Äntligen! Nu ses trafikreglerna för cykel över!

Äntligen! Nu ses trafikreglerna för cykel över!


Regeringen har nu äntligen gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en rad trafikregler för cykel, med syfte att främja framkomlighet utan att göra avkall på trafiksäkerheten.

Bakgrunden är att regeringen vill se ett ökat cyklande i hela landet. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan, stärka folkhälsan och bidra till bättre stadsmiljö och minskad trängsel i tätorter. För att andelen som reser med cykel ska öka krävs bland annat att potentialen för ökad cykling i och kring tätorter tas tillvara på och att kommunerna har de verktyg som krävs för att kunna planera effektiva cykelstråk med god framkomlighet.

Det här är en fråga som vi drivit på i flera år så det är med stor glädje vi tar emot detta initiativ, och som framförallt bevakats av vår bloggare Krister Isaksson

– Äntligen! Det här är inget annat än ett mycket klokt beslut som vi uppmärksammat i många år. Både vi kommuner såväl som trafikanter som rör sig på gatan lever idag med ett regelsystem som togs fram för att främja bilism. Det är hög tid att cykelanpassa regelverket, säger Moa Rasmusson, ordförande i Svenska Cykelstäder, som är minst lika glada som oss över detta initiativ.

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och analysera:

  • Hur reglerna kring enkelriktad trafik på lämpligt sätt kan ändras för att möjliggöra cykeltrafik i båda riktningarna där det för motortrafik är enkelriktat. Transportstyrelsen ska även lämna ett förslag på regeländring vad gäller enkelriktat och ändring i övriga fall om det anses lämpligt.
  • Hur cyklister på ett trafiksäkert sätt kan medges undantag från reglerna om stopplikt vid röd signal när cyklisten gör en högersväng.
  • Analysera så kallat allgrönt för cyklister, det vill säga att alla cyklister i en korsning med trafiksignaler får grönt samtidigt.
  • Hur ändrade trafikregler kan främja säker omkörning av cyklister, med beaktande av VTI:s litteratursammanställning ”Omkörning av cyklister – alternativ till 1,5-metersregeln”.
  • Om behov finns av förtydliganden eller regeländringar avseende cykling i bredd.
  • Utreda behovet av andra ändringar av trafikregler som kan medföra att andelen som reser med cykel kan öka.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 oktober 2022. Den del av uppdraget som avser regler om enkelriktad trafik och säker omkörning ska delredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2022.

– Inom alla de frågor regeringen vill utreda finns redan lagstiftning och utformning som med goda resultat har provats i andra länder. Det gäller inte minst Nederländerna, som är det land som kommit längst i att justera lagstiftningen för att främja cyklingen, framhåller Svenska Cykelstäders ordförande Moa Rasmusson.

Svenska Cykelstäder anser följande

Cykling mot enkelriktat ökar säkerheten och framkomligheten på lågtrafikerade gator i stadskärnor som är tillräckligt breda för att cykel och motorfordon ska kunna mötas. Högersväng mot rött för cyklande har visat sig på ett säkert sätt kunna öka framkomligheten i lämpliga korsningar. Allgrönt gör att cyklande kan svänga i alla riktningar i korsningar utan att förhålla sig till motorfordonstrafik eller att behöva stanna två gånger vid en ”stor” vänstersväng. Säkra omkörningsregler skulle kunna innebära att motorfordon måste byta fil för att köra om en cyklande och därigenom ge säker vingelmån. Generösare regler om cykling i bredd är viktigt för cyklingens attraktivitet och ökar säkerheten genom minskad omkörningssträcka och hindrar att motorfordon gör en omkörning trots möte. Slopat krav på att cyklande måste placera sig längst till höger i filen skulle öka synligheten och göra det lättare att kommunicera sina intentioner vid exempelvis en vänstersväng.


Nummer 6 ute nu!

I detta nummer har vi:

  • Hyllat nya Dura-Ace
  • Hängt nere på Tour de France
  • Grävt ner oss i kolfiber
  • Testat massa grushojar

Ute nu!

Bli prenumerant

Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Läs också

Trafikverket kastar in handduken och struntar i cykling

Svenska Cykelstäder, Svensk Cykling och Cykelfrämjandet sparar inte på krutet när de nu gemensamt yttrar...

Läs mer

Det ser mörkt ut för cyklar på SJs tåg

EUs nya och så gott som klara resenärsdirektiv kommer innebära ökade möjligheter till att ta...

Läs mer

Coronapandemi och klimatkris - Sverige sover bort chansen till en grön omställning

Under rådande pandemi har vi i Sverige och runt om i världen sett ett enormt...

Läs mer

En lag för säkrare omkörningar? Glöm det!

Många cyklister, inklusive jag själv, vittnar om en otrygg och allt mer hotfull trafikmiljö. En...

Läs mer

Fler intressanta artiklar

Nu får Sverige cykelgator

Regeringen ger nu kommuner möjligheten att inrätta så kallade cykelgator där särskilda regler ska gälla....

Läs mer
Få cyklister är nöjda med läget i kommunerna

Cykelfrämjandets nya nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern visar att Örebro, Karlstad och Finspång är Sveriges bästa kommuner att cykla i om man jämför...

Läs mer
Låt barnen cykla

Coronapandemin och trängseln i kollektivtrafiken ger elever fler skäl att cykla till skolan – Cykla eller gå till skolan! Då...

Läs mer