Cykeln måste fram, gör hål i huset!
Blogg

Cykeln måste fram, gör hål i huset!


Stockholms trafikborgarråd upprepar ofta att det är trångt om utrymme i staden, att cykelinfrastruktur inte får plats och att: Vi kan inte riva hus för att få fram mer cykelbanor, det kommer fortfarande att vara trångt att cykla i innerstaden.”

Men vi behöver inte riva hus för att få fram mer cykelbanor! Vi kan göra hål i husen istället.

Återigen kan vi lära oss av holländarna hur man prioriterar cykeltrafik och ser till att det blir bra och väl fungerande cykelinfrastruktur. De river inte hus, de gör hål i dem!

Den ursprungliga järnvägsbron med dess två torn

Ett hål i ett av tornen där cykelbanan passerar genom. Så kan man också göra.

Så gjorde de när de byggde cykelbron Snelbinder i Nijmegen. En cykelbro som är 2 km lång, en av landets längsta, och går över floden Waal. Cykelbron monterades på den ursprungliga järnvägsbron som byggdes 1879. 2004 stod cykelbron klar och invigdes av dåvarande transportministern.

Så sätt i gång era hjärnceller och fundera var detta skulle vara möjligt i era städer!

Källa och bilder: BicycleDutch

Relaterade inlägg:


Bicycling nummer 4!

I detta nummer bjuder vi på:

  • En stor guide till Tour de France
  • En guide till hur du tränar med effekt
  • En magisk cykelweekend på västkusten
  • Ett matigt reportage om hur man lagar kolfiber

Ute nu!

Bli prenumerant
Antal kommentarer: 21

Johan

Underbart, vilken kreativitet, vilken vilja, vilket fokus på cykel. Börjar förstå varför du så ofta hänvisar till Holland!


Dmitri F

Värt att se också att man inte har gjort en ”gångväg”, så att cykelbanan kan bli så bred som möjligt. Man får fortfarande gå på cykelbanan så klart, men vem vill göra det när det är så smidigt att cykla?


Krister Isaksson

Dmitri, ja det är en tämligen vanlig lösning de använder sig av. Skulle vara fullt möjlig även här.


Mia Linde

Underbart! Förstår mer och mer varför du ofta lyfter fram Holland i din blogg. Vilket synsätt på cykel de har, vilka investeringar de är redo att göra. Som att vara på en annan planet när man jfr med Sverige…


Robert

Här har vi ju inte bara bilisterna att tampas med (jag menar då bilister i en ideologisk mening), i Stockholm leder ju dessutom minsta förändring av något som är äldre än tio år till ramaskri bland nimbyiterna.


Krister Isaksson

Robert, ja förändringar väcker många känslor. Inte alltid grundade på kunskap och fakta…


Dmitri F

Ser också ut som det är ljuddämpande glas längs med hela bron, så att cyklister slipper störas av tågen…


Dmitri F

Såg precis att det var faktiskt gångväg på bron också – självklart tydligt separerad från cykelbanan med nivåskillnad, färg och materialskillnad – men för att gående ska slippa gå upp för långa cykelramper har man byggt rulltrappor till gångvägen. (jämför med årstabron – som dag och natt!)


Krister Isaksson

Dmitri, verkligen natt och dag. Men du har lite fel ang Årstabron! 😉 Några år efter att bron var klar byggdes en liten trätrappa, staketet (som hela tiden klipptes upp) togs bort och vips så var en genare och bättre förbindelse skapad för gående på södra sidan. Skulle ju lika väl gå att göra en cykelramp istället för som nu cykla en omväg.


Dmitri F

Humöret styrde inlägget. Jag menade faktiskt mest bredden och uppdelningen mellan gående och cyklister.
Jag har nog läst om den där trätrappan någonstans, minns jag nu. Tragiskt att det krävdes vandalism för att den skulle bli till 😉


Krister Isaksson

Dmitri, ja det är smalt på bron. Från början skulle det inte bli någon gc-bana överhuvudtaget. Banverket tänkte bara göra en tågbro, de sysslade inte med cykel! Sen blev det ”förhandlingar” och staden fick hosta upp si så där 25-30 mnkr för att lägga till en gc-bana. Så här med facit i hand skulle den gjorts 3 meter bredare och med separation mellan G och C. Vidare skulle lite mer möda och omtanke lagts på anslutningarna på var sida bron.


Ulrika

Årstabron har en bana även på östra sidan, men där tog nog pengarna slut, för det finns ingen anslutning. Det finns alltså en dyr bana som skulle göra det möjligt att separera G och C, men det finns ingen möjlighet att ta sig dit. Fascinerande resursslöseri. Hoppas på det ”särskilda objektet” som finns i cykelplanen. Parallellt med järnvägen så går det en streckad linje som en önskedröm om en framtida snabbcykelväg. Alltid okommenterad och otidsplanerad..


Krister Isaksson

Ulrika, banan du beskriver är en serviceväg för drift- och underhållsfordon, inte en gång- och cykelbana.
Det särskilda objektet i cykelplanen har stor potential, om nu någon har modet och kraften att driva det. Så som man gör i Holland…


Dmitri F

Vi får väl vara tacksamma för smulorna som vanligt :-/


Jon Jogensjö

Bra exempel från Holland


Krister Isaksson

Jon, ja det finns mycket att hämta därifrån. Det svåra att hämta är mentaliteten, inställningen som de har när det gäller cykeln och dess roll i transportsystemet…


Anders Olsson

Hur tänker du med dem som bor i husen som du ska göra hål i?


Krister Isaksson

Anders, tvångsförflyttning och internering är möjliga lösningar! 😉 Inlägget är tänkt att visa att det finns mängder av olika lösningar för att få plats med cykeln i staden. Att inte nöja sig med besked som ”vi har den stad vi har”. Med vilja, mod och kreativitet går det att åstadkomma mycket.


Krister Isaksson

Anders, och om vi ska vara riktigt allvarliga så vid större väg- och spårprojekt är det inte helt ovanligt med både köp av mark och fastigheter. Går att göra för cykel också.


Anders Olsson

men då är de tvungna att flytta till väsby o ta bilen in till stan? Är inte det optimala att folk bor där de arbetar?


Anonym

Och så bred cykelbanan är! Det är ju så att man får plats med en fyrfilig svensk cykelbana OCH en dubbelriktad gångbana ju!Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Moderat cykelpolitik, avslut och summering


 

Jag har i denna serie gått igenom ett antal fall för att försöka visa med vilken standard och kvalitet som cykelinfrastrukturen byggs när Stockholm växer och bygger nytt. Vid dessa tillfällen är ju förutsättningarna ofta mer gynnsamma för att skapa god cykelinfrastruktur om man vill och prioriterar det. Det finns ju inte alls samma begränsningar som när man arbetar i befintlig miljö utan här är många gånger utgångslägget ett blankt papper som sedan fylls med nödvändig och prioriterad infrastruktur. Trots att utgångsläget är mer gynnsamt ser vi gång på gång att den cykelinfrastruktur som skapas i samband med exploateringar många gånger är av mycket låg standard och dålig kvalitet. Så dålig och oanvändbar att många cyklister väljer att cykla i körbanan bredvid. Så dålig att omgående efter att cykelbana är färdigställd ställs det krav från allmänheten på staden att åtgärda bristerna och problemen. Det är tom så illa att befintliga och fungerande cykelbanor tas bort i samband med exploateringar. Jag har i serien tagit upp ett antal sträckor för att visa hur illa det kan bli och avslutar nu serien. För er som är intresserade av fler exempel på dålig cykelinfrastruktur som skapats på senare år i samband med exploateringar så kan ni bege er ut på Gamla Tyresövägen, Sandåkravägen, Trafikplats Hedvigslund – Ältabergsvägen, Lövstavägen, Karlsbodavägen, Forshagagatan, Kista, Rissnekorset…

Varför blir det då så här? Omfattande tid och arbete läggs ner på att ta fram Cykelplaner och handböcker som sedan inte följs. Stora investeringar görs och pengar plöjs ner i något som tycks sakna varje form av kvalitetssäkring. Bara det finns ett streck på en ritning som symboliserar cykelbana så verkar det som att det är bra. Om cykelbanan sedan är särskild lämplig eller säker att cykla på är av mindre vikt – strecket på ritningen finns ju och därmed får det duga. Nu börjar det dyka upp forskning på området som kan ge oss några svar på varför det blir som det blir.

En som har studerat cykelplanering i Stockholm är Martin Emanuel, forskare på KTH. Så här skriver han i sin avhandling Trafikslag på undantag 2012:

”Dagens cykelplanerare kämpar ännu med ett arv från 1950- och 1960-talen. Trots den uppvärdering cykeln fått i policydokument, möter den som vill skapa bättre förhållanden för cykeltrafiken stora svårigheter. Svenska cykelplanerare ondgör sig över låg medelstilldelning, dåligt utvecklade planeringsverktyg och cykelplaneringens svaga position inom den övergripande planeringen.”

Cykeltrafik är alltså inte något man tar på riktigt allvar i den övergripande planeringen när staden växer och byggs ut. Därmed ges cykeltrafiken inte grundläggande och goda förutsättningar i stadens trafiksystem. Vi är kvar i ett tillstånd där cyklister behandlas som leksakstrafikanter. Vi verkar i en frusen ideologi och kör på som vi gjort i decennier och cykel förblir ett trafikslag på undantag.

Ytterligare en forskare som studerat cykelplanering i Stockholm är Till Koglin, forskare på LTH. Han presenterade nyligen sin avhandling: Vélomobility – A critical analysis of planning and space 2013. En avhandling som handlar om cykling i staden, mobilitet, planering och rum, och de maktrelationer som byggs in i stadsrummet eller som har skapat stadsrummet. Genom att studera cykling i Köpenhamn och Stockholm är avhandlingens ambition att visualisera orättvisor och maktförhållanden i staden. En del av arbetet har handlat om att intervjua politiker och planerare i Köpenhamn respektive Stockholm för att skapa en djupare förstålelse för hur de två städerna har planerats och hur planeringen sker idag. En stor skillnad som framträder i dessa intervjuer är:

”For example in Copenhagen all planners and politicians interviewed mentioned cycling as the most important part of transport in the city, and cycling was always viewed as positive. In Stockholm, on the other hand, when interviewing the transport planners they mentioned that transport is complicated, but few planners mentioned cycling without me bringing it up. During the interviews, bicycling was more a part of the greater transport system that does not need very much consideration. The exception was of course the bicycle planner XX who started to talk about cycling from the start. However, one planner explained that the transport system is complex and that the situation needs to be improved for all, which does not lead, I believe, to an improvement of the situation for bicyclists. It seems that in reality the priorities go to motorized traffic and public transport, when all modes of transport should be equally prioritized. In relation to Copenhagen, where the priority among politicians and planners alike is on bicycling, the effect is a better infrastructure for cyclists.”

Till Koglin pekar också på en annan mycket viktig aspekt, nämligen den att en aktiv och prioriterad cykelpolitik leder till förändringar och förbättringar. Han pekar också på att en trafikpolitik som går ut på att alla trafikslag ska prioriteras gör det inte bättre för cykeltrafiken. Det ser vi tydliga bevis på i de fall jag tidigare redovisat i serien. Det är i grunden allt detta handlar om, ett val, en prioritering som inte görs för att förbättra för cykeltrafiken annat än på marginalen:

“The politics of planning are also different between Copenhagen and Stockholm. As described I Chapter 7, the inhabitants of Copenhagen took the issue of cycling to the streets and protested in the 1970s for better bicycling infrastructure. Those protests ultimately resulted in a shift in politics towards better cycling conditions. This did not occur in Stockholm, and the focus of the politics of planning remained on motorized and public transport. First with the Stockholm Party and its policies in the late 1990s did cycling become an issue on the political agenda, much because of the Stockholm Party politician, Stella Fare. Her policies and those of the Stockholm Party have led to a focus on cycling also in Stockholm. That shows that political decisions are very important for dealing with a change of the transport system and people´s mobility. Furthermore, this shows also that the materialities of urban space can be changed, at least to a certain degree, by political actions.”

Så här säger Till Koglin om sin forskning i en intervju i SVD:

– Något som slog mig var att i Stockholm dröjde det länge innan man nämnde cyklismen när man talade om olika trafikprojekt. Personen som var cykelplanerare upplevde att han alltid kom in sist i projekten. I Köpenhamn utgick alla, oavsett vilken nivå i trafikplaneringskedjan man befann sig, i första hand från cykling. I Stockholm pratar man också gärna om att man prioriterar både cyklister, fotgängare och bilar. Men det är omöjligt, säger han.

– Cyklister har egentligen mer gemensamt med bilister. I Stockholm måste cyklister på samma sätt som fotgängare stanna och gå av och trycka på en knapp för att få grönt ljus. Det skulle bilister aldrig acceptera. Det är inte heller lyckat att låta fotgängare och cyklister trängas på ganska små områden, säger Till Koglin.

Det är i skenet av dessa forskningsresultat som den moderata cykelpolitiken bör ses:

Vi kan inte riva hus för att få fram mer cykelbanor, det kommer fortfarande att vara trångt att cykla i innerstaden.”

”Vi har ändå den innerstad vi har. Det finns inte mycket utrymmen att bygga bredare cykelvägar på. Många måste trängas. Det kräver att vi börjar visa varandra större hänsyn.”

Ulla Hamiltons (M) uttalanden får också stöd av sin partikamrat, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M). Så här säger hon till TT:

”Det bästa vore att ha separata cykelbanor överallt, där bilar och cyklister slipper mötas. Och där man dessutom kunde ha olika filer för dem som cyklar olika snabbt. Men det är trångt om utrymme i stora städer som Stockholm”

”Det skulle dessutom vara dyrt. Därför måste vi hitta olika lösningar på olika platser.”

Är detta en politik och uttalanden som lyfter fram och prioriterar cykeltrafiken, ger den bra förutsättningar i staden och på sikt når målet en cykelstad i världsklass? Något som klassas som dyrt och platskrävande..

Centralbron 6 körfält. Munkbroleden 4 körfält. Cykelbanan 2 – 2,5 m. Foto: Luca Mara


Vasagatan. En cykelbana som är för smal för att kunna cykla om på vilket leder till cykling i körbanan. Samtidigt 6 körfält för biltrafiken…

Vi har den stad vi har – det får inte plats

 

Andra delar i serien:

 


Antal kommentarer: 15

Cornelis Harders

Utmärkt Krister!
Utalandet; ”Det skulle dessutom vara dyrt. Därför måste vi hitta olika lösningar på olika platser.” är märkligt. Det är tydligen ett problem att det är dyrt att skapa bra infrastruktur för cyklister. Däremot läggs hur mycket pengar som helst på stora projekt för både bil- och kollektivtrafik. Bara en bråkdel av dessa pengar skulle göra mycket för en bättre och säkrare cykeltrafik.


Krister Isaksson

Cornelis, stort tack för de orden! Ja det är en bråkdel av vad andra investeringar kostar när det gäller transportinfrastruktur. Och samhällseknomiskt är vinsterna mycket stor för cykelinvesteringar.


Joakim Bergstrand

Tack för en läsvärd serie. Spännande att få inblick i hur planering och byggande av stad och trafiksystem kan gå till samt hur illa det många gånger går när det gäller cykel. Ser man till den forskning du hänvisar till här i sista delen så är det ju skrämmande vilken låg status cykeln verkar ha i såväl politiken som förvaltningarna. Det är verkligen ingen som tar ansvar, ingen bryr sig, det blir lite som det blir. Bra om vi har tur, dåligt om vi har otur och otur verkar det vara gott om när det gäller cykel… Något som vi aldrig ser för bil- eller kollektivtrafiken (?)


Krister Isaksson

Joakim, tack! Ja ”otur” finns det gått om när det gäller cykelinfrastruktur. Samma mängd otur finns verkligen inte för bil- och kollektivtrafik…


André

Det känns som ingen bryr sig eller ens tänker när det gäller cykelbanor. En bit asfalt med en cykel på räknas som cykelbana oavsett hur dumt den är utformad. Det känns som om trafikplanerarna är tvingade att ta med en cykelbana så de hittar en överbliven asfalstsplätt och målar en cykel på den.
Korsningen Bogårdsvägen och Vinthundsvägen i Sköndal är ett annat exempel på ny cykelinfra som garanterat kommer leda till att någon hamnar på sjukhus. De som bygger det måste uppenbart se att det inte fungerar men det är helt enkelt ingen som bryr sig. De kan sätta upp en skylt som är helt fel och det är inga problem. Jag har cyklat i många länder och Sverige har väst Europas lägsta ambition.


Krister Isaksson

André, man kan verkligen få känslan att kompetens, omtanke och hänsyn när det gäller cykelinfrastruktur lyset med sin frånvaro. Problemet är större än några trafikplanerare i dessa fall. De gör många gånger vad de kan men har ett uselt utgångsläge, de får inte den yta som behövs för att skapa god cykelinfrastruktur, annat prioriteras högre.
Tack för tipset om Bogårdsvägen, det måste jag kolla upp.


Erik Sandblom

Tack för en utmärkt bloggserie från verkligheten på trafikkontoret!
Jag måste faktiskt säga det: när jag cyklar på cykelbanorna och läser hur det går till på trafikkontoret så verkar det som att svenska trafikplanerare fattar trögt.


Krister Isaksson

Erik, tack men jag får samtidigt be om ursäkt för att jag uppenbarligen varit otydlig. Detta är mycket större och komplexare än att det handlar om några trafikplanerare. Det är mängder av olika yrkesgrupper/kompetenser inblandade och det är också i allra högsta grad politik. Att påstå att det enbart är trafikplanerare som bär skulden är helt fel, de får många gånger förutsättningar och villkor som är mycket svåra att göra något bra med.


Björn

En klok utgångspunkt vid trafikplanering/nyanläggning vore väl att man först planerar och ger utrymme för de mest miljövänliga, hälsosamma och samhällsekonomiskt lönsamma trafikslagen.
Alltså antagligen i ordningen gång/cykel, kollektivtrafik, och sist biltrafik.
Nu är det ju tvärtom.
Blir det bara utrymme för en bilfil så blir det bara det. Måste den användas för bussar och varutransporter så får man begränsa personbilstrafiken där på olika sätt.


Krister Isaksson

Björn, tycker jag låter som ett bra utgångsläge. Tyvärr är vi ju fast i frusen ideologi vad gäller transportsystemet så det kommer nog ta många år, svett och möda innan vi är där. Men jag tror vi kommer dit! 🙂


Erik Sandblom

Krister, det är jag som är otydlig. Jag menade trafikplanerare i vid bemärkelse, där politikerna i trafiknämnden har det högsta ansvaret men där resultatet påverkas av alla som är inblandade, alltså även hela trafikkontoret och deras entreprenörer. Finns det någon term som inbegriper alla kategorier av inblandade?
Cyklister betraktas ofta som leksakstrafikanter. Såhär år 2013 kan jag tycka att det är lekstuga bland trafikplanerare i vid bemärkelse. Som jag förstår är det flera yrkescykeltrafikplanerare som har lämnat trafikkontoren just för att de inte är nöjda med resultaten. Det vore fint om det kunde tas som en väckarklocka.


Krister Isaksson

Erik, ”Stadsbyggare”? Inblandade är arkitekter, landskapsarkitekter, exploateringsingenjörer, trafikplanerare, div. projektledare, konstruktörer mfl. Det är också ofta flera förvaltningar inblandade samt deras resp. politiska nämnder som sätter ramarna och fattar de avgörande besluten. Exempelvis Stadsbyggnadskontor, Exploateringskontor och Trafikkontor. Och här ska då allt kokas ner till rimliga och vettiga kompromisser. Där ser vi då att resultatet ofta blir att cykeltrafiken får stryka på foten och att annat värderas högre, är viktigare.
Båda forskarna Martin Emanuel och Till Koglin fångar och sammanfattar det så väl.


Jon Jogensjö

Nu har jag äntligen läst hela serien. Jag kunde inte drömma om att de strukturella problemen är så omfattande där inte ens befintliga handböcker och trafikplaner följs. Jag kunde inte heller drömma om hur ansvariga politiker använder dubbla agendor. Att dels i debattartiklar vilja förbättra cykelinfrastruktur, men i verkligheten skära ner på cykelinfrastruktur.
Två frågor: denna serie borde få genomslag i media, har det hänt något där?
Hur ser det ut hos den politiska oppositionen, jag ser ingen från oppositionen i Stockholm i sociala medier som lyfter de missförhållanden du beskriver. Vilka finns i oppositionen som är aktiva i cykelfrågor?


Krister Isaksson

Jon, tycker vi ser att ord och handling inte riktigt går ihop när det gäller moderat cykelpolitik. Dessvärre är det ju inte bara vid exploateringsprojekt det går lite illa. Se cykelbanorna utmed Nynäsvägen som Cyklistbloggen nyligen recenserade, ytterligare ett exempel på stora brister i cykelinfrastrukturen och där avvikelser från handböcker är påtaglig.
Dina frågor:
1, ser inget genomslag i media
2, S lyser med sin frånvaro ang. cykel, tämligen vanligt om vi blickar tillbaka i tiden. MP och V forma och profilera sin cykelpolitik som självklart vill mer och fortare än majoriteten. Det är ju lätt att komma med dessa löften när man är i opposition…
Jag skrev lite om detta tidigare i år: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/nu-star-dom-pa-ko.htm


Jon Jogensjö

Jag gör lite improviserad kampanj riktad till politisk opposition på twitter nu, och i FB cyklistbubblan. Kanske fler läsare kan haka på. med utgångspunkt denna serie om moderaternas cykelpolitik i Stockholm.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Vilken kärleksförklaring!


 

Någon har lagt ner tid, tankemöda, kraft och ork och gjort en filmsnutt för att hylla mig!
Jag blir djupt rörd och framförallt så får jag mig ett mycket gott skratt varje gång jag tittar på filmen.

Här kan ni själva ta er en titt: Hitler hates cyclists

 

 


Antal kommentarer: 18

Erik Sandblom

Det är du värd!


Bruse Persson

Gråt inte, Ulla H är här nu!


Jon Jogensjö

finurligt textad, skrattade högt


Antipodian

Väldigt realistiskt, fast Ulla borde ha fått ett par repliker ;-P


Thomas

Heja Krister 🙂


jome

jag och många andra tycker du är en tjatig gnällspik 😉


Hans Bjerhag

Ge inte tappt, fortsätt med din välunderbyggda kreativa återkoppling!


Arne B

Lysande! Skrattade högt!


Björn Åslund

”Få hit Krister Isaksson så förhandlar vi”. Hahaha.


Dmitri F

När startas HEC?! Hufvudstadens Enade Cyklister! 😛


POVelo

Förgyllde min måndag! Texten är väldigt bra gjord!!! Iallafall för en cykelpendlande 08. Övriga vet jag inte hur andra trafikanter uppfattar den. Bilister med självdistans kanske kan ha lite roligt men cyklade man sist sommaren 1972 eller 1989 har man ingen susning om vad cyklister måste utstå.
Men jag undrar fortfarande, är den siste cykelplaneraren i den här storstaden Krister Isaksson?? Stämmer det att Stor-Köpenhamn har ca 16-17 cykelplanerare och Stockholm 0?


Jens Gustavsson

Krister jag har faktist en idé när det gäller Stockholms innerstad och cykling. Varför inte skapa cykelleder genom innerstan från nord till syd och från öst till väst på befintligga gator! Stäng av gatorna för biltrafik mellan 07.00 och 09.00 på morgonen samt mellan 16.00 och 18.00 på eftermiddagen när pendlingen är som störst. Resten av tid kan det vara tillåtet för motorforndon att trafikera gatorna.


Antipodian

I Groningen har de gjort en variant på Jens idé nedan: http://vimeo.com/76207227
Jag måste åka dit och se om videon är riktig eller bara en bluff!
Filmen är släpp under CC licens – är det någon som kan ge Ulla Hamilton en kopia?


POVelo

Antipodian
Det är ju som svininfluensa för Alliansen.
”Left-wing, enthusiast, ideologists” , ”seventies”
Eller 07:10 in i filmen.
”You will not get a revolution with a few 30-km roads, some bicycle paths, fartgupp …” ”You will have to do everything!!!”.
Smaka på den!
Hur många cykelhjälmar kunde man se?
Det vore lite intressant med lite siffror på trafikolyckor. Antal dödade i trafiken m.m. i förhållande till befolkning i Gronongen (eller Köpenhamn/Amsterdam). Hur längre lever de där cyklister? Hälsotillstånd generellt. Kostnad för biltrafik, sjukvård och lite sånt.
CYkelparkeringen på IKEA! Woov!! Stockholm befinner sig på medeltiden vad det gäller cykelinfrastruktur.


Krister Isaksson

Antipodian, tro mig, det är ingen bluff. Har själv varit där och även gjort några blogginlägg om staden. Troligen världens bästa cykelstad, så ofattbart att jag förstår att du inte helt o hållet tror på videon.
Här är några av mina inlägg om staden:
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykelinfrastruktur-i-varldsklass-del-1.htm
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykelinfrastruktur-i-varldsklass-del-2.htm
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykelinfrastruktur-i-varldsklass-del-4.htm


Krister Isaksson

Jens, jo så kan man göra men jag tror få partier ställer sig bakom ett sådant förslag…


Krister Isaksson

POVelo, du får ställa frågan till Trafikkontoret ang antalet cykelplanerare. I morgon kan du få en uppfattning då jag tänkte lägga ut sista delen av serien moderat cykelpolitik. Innehåller lite om skillnaden mellan Kph och Sthlm.


DRP

En helt osannolik hyllning. Frågan är dock om det inte är smartare att jobba med politiker än mot dem. M har tretti procent av rösterna. Övriga partier har majoritet, om de vill.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

GÖTGATSBACKEN BREAKING NEWS


 

Har fått lite uppgifter och bilder om förändringar på Götgatsbacken från Josefine Weinberg, trafikplanerare på Trafikkontoret i Stockholm. Kort handlar det om att det nu är möjligt att cykla Sankt Paulsgatan och Repslagargatan såväl söder som norrut. På så sätt kan de cyklister som inte vill cykla på gågatudelen av Götgatsbacken använda en alternativ väg.

Cyklar du söderut så möts du av ett antal markeringar i körbanan som tipsar om att det nu är möjligt att cykla höger in på Sankt Paulsgatan:

Dessa markeringar i körbanan återkommer sedan i korsningen Repslagargatan/Högbergsgatan:

Sedan även i korsningen Högbergsgatan/Götgatan:

Kommer du söderifrån och är på väg norrut så möts du av motsvarande vägmarkering i den motriktade cykelbanan som går på Götgatan upp mot Högbergsgatan med tips om att svänga vänster för att testa och cykla på Repslagargatan:

De förändringar som är genomförda på sträckan är dessa, mtrl från Trafikkontoret/Josefine Weinberg:På gågatudelen har dessa markeringar placerats ut:

Foto: Carlsöö & Co

Så ut och testa och återkom gärna med synpunkter på hur ni tycker det fungerar.

 

 


Antal kommentarer: 22

Jon Jogensjö

Gillar skyltarna och tonen i budskapen


Krister Isaksson

Jon, blir spännande och följa utvecklingen. Undrar om en del kommer fortsätta Repslagargatan och gena över Medborgarplatsen? Man slipper en del rödljus på detta sätt…


Remy

Nu blir det jag gjort i många år äntligen legalt 🙂 🙂


Mikael Ordenius

Mycket bra, så enkelt och så billig lösning för att slippa konflikterna.
Svar på din kommentar, jag brukar redan idag dra ner till medis för att slippa första rödljuset som enbart regleras av bilar. (har inget intresse av att stå och vänta tills det kommer en bil innan jag får cykla).


Krister Isaksson

Remy, tänk om de genomfördes på övriga 250 enkelriktade lokalgator, vilken framkomlighetsåtgärd, vilken flexibilitet i systemet!


Krister Isaksson

Mikael, enkel och billig samt effektiv! Sprid den i stora delar av staden är mitt råd.


Anonym

Världens bästa cykelstad FTW!


Dmitri F

Fantastiskt!
Jag trodde inte Stockholm skulle våga faktiskt!
Skickade till och med mail till Tk med ett tack, ibland blir man impad.
Nu är det bara att börja maila om andra gator 😉
Också imponerande att de fixar väjningsplikt på Högbergsgatan mot trafik som kommer på repslagargatan, det är fan high quality!!!


Dmitri F

Gillar de olika cyklisterna på klistermärken också, här har någon tänkt till 🙂
Hjälmarna är olika också, den lugna cyklisten ser ut att ha en mindre hjälm, kan det vara medvetet? Tycker nästan att den lugna cyklistens ”hjälm” ser mer ut som en mössa. 😉


Krister Isaksson

Dmitri, vi får verkligen hoppas att detta sprids till andra gator runt om i staden.


Pelle

Jättekul att det händer. Kan även meddela en annan god cykelnyhet i Stockholm. Trafikljuset vid cykel- och fotgängarövergången där Birger Jarlsgatan kommer ut vid Valhallavägen har varit hemsk. Drygt tre minuter har vi fått stå och tittat på bilar som står i kö innan det slagit om. Nu är det ljuset omprogrammerat och det tar under en halv minut innan det slår om. Mycket bättre för cyklister och fotgängare och i princip ingen skillnad för bilarna. 🙂


Magnus H

Skulle det inte gå att flytta parkeringen på Repslagargatan till andra sidan av gatan? Så slipper man korsande biltrafik när man cyklar motströms?


Krister Isaksson

Pelle, kul att höra om även andra förbättringar!


Krister Isaksson

Magnus H, jo men jag tror att lastplatsen vid Brunogallerian gör att man vill samla fordonen på denna sidan.


Dmitri F

Magnus H – se bild på hur Amsterdambor har det, smala gator med parkering på båda sidorna, men ändå dubbelriktade för cykeltrafik. http://i.imgur.com/pdXSN2X.png
Repslagargatan är bred nog och lite därtill! 🙂


Stefan Larsén

Äntligen! Det var bara ett årtionde försent! Men jag gläds med alla cyklister (och fotgängare)!


David

Detta skulle jag vilja att staden genomför på Ringvägens lokalkörbanor. Varje gång måste jag över 6 st körfält för att cykla på ett laglydigt sätt. Tänk om det istället var skyltat på detta sätt! Då slapp jag det, det blev enklare och snabbare. Och massor gör det redan idag för det är hål i huvudet som det är idag…


Johan Vikman

Provade kring kl 17 i fredags och det är klart bättre, det går att cykla mycket snabbare.
Måste jag åka mellan Slussen och medborgarplatsen kommer jag ta den vägen.
Men annars kommer jag att undvika den vägen, det var ett stort gäng turister som stog på övergångsstället S:t Paulsgatan / Götgatan. Samt att det var väldigt många som gick mittt i körbanan efter det att gågatan slutat och hela vägen ner till korsningen Hornsgatan.
Det skulle kännas mycket bättre om man tog bort de parkerade bilarna längs med replsagargatan. Kanske flytta cykelställen från Götgatan dit?


Krister Isaksson

David, ja det vore lämpligt att införa på många gator runt om i staden.


Krister Isaksson

Johan, det är verkligen besvärligt att cykla på delen som inte är gågatan pga alla som går i körbanan/cykelbanan. När ser vi polisinsatser mot detta?


Peter

Så där ja, tillbaks på ruta ett igen…!
Frågan nu är vilka åtgärder man nu tänkt för att komma tillrätta med alla fotgängare som går mitt i gatan på dom delar av Götgatsbacken som inte är gågata?
Får vi se poliser som skriver ut böter?
Nä, tänkte väl det!


Krister Isaksson

Peter, det är verkligen olika måttstockar som används för olika trafikanter. ”Fortcyklande” cyklister som enl polisassisten Mathias lögner dödar och lemlästar måste stoppas och bötfällas. Gående som dräller omkring lite hur som helst i både körbanan och cykelbanan bryr sig varken polisen eller staden om…
Trafikförordningen 7 kap. Bestämmelser för gående på väg
3 § Gående skall korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten, skall gående i stället korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna och helst vid en vägkorsning.
Kör- eller cykelbanan skall korsas utan onödigt dröjsmål.
4 § Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.
Det är väl bara att bita ihop och visa hänsyn…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Moderat cykelpolitik del 6


 

Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 6.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfogande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

 

Arenaleden

Den 22 augusti i år invigdes ”Arenaleden” i Stockholm. En påhittad cykelled av de styrande i Stockholms stadshus för att slå ett slag för att använda cykeln till/från den nybyggda Tele2 Arenan. En ”cykelled” som går från Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm till den nybyggda Tele2 Arenan söder om Globen. Tänkte inte uppehålla mig vid denna ”cykelled” då dessa inlägg om moderat cykelpolitik ska handla om nybyggnationer. För på denna så kallade ”cykelled” har inget annat hänt än lite nya skyltar, i övrigt är allt som vanligt – så det är mer en återinvigning av något som till stora delar är si så där 15 – 20 år gammalt. Cyklistbloggen har gjort ett inlägg om detta.


Tele 2 Arena söder om Globen. Cykelstråket går utmed den stora trafikleden, Nynäsvägen, och leds sedan in under de östra delarna av arenan. Bild: Stockholm Globe Arenas

I stället tänkte jag gå igenom den sträcka som faktiskt har byggts i anslutning till arenan. Cykelstråket utmed Nynäsvägen är söderorts största cykelstråk och går i stort sett från kommungränsen i söder (Farsta) in till Slussen i norr. Tusentals cyklister pendlar här varje dag så det är av mycket stor betydelse för stadens cykelvägnät. Inte bara stadens utan även regionens södra delar har detta stråk som sitt primära pendlingsstråk då majoriteten av regionens arbetsplatser ligger i Stockholms innerstad och dess närförorter. Det är cyklister från söderort, från Nacka/Älta, från Tyresö, från Haninge osv. Stråket är också utpekat i så väl stadens som regionens cykelplan nya cykelplaner, man kan säga att nu har ALLA aktörer som på ett eller annat sätt är inblandade i såväl stadens som regionens transportinfrastruktur gått samman och sagt: Detta stråk är av mycket stor betydelse, för staden och för regionen. Moderaterna i staden och länet uttrycker det själva så här:

För det första behövs det en fungerande regional cykelinfrastruktur. Det är viktigt för att cykeln ska få jämbördiga förutsättningar att konkurrera med bil och kollektivtrafik på regional nivå.”

Staden hade redan pekat ut stråkets betydelse i cykelplanen 2005 och vägverket i de första regionala cykelstråken år 2000. Så det är inget nytt och sent påkommet och en kunskap som inte har funnits med i planeringen av arenan. Frågan är mer vilken hänsyn som har tagits till detta i denna exploatering?

Låt oss ta en titt på hur detta stråk har blivit och vad vi kan se framöver. Vad som är av stor vikt att känna till är att arenaområdet inte på långa vägar är klart. Det återstår ett stort hotell, kontorsbyggnader, affärslokaler mm. Till detta kommer sedan nya Söderstaden och en omvandling av Arenavägen samt stora delar av Slakthusområdet. Med andra ord kommer det vara helt andra rörelser och volymer av verksamheter och människor i detta område och på detta stråk inom en snar framtid. Det handlar långt ifrån några enskilda toppar av människosamlingar i samband med evenemang i arenan. Vi börjar vår färd från norr till söder:


Vi närmar oss arenan på den befintliga cykelvägen norrifrån och den nybyggda cykelvägen framför oss viker av mot höger, in i arenaområdet


Här ser vi början på den nybyggda cykelvägen och hur den viker av och leds in mot arenan. Ett område som kommer vara fyllt utav fotgängare…


Cykelvägen viker sedan av mot vänster för att ledas in under delar av arenan i öppningen längst till vänster i bilden


Nu cyklar vi in under arenan. På höger sida börjar den stora cykelparkeringen. På vänster sida leds en stor trappa från arenan ner till cykelvägen, sikten är mycket dålig och man kliver rätt ut i cykelvägen


Färden forsätter söderut och under arenan för att i söder ansluta till befintlig cykelväg som går under Sofielundsplan. Stora cykelparkeringar såväl till vänster som höger om cykelvägen. Tänk er motsvarande lösning utmed Nynäsvägen, fullt av parkeringsplatser för arenabesökare i direkt anslutning till vägen – vilka störningar, vilka konflikter, otänkbart. Men på pendlingsstråk för cyklister går det bra med sådana störningar…

Majoriteten av de som cyklar här passerar arenan och har inte arenan som start-/målpunkt. Hur hanteras då cykeltrafiken, den som enligt moderaterna ska ha jämbördiga förutsättningar att konkurrera med biltrafiken? Cykeltrafiken, till skillnad mot biltrafiken, leds in i arenaområdet. Är detta något som gynnar de som cykelpendlar förbi detta område? Nej självklart inte, det leder bara till konflikter och problem. Det gynnar ju heller inte de som uppehåller sig på arenaområdet, att behöva konfronteras med ett regionalt pendlingsstråk för cykeltrafiken. Vi har redan, bara en månad efter den så kallade invigningen av Arenaleden, stött på problem. Det regionala cykelstråket, söderorts största, stängs av i samband med högriskmatcher.


Arenaledan avstängd. Infarten in under arenan är nu stängd. Söderorts viktigaste cykelstråk, ett pendlingsstråk av stor regional betydelse, kommer inte att kunna användas utan vara avstängd vid vissa evenemang. Helt otänkbart om det vore Nynäsvägen eller kollektivtrafiken. Det saknas information om avstängningen samt omledning av cykeltrafiken. Foto: Jeroen Wolfers/Cyklistbloggen

Så uppmaningen att cykla till/från arenan från den politiska majoriteten försvåras ju minst sakt. Särskilt som den stora cykelparkeringen nu verkar hamna innanför avspärrningarna. Avstängningar kommer att fortsätta att ske med lite olika frekvens, inte bara vid högriskmatcher, vilket inte var okänt vid planeringen av arenan. Cykelvägen längs arenan är också brandgata där räddningstjänsten kommer att använda sträckan när de anser det nödvändigt. Genom denna dragning och utformning är ju detta inte något pendlingsstråk. Det kommer istället med tiden, när områdets utvecklas och befolkas, bli Söderorts Götgatsbacken…

Låt oss göra en jämförelse med hur Nynäsvägen och biltrafiken hanterats vid planeringen av arenan, cykel ska ju enligt moderat cykelpolitik ha jämbördiga förutsättningar att konkurrera med biltrafiken. Den största delen av biltrafiken på Nynäsvägen passerar förbi arenan, precis som cykeltrafiken. Ingen skulle ju komma på tanken att leda in Nynäsvägens trafik genom arenaområdet och tycka att det blev en särskild bra lösning. Varken för arenaområdet eller för de som färdas på Nynäsvägen. Det är faktiskt precis tvärtom som biltrafiken hanterats vid planeringen av arenan. Omfattande studier, arbeten med trafikmodeller och prognoser har ägt rum för att se vad som kan göras för att Nynäsvägens genomfartstrafik ska störas så lite som möjligt av den nya arenan. Detta arbeta fortsätter nu i samband med planerandet av Söderstaden och Slakthusområdet. Det kommer också påbörjas omfattande investeringar och arbeten på bilvägnätet inom en snar framtid. Allt för att upprätthålla och om möjligt skapa bättre framkomlighet och kapacitet för biltrafiken.

Cykeltrafiken leds in i arenaområdet… 

Tidigt i planeringen av arenan väcktes förslaget att dra det regionala cykelstråket utanför arenaområdet och från detta stråk skapa av- och påfarter till området. En lösning snarlik den för biltrafiken, ett sätt att skapa jämbördiga förutsättningar och hantera cykeltrafik som ett eget trafikslag. En sådan lösning hade ju även skapat bättre förhållanden för de som kommer att vistas och röra sig på arenaområdet, att slippa behöva blandas med ett pendlingsstråk för cyklister. Vi kan se på bilderna nedan hur stråket kunde ha dragits:


Vy mot söder. Här skulle cykelvägen dragits rakt fram istället för att som nu ledas in under arenan och som en del av arenaområdet. En brokonstruktion över av- och påfarter till Nynäsvägen och längs med arenan för att ansluta befintlig cykelväg söder om arenaområdet. På så sätt minimeras störningarna för cykeltrafiken, kapaciteten och framkomligheten blir god.


Vy mot norr. Här utanför hade cykelvägen kunnat gått på en egen bro, separerad från arenaområdet och ev. störningar. Se trappan till vänster i bild, här leds gående rätt ner på söderorts största pendlingsstråk, även dålig sikt när man kommer ner från trappan. Inte så vi gör när det gäller biltrafikens viktiga pendlingsstråk i staden. Det är skillnad på trafikant och trafikant…


Vy mot norr. Här hade cykelbron anslutit till befintlig cykelväg. Söder om arenaområdet och därmed fri från ev avspärrningar och störningar. Se trappan som leder ner från arenan, var tror ni många av dessa gående kommer att hamna? På pendlingsstråket såklart, som gjort för konflikter och dålig framkomlighet.

Genom att bygga en bro utanför arenan och ovanför av- och påfarterna till Arenan/Nynäsvägen hade en cykelförbindelse separerad från arenan kunnat skapas. Från denna hade sedan av- och påfarter gjorts till arenaområdet. Förslaget ansågs inte nödvändigt, cykeltrafiken får ta de olägenheter som uppstår. Förslaget ansågs även för dyrt.

Vi ser här återigen exempel på att cykeltrafiken inte hanteras som ett eget trafikslag och som ges jämbördiga förutsättningar med bil- och kollektivtrafik. Restid och framkomlighet som är en mycket viktiga faktorer när det gäller investeringar i bil- och kollektivtrafiken är inte av betydelse när det kommer till cykel, här härskar istället en föreställning om att man ska ta det lugnt, visa hänsyn och vara nöjd med smulorna. Hastighet på cykel ses istället som ett problem, där genomsnittshastigheten för en cykelpendlare är runt 20 km/t. Det är lite lekstuga när det kommer till cykeltrafik, kan hanteras lite hur som helst. Fantisera samma hantering av bil- eller kollektivtrafik – att Nynäsvägen skulle stängas av vid varje högriskmatch – otänkbart. Eller delar av tunnelbanan skulle stängas av – otänkbart. Återigen får vi uppleva hur tomma orden är från de styrande i staden. Ord som när det kommer till att praktisk kunna förflytta sig effektivt med cykel faller platt till marken.

 

Vi har den stad vi har – det får inte plats…

 

Andra delar i serien:

 

 

 


Antal kommentarer: 38

Tor Sandqvist

Ja. De säger att cykling ska prioriteras, men prioriterar i själva verket bilåkning. Jag har ofta undrat hur de resonerar. Om de nu tycker att det klokaste är att främja bilismen, varför då allt detta snack om att förbättra för cyklister? För att dra cyklande väljare, kanske? Men om man nu är intresserad av att dra till sig cykliströster, varför inte genomföra verkliga förbättringar — det borde ju rimligen få större genomslag? Har de en stab av röststrateger som fått för sig att cyklister ser till vad som sägs, medan bilister ser till vad som görs? Frågorna hopar sig.


Krister Isaksson

Tor, ett visst trovärdighetsproblem kan man ju tycka att den moderata cykelpolitiken dras med…


Elin Jönsson

Jag blir så förbannad på denna idioti. Är det verkligen så svårt (uppenbarligen inte) att se de uppenbara felskären här långt innan någon ens sätter en penna på ritbordet.
Krister for president! Förstår inte hur du klarar av den sakliga tonen och inte låter ilska och frustration ta överhanden. Vi är i alla fall många som tycker du gör ett bra jobb. Fortsätt så.


Krister Isaksson

Elin, nej det är inte svårt om man kan och vill se dem. Om man verkligen vill planera bra för cykel. Vi klarar ju av det för bil- och kollektivtrafik och det är inte märkligare för cykel. Men det handlar om något annat, det handlar om värderingar, om ideologi. Eller som Martin Emanuel uttrycker det: frusen ideologi – en bilorienterad planering som dominerar och där cykel har en mycket svag roll i den övergripande planeringen.
Elin, jag är många gånger arg, ledsen och besviken men det tjänar nog inget till att skriva ner de orden. Vissa tycker nog att detta redan är över gränsen.
Tack för dina uppmuntrande ord!


Johan Oskarsson

Jösses, vilket fiasko! Att behöva cykla i ett arenaområde som dessutom stängs av lite då o då. Kanske dags och lägga tillbaka rampen på östra sidan så vi kan byta sid och ta oss förbi detta elände på andra sidan Nynäsvägen. Fast det blir väl för dyrt… Det är så man arbetar för ökad cykling i Sthlm, vilket skämt!
Får jag fråga, var det du som la fram förslaget om en cykelbro utanför arenan?


Krister Isaksson

Johan, ja det var jag.


Erik Sandblom

Det är verkligen förunderligt. Förunderligt att människor kan ha sån cykelfientlig inställning även när pengarna rullar. Och förunderligt att den här serien kan bli så lång men ändå läsvärd. Alltså att så många saker blivit så kassa trots att det tydligen funnits bättre förslag på punkt efter punkt.
Tack för att du skriver Krister, mycket upplysande!


Johan Johnsson

Måste oxå berömma dig Krister för dina inlägg som jag läser med nöje
blir dock som många andra arg över alla dessa tomluftslöften som politikerna i stadshuset öser över oss och sen ger oss dessa skitlösningar till cykelinfrastruktur
Johan


Krister Isaksson

Erik, det är verkligen en stads- och trafikplanering i total obalans. Det har ofta i dessa fall funnits andra alternativ/lösningar men som inte fått gehör/avfärdats. Och serien kan fortsätta länge till men det börjar bli larvigt och jag får fundera på en avrundning.


Krister Isaksson

Johan, tack och även jag känner ilska, frustration, besvikelse samt även en känsla av misslyckande.


Joel

Tack för ditt engagemang och för alla välgjorda blogginlägg. Det är skrämmande vilken enorm skillnad det är mellan retorik och praktik hos de styrande i Stockholm när det gäller cykelfrågor 🙁


Krister Isaksson

Joel, tack för dina vänliga ord. Verkligen skrämmande…


Björn

Tidigare kunde man ta sig förbi arenaområdet på andra sidan vägen, via en ramp ner mot cykelvägen på andra sidan bron vid Globen.
Den kunde man använt när det var avstängt. Om den funnits.
Den har man rivit och byggt extra (bil)parkeringsplatser istället. ’Vi har den stad vi har’ gäller inte längre när det ska tas yta från cyklister och ges till stillastående bilister?
Imponerar inte, Ulla.


Jens

Återigen väldigt bra analys av dig Krister! Denna lilla del av min pendlingsväg är den nyast byggna. Men tyvärr också den sämsta.
Brant uppförsbacke för cyklister i början. Nynäsvägen för bilar är platt.
Ibland parkerade bilar eller bussar i den knixiga kurvan.
Fotgängare går lite var som helst. Inte ens någon linlje som avdelar.
Avslutningen med brant nedför vågar jag inte dra på pga delad g/c-bana.
Har flera gånger varit med om 4-5 fotgängare som går i bredd över hela g/c nere vid tunneln under rondellen.
Enda fördelen med dragningen är arenans tak som ger några meter regnskydd.
På dom Krister! Du är bäst! Hoppas dina infra-ideer får genomslag när M lämnat stadshuset.


Krister Isaksson

Björn, ja det är synd att rampen inte är kvar. Ökade tillgängligheten till/från området väsentligt (särskilt för gående). Men jag är inte förvånad, cykel är satt på undantag och då blir så här. Om och om igen…


Krister Isaksson

Jens, tack för din ord! Tråkigt när det nya blir det sämsta. Och vad gäller att cykla under taket skulle jag vänta en vinter el två innan jag yttrar mig – snöras, istappar osv är det en uppenbar risk för. Se problemen vid SLs bussterminal du cyklar under vid Gullmarsplan.


Tor Sandqvist

Jag tycker inte att serien börjar bli ”larvigt” lång, som du skriver, Krister. Inte än i alla fall. Det är fascinerande att se den enorma uppfinningsrikedomen hos dem som motarbetar cykling i Stockholm!


Arne B

Fortsätt Krister! Din genomgång är på intet sätt larvig. Tvärtom verkar den nödvändig. Stora förändringar tar lång tid och uthållighet är nödvändigt. Du och många andra dagliga cyklister ser detta varje dag, och blir förvånade över med vilken kreativitet lösningar genomförs på ett häpnadsväckande dåligt sätt. Många som inte cyklar, har inte förmågan att leva sig in i hur trafikmiljön ter sig för fordon med muskelmotor. Hur kostnadsjakt och felplaceringar av stolpar på ett par meter kan få otäcka konsekvenser.
Ta gärna upp något exempel på en bra lösning, bara för att visa hur bra det skulle kunna bli. Om du hittar något…


Johan Johnsson

hej igen Krister!
larvigt tycker jag inte att det känns än……. när del 226 kommer så lovar jag att återkomma med en full utvärdering om larvighetsgraden :=))
Johan


jome

Hej
begrunda detta:
Hur som helst är ett problem att N.N tänker sig att cyklister är en unik grupp med särskilda egenskaper. Han bidrar till idén att generaliserande tilldela hela grupper egenskaper. Det riskerar att öka motsättningar i trafiken.
Det riskerar också att sätta fokus på fordonet. Men typen av fordon styr inte den enskilda trafikantens val av beteende.
Mycket bättre att tänka över gränserna, för alla trafikslag och fordonstyper, när det gäller trafiksäkerhet


Jocke von Scheele

Det tar ju aldrig slut! Man blir så uppgiven av att det inte bara är dåliga befintliga lösningar överallt, utan dessutom hela tiden uppstår nya dåliga lösningar där cykeln hamnar på undantag. Men bra att du inte blir uppgiven utan metodiskt orkar gå igenom dem på ett kompetent sätt. Och nej, det blir inte larvigt än på länge. Jag tror faktiskt inte att de som godkänt denna lösning inser hur och varför den är så dålig, så dina genomgångar gör absolut nytta.
Arenaleden, som trafikpolitikerna skryter om, är ju ett skämt. Det har ju blivit en försämring jämfört med hur det var innan. Först Götgatspuckeln och nu detta.


Krister Isaksson

Jocke, nej det tar inte slut. Det är i grunden ett enda stort ledningsproblem där varje form av kvalitetssäkring vad gäller cykel lyser med sin frånvaro. Det blir som det blir…
Börjar bli uppgiven, det ger mig inte så mycket mer, tycker det med all tydlighet framgår vilken nivå cykel har under nuvarande majoritet. Det befintliga går inte att göra nåt åt och det nya som byggs blir lite hur som helst, dock aldrig särskilt bra. Ibland tom sämre än det var tidigare…
Funderar allvarligt på att avrunda denna serie och blicka framåt för att visa hur och vad som kan göras – om viljan och kompetensen finns vill säga…


Martin Holt

Hej Krister,
Bra skriven som alltid. Kan säga att arenaleden upplevs bäst på söndagsmorgon kl 0700 – inte en människa i siktet! Annars är det som vanligt, ett skämt.
Ser en tydlig tendens från kommuner att bygga ’nånting’ men sedan struntar i skyltar, filindelningar, osv. Vet ej om det är en medveten strategi för att dölja bristerna i nybyggde infrastruktur. Tänker nu på Breiviksnäsvägen efter Tyresö slott där det finns en cykelbana / gångväg med en skyltt om man komma norrifrån men annars ingen markering. Den är tillräcklig bredd utanför slottet för två cyklar men smalar till rejält vid brantaste (snabbaste) delen. Vet ej om jag ska betrakta det som cykelbana eller trottoar?
Ska du blicka framåt skulle jag föreslå en titt på nya Slussen. Nu verkar det blir faktum men jag har sett bara fina arkitektbilder. Hur blir det för vi som cyklar? Vad har vi för möjlighet, som cyklister, att forma lösningen? Slussen är knyttpunkt för många av stadens cyklister. Vore skönt att veta om stadsplanerare har tänkt tillräckligt (och, om ej, vet vem ska man prata med)?


Krister Isaksson

Martin, tack! Leden kommmer bli ett än större problem framöver.
Nya Slussen har jag haft i mina tankar ett tag, det är ett omfattande arbete att ”recensera” hela det område med alla de olika cykelförbindelserna. Det är landets största cykelknutpunkt, ett ställe majoriteten av cyklister passerar och inte stannar på. Så kommer det även vara framöver, det finns ju så att säga inga andra alternativ för cyklisterna. När då nya Slussen beskrivs som en mötesplats är det dags att dra öronen åt sig och studera konskekvenserna för cykel, inte självklart att det blir bättre. Kanske är det tvärtom så att det blir sämre…


Tor Sandqvist

Källa till framtidshopp i stunder av misströstan: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/varannan-vill-ha-bilfritt-i-city. Oavsett vad man anser om bilars vara eller icke vara i Stockholms innerstad, måste väl detta beskrivas som att de som ska fatta morgondagens beslut är märkbart mindre bilfixerade än de som fattar dagens.


Johannes Westlund

Jag vill sticka ut hakan och säga att jag egentligen tycker det är rätt att leda cyklisterna in på arenaområdet. Jag delar uppfattningen om att man gjort det på ett uruselt sätt, men jag delar inte uppfattningen om att det självfallet är en cykel-SCAFT som är svaret.
Det där med hårt separerade primärleder, det kan biltrafiken få hålla på med. Det är motortrafiklogik. Nu delar jag självfallet åsikten att det är helt oacceptabelt att leda in cyklisterna på en cykelväg som mer eller mindre slumpmässigt kan råka vara avstängd, men däremot till exempel den direkt tillgängliga cykelparkeringen ser jag som en fördel. Allra helst skulle cykeltrafiken istället för att ledas längs kanten av arena området ledas rakt igenom. Arenavägen hade kunnat omdanas till en stadsgata med cykelbanor längs kanterna. Där hade cykelleden kunnat gå. För som du säger kommer detta bli en plats med många arbetsplatser, det kommer bli ett mål. Varför skulle man någonsin vilja leda cykeltrafiken FÖRBI det målet på en separerad bro med avfarter enligt dammigt sextiotalsmode?
Cykelns konkurrensfördel är att den smidigt, säkert och effektivt kan dras rätt igenom kärnpunkter utan att det upstår problem eller kaos. På så sätt kommer man som cyklist alltid dörr till dörr på riktigt utan omvägar. Ditt förslag är raka motsatsen. Cyklister ska likt bilister ledas förbi resmålen i bästa SCAFT-anda och sedan ledas längs angöringsgator till målen. Det tror jag är en dålig lösning. SCAFT-68 är obsolet; för cykeltrafiken gäller helt andra förutsättningar och vi behöver ett nytt stads- och trafikplaneringsparadigm för att till fullo utnyttja cykelns möjligheter. Ett som inte bygger på separation och framkomlighet utan på närhet och tillgänglighet.
I övrigt delar jag som sagt din kritik mot lösningen som blev. Oerhört dåligt gjort med många fotgängarkonflikter och arenabesökarekonflikter, och oaccepabelt att stänga av lite då och då.


Lotta

Jag är en av de tusentals som cyklar här mer eller mindre dagligen, men från stan söderut mot Farsta (så jag är oftast rätt ensam, i jämförelse). En sak som ändrats radikalt sedan detta stråk förbi arenan öppnades är mängden cyklister mot strömmen på fel sida Skanstullsbron.
Det hade varit intressant och läsa dina tankar runt hur det är tänkt att fungera egentligen, eftersom cykelbanan är dubbelriktad söderifrån ända fram till Globen eller så, och sedan ska man tydligen flyga över till rätt sida bron. Själv korsar jag Nynäsvägen redan vid Skogskyrkogården på väg in mot stan, men många, många fortsätter som sagt hela vägen in till Ringen.
Tack för en grym serie, den får gärna fortsätta fram till och förbi valet! Jag är nämligen skeptisk till att partitillhörighet gör någon skillnad i sammanhanget…


Krister Isaksson

Johannes, måste det ena utesluta det andra? Arenavägen kommer med all sannolikhet få cykelbanor men att leda pendlingstrafiken via den kommer innebära en omväg och längre restid – varför är det bra för dem som pendlar?
Inventering av de regionala cykelstråken visar ju att en cyklist på dessa stråk i snitt stötter på ett hinder var 118:e meter – det är ju knappast ett jämbördigt och konkurrenskraftigt alternativ med dessa usla förhållanden.


Krister Isaksson

Lotta, tack! Var så säker, jag kommer att fortsätta granska oavsett vem som är vid makten.
Det som även påverkar cykelflödena och deras riktning är att nu börjar de dubbelriktade cykelbanorna längs Nynäsvägens lokalkörbanor söder om arenan bli klara. Detta gör att det kommer bli än mer cykeltrafik på bägge sidor Nynäsvägen och åt bägge håll. Cykelbanorna är dubbelriktade ända fram till Skanstullsbron.
Man skulle ju kunna ta två körfält på Skanstullsbron och flytta över denna ytan till cykelbanorna och därmed kunna göra dem dubbelriktade…


POVelo

Tackar och buggar än en gång för dokumenteringen av urusel cykel infrastruktur. Det finns oceaner av exempel på detta i Sveriges huvudstad. Men nu närmar det sig val. Jag kan göra min röst ”hörd”. Vilken parti kommer att verkligen göra något åt det här eländet!? Moderater, centern och fokpartiet har ju bara snackat och gjort extremt lite, rött kort/diskkvalificering från min sida. ”Cykelmiljarden”, vi packar om befintligt underhåll för cykel och relanserar det som en satsning på 1 miljard m.m!!??. Jag köper inte det längre. Men vad kan S, MP och V göra i verkligheten?
Sop/borstmaskinen skall dem dock ha en stor eloge för om den används frekvent i vinter igen. Men mig veterligen kostade den kanske 1 miljon av den där miljarden.


Krister Isaksson

POVelo, tack! Självklart går det att med stark politisk vilja förändra stadens trafiksystem. Utan Stockholmspartiets insats under tiden 1998-2002 är det frågan om vi hade haft någon cykelinfra. överhuvudtaget på innerstadens huvudgator.
Men cykeltrafik har ju knappast varit varken M eller S hjärtefråga i trafikpolitiken historiskt sett så visst finns det anledning till att ha stora frågetecken framöver.


Johannes Westlund

Krister; Jag håller med om att farthinder var 118e meter är undermåligt. Jag håller inte med om att det måste innebära planskilda megaleder för cykeltrafik. Du verkar sitta hårt fast i bilsamhällets idé att det är själva rörligheten i sig som är målet. I själva verket är det ju tillgänglighet man vill åstadkomma. Jag menar att det skiftet av fokus – från rörlighet till tillgänglighet – helt omdefinierar ”spelplanen” och ”reglerna”. Ett komplett skifte i hur man formulerar problemen och därmed helt nya lösingar. Ett paradigmskifte.
De stora ledernas tid är förbi. SCAFT-samhället är obsolet. Vi måste inte göra om samma missar nu när vi bygger för en cyklande stad! Motorleder bör omvandlas till stadsgator och persontrafiken, i framtiden allt färre bilister och allt fler cyklister, ledas in stadsdelarna istället för förbi. Istället för rörlighet bör vi bygga för närhet. Därför borde cykelgatan gå genom området istället för förbi.


Jens Ekengren

Vi har kommit på hur ordet ”prioriteras” kan användas: man undviker att säga om man prioriterar *upp* eller *ner*!
Då kan man utan problem säga saker som ”Cykelplaneringen är en prioriterad del av trafikutformningen.” utan att direkt ljuga när man låter bli att bry sig om resultatet.


Krister Isaksson

Jens, så naiv och okunnig jag varit, i min värld har det bara varit upp! Tack för att du klargör för mig att det kan lika väl vara ner… 😉


Henrik Berns

Hej, vilken välskriven och intressant serie. Jag känner igen mig på många av vägarna du skriver om som frekvent cyklist i Stockholm, det är sorgligt att det är så här.
Väl rutet!
Henrik Berns


Krister Isaksson

Henrik, tack! Ja det är verkligen sorgligt och tråkigt att det blir så här. Ett stort slöseri och en vetskap att det kommer vara dessa usla förhållanden under en lång tid framöver då staden inte kommer att bygga om dessa nybyggda platser på flera decennier.


Bengt Persson

Missa inte den framträdande Malmömoderaten John Roslunds många konstruktiva förslag angående cykling, ett av de bästa finns att läsa här:
http://www.sydsvenskan.se/2014-01-31/uppmuntra-inte-cyklister-genom-snorojning


Krister Isaksson

Bengt, ja han har ju onekligen gjort en del märkliga påståenden och uttalanden när det gäller cykel. Kanske en del av hans väljare uppskattar det…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Moderat cykelpolitik del 5


 

Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 5.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfogande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

 

Cykelvägen som försvann

En cykelvägen i söderort i Stockholm, ett huvudcykelstråk enl. stadens cykelplan. Bilden är från 2009:


En gång- och cykelväg, ett huvudstråk i stadens cykelvägnät. Bild: Google

Några år senare ser det ut så här:


Tolv stycken hus har byggts och cykelvägen har ersatts av en lokalgata med en smal gångbanan

Detta kanske inte är hela världen, det kanske är en förändring man kan leva med, kanske tom en förbättring. Så har det blivit bättre eller sämre för cykeltrafiken? Är det ett steg mot en cykelstad i världsklass? Låt oss gå igenom vad konsekvenserna blev för cykeltrafiken på denna sträcka. Avsnittet det handlar om ligger i Örby i söderort i Stockholm, sträckan är ca 100 meter.


Rödmarkerat är sträckan där cykelvägen försvann.

Vi tar en liten cykeltur från öster till väster och ser vad konsekvenserna blev för cykeltrafiken:


Här slutar cykelvägen och övergår i en lokalgata med en smal gångbana till höger i bilden. Cykelvägen slutar i en vändplan så här får man räkna med såväl vändande som parkerade bilar


Här ser vi en annan konsekvens av utformningen: vid varje hus finns finns en garageuppfart. Detta innebär backande samt insvängade bilister på den sträckan man nu är hänvisad att cykla på.


På lokalgatan där man är hänvisad att cykla finns det nu två stycken farthinder. Dessa har placerats ut för att det anses att cykel- och mopedtrafiken färdas för fort och situationer uppstår när bilister backar ut från fastigheterna


I slutet/början av lokalgatan i väster finns det numera en kantsten att ta sig upp/nedför, det fanns ingen kantsten när cykelvägen började/slutade här

Cykelvägen är en del av stadens cykelvägnät och är utpekad som huvudstråk i cykelplanen. Huvudstråk är att jämföra med biltrafikens huvudvägnät, alltså en viktig del av att ett cykelvägnät. Särskilt i detta fall då det är en tvärförbindelse i söderort. Just tvärförbindelserna är inte så många i söderort till skillnad mot de radiala förbindelserna in/ut från innerstaden.

Så vad blev bättre för cykeltrafiken på denna sträcka? Ingenting. Allt blev bara sämre. Farthinder, konflikter med bilister som kör in/ut, parkerade bilar och kantsten vid in/utfarten. Även en sämre kvalitet  och standard på snöröjningen då den numera sköts av samfälligheten. En konsekvens denna försämring har fört med sig är att vissa cyklar på den smala gångbanan för att slippa problemen med bilister samt farthindren.

Men är detta då så besvärligt? En kort sträcka med några få farthinder. Jag skulle säga att detta går stick i stäv med att arbeta för ett ökat och säkert cyklande. Som jag visade i inlägget 99 procent är uselt, så finns det i cykelvägnätet i snitt något som påverkar cyklisters framkomligheten var 118:e meter!  Här har vi då en sträcka där det finns tre hinder på 100 meter och då räknar jag inte med att man som cyklist på denna sträcka ska ta hänsyn till och undvika backande, svängande och parkerade bilar. Tänk er motsvarande förhållanden i väg- och kollektivtrafiksystemet – något som påverkar framkomligheten var 118:e meter. Medelresan för en stockholmspendlare på cykel är ca 9 km enkel resa. Det ska ställas mot att varje stopp som en cyklist tvingas till motsvarar en förlängning av den upplevda resvägen med 100 meter om cyklisten färdas i 20 km/h (Why cyclists won’t stop). Så ska man verka för ett ökat cyklande, att göra cykel attraktivt och konkurrenskraftig, eller som moderaterna i staden och länet säger:  ”…göra det enkelt för stockholmarna att välja cykeln,” Då handlar det ju om att få bort så många av dessa ”hinder” och fördröjningar som möjligt. Inte att göra fler…

Det blir ännu märkligare när trafikborgarrådet gör uttalande som dessa:

”Det finns inte mycket utrymmen att bygga bredare cykelvägar på. Många måste trängas. Det kräver att vi börjar visa varandra större hänsyn.”

Trafikborgarrådet får också stöd av sin partikamrat, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

”Det bästa vore att ha separata cykelbanor överallt, där bilar och cyklister slipper mötas. Och där man dessutom kunde ha olika filer för dem som cyklar olika snabbt. Men det är trångt om utrymme i stora städer som Stockholm”

”Det skulle dessutom vara dyrt. Därför måste vi hitta olika lösningar på olika platser.”

Detta är naturligtvis inte av samma storlek och betydelse som de i serien tidigare redovisade Hägerstensvägen och Älvsjö. Men det visar att i stort som smått är cykel satt på undantag. Det spelar ingen roll om utrymme finns, att medel för investeringar finns. Moderat cykelpolitik innebär inte bara dåligt utformade cykelinfrastruktur utan även att cykelvägar tas bort och ersätts av något som blir sämre. Något som förlänger cyklisters restid och leder till fler konflikter. Förhållanden som inte gör cykeln konkurrenskraftig. Här har vi en sträcka som det mycket enkelt hade gått att få plats med en cykelväg. Men även när det går att få plats, går att göra bra lösningar för cykeltrafik genomförs försämringar i den cykelstad som ska vara på väg mot världsklass. Samtliga tre politiska nämnder var överens om att detta var den bästa lösningen. För vem?

 

Vi har den stad vi har – det får inte plats…

 

Andra delar i serien:

 

 


Antal kommentarer: 12

Dmitri F

Dina insikter i tragiska infrastruktursprojekt uppskattas som vanligt, även om det är ledsamt att läsa.
Du kan alltid ta upp hur man planerar att byta ut cykelbanan på S:t Göransgatan mot bilfil eller hur separerad cykebana på s:t Eriksgatan utanför McDonalds byts mot cykelfält…
Keep fighting the good fight!
insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=106545


Krister Isaksson

Dmitri, tack och jag kommer kämpa på. Min lista är lång så jag måste fundera om jag hinner/orkar lägga till fler objekt…


Dmitri F

Oavsett så är ditt arbete mycket uppskattat 🙂


Låg liggist

Illa. Tragiskt. Ibland verkar det mest som om man när allt är klart upptäcker ”hoppsan, det kommer cyklister här: vad gör vi åt det problemet?” Vid vändplaner brukar det förr eller senare bli att någon parkerar bilen tvärs över anslutande gc-väg, och farthinder av det där slaget är ett elände, speciellt om man har en liggcykel (och de kan inte vara roliga med en fullastad lastcykel/lådcykel heller). Fast det kunde varit värre, man kunde ha smällt upp en cykling-förbjudet-skylt i stället (som vid Helenelunds station på Trafikverkets skyltade led för cykeltrafik till och från Kista…).
Vid Johannelundstippen har en tidigare utmärkt cykelbana försvunnit i ett nybyggt område: på ett ställe verkar det som det är meningen att man ska cykla på de boendes garageuppfarter. Ingen aning om hur det är tänkt att man ska cykla, antagligen inte tänkt alls, eller att man inte ska cykla. Verkar hända ofta när man bygger nytt: rester av gamla gc-vägar blir kvar som någon slags fornlämningar.


Johan G

Ett steg fram, två tillbaka. Är detta typiskt eller kraftigt avvikande missöden?
Tack för ännu en tänkvärd artikel Krister!


Krister Isaksson

Låg liggist, Lövstavägen som du nämner är verkligen en usel sträcka där cykel är satt på undantag. Bostäder och biltrafik viktigare. Befintliga cykelbanor försvunnit, du ska numera cykla på smala lokalgator med biltrafik. Dessa lokalgator har en lägre drift och underhållsstandard än cykelvägnätet vilket innebär att det många gånger är uselt vintertid – detta är moderat cykelpolitik


Krister Isaksson

Johan G, tack! Svaret på din fråga tycker jag vi tar i slutet av serien. Då kanske vi kan ha fått en uppfattning om det är typiskt eller några få missöden. Men jag tror du redan nu vet svaret…


Erik Johansson

Bra artikel som vanligt, roligt med bra kommentarer somvanligt. Jag cyklade ut till Lövsta härom året, det var en mycket fin cykelväg/utflykt tråkigt att den är borta.
Här är några tips på fria kartor om du vill posta flera kartor utan att behöva betala för det:
Openstreetmap:
http://osm.org/go/0bCyX3R7Z–
Stockholms Stad: http://openmap.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/sbk/openmap/DPWebMap.html?zoom=8&lat=6574128.43272&lon=152046.68999&layers=FTB00T
Eller Stockholmsstads flygbild från 2006
http://openmap.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/sbk/openmap/DPWebMap.html?zoom=8&lat=6574128.43272&lon=152046.68999&layers=FT00BT


Krister Isaksson

Erik, tack och tack för tipset om kartor!


Sven-Erik

Öhö, och när kommer det tiofiliga motorvägar för bilister som kör olika snabbt? Verkar som Elmsäter-Svärd gått värsta retorik-kursen enligt receptet ‘Om du inte vill uppfylla ett rimligt krav så börja med att framställa det som att kravställarens framställan är för blygsam’. Påstå sedan att det krävs 5x förbifart Stockholm för att hantera alla sorters cyklister som kan förekomma. Imponerande? Nej.
Om cyklisterna är för många kan en ju göra som det försöks i Lund: Bygga spårväg så att hjulen skall fastna och cyklisterna stå på huvudet. Tyvärr är moderaterna i denna fråga i sällskap med i stort sett alla partier.


Anders Norén

Här vill jag korrigera och säga att Lund inte alls försöker bygga spårväg så att hjulen ska fastna och cyklisterna stå på huvudet. Spårvägen i Lund planeras att gå i egna körfält vilka undantagsvis delas med busstrafik, aldrig med cyklar, bilar eller fotgängare annat än för att korsas i rät vinkel.


Krister Isaksson

Anders, och det börjar dyka upp produkter som monteras i rälsen, fyller upp hålrummet och på så sätt minskar risken för cyklister att fastna i spåren och cykla omkull. På det mesta finns det lösningar. Om man vill och prioriterar…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*