Blogg

Går det att överleva som cyklist?


 

SVD hade i går en artikel om att cykelolyckor ökar drastiskt och särskilt är det singelolyckorna som står för ökningen. På Cyklistbloggen har man kommenterat den på ett utmärkt sätt. Jag tänkte ta mig an artikeln på ett annat sätt. Vad SVD inte talar om är att det är först på senare år som akutsjukhusen i Stockholm faktiskt rapporterar denna typ av olyckor till olycksdatabasen STRADA och att rapporteringsgraden och kvaliteten på rapporterna förbättras successivt. Så hur det har sett ut år exempelvis år 2007 eller 2009 har vi faktiskt ingen aning om, tänk om det var fler olyckor! Men helt klart är att cyklister singelolyckor som leder till personskador i landet och länet är omfattande till antalet, klart fler än till exempel bilisters singelolyckor och detta har varit känt tämligen många år inom trafiksäkerhetskretsar. Vad som också har varit känt inom dessa kretsar är att en stor del av dessa olyckor kan härledas till brister i cykelinfrastrukturen och brister i drift och underhåll. Det sammanfattas på ett utmärkt sätt av Anna Niska på VTI i rapporten ”Cykelvägars standard – en kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll”. Se också min bloggserie ”Titta en cykelbana…”, där ser vi tydliga exempel på vilka brister som cyklister möter på sina färder, brister som många gånger skulle vara otänkbara på våra gator och vägar. Vad har då gjorts för att motverka och komma till rätta med det stora antalet singelolyckor bland cyklister? Det tragiska är att i stort sett inget av det omfattande trafiksäkerhetsarbetet som bedrivits i Sverige sedan beslutet om Nollvisionen 1997 har varit inriktat på cyklisters singelolyckor. Undantaget är det heliga mantrat CYKELHJÄLM (som nu verkar på gång att ersättas/kompletteras av skyddsdräkten!). Fokus har varit på biltrafiken. Det skulle vara kul att se hur trafiksäkerhetsinvesteringarna på Vägverket/Trafikverket har fördelats på de olika trafikantgrupperna! Miljarder har lagts ner på att mildra konsekvenserna av bilisters singelolyckor – vägräcken, vajerräcken, eftergivliga stolpar, förlåtande vägmiljöer, forskning och utveckling, Euro NCAP och inte minst vad bilindustrin gjort i bilarna. Jämför det med vad som gjorts för cyklister! Och detta trots att gruppen skadade cyklister är större än skadade bilister. Är detta ett målinriktat och effektivt trafiksäkerhetsarbete?

Och nej, det är inte livsfarligt att cykla. Det farliga är att inte cykla!


Nytt nummer ute i butik nu!

I detta nummer har vi:

  • Snackat med Justin Williams och Ebbe Silva
  • Tipsar om hur du överlever hösten
  • Tar en djupare tips på hur mensen påverkar din träning
  • Hetsar om vikten av kolhydrater

Ute nu!

Bli prenumerant
Antal kommentarer: 10

Oscar Hellström

”Lugnare tempo i Danmark”…. tillåt mig småle. Det blir så oerhört löjligt när folk (i just detta fall alltså ett kommunalråd i Solna, men det kunde varit vem som helst) helt uppenbart drar en rövare och hoppas att ingen annan ska veta att man bluffar.


Olof

Ibland känns det som tidningarna bara vill skapa artiklar oavsett vad.
btw. Finns det ngn twitter man kan följa för att se nya inlägg på din blogg?


Jon Jogensjö

Håller med i allt. Infrastruktur för cykel är ofta ett skämt. Men olyckligt att i sammanhanget trafiksäkerhet inte beröra det personliga ansvaret att hålla tillräckliga säkerhetsmarginaler. Det är redan ett problem idag hos många cyklister och kommer att bli allt större ju fler som börjar cykla. Att bara kopiera de motorburnas retorik ”det är vägen det är fel på” kommer inte att hålla i längden. Motortrafiken har ju fått enorma summor för tekniska förbättringar på fordon och infrastruktur, och ändå dras de med väldigt många trafikolyckor. Forskning vid VTI pekar i samma riktning, nästan alla trafikolyckor beror på individens medvetna felhandlingar.
Slutsats: Bygg ut infrastruktur för cykel mångdubbelt. Sluta skyll trafikbrott på väglag.


Christian

Varje gång cykelolyckor kommer upp, står det en polis eller politiker beredd att hoppa fram med förslag till åtgärder tagna direkt ur den egna fantasin.


Krister Isaksson

Kommunalrådet i Solna verkar inte vara så uppdaterad om Danmark och KPH, där arbetar man med ny supercykelstier och en ny cykelstrategi som till stora delar handlar om att ÖKA cyklisters hastighet, korta restider och stärka cykelns konkurrenskraft!


Per Cronholm

Det är märkligt att man försöker öka säkerheten för bilister genom att ta bort hinder UTANFÖR vägbanan, som bilisterna alltså bara krockar med då de misslyckas att hålla sitt fordon på vägen. Säkerheten för cyklister anses öka genom att uppföra hinder PÅ cykelbanan, i form av cementsuggor, kanter och räcken.
Ibland sätts suggorna ut för att hindra att bilister kör på cykelbanan, jag har ett sånt ställe på vägen till jobbet. Men tvingas jag dagligen snirkla förbi dessa två gånger om dagen med risk att fastna och ramla. Sannolikheten att möta en olaglig bilist här känns mycket låg…


Krister Isaksson

Jon, var i texten skyller jag trafikbrott på väglag? Förstår inte riktigt…
Om du tittar på bilderna i bloggserien ”Titta en cykelbana…” så har jag svårt att se hur mycket personligt ansvar vi kan kräva av cyklister. Ska man ALLTID vara redo på att det finns betonggrisar på cykelbanan, att det växer in träd och buskar på cykelbanan, fordon och studsmattor på cykelbanan osv. Betvivlar starkt att det skulle utkrävas något personligt ansvar av en bilförare om hon/han råkade ut för något liknande på vägen. Det personliga ansvaret som skulle utkrävas är snarare av den gatuingenjör, entreprenör, fastighetsägare som placerade ut föremålet mitt i körbanan utan tillstånd och utan tillräcklig skyltning och reflexer.
Olof, inget twitter!
Per, visst är det fascinerande med alla dessa suggor och bommar på cykelvägarna. Motivet till varför de kommer upp är många gånger verkligen godtyckliga. Och om de nu är till för att hindra biltrafiken, varför kan de inte vara lite mer ”cykelvänliga” så att man enkelt kan passera dem? Tyvärr finns det en hel del cykelolyckor, ja tom dödsolyckor, registrerade vid dessa typer av hinder.
I Holland har man tagit fram en typlösning för hur dessa ”Bilhinder” ska utformas, mycket med tanke på att de ska vara ”cykelvänliga” och säkra för cyklister. Malmö är en av få kommuner i landet som har tagit fram riktlinjer ang. avspärrningar av cykelbanor, så här lyder den:
Cykelbanor avspärrning
Gatukontoret har tagit som policy att endast i extrema undantagsfall sätta upp avspärrningar över våra cykelvägar.
Anledningarna är bland annat följande:
1) Risken är stor för att någon cyklist i mörker skall köra på och allvarligt skada sig.
2) Hindret försvårar eller rent av gör det omöjligt att sköta driften på ett effektivt sätt. Speciellt gäller detta renhållning och vinterväghållning.
3) Om cyklister varje dag måste sakta ner eller rent av stiga av cykeln för att kunna passera hindret, kommer de med all sannolikhet att välja en annan väg. Värst vore om de då väljer att cykla längs en bilgata. Hela idén med cykelbanor är då förfelad.
4) Alla typer av cyklar kommer inte igenom de avspärrningar som behövs för att hålla undan mopeder, t.ex. handikapp cyklar, tandemcyklar och cyklar med packfickor eller barnsadel.
5) Om cykelbanan är rätt skyltad, är det sedan polisen som har att övervaka att de regler och förordningar vi har i samhället efterlevs.
Bra Malmö!


Magnus Lagher

Ett första steg är att ifrågasätta bilismen som norm.


Sören Johansen

Anmärkningsvärt att man i slutklämmen av artikeln ändå skyller på cyklisten/cykeln (exempelvis bromsarna) när det är så uppenbart många brister i cykelfärdvägarna. En konsekvent tydlighet i hur cykelvägarna går, leder automatiskt till en attitydändring hos bilisterna när de också kan se var cyklisterna skall ta vägen. Det räcker inte att bara åtgärda en del av vägarna, för cyklister tar sig fram snabbaste vägen. Alla vägar där cyklister färdas, speciellt i stadsmiljö, måste förses med cykelbanemarkering. Detta är dyrt men det går att genomföra – det finns flera fina exempel att se i Danmark tex. Köpenhamn eller Odense där man konsekvent har ändrat/markerat ALLA korsningar för hur cykeltrafiken skall gå. Och alla gator har tydligt markerade banor för cyklister där bilar ej får färdas.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Statoil – vi måste undvika onödig bilkörning!


 

Fick ett pressemeddelande från Statoil där de redovisar att bilkörningen i landet minskar. Tänkte inte gå in på de ev. brister som finns i deras underlag och hur de kommit fram till resultaten. Jag slås mer av meningen – Det kommer inte att räcka med snålare bilar, vi måste också undvika onödig bilkörning och vi ser nu en utveckling i rätt riktning, säger Anders Huss, kommunikationsdirektör på Statoli Fuel & Retail Sverige.

Nu vill jag se att Statoil själva följer upp detta och bidrar genom att inför servicestationer för cyklister på sina stationer! Perfekt i en stad där många cyklar, bor i lägenhet och har dåliga förutsättningar att undehålla/sköta om cykeln på. Och så får ni ju in en helt ny och köpstark kundgrupp i butiken och kan tjäna lite stålar! Lär av era danska kollegor i Köpenhamn!

Eller kanske något annat bolag vill hinna före!Bildkälla: http://www.copenhagenize.comLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Kartongcykeln – din nästa cykel?


 

Ful som stryk, troligen inte så sköna att cykla på, klarar nog inte av regn och väta i långa loppet men jag älskar drivet, engagemanget och bara tanken att komma på idén!

Kolla videon!

Tack PÅ för tipset!


Antal kommentarer: 1

MDR

ser ut som en gammal Itera!
Men kul idéLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Cykelfartsgator i Stockholm!


 

På DN.se publicerades i går ett förslag från Per Ankersjö, Centern och så kallat ”Cykelborgarråd” i Stockholm, ang. cykelfartsgator: http://www.dn.se/sthlm/har-ar-gatorna-som-kan-bli-cykelgator . Gator som nämns som tänkbara cykelfartsgator är bl a Luntmakargatan, Tjärhovsgatan, Kocksgatan och Kungsbrostrand.

Kort kan nämnas att cykelfartsgator är en sorts motsvarighet till gågator där alltså övrig trafik (motorfordon och gående) har väjningsplikt gentemot cykeltrafik, vidare kan särskilda parkeringsregler införas, man får cykla i bredd samt att högsta tillåtna hastighet är 20 km/t. Allt detta är tänkt att skapa miljöer som prioriterar och skapar goda förutsättningar för cyklister. Lösningen har funnits i Tyskland ett antal år och har prövats i bl a Linköping.

Cykelfartsgata i Tyskland

Den stora skillnaden mellan Stockholm och flertalet av de tyska städerna som har cykelfartsgator är att där är övrig infrastruktur i form av cykelbanor, cykelfält och cykelparkering av helt annan klass än i Stockholm. För Stockholms del skulle cykelfartsgator bli att börja i fel ända så att säga…

Inte så konstigt heller när man betänker vilka som för närvarande styr Stockholm, inte är det dom som historiskt varit mest pro cykel och då kan man kosta på sig sådana här utspel för att kamma hem enkla poäng och ge sken av att man gör omfattande åtgärder för cykeltrafiken. En taktik som alliansen nu haft under snart två mandatperioder. Det är så stora och omfattande brister i Stockholms cykelinfrastruktur. Viktiga och omfattande investeringar som måste göras samt stora förbättringar vad gäller drift och underhåll av cykelinfrastrukturen så detta förslag blir lite av ett löjes skimmer vad gäller cykelsatsningar och kommer inte ha någon som helst betydelse för de som väljer att cykla i Stockholm. Det kommer också ge argument till de som menar att cyklister ska hålla sig på lokal-/sidogator och inte cykla på huvudgator…

Verkar som ”Cykelborgarrådet” cyklat vilse!


Antal kommentarer: 2

Christian

Jag blev heller inte klok på det där. Det kändes verkligen som ett klassiskt utspel. Sen i slutet av året kan man räkna ihop antalet gånger man sagt något om ämnet och säga att man är pro-cykel.
Vilken typ av cyklist hade vunnit något på det i Stockholm? De föreslagna gatorna ligger långt ifrån varandra, hänger inte ihop och fyller vad jag kunde se inte ens någon funktion lokalt.
Hade det varit Götgatspuckeln eller Repslagargatan hade jag åtminstone förstått nyttan.
/C


Elin

Nej, smågator är förstås inte i behov av cykelsatsningar eftersom de redan är så lite trafikerade av bilar och man lätt kan införa låga hastighetsgränser (och för all del, företräde till cyklister och fotgängare). Men prioritet är en bra lösning för smågatorna. Tumme upp för det!
Fast jag tror inte att pajkastning och gnäll lönar sig. Det gjordes väldigt kortsiktiga cykellösningar under förra regeringen också. Vi behöver mobilisera den kompetens som finns i Sverige kring frågan, både forskare och praktiker. Göra frågan tvärvetenskaplig för att få med alla aspekter och få ut konstruktiva förslag på lösningarna och visa på vilka vinster lösningarna kan generera. Boom. För politiker tänker mest i pengar.
Per Ankersjö är ju rätt bra på att nå ut med sitt budskap. Kudos för det.
Men självklart cyklar folk inte för att det är ”trevligt”, folk cyklar i längden för att det är effektivt och smart från A-B. Man har inte tid med lajjande när man ska till jobbet, punkt! Bunta inte in oss cyklister i en grupp ”bekväma korgcyklister” som inte har något emot att cykla omvägar, för det är ju inte sant. Att börja cykla omvägar motsäger helt cyklisternas motivation: effektiv aktiv transport. Och man behöver ju inte klä sig i spandex för att cykla fort…
Men som sagt, det gäller att nå ut med sitt budskap. Kanske en replik i DN är på sin plats? Jag och många fler med mig är säkert med och skriver under på att ”ge cyklisterna längre färdväg till jobbet” inte är en cykelfrämjande lösning.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Cykelinslag på P1 Studio Ett


 

Ett intressant inslag på P1 Studio Ett om cykling, en jämförelse mellan Köpenhamn och Stockholm och Sverige. ”   

”I Stockholm trängs cyklisterna på farligt smala cykelbanor. I andra delar av landet, och i Köpenhamn, görs motorvägar för cyklisterna. Reportage av Karin Arbsjö och samtal med Till Koglin, doktorand vid Lunds universitet och Per Ankersjö, (C) stadsmiljöborgarråd i Stockholm.”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5223012

Betydelsen av ändamålsenlig infrastruktur för cyklister påtalas återigen… 

Med tanke på min bloggserie ”Titta en cykelbana…” så önskar man ju att kommunerna och Trafikverket kunde ta hand om det som redan finns!


Antal kommentarer: 2

Christian

Jag blir lika häpen varje gång bastardtermen ”cykelmotorväg” används. Sen ska man tillägga att supercykelstiern i Köpenhamn som redan är klar har fått kritik:
http://bicycledutch.wordpress.com/2012/05/08/no-copenhagen-thats-not-good-enough/
Det ska bli intressant och se vad som händer i Sverige med det här.


Krister Isaksson

Termen ”Cykelmotorväg” är med rådande nivå på cykeldebatten i Sverige tämligen olycklig. Ger en bild av massor av cyklister i hejdlösa farter (hur nu medelhastigheter på 20 km/t kan vara hejdlöst fort!), som givetvis bryter mot alla regler och visar noll hänsyn! I Stockholm har man ju valt ordet ”Pendlingsstråk” i stället för cykelmotorväg. Tänk vad ord har betydelse!
Supercykelstiern som nyligen invigdes i Köpenhamn känns som ett hafsverk, inte riktigt genomarbetat i alla detaljer. Inte så konstigt att den får kritik från Holland, de har gjort cykellösningar med hög kvalitet i decennier utan att göra väsen av sig. Det är först på senare år de har förstått vilka värdefulla erfarenheter och kunskaper de besitter och börjar sprida det till omvärlden. Där är danskarna bättre försäljare och affärsmän av cykelinfrastruktur!
Trafikverket har genomför en förstudie av Supercykelväg mellan Lund – Malmö. Mer info finns här: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Skane/Flackarp-Arlov/Omradesinformation/LundMalmo-supercykelvagLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Titta en cykelbana, vad kan vi använda den till? Del 5, fler läsarbilder!


 

Bilderna strömmar in från er läsare och här kommer fler exempel på vanliga, ibland märkliga samt farliga företeelser som vi cyklister får stå ut med på de ytor som är reserverade för vår färd.

Så här kan man ju göra när man behöver leverera sina varor! Bara att ta någon annans yta och utsätta dem för fara genom att dels färdas och backa på deras yta dels genom att se till att man tvingas cykla i mötande bana där sikten är lika med noll. Men man kan ju alltid gå av och leda cykeln…

Här en bild med studs i! Självklart måste ungarna ha någonstans att studsa, varför inte ta denna plana och fina yta! Naturligtvis vid belysningsstolpen så de kan studsa hela natten! Det är ju bara att cykla runt eller kliva av och leda cykeln förbi…

Tack Åsa för bilder!

 


Antal kommentarer: 6

ekstromenator

Man kan ju undra varför lastbilschauffören inte tog hissen ner till pressbyrån vid danderyds sjukhus på bilderna ovanför i stället för att backa ner 75 meter på en cykelbana där det är fordonstrafik förbjuden ? :-/


Krister Isaksson

Hissen kanske var trasig! 😉


Kalle Blomqvist

En gång ställde Polisen i Göteborg bilen på cykelbanan, trots att det fanns gott om parkeringsplatser alldeles intill. Vid tillsägelse svarade de ”Vi arbetar!”. Och jag var på väg till jobbet… Vanliga syndare är annars taxichaufförer.


HD

Jamen allvarligt talat….jag skulle ta fram en sax och börja klippa…..


Simon

Hade jag stött på den där studsmattan hade den legat i delar i skogen innan jag cyklat därifrån. Kanske hade jag råkat rispa sönder den lite också.


Lisa

Simon, vet du vad jag tror. Den skadegörelsen skulle sannolikt rendera ett större straff än att ha placerat ut studsmattan på cykelbanan!Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*