Bokslut 2020
Blogg

Bokslut 2020


När vi ska sammanfatta året 2020, i sin helhet eller i den del som gäller cykling, och det är en hel del, så går det inte att komma från Covid-19! Ställt i relation till förlust av nära och kära, förlust av arbete och själva sjukdomens rena biverkningar, är inställda cykeltävlingar och planer helt oväsentliga.

Men många är de cykelevent, tävlingar och motionslopp som påverkats. Så även för mig. För 2020 var året då jag skulle lansera Velonavia Gravel Series, ställa ut och åter tala på Svenska Cykelmässan, ge mig tillbaka ut  i Europa och mycket annat. Men så blev det inte.

Vi var i alla fall fjorton cyklister som gav oss ut en regnig och kall lördag i slutet av februari. Jag minns att vi efteråt över en bit mat och öl diskuterade nyheterna från Asien om ett virus, men att ingen av oss nog kunde ana hur året skulle utveckla sig?

Först ut att ställas in, blev för mig Cykelmässan. I år hade jag blivit erbjuden dels en monterplats, med vilken jag hade arbetat en hel del, men även att åter få från scenen berätta om bikepacking och min resa till Spanien. Sedan ställdes Cabin Fever in. Och där slocknade nog mycket av mitt engagemang och framförallt cykellust. En lust och längtan som jag ännu inte riktigt hittat tillbaka till.

Efter att ha lagt upp det andra eventet, Glan Runt på Grus, som en socialt distanserad tur på egen hand, så styrde jag kosan mot Gotland och ett av de få event som faktiskt blev av, Aur Gotland. Under dagarna tre så cyklade en liten grupp runt ön på fina grusvägar.

Sedan cyklade jag och den gode L, den som oftast får stå som mottagare av mina idéer, tre dagar i Östergötland, kröp i grottor och sov i raststugor.

L gjorde mig även, tillsammans med A och E, sällskap på Bikepacking Colmarps tredje tur.

För tredje året i rad så anordnade jag i höst; Tour de Ville, tillika den tredje delen av Velonavia Gravel Series

Man kunde känna att suget efter cyklingevent var stort och närmare 30 personer dök upp i oktober*

*Det här var innan de skärpta rekommendationerna trädde i kraft

Jag har fått beröm för mina rundor under året så nu siktar jag med förhoppningen om att omvärldssituationen förbättras under 2021 framåt. Och presenterar stolt:

Ett 160/80 km långt grusgnet i Colmarp. Mer info kommer.

Tills dess, God Hjul vänner!


Trespassers will be shot! Insamling – skicka in Era bilder!
Blogg

Trespassers will be shot! Insamling – skicka in Era bilder!


Ni kanske läste mitt blogginlägg från där en fastighetsägare satt upp en skylt som förbjuder cyklister, vandrare, joggare och egentligen alla från att passera hens mark på vägen som över den?

Nu vill jag gärna ha Era bilder, gärna med kartlänk och beskrivning för att kunna göra en bedömning hur vanligt detta är. Och om om det blir allt vanligare, vilket min uppfattning är.

Maila bilder och beskrivning till info@velonavia.se !

Det gäller att stämma i bäcken och stå upp för Allemansrätten!


Uppdaterat!! You shall not pass!
Blogg

Uppdaterat!! You shall not pass!


 

Tillåtet att gå, cykla och rida

Vägens ägare får bara stänga av vägen för trafik med motordrivna fordon. Ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen. Däremot finns möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter förbjuda annan trafik än med motordrivna fordon. Men sådana förbud är ovanliga (1)

Den suddiga fotnoten säger: ”Vid frågor om cykelleden ring då Göta Kanalbolaget eller Söderköpings kommun”

Var ute söder om staden på en grusvägsrunda. Ryktet hade nått mig att en av vägarna som vi cyklar på det lilla grusvägseventet ”Tour de Ville” hade begåvats(?) med förbudsskylt.

Och mycket riktigt, på grusvägen till Bergdalen hade fastighetsägare(?) satt upp denna skylt. Tilläggas kan att leden ”Cykla längs Göta Kanal” går/gick här. Kan nästan se framför mig hur en kolerisk, medelålders man, likt Gandalf, hytter med lövräfsan och skriker att ”här får ni inte cykla”! Eller jogga! Vandra! Promenera. Eller med mera. Lite oklart vad det innebär. Spankulera? Flanera? Krypa?

Men kan en fastighetsägare stänga av en väg som i alla fall finns inritad på de ekonomiska kartan från 1947? Boningshus skyddas ju från allemansrätten, ekonomibyggnader inte i samma utsträckning. Som bilden nedan visar går vägen utmed ekonomibyggnaden och ca 40-50 m från boningshuset.

Nästan så jag blir sugen på att cykla förbi. Hemfridsbrott vs Egenmäktigt förfarande? Jag har kontaktat Söderköpings kommun, Länstyrelsen och Göta Kanal bolaget för att höra hur de ser på det hela.


Uppdaterat 1 oktober

Har fått svar från Therese på Göta Kanal bolaget som skriver;

Hej,

Denna sträcka har kunna nyttjas via i avtal mellan Söderköpings kommun under en begränsad tid. Vi kommer inom kort att skicka in ansökan för nationell cykelled. Där vi kommer att dra sträckningen förbi Bergdalen då markägaren inte är samarbetsvillig.

 

I just detta fall anses vägen gå över markägarens tomt vilket ger honom rätten att stänga av vägen även för cykling och vandring.”

Ok!? Två reflektioner så långt.

Ett, Cykla längs Göta Kanal planeras alltså bli nationell cykelled. Jättekul! Vad sa nu Allemansrätten?

Markägaren får inte sätta upp skyltar som avvisar allmänheten från område av betydelse för friluftslivet utan att ha tillstånd från kommunen, undantaget skyltar som förbjuder motorfordonstrafik på enskild väg. En enskild väg får inte skyltas med förbud mot gångtrafik eller cykling. I normala fall inte heller mot ridning.”

Två, ”anses gå över markägarens tomt” Hm? Vadd är tomt, och vad är mark. Så här säger Allemansrätten inledningsvis;

”Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen har fastighetsägaren eller hyresgästen full rådighet över marken, och ingen får vistas där utan lov av denne. Inom hemfridszonen gäller således inte allemansrätten.”

Klart som korvspad att man ska få lite privatliv. MEN, var går gränsen för hemfridszonen?

”Det är mycket svårt att ange ett generellt mått på hur stor hemfridszonen är runt ett bostads- eller fritidshus eftersom förutsättningarna varierar från fall till fall. Ibland finns givna, tydliga gränser för hemfridszonen såsom ett staket, en häck, en väg eller en gång- och cykelväg. I till exempel ett villaområde kan hemfridszonen i vissa fall bli mycket liten, några få meter från ett hus, om det finns en sådan tydlig gräns nära huset.

I andra fall finns det naturliga gränser som till exempel ett dike, ett skogsbryn, en åkerkant eller en väg på ett rimligt avstånd från huset.”(2)

Enligt allemansrätten så sträcker sig hemfridzonen fram till vägen i detta fall. Läser vidare;

”Normalt finns det ingen hemfridszon runt ekonomibyggnader såsom ladugårdar och magasin eftersom ingen bor där.

Utanför hemfridszonen gäller allemansrätten

Vem som helst kan vistas och röra sig utanför hemfridszonen, men man bör fortfarande visa hänsyn till den som bor i huset. Det innebär att man till exempel kan gå, cykla, paddla, rida eller åka skidor nära gränsen för hemfridszonen om man gör det hänsynsfullt och inte uppehåller sig där för länge”

Det finns skäl att återkomma i frågan.


Uppdaterat 11 november

Det har gått en tid sedan jag bokstavligen motades som Olle vid grinden och jag tänkte att jag, i alla fall för tillfället, skulle uppdatera Er på vad som hänt.

Till slut fick jag svar från Söderköpings kommun;

Tack för din synpunkt. Jag ber om ursäkt för uteblivet svar vid förra tillfället du mailade, ett missförstånd uppstod kring vem som skulle respondera.

Den rubricerade fastigheten är privatägd. När det gäller tomt och tomtgräns så uttalar sig Boverket på följande sätt vad gäller gränser på större fastighet (läs; jord- och skogsbruksfastighet) https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/en–och-tvabostad_tomt/tomt/ När det gäller den så kallade hemfridszonen så skriver Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hemfridszon/

Enskilda vägar, som denna väg rimligen klassas som, får mycket riktigt användas enligt allemansrätten. Allemansrätten gäller dock inte inom det som kallas hemfridszon. Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen har fastighetsägaren full rådighet över marken, och ingen får vistas där utan lov av denne. I vår kartläggning av cykelleden har vi bedömt att det är tydligt att viss sträckning inom fastigheten, inom dess staket (blåa kryss på bilden nedan), ligger inom dess hemfridszon. Möjligen borde inte skylten om förbud sitta där du markerat på kartan eftersom allemansrätten i alla fall borde gälla till staketet i norr. Men den huvudsakliga slutsatsen kvarstår ändå, vägen leder fortsatt genom hemfridszonenen och kan inte passeras utan tillstånd.

Frågan kring hur ekonomiska kartan ev. presenterar/kopplar till vilka vägar gång- och cykeltrafikanter får använda, ställs lämpligen till Lantmäteriet som är väl insatta i densamma. Oss veterligen finns inga rättigheter för någon att använda vägen med servitut eller liknande.

Sedan en tid tillbaka arbetar Söderköpings kommun, Norrköpings kommun tillsammans med Göta kanalbolag och övriga kommuner längs kanalen för att skapa en nationell cykelled. Med anledning av det har hela ledsträckan kartlagts och en ansökan går inom kort in till trafikverket kring Nationell Cykelled Göta kanal. För att kunna erbjuda en bra och positiv upplevelse för alla cyklister längs leden ser vi att det är högst prioriterat att ha god samverkan med berörda markägare. Söderköpings kommun har mycket riktigt haft ett nyttjanderättsavtal med berörd markägare sedan några år tillbaka. Efter årets säsong, när antalet cyklister ökade markant med anledning av ökningen av natur- och cykelsemestrande i.o.m. pandemin, meddelade markägaren att avtalet inte skulle förnyas, då de upplevde sin hemfridzon alltför inkräktad av cykeltrafiken.

Därmed arbetar nu vi i Söderköpings kommun tillsammans med Norrköpings kommun och Göta kanalbolag på en alternativ lösning vad gäller cykelled. Den alternativa lösningen bygger även här på samverkan med berörda markägare. För vidare frågor kring just cykelleden så är du välkommen att kontakta mig, då jag samordnar vår insats kring detta projekt.”

Jag kan bara dra slutsatsen att Söderköpings kommun genom att teckna ett nyttjande avtal å Göta Kanalbolagets vägnar, gjort cyklister en björntjänst. Man har, i och med avtalet, legitimerat fastighetsägarens mycket tveksamma påstående kring hemfridszon.

Nu är ju cykling i Norrköpings- och Söderköpingstrakten så mycket mer än Göta Kanal. Så tack för ingenting Söderköping!!

Har dessutom fått kortfattat svar från Länstyrelsen:

Hej,

Ägare till enskilda vägar har endast möjlighet att förbjuda trafik med motorfordon, inte cykeltrafik eller gående. Hur långt den aktuella personens tomt sträcker sig är inte en fråga för Länsstyrelsen och är således inget jag kan svara för. Gällande frågor om avtal som slutits med kommunen får jag hänvisa till kommunen.

Med vänlig hälsning

Martina Olsson

Länsjurist

Rättsenheten


  1. https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Enskild-vag/
  2. https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hemfridszon/

Aur Gotland
Blogg

Aur Gotland


Häromveckan var jag på Gotland och cyklade grusväg. Det hela resulterade i en liten film. Mycket nöje!


Slut på svängfesten!
Blogg

Slut på svängfesten!


Känner mig lite som Bagheera. Jag gillar inte svängfester. Vare sig det gäller knasiga cykelbaneutformningar eller sadelväskor. För är det något som större, läs bikepacking-typen, sadelväskor kan göra, speciellt om de är knasigt packade, är det svänga från sida till sida.

Jag har i flera år använt WOHO No Sway som förutom att hålla sadelväska stilla erbjuder två extra flaskhållarmöjligheter. Problemet med dem är att de stundtals är svåra att få tag på. Nu har engelska Alpkit kommit med ett alternativ som dessutom är kompatibelt med dropper-stolpe: Exo-Rail Seat pack mount

För 22 pund är den ett bra alternativ för dig som vill få slut på svängfesten!


RR: Tour of Speleology
Blogg

RR: Tour of Speleology


För en tid sedan var min goda vän Leif förbi hemma och berättade om sin cykeltur i norra Småland/Östergötland. Av en händelse så nämnde han att han passerat Trollegater väster om Rimforsa men att han den gången inte gick ner i grottorna. En idé kläcktes då hos mig om att vi skulle ta cyklarna dit denna sommar så Leif fick möjligheten att leka speleolog om än bara för en dag.

Förutsättningarna var att vi skulle sova i raststugor längs vägen och i huvudsak cykla grus-och småvägar.

Dag 1 Norrköping-Brådtoms Sluss-Ekenäs Slott-Sturefors slott-Bjärka Säby-Brokind-Viggeby ca 90 km

Vi startade vid lunchtid och tog oss ut ur Norrköping. Vid Brådtoms sluss vid Göta kanal mötte vi en riktig långfärdscyklist som var på väg norrut längs Sverigeleden. Han berättade hur han med vinden i ryggen hade mer eller mindre blåst över Östgötaslätten. Sådan tur hade inte vi, utan vi hade i princip rak motvind hela dagen. Motvind och skurar! Vi tog lä vid muren av Ekenäs slott för lite käk innan vi fortsatte söder över. Framåt kvällen nådde vi första dagens mål, Viggeby i sjön Järnlunden.

Dag 2 Viggeby-Trollegater-Svensbo ca 35 km

Det var en ganska solig om än blåsig dag vi vaknade till. En sådan dag som man vill vara ute, men kanske inte ligga vid en badstrand på. Så vi var inte ensamma vid Trollegater! Men det till trots är grottorna och sprickbildningarna där väl värda ett besök! Ta med pannlampa eller ficklampa, oömma kläder och kanske handskar för att bäst uppleva dem.

cof
sdr

Dag 3 Svensbo-Stafsäters gårdsglass-Ullstämma skogen-Landeryd-Törevalla-Ö Skrukeby-Norsholm-Kimstad-Norrköping ca 85 km

Den tredje dagen var den absolut regnigaste, men glassen på Stafsäter är fantastisk även om inte vädret är det. Vi fortsatte nordost på småvägar, grusvägar och enstaka stigar. Utan minsta blygsamhet måste jag berömma banläggaren ?Vi hann med ytterligare fikastopp vid kanalen i Norsholm innan vi cyklade de sista milen i regnet hem till Norrköping.


Efterlysning! Inspiration.
Blogg

Efterlysning! Inspiration.


Under mina år som snickare hade vi allt som oftast en bredlapp, vill minnas att det mest långlivade var en bit dörrkarm med ordet ”sugen” skrivet med svart tusch på. Grejen var att närhelst det var motigt och tungt så kunde man fråga; ”Har någon sett den? Jag har tappat sugen…”

Brädstumpen på bilden har inget med artikeln att göra

Nu är det snart tio år sedan min olycka och min tid som snickare. Men likt förbenat har jag gått och förlagt ”sugen”. Cykelsugen, det vill säga. Så nu ber jag dig om hjälp! Vad gör du när du tappat den? Hur hittar du tillbaka? Favorittrick? Favoritbok? Favorit-episkt-inspirerande-men-fullt-för-den-delen-reklamfilm? Jag tar tacksamt emot alla tips!


Svenska Cykelmässan 2020 ver2.0
Blogg

Svenska Cykelmässan 2020 ver2.0


Nu håller vi både tummar och  tår att vi lyckas #flattenthecurve och att C-19-pandemin planar ut, så blir det trots allt en Cykelmässa 2020! Planen är att den hålls 6-8 november. Jag ser det som en chans att få klämma på splånkans ny 21:or och samla inspiration inför en lång och mörk vintersäsong. Kanske kan vi slå ett slag för vintercykling? Tänker att det blir mycket dubbdäck och varma kläder i montrarna?

Hoppas vi ses där!


Klosterleden – Camino Birgittae
Blogg

Klosterleden – Camino Birgittae


Jag är ingen pilgrim. Åtminstone inte i ordets verkliga betydelse. Som ateist söker jag ingen gudomlig förlåtelse. Men jag gillar historia. Så för mitt nästa lilla äventyr, blir det att följa Klosterleden som går på tvären genom Östergötland. Tanken är att följa den ursprungliga leden, inte den nyare som nästan enbart går på allmän väg. Det blir ca 240 km på blandat underlag och jag räknar kallt med att få knuffa och bära cykeln en del. Att göra det på en dag är kanske väl mastigt, speciellt om jag ska hinna stanna och titta på ruiner, forntida försvarsvallar med spännande historia och härlig östgötsk natur.

Jag tänker att jag återkommer med vägbeskrivning och tips i denna fråga när jag kunnat genomföra turen. Just nu väntar jag på nytt bakhjul till Fargo:n. Pax et Bonum!
kl-converted-page-001

 

*En pilgrimsled från Kolmården med Ödekyrkan och Kolmårdens djurpark som startpunkter i nord-öst och Alvastra kloster som utgångspunkt i söder med Vadstena som mål. Klosterleden sträcker sig från Östersjön till Vättern och går över 25 mil. Namnet Klosterleden kommer sig av att pilgrimsleden passerar 11 kloster och 5 olika klostertraditioner. Östergötland var under medeltiden Sveriges mest klostertäta område. Här byggdes våra första kloster, Vreta och Alvastra. I nutid finns två verksamma kloster på Klosterleden, S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae i Vadstena och Heliga Hjärtas kloster vid Omberg.

Inbjudan: Runt Glan på grus – Solodarity Ride
Blogg

Inbjudan: Runt Glan på grus – Solodarity Ride


Text på originalfotot: ”Start för cykelloppet, Glan Runt, maj 1934,” Norrköping.” Foto: Linér, Norrköping. Originalet tillhör SCIF. Bildnummer: 04290

Hade tänkt att 2020 skulle vara året då jag i all blygsamhet lanserade Velonavia Gravel Series. Knappt hade vi svalt öl och burgare efter den första ”deltävlingen” så landade Covid-19 i vår vardag och mycket förändrades. Även om, i all ärlighet den kanske inte lockar 50 deltagare, så tänker jag att deltävling 2; Runt Glan* på grus görs som en solodarity ride. Visst vill du cykla med polarna, gör det! Dela gärna din tur under #hashtaggen #velonavia och tagga mig @velonavia

Inbjudan

Runt Glan på grus

När: du vill…

Längd: 71 km

Bana: .gpx på Komoot GGG Där kan du även se banprofi och underlag.

*Glan Runt var i sin storhets dagar ett cykellopp (varför ska vi alltid cykla runt sjöar??) med dryga 10000 startande men har de sista åren inte körts alls.