoppas att den läses av våra politiker för dom visar verkligen konkret på feltänket i stads och trafikplanering.


Krister Isaksson

Björn, jag kritiserar makten/majoriteten för det är dem som fattat dessa beslut, även besluten om promenadstaden, besluten om framkomlighetsstrategin och besluten om cykelplan 2012 – en cykelstad i världsklass. Men vi ser att att när vi kommer till vad som faktiskt produceras är det många gånger stick i stäv  med dessa styrdokument och ibland tom sämre än det som fanns innan! Och jag delar din uppfattning att det är inte troligt att en annan majoritet skulle ha gjort annorlunda. Historiskt sett är det inte stor skillnad mellan S och M när det gäller trafik-/cykelpolitik. Men det är inte så stor nytta att orda om det, vi lever här och nu. Blir det maktskifte kommer i varje fall jag fortsätta granska vad som sägs, vad som beslutas och vad som produceras.
Visst måste mycket förändras i förvaltningarna om cykel ska få en mer framträdande roll i transportsystemet. Det visar tydligt forskningen från Martin Emanuel och Till Koglin. Även Cyklingsutredningen kommer ju fram till att ”cykelskulden” är stor. Här ligger ett stort ansvar hos förvaltningsledningarna att vara mycket tydliga i detta förändringsarbete och hos politiken att styra och kvalitativt följa upp sina mål. Som det är nu är finns ett helt absurt uppföljningsmål: antal meter byggd cykelväg/cykelbana. Ett mål som inte säger något om kvaliteten/standarden på dessa meter eller var i cykelvägnätet dessa meter skapas och vilken nytta de tillför.
Roligt att du uppskattar min blogg!


Linus

Jösses vilken analys och fullständig söndersmulning av nybygget i Älvsjö du gör Krister, bra! Passerar där på cykel nästan dagligen och har förundrats över hur dåligt det blivit. När jag sen hittar din blogg och detta  inlägg faller det på plats: detta är usel stads- och trafikplanering. Kan inte låta bli att undra över vad tänkte inblandade på? Hur ser planarkitekten på sin skapelse? Är hon/han nöjd med detta, var detta den bästa kompromissen? Och  trafikplanerarna, vad tänkte de på? Läste ett annat inlägg av dig ang. att staden ska bygga så att det underlättar för funktionshindrade, här måste det vara stora brister på det området. Så har vi då avslutningsvis en politik som mest spyr ur sig massa floskler, tomma ord om att det finns inte plats och vi ska visa varandra hänsyn. Just hänsyn kanske staden skulle visa när de bygger stad och trafiksystem – här brister det påtagligt…
Krister, fortsätt ditt utmärkta arbete, behövs fler som dig.


Krister Isaksson

Linus, tack så mycket! Jag kommer fortsätta, var så säker!


Micke

Undrar vad som skulle sägas om man tryckte upp och laminerade ett par hundra egna papp-varningsskyltar ”Annan fara – Stolpe i cykelbanan” och ”Annan fara – gående i cykelbanan” och klistrade upp på farliga stolpar. Väl synliga för bilisterna i körbanan bredvid, förstås.
Antagligen ingen som skulle bry sig, antar jag.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Moderat cykelpolitik del 3


 

Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 3.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfrågande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

I detta avsnitt tänkte jag visa ny cykelinfrastruktur som för närvarande byggs i ett stort exploateringsprojekt på nordvästra Kungsholmen i Stockholm. 

Hornsbergs strand


Hornsbergs strand, rödmarkerad sträcka nybyggd dubbelriktad cykelbana.

Redan i cykelplan 1998 pekades stråket utmed Hornsbergs strand ut i stadens cykelvägnät, bekräftades sedan igen i cykelplan 2006. I stadens cykelplan 2012 pekas stråket återigen ut som en viktig länk, det är nu en del av det övergripande pendlingsnätet som identifierats i hela kommunen. Stråket fortsätter i söder och väster till de viktiga broarna Västerbron och Tranebergsbron. I norr ansluter stråket till de så viktiga förbindelserna med grannkommuner, i detta fall Solna. Just förbindelser över kommungränser är något som M särskilt har påtalat är av mycket stor betydelse och ett område som de prioriterar. Det uttalades i valet 2010 och nu senast i april 2013 i en debattartikel i DN – ”vårt ansvar att göra det enkelt för stockholmarna att välja cykeln.”

Att stråket pekas ut som viktigt, ja tom pendlingsstråk, bör ju innebära att det får en utformning som gör det enkelt, effektivt, tryggt och säkert att cykla. Helt enkelt att cykeltrafiken prioriteras och har bra framkomlighet. På sträckan som fortfarande ännu inte är helt färdigställd ser det nu ut så här:


En stolpe och avsmalning för fotgängare mitt i cykelbanan, på 8 platser längs sträckan


Så här trångt är det. Här ska cyklister mötas, gående passera och allt ska fungera. På ett pendlingscykelstråk där cykel ska vara prioriterat och ges utrymme

Totalt kommer det bli 8 stycken stolpar och avsmalningar i cykelbanan på denna sträcka när det är färdigbyggt. Stadens cykelhandbok redovisar två typlösningar för dessa situationer, ingen av dem föreslår stolpar i cykelbanan. Tvärtom är de utformade för att ge samtliga trafikantgrupper rimliga och säkra förutsättningar att förflytta sig.


Typlösning med övergångsställe på dubbelriktad cykelbana genom utbyggt ”öra”, cykelbanans bredd oförändrad


Typlösning med övergångställe på dubbelriktad cykelbana genom sidoförskjutning av cykelbanan, cykelbanans bredd oförändrad

Nu föll valet istället på att göra kraftiga inskränkningar i cykelbanan (8 ggr) och där placera stolpar och en beläggning av storgatsten. På ett pendlingsstråk där cykel ska vara prioriterad. Där går det nu inte att möta en annan cyklist samt att stolpen och beläggningen i sig utgör en fara för cyklisten. Enligt moderaterna är ju stråket extra viktigt och betydelsefullt då det är en koppling till en kranskommun. Så här säger moderaterna i  debattartikeln i DN från april 2013:

”För det första behövs det en fungerande regional cykelinfrastruktur. Det är viktigt för att cykeln ska få jämbördiga förutsättningar att konkurrera med bil och kollektivtrafik på regional nivå. Den regionala cykelinfrastrukturen har i dag på sina håll väsentliga brister…”

Att befintlig och äldre cykelinfrastrukturen har stora brister är numera väl känt men att det fortsätts producera ny cykelinfrastruktur med stora brister är väl kanske inte lika känt. Sällan ser vi dessa typer av lösningar och brister på biltrafikens trafikleder och huvudgator. Lösningen är ju inte heller särskilt bra för gående då de exponeras mer för cykeltrafiken genom att de så att säga står mitt i cykelbanan. Låt oss sedan fundera en liten stund, hur tror ni att det kommer se ut om några månader? När det fallit några decimeter snö? Vilket snöröjningsfordon kommer förbi och kan göra ett effektivt arbete här? På några platser är det ännu värre då man placerat ut stolpar och skyltar för nära cykelbanan och därmed gjort den ännu smalare, detta i den mest kritiska punkten:


Stolpar placeras ut i skyddsremsan mot muren vilket är för nära cykelbanan/cyklistern. Gör cykelbanan ännu smalare och stolpen utgör även fara för cyklister.

Hur blir cykeln konkurrenskraftig när det ser ut så här på ett pendlingsstråk, där det ska vara som bäst? På körbanorna bredvid finns inte dessa inskränkningar för biltrafiken, dvs. det är inte de jämbördiga förutsättningarna som moderaterna säger sig arbeta för. Detta är ny cykelinfrastruktur i moderaternas Stockholm 2013.

Varför blev det då så här? Det enkla och korta svaret är form före funktion. Det ansågs viktigt att kantstenslinjen utmed gatan sammanföll med stenmurens linje. Så högt prioriteras alltså cykeltrafik. Det går alltså att hantera cykeltrafik lite hur som helst, vilken klåpare som helst kan dra lite streck – det är ju bara cykeltrafik. Det viktiga är ”stadsbilden”, ”helheten”, ”platsens karaktär”. Att ta på sig uppdraget att förena form och funktion verkar inte ingå i uppdraget. Att ge yta för funktionella och säkra lösningar var uteslutet. Detta arbets- och förhållningssätt får ju direkt stöd när trafikborgarrådet gör uttalanden som detta:

”Vi har ändå den innerstad vi har. Det finns inte mycket utrymmen att bygga bredare cykelvägar på. Många måste trängas. Det kräver att vi börjar visa varandra större hänsyn.”

Sedan när det klagas så är svaret från moderaterna och ansvarigt trafikborgarråd att hon inte är imponerad när cyklister klagar, att cyklister måste visa hänsyn som alla andra och förstå att det får inte plats – vi har den stad vi har.

Låt oss fortsätta färden på stråket och se vad vi mer kan råka ut för. Nu är vi framme där det nya stråket ansluter till den befintliga cykelbanan vid Ekelundsbron och kommungränsen mot Solna. Så här ser överfarten ut från nya delen till befintlig cykelbana:


Någon form av ”cykelöverfart” till vänster. En mycket smal passage mellan två stolpar och kantstenar. Omöjligt för cyklister att mötas på och juridskt oklart vad detta är. Målningen på körbanan föreställer cykelfält

Jag har arbetat med cykelplanering i över 15 år och jag har aldrig sett något liknande. Jag vet inte vad detta ska föreställa, hur passagen är tänkt att användas och vad som gäller juridiskt vid denna ”överfart”. Det är alltså en smal fålla som knappt rymmer en cyklist, det är kantstenar och stolpar som utgör en påtaglig risk att cykla på. Att komma med cykelkärra eller lastcykel är uteslutet. Likaså att få möte med en annan cyklist. Det kan man ju tycka borde vara en självklarhet på en dubbelriktad cykelbana – att man kan mötas. Hur den är tänkt att fungera under vintern går över mitt förstånd. Sedan kommer vi till vägmarkeringen, det som målats på körbanan är ett cykelfält och inte vägmarkeringen för cykelöverfart. Vad innebär det då juridiskt? Jag kan inte svar på det för jag vet helt enkelt inte. Jag kan bara återigen konstatera att det finns stora brister i cykelinfrastrukturen, såväl i den befintliga som i den nya som byggs. Den bristande utformningen får ju till följd att man cyklar på övergångsstället då det inte går att använda ”cykelöverfarten”. Återigen läggs ansvaret att hantera dessa allvarliga fel och brister på trafikanterna – ”… att vi börjar visa varandra större hänsyn.”

En ny rapport, Trafiksäkra staden, från Trafikverket/SKL redovisar: ”Undersökningar visar att ungefär 75 procent av alla som dör och skadas allvarligt i tätortstrafik är oskyddade trafikanter, dvs. cyklister och gående. Hur trafikmiljön ser ut, till exempel om det är tydligt vem som ska lämna företräde, spelar en avgörande roll för dessa trafikantgruppers säkerhet.”  Inga nyheter för oss som kan och arbetar med dessa frågor. Därför finns det självklart principlösningar på cykelpassager i stadens egen cykelhandbok som visar något helt annat, något som är både funktionellt och säkert. Som dock inte tillämpas här. Så här kunde passagen sett ut: 


Principlösning för en upphöjd och hastighetssäkrad cykelöverfart och övergångsställe, kan kompletteras med väjningsplikt

”Den regionala cykelinfrastrukturen har i dag på sina håll väsentliga brister…”

Det blir mer och mer klart att i moderaternas Stockholm är uppdraget att skapa mer bristfällig cykelinfrastruktur – inte mindre.

Avslutningsvis: körfältsbredder för biltrafiken och ytan att parkera bilen utmed kantsten på den nybyggda sträckan håller självklart angiven standard. Så att det är enkelt, tryggt, säkert och funktionellt att såväl förflytta sig med bil som att parkera den.

 

Vi har den stad vi har – det får inte plats…

 

Relaterade inlägg:

 

EDIT 20130915:
Här kan ni läsa vad som kan hända om stolpar står i eller för nära cykelbanan.

 


Antal kommentarer: 72

Gunnar Larsson

Jättebra att du skriver, Christer. Tråkigt att det ser ut så här; inte förvånande att cyklandet ofta sker på vägen


Clara Attermo

Jag cyklar alltid på vägen på den här sträckan. Det känns helt klart säkrast. Eftersom man fått för sig att anlägga gångbana på ena sidan vägen och cykelbana på andra sidan vägen, istället för både och på båda sidorna med enkelriktade banor, är det oftast ett antal gångare med barnvagnar ute och strövar på cykelbanan. Jag tror att det bästa för den här vägen vore att ta bort cykelbanemarkeringarna och låta det vara trottoar, sätta upp 30-skyltar, och låta cyklisterna samsas med bilarna.


Jonas Th

Cyklar där ibland, i körbanan, allt annat är otänkbart. Så blir det när det blir dåligt, går inte att använda. Moderata skattepengar i onödan. Kan inte varit det som var avsikten. Men muren är fin, det är den.


Krister Isaksson

Gunnar, Tack! Nej det är inte konstigt att många löser sitt cyklande på annat sätt än att använda undermålig cykelinfra. En annan brist som jag inte tog upp är att det inte finns några av-/påfarter till cykelbanan utan du måste använda övergångsställena alt. hoppa upp/ned för kantstenen.


Krister Isaksson

Clara, delar din uppfattning. Det är verkligen tråkigt att investeringarna missbrukas på detta sätt.


Krister Isaksson

Jonas Th, jo det är en vacker mur och fin strandpromenad…


Tor Sandqvist

Jag drar mig för att läsa de här knivskarpa debattinläggen eftersom jag på förhand vet att jag kommer att bli arg och ledsen över vår civilisations efterblivna tillstånd. Men man önskar ju intensivt att de fördömda klåpare som bär ansvar för eländet ska få upp ögonen för dina genomgångar. (Likaså alla som överväger att rösta på moderatpartiet i lokalvalet!) Hur mycket vet du om din läsekrets, Krister?


Joakim

Jag har alltid röstat blått. Oftast på (M) men, jag säger men, nu vette fan. Jag är också cyklist och såhär inkompetent får man bara inte göra. Det är ett oerhört slöseri med mina pengar. Jag blir riktigt arg faktiskt.
Bra att du driver det här Krister. Mkt välformulerat och viktigt.


Nils Calmsund

Tycker ändå det är imponerande att man lyckats låta bli att placera stoppförbudsskylten i cykelbanan. Eller nåt 😛


staine

Katastrof! Bedrövligt! Upprörande slöseri med våra skattepengar att bygga så trafikfarligt, dels behöver det byggas om för att bli säkert, dels ökar skaderisken med dyra personskador som följd!
Man undrar med vilken kroppsdel dom tänker.
Däremot tvivlar jag starkt på att moderaterna kan lastas för detta, vad säger att sossarna hade gjort det bättre??


T Gustavsson

Angående sista bilden(fotot). Ta dig över till Solnasidan och se hur det ser ut för cyklister som kommer på väg in till stan. Ska man följa cykelfältet väntar en decimeterhör kant/broskarv med punktering som följd ()felanmäld sedan länge…) eller så tar man och genar upp på gångbanan till allas stora glädje.
Som erfaren trafikant på just det stället väljer jag att i god tid gå ut i körbanan men kommer man första gången blir det panikval mellan gång- eller körbana…tryggt och säkert:)


Arne B

Detta är plågsam läsning för oss vardagscyklister. Lösningar som inte går att försvara. Tyvärr ser vi det överallt; cykeltrafiken sätts på undantag och ska störa biltrafiken så lite som möjligt. Dags för en manifestation liknande den brittiska Space4cycling? Kanske t o m ett Cyklistparti?
Tack för plågsam men nödvändig läsning, Krister. Jag hoppas den når de beslutsfattare vi har.


Dmitri F

Krister, om du vänder dig om på sista fotot så är det dessutom så att det sitter två påbudskyltar, en för cykelbana och en för gångbana, ovanpå varandra…
Redan där epic fail eftersom man inte kan sätta upp skyltarna på det sättet, det måste väl vara en (1) GC-skylt isf.
Så man ju dessutom undra om det verkligen är en cykelbana eller har de bara glömt att ta av skylten?
Syns i streetview: http://bit.ly/16eGhjH


Krister Isaksson

Tor, vet inte så mycket vilka som läser bloggen och artiklar i tidningen.


Krister Isaksson

Joakim, tack! Visst är det ett slöseri av stora mått att bygga något som har så stora brister.


Krister Isaksson

Nils, är det inte illa att man ska behöva trösta sig med det? 😉


Krister Isaksson

staine, moderaterna har styrt staden sedan 2006, vem ska vi hålla ansvariga om inte dem? Som jag skrev inledningsvis har de ordf.skapet i de tre nämnder som har betydelse för cykel. Det är de som säger cykelstad i världsklass, de som beslutat om cykelplanen osv. Att spekulera vad S eller andra som inte är i majoritet skulle gjort el inte gjort är ju i dagsläget tämligen meningslöst. Däremot om de kommer till makten ska de granskas och nagelfaras.


Krister Isaksson

T Gustavsson, japp! Som jag skrev i inlägget finns det stora brister i befintlig cykelinfrastruktur.


Krister Isaksson

Arne B, tack och det är även plågsamt för mig att skriva detta. Känner också ett stort misslyckande i min tidigare roll på Trafikkontoret, att så att säga inte ha fått större genomslag för cykel, utformningsprinciper, handböcker osv. Jag tröstar mig med orden från Martin Emanuels forskning Trafikslag på undantag: ”Dagens cykelplanerare kämpar ännu med ett arv från 1950- och 1960-talen. Trots den uppvärdering cykeln fått i policydokument, möter den som vill skapa bättre förhållanden för cykeltrafiken stora svårigheter. Svenska cykelplanerare ondgör sig över låg medelstilldelning, dåligt utvecklade planeringsverktyg och cykelplaneringens svaga position inom den övergripande planeringen.”


Krister Isaksson

Dmitri F, japp jag vet. Tog inte med det för det är en så trivial åtgärd/fel. Lite längre in på sträckan sitter en skylt för separerad gc-bana, inte lätt att göra rätt!
Sen är tanken att detta ska enbart vara en cykelbana, gående hänvisas till strandpromenaden. Därför ser du cykelbaneskylten samt även cykelsymboler och mittlinje på vissa av bilderna.


Jens

Bra formulerat Krister! Detta liknar mer ”framkallande av fara för annan” än en cykelstad i världsklass.


Krister Isaksson

Jens, tack! Det får man nog säga. Och jag skulle skratta lite åt det hela om det inte vore så pass allvarligt och återkommande som det är.


Jonatan

Vissa av de där stolparna rimmar bra med vägmärkesförordningen (1 kap. 3 §):
”Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med väg- och gatuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik. Vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och placerade samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter…”
Dock så är det väl en bedömning om de utgör en fara eller ett hinder.


Krister Isaksson

Jonatan, nej det är ingen bedömning om de utgör en fara. Utan ett konstaterat faktum av VTI, Fietsberaad mfl. Dåligt placerade stolpar gör att cyklister cyklar på dem och skadas. Det är heller ingen bedömning om de utgör ett hinder då två cyklister inte kan mötas här utan en el båda måste vidta åtgärd för att undvika att cykla in i stolpen, alltså ett hinder.


Gustaf

Det finn så många exempel… Upprustningen av östra Hornsgatan är just klar. Ett av de ställen där Stella Fares ganska ökända och farliga cykelfält funnits. Trots många synpunkter gjorde de inte som blivit internationellt alltmer mer vanligt, att låta parkerade bilar stå utanför cykelbanan. Nej, tvärtom skall cyklarna tydligen skydda bilarna… 2013.
http://d.pr/i/HAqU


Krister Isaksson

Gustaf, delar inte alls din uppfattning att cykelfälten på Hornsgatan är farliga. Tvärtom, kanske den säkraste cykelåtgärd som genomförts i Sthlm. Se denna rapport: http://www.stockholm.se/PageFiles/143095/TK_utvardering_1998-2006.pdf


Gustaf

Krister, självfallet är cykelfält bättre än inget alls, och nu efter upprustning ännu bättre. Men det skulle sannolikt ha varit ännu bättre om parkeringarna varit ytterst, såsom man börjat göra på alltfler platser internationellt.


Arne B

Gustaf, jag delar inte heller din uppfattning om Hornsgatans cykelfält. De är inte farliga. Det bästa för all trafik vore om parkering inte var tillåten på genomfartsgator såsom Hornsgatan.


Jocke von Scheele

Gustaf: Cykelbanor innanför de parkerade bilarna är de facto fotgängarterritorium. Det finns inget som kan ändra på det. Dessutom är de helt livsfarliga vid korsningar, eftersom cykeln, som dittills varit skymd av parkerade bilar, plötsligt dyker upp mitt framför en intet ont anande bilist som ska svänga. För att bättra på det hela så är de fulla med rullgrus november-maj. Jag låter mycket konsekvent bli att använda sådana cykelbanor, vilket förmodligen besparat mig en hel del problem de senaste 25 åren.
Cykelfälten på hornsgatan, mellan Zinekn och Mariatorget, är bland de bästa i Stockholm.


Dmitri F

Cykelbanor innanför parkering fungerar alldeles utmärkt och är både bekvämare och trevligare att cykla i. Att behöva öka uppmärksamheten i korsningar är bättre än hela tiden behöva oroa sig över att bli påkörd bakifrån, kastad ut i vägen av en bildörr eller bli prejjad av en buss som ska parkera.
Problemen med att synas kan lösas genom att förbjuda parkering 10m framför korsningar (är ju redan), och är det dessutom röd beläggning och nivåskillnad så är fotgängare inget problem. På götgatans cykelbanor (mellan skanstull och medis) ser man sällan fotgängare eftersom det är extremt tydligt var cykelbanan går.
Sen är det dessutom så att många av Stockholms cykelbanor är för smala och då blir problemen med fotgängare och omkörningar större.
Jag upplevde ingen osäkerhet i korsningar eller några fotgängare i cykelbanorna i Köpenhamn där nästintill alla cykelbanor ligger mellan trottoar och parkering.
Däremot blev jag nästan påkörd av en buss som skulle parkera och körde rakt över ett cykelfält, dagen efter jag återvände till Stockholm. Och samtidigt så blockeras de flesta cykelfält av högersvängande fordon oavsett om de ser dig eller inte, för att de skiter i vilket.
Dessutom lider cykelfält av kronisk dubbelparkeringssyndrom. Något som jag noterade även i Amsterdam – så det handlar inte bara om ”kultur”, det handlar om att en vit linje inte utgör något större hinder för bilföraren och inbjuder till dubbelparkering.
I Stockholm har många cykelbanor dessutom byggs fel i många år, precis som Krister påtalar här på bloggen, med dålig separation, otillräcklig bredd och knasig design i korsningarna. Det är där problemet ligger.
Att vissa cyklister föredrar att cykla med biltrafiken är inget fel. Men de flesta vill ha den upplevda tryggheten som separerade cykelbanor ger (siffror finns). Det är det enda sättet att öka antalet cyklister till nivåer som kommer i närheten av Köpenhamn eller Nederländerna.


Dmitri F

Vad gäller de nya cykelfälten på Hornsgatan så har de en ”redeeming quality” och det är att de är breda och går rakt. Men dessa faktorer kan även finnas på cykelbanor som går mellan parkering och trottoar.
Det är inte konstigt att cykelfälten på Hornsgatan känns bra, när de är raka och inte åker upp och ner hela tiden.
Jämför med andra cykelbanor i Stockholm t.ex de som syns i artikeln ovan.
Vi har även lite cykelbanor på Sveavägen, Götgatan och Hornsgatan. De flesta av dessa är smalare än hornsgatans nya cykelfält. De skumpar upp och ner i varje korsning, inför varje busshållplats eller parkeringsplats. ”Rampen” är för kort och därför blir lutningen obekväm, kanske är nivåskillnaden för stor mellan cykelbana och bilväg.
Samtidigt spottas man ut i trafiken vid varje korsning, gärna med en tvär kurva, och plötsligt cyklar man bredvid bilarna igen, för att några meter senare pricka en liten sned infart och uppfart till cykelbanan. Man måste sakta in rejält och hålla uppsikt bakåt, dessutom är det viktigt att inte bli omkörd just då, eller att köra om.
Det här betyder inte att cykelfält är bättre, bara att de cykelbanor som finns i Stockholm är usla.
Trots detta, så används dessa usla cykelbanor av nästintill alla cyklister. Även på vintern när jag själv ofta cyklar i bilvägen, envisas många med att försöka forcera snömodden på de uselt plogade cykelbanorna.
Om cykelbanorna hade varit breda, raka och deras nivå obruten eller åtminstone hanterad med längre ramper eller lägre nivåskillnad, om de dessutom fanns på alla stora gator – då kanske jag kunde övertyga mina polare att ta upp cykeln som transportmedel. Än så länge får jag höra att jag är galen som vågar cykla ute i trafiken.
Vi som är insatta vet också att statistiskt så är cykling säkert. Men människor är inte rationella.
Men när en SL-buss svänger in till sin hållplats över ditt cykelfält medan du fruktlöst bankar på dess bakdörr, är det svårt att tänka på statistiken.


Per Stenberg

Bläddrade igenom några av de handböcker du brukar hänvisa till, bl.a. Cykeln i staden. Upptäckte då att i slutet, s 76, finns en Checklista för genomförande av cykelinvesteringar. Verkar som man överhuvudtaget inte följer den för om man gjort det så skulle vi se få av dessa brister och rena faror som du visar. Vad håller dessa yrkesmän och yrkeskvinnor på med? Följer de någonsin upp sina arbeten och studerar hur det blev? Och hur kan ansvariga politiker låta detta fortgå, vill de verkligen få all denna skit i halsen?


Johan G

Bra artikel som vanligt Krister!
Sedan vet jag inte om det är politikernas färg eller om det är annat som är problemet.


Johan G

Bra artikel som vanligt Krister!
Sedan vet jag inte om det är politikernas färg eller om det är annat som är problemet.


Cynisk Cyklist

Som vanligt ett utmärkt inlägg.
Man missade chansen att hävda att den vackert böljande muren (för att få plats med sidoförskjuten cykelbana) skulle påminna/spegla vågorna i vattnet nedanför 😉
Just dylika avsmalningar med stolpe mitt i att cykla på är populära på rätt många ställen (på mer eller mindre nyanlagda cykelbanor), nu när jag blir påmind om eländet. Månne en ingrodd ovana man skaffat sig.
Tänker man inte på att om man gör det svårt eller omöjligt för cykelkärror och lastcyklar (smalt, höga kanter, och/eller mycket tvära kurvor), gör man det också svårt eller omöjligt för handikappcyklar? Ska det inte vara lika åtkomlighet? Å andra sidan finns det ju även cyklister som anser att cykelkärror, lastcyklar, trehjulingar och liknande inte hör hemma i en stad.


Krister Isaksson

Johan G, det händer under tiden då M har makten, då M beslutat om ÖP, Framkomlighetsstrategin och nya Cykelplanen. Då M säger att staden ska bli en cykelstad i världsklass. Då får man också ta sitt ansvar och styra skutan åt det hållet. Detta och andra exempel tycker jag visar att ingen står vid rodret och man har helt tappat kursen. Alt så skiter man i det, målar upp ridåer och säger fina ord. Bägge är lika allvarligt och visar på stora brister i politiskt ledarskap.


Krister Isaksson

Cynisk Cyklist, Tack! Fråga två arkitekter/landskapsarkitekter och du kan få två helt olika svar på gestaltning av muren/strandpromenaden. Och därmed helt olika konsekvenser för cykeltrafiken. Och cykel kommer sist ii rangordningen…
Ja, stolpar i CB är mycket vanligt…


Krister Isaksson

Per, Ja visst skulle det se och vara bättre för stadens cyklister, gående, bilister och bussförare om staden i större utsträckning valt att följa och arbeta efter sina cykelhandböcker. Nu väljer man en linje som mer handlar om att göra så många avsteg från dem som möjligt. Inte för att det som står/finns i dem är dåligt utan för att man helt enkelt inte prioriterar cykel.


Andreas

Suverän serie! Har en fråga: känner du till/har cyklat i gc-tunneln under Mikrofonvägen? En tämligen nybyggd tunnel på ett stort pendlingsstråk i södra Sthlm. Skulle vara kul att höra dina synpunkter på tunneln!


Krister Isaksson

Andreas, tack! Jo jag känner till tunneln under Mikrofonvägen. Dessvärre allt för väl. Historian om tunneln är denna: Jag arbetade då på Trafikkontoret och fick ritningar på granskning från Exploateringskontoret på tunneln, tror det var 2005. I mitt yttrande över tunneln, dess utformning och anslutande gc-vägar påtalade jag att den innehöll i stort sett ALLA FEL en tunnel kan innehålla. Dålig sikt, för smal, tvära, smala och branta anslutningar, ingen separation G och C mm. Jag föreslog annan utformning allt bro. Inget av detta brydde sig Exploateringskontoret eller ledningen på Trafikkontoret om, jag blev överkörd och tunneln byggdes med alla sina fel och brister. Sedan den färdigställts har det skett fler olyckor i tunneln än under en 10-års period innan då¨passage skedde i plan över fyra körfält. Motivet för att bygga tunneln var ökad trafiksäkerhet…
Det som hänt sedan dess är att i stadens nya cykelplan 2012 finns nu ett förslag på cykelbro över Mikrofonvägen. Man kan säga att jag efter ett antal år fått upprättelse för att man inte tog hänsyn till mina synpunkter. Tyvärr har det skett till priset av blod och tårar då människor skadat sig på denna plats.


Jonatan

Angående skylten för övergångsställe. Är den där för att visa att det är ett övergångsställe på vägen eller ska man tolka den som att det är ett övergångsställe även på cykelbanan?


Krister Isaksson

Jonatan, det är även övergångsställe på cykelbanan, alla passager har inte målats ännu. Det saknas även cykelsymboler och mittlinje på delar av sträckan.


Jonatan

Tack för förtydligandet. Och tack för en mycket intressant artikel!


Krister Isaksson

Jonatan, tack själv! Nästa vecka kommer del 4 i serien.


Magnus H

Jadu, hur lyckas man med en sådan här grej? Det måste de ju fixa till! Förslagsvis, flytta in stolpen ända till muren (bättre än inget), och ersätt den stenlagda utbuktningen med asfalt och måla ev. en liten refug för gående på cykelbanan. Då går det i alla fall att köra rakt när inga gående är där. Och så går det att ploga… 😉


Krister Isaksson

Magnus H, det kan jag lova dig kommer ALDRIG att ske…


Hans Bjerhag

Intressant. Låter i mina öron mer som dålig/okunnig projektör, projektledning än något annat. Borde inte Cykelfrämjandet kunna erbjuda/kräva kurser i ”Planering av cykelbana”? Jag håller med om att det är beklämmande att nys cykelbanor byggs med så allvarliga brister. Dock är min uppfattning att det inte är i den politiska ledningen den största bristen finns, dylikt kan nog hända oavsett ledning. Det är mer på projektering och projektledning vi borde klaga och hjälpa till. Kanske ett krav i upphandlingen av cykelbaneprojektörer borde vara att de själva är cyklister?!


Krister Isaksson

Hans, det är självklart inte svart eller vitt. Men ramverket, den grundläggande synen på hur cykel ska hanteras i staden, vilka förutsättningar och prioriteringar som görs är genom politiska beslut. Och jag tror att när vi kommer till slutet av denna serien då kan vi se ett stort systemfel, inte enstaka fel och brister, som upprätthålls av den förda cykelpolitiken. Det finns inga krav på förvaltningarna att ändra, att göra bättre när staden växer och byggs ut. Krav som ju rimligen ska komma från den politiska ledningen. Återkom gärna i slutet av serien för mer av denna diskussion.


Andreas

Hans, jag har förståelse för att Moderaterna inte skall gå och undersöka/kvalitetssäkra vartenda bygge själva. Det är befängt. De skall ej heller bygga själva. Det är Trafikkontoret – gissningsvis – som fallerar.
Dock, och detta är hela clinchen, är det de styrande politikernas ansvar att de har en förvaltningsorganisation som fungerar. Att de går in och ser till att processer följs och att policies efterlevs. Om TK inte gör det då byter man ut de personer som arbetar där – dvs. de som inte sköter sitt jobb.


Krister Isaksson

Andreas, Jag skulle säga att i dessa fall, när staden exploaterar, är det flera förvaltningar inblandade. Det är Stadsbyggnadskontoret, det är Exploateringskontoret och det är Trafikkontoret. Detta tillstånd komplicerar det än mer, vi ser gång på gång att det fallerar och det gör att tydlig politisk styrning och uppföljning är av yttersta vikt. Åtminstone om man nu menar det man säger och fattat beslut om – en cykelstad i världsklass…


Erik Johansson

Ja lösningen med ett öra som går ut i körbanan vore att föredra, skulle vara kul att få fördelarna med öron som cyklist, de är ju tyvärr inte så roliga att möta i hårdtrafik om det inte finns cykelbana. Fast även om de inte är roliga så tycker jag att de bidrar till en trevligare trafikmiljö.


Krister Isaksson

Erik, här har man ju dessvärre lagt ”örat” på cykelbanan…


Andreas

Krister, tack för förtydligande – jag opponerar mig inte mot din kunskapsrikedom. Min poäng var att dessa förvaltningar skall utföra arbetet och de styrande politikerna har som ansvar att se till att sina förvaltningar fungerar. Det klarar de uppenbarligen inte så bra tyvärr….


Krister Isaksson

Andreas, helt överens med dig!


Magnus

Hej Krister!
Tycker att du gör rätt som lyfter fram felaktigheterna i stadsmiljön, men anser samtidigt att du gör det lätt för dig när du lägger hela skulden på beslutsfattarna. Du tror väl inte att någon politiker vill använda skattemedel till dåliga projekt? Mer anmärkningsvärt att konsulter som sitter på cykelkompetens ritar ”fel” för Stockholmarnas pengar. Antar att bolaget du företräder aldrig skulle föreslagit något liknande…
Vore kanske på sin plats att även visa upp bra saker som har åstadkommits den senaste tiden. Men det är kanske svårt om man företräder den andra sidan av den politiska eliten i stadshuset?


Krister Isaksson

Magnus, du kanske ska läsa fler av mina inlägg och läsa dem noggrannare. Har gjort många inlägg om bra cykelinfrastruktur, mängder av bilder och text om det. Du hittar den dock inte i Stockholm.


Krister Isaksson

Magnus, Vad får dig att tro att det finns cykelkompetens på konsultföretag? Låt oss gå igenom några grundläggande marknadsprinciper. Konsultföretag är inte mycket annat än en spegling av sin omvärld, sina kunder och beställare. Nu vet vi att det ser mer eller mindre så här illa ut i hela landet vad gäller cykelinfrastruktur. Detta innebär ju att det finns en liten efterfrågan på ’cykelkompetens’. Inte särskilt många beställare (kommuner, trafikverket mfl) är beredda att betala lite extra för detta. Och välskötta företag sitter ju inte med varor/tjänster som ingen efterfrågar, det är inte bra företagsekonomi. 
Så då är vi mer eller mindre i en situation att man får det man betalar för. Så resoneras det ju inte om man ska gestalta ett nytt område – då är det in med arkitekter och landskapsarkitekter, inte heller så om man bygger en bro – in med konstruktörer. Eller om man ska bygga fina hus – då har vi en arkitekttävling! Nu ska vi göra lite cykel – det kan väl vem som helst, behövs ingen särskild kompetens, det är ju bara cykel. Några smala streck på ritningen, gärna tillsammans med gående, blir billigare så. Precis det som Cyklingsutredningen kommit fram till.


Magnus

Tack för svar. Jag avser inte att läsa din blogg mer detaljerat, men tolkar ditt svar som att du har ett antal positiva exempel på cykelinfrastruktur. Tycker dock att det är anmärkningsvärt att du inte kan komma med ett enda exempel på bra cykelinvesteringar i Stockholm. Min slutsats är att du inte vill att det ska finnas några bra cykellösningar i Stockholm för du tycker inte om den sittande majoriteten och du skulle aldrig ge dem beröm för något eventuellt bra som de gjort. Jag är dessutom frågande till hur du uttrycker dig om branschen och även trafikkontoret. Läser man mellan raderna säger du att dina före detta kollegor på trafikkontoret helt saknar kompetens och att branschen inte är förmögen att tänka på egen hand. Det är uppenbarligen bara du som besitter den här värdefulla kompetensen.


Krister Isaksson

Magnus, du vill inte läsa mer, du tolkar, läser mellan raderna, drar märkliga slutsatser och lägger ord i min mun. Underbart!


Cynisk Cyklist

Man får väl vara glad så länge de inte gör som i Karlstad, gör konst (eller ”konst”) av vägmarkeringar på gc-vägen (http://nwt.se/karlstad/article1375976.ece). Är inte markeringarna förvillande nog som det är och är inte gc-vägarna ojämna nog?
(Läser man mellan raderna behöver man inte begränsas av vad som står på raderna.)


Krister Isaksson

Cynisk Cyklist, fast jag tycker om tanken på att uppmärksamma cykel med konst som man gjort i Karlstad. Sen kanske metoden med vägmarkeringsmassa inte var det klokaste. Det är ju inte helt ovanligt att man lägger ner miljoner på smycka vägmiljöer: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/skilda-varldar.htm


Cynisk Cyklist

Uppmärksamma cykel med konst är en bra idé, att leka med vägmarkeringar en riktigt usel idé. (Jag inbillade mig att det fanns lagar som reglerade hur dessa kan & får se ut, men så är uppenbarligen inte fallet, i alla fall inte för cyklister.) Skulle man göra det med vägmarkeringar på ”bilväg”? Inte en chans. Det skulle ju kunna störa trafiken & vara farligt. Att vägmarkeringar blir hala när det regnar, i bästa fall är ojämna (finns ett skäl till varför de används för att få ner hastigheten på cyklister) och att ”konstnärliga” dylika får barn & andra att cykla på alla möjliga sidor av vägen (och bokstavligen av vägen) behöver man ju inte tänka på: det drabbar ju bara cyklister (och fotgängare) och inga viktiga/riktiga trafikanter.
Utsmyckning kring ”riktiga” vägar brukar man väl försöka utforma så att de hjälper snarare än stjälper trafikanter – med undantag för den ökända dimman i rondellen förstås.


Krister Isaksson

Cynisk Cyklist, precis. Därför jag skrev det tidigare inlägget ”Skilda världar”. Man forskar, lägger ner miljoner för att skapa ’stödjande’ vägmiljöer. Med cykel leker man på sandlådenivå – leksakstrafikanter


Thomas Egrelius

Bilden med Herr Gårman och stoppförbudsskylten en bit bakom vid muren. I somras stod här ofta en glassvagn intill muren mellan Herr Gårman och stoppförbudet. Vilket lämnade väldigt lite utrymme mellan stolpen vid övergångsstället och glassvagnen att passera på. Ännu mindre när soldyrkarna från andra sidan muren ville ha sina glassar.
Tyvärr kom jag mig aldrig för att undersöka om tillstånd för vagnen fanns eller varför den stod på cykelbanan. Själv väljer jag alltid bilfältet här av skäl som du tydligt belyser i texten.


Krister Isaksson

Thomas, tveksam till att det det fanns tillstånd. Var nog en kreativ näringsidkare som tog i anspråk det han ansåg var nödvändigt att ta i anspråk. Eller så var det glasslangning åt cyklister! 😉


A Appelqvist

Just på Hornsbergs strand vore det väl mycket bättre att skippa cykelbanan helt. Där är väl ett typiskt ställe där det skulle fungera att blanda bilar och cyklar. Mer plats för alla! Win, Win, liksom


Krister Isaksson

A Appelqvist, så kan det nog vara. Lite trist att behöva konstatera det när stor pengar lagts ner på något som har dålig funktion dock. Dyra läropengar…
Och får cyklingsutredningen som den vill så måste vi framöver cykla på cykelbanan om sådan finns!


Anders

Nu har man byggt klart den sista biten ned mot Piren krogen. Efter att ha läst denna post var jag ju givet mycket nyfiken på om de skulle fortsätta på samma korkade sätt. Helt rätt, vilket lågoddsare, fortsatt bygge har samma fina inskränkningar i cykelbanan med tillhörande stolpe.
Snyggt jobbat som vanligt.


Krister Isaksson

Anders, nej det var verkligen ingen högoddsare. Lättare och billigare att köra på som vanligt. Och tänk på estetiken, hur skulle det se ut att göra annorlunda på en del av sträckan. Så kan vi ju inte ha det…


Per-Inge

Hej Lösningen vid Ekelundsbron lovade Pierre Savard, Explkontoret för2-3 år sedan att få ombyggd, Han fick också en skiss av mig på förslag till utformning.utan att belysningsstolpar skulle behöva flyttas.


Krister Isaksson

Hej Per-Inge, då får vi konstatera att ombyggnaden av korsningen står inte högt på prio-listan. Den verkar inte finnas på listan överhuvudtaget. Ditt svar bekräftar ju också vad stora delar av denna serie handlar om – INGEN BRYR SIG och det i alla led. Cykeltrafik är satt på undantag och kan erbjudas vilken skit som helst. Vi skulle aldrig se en korsning för motorfordonen hanteras på detta sätt, knappast heller en bussåtgärd. Och svaret från ansvariga politiker är: visa hänsyn, det är trångt, vi har den stad vi har.
Här har nu ExplK och TK en gyllene chans att göra en mycket bra cykelpassage eftersom den ännu inte är byggd, en hastighetssäkrad och där cykeltrafiken ges företräde. Istället för en lösning som är så billig som möjlig och där det handlar om att undvika flytt av stolpar. Jag undrar vad det kommer att bli…


Krister Spolander

Sett att det på senare tid varit en massa snack om stolpe mitt i vägen. Så här ligger det till.
Stolpe mitt i vägen har två syften. Det ena är att skärpa cyklisternas uppmärksamhet. Det gör att olycksrisken minskar. Säkerheten ökar.
Det andra är att selektera. De cyklister som inte skärps, kolliderar istället med stolpen och då är man av med dem. Får skylla sig själva.
Sen återstår bara en massa skärpa cyklister. Till glädje för alla, särskilt Trafikkontoret som kan fortsätta med att placera stolpar mitt i vägen.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*